ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος:
Δραστηριοποίηση πρὸς τὴν θετικὴ κατεύθυνση

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Μετὰ τὴν ἄτονη ἀρχικὴ ἀντίδραση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν προώθηση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στοὺς ὁμοφύλους ἄρχισε μία δραστηριοποίησή της πρὸς τὴ θετικὴ κατεύθυνση.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συγκαλεῖ ἐκτάκτως τὴν Παρασκευή, 19 τρέχοντος, τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, γιὰ τὴν μελέτη τῆς ἀντίδρασης τῆς Ἐκκλησίας στὴν προώθηση τοῦ Νομοσχεδίου ποὺ ἀλλοιώνει τὸν χαρακτήρα τῆς οἰκογένειας. Ἐπίσης ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο, στὴν ὁποία τοῦ σημειώνει ὅτι, τὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀνησυχίας τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας «ἀποτελεῖ ἡ ἴδια ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐννοίας τῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸ Κράτος, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένο κατὰ τὸ Σύνταγμα νὰ τὴν προστατεύει καὶ ἡ ὁποία, μὲ τὸ ἐπίμαχο προϊόν τοῦ νομοθετικοῦ σωλήνα, μετατρέπεται σὲ ἁπλὸ συνεταιρισμὸ καὶ οἱ σύζυγοι σὲ συνεταίρους ἢ ἀντισυμβαλλόμενους». Καὶ πάρα κάτω στὴν ἴδια ἐπιστολὴ τονίζει: «Δεδηλωμένος ἀπὸ καιρὸ στόχος τοῦ ὀργανωμένου ἀκτιβισμοῦ γύρω ἀπὸ τὴ θέσπιση συμφώνου συμβιώσεως ὁμόφυλων ζευγαριῶν δὲν εἶναι μόνον ἡ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς συμβιώσεώς τους, ἀλλὰ περαιτέρω ἡ κατοχύρωση δικαιώματος γιὰ ἀπὸ κοινοῦ ἄσκηση γονικῆς μέριμνας παιδιῶν (μέσα ἀπὸ υἱοθεσίες, παρένθετες μητέρες κ.λπ.) ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια». (βλ.σχετ.: «ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ” – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΑΚΕΙΑ» (Πλήρης ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας)
.           Ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν σὲ ἀνακοίνωσή του ὑπενθυμίζει πρῶτον ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχεται κανενὸς εἴδους ἄλλο γάμο γιὰ τὰ μέλη της, τοὺς χριστιανούς, καὶ δεύτερον ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία «δὲν εἶναι θεμιτὴ σεξουαλικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ παρέκκλιση καὶ διαστροφὴ τῆς φύσεως».
.           Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος μὲ ἔγγραφό του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο προτείνει τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας «οὐχὶ ὡς μίαν κίνησιν ἀντιδράσεως καὶ μόνον πρὸς τὸ ὑπὸ ψήφισιν νομοσχέδιον, ἀλλὰ κυρίως ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐκδόσεως ὑπευθύνως καὶ οὐσιαστικῶς συμφώνου καὶ ὁμοφώνου ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω τόσον εὐαίσθητου καὶ σημαντικοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπαντήσεως πρὸς πάντα ἐρωτῶντα καὶ ἀπορούμενον». Καὶ προσθέτει γιὰ τὴν προσφάτως συγκληθεῖσα Ἱεραρχία μόνο γιὰ τὴν πλήρωση τῶν Μητροπόλεων Κεφαλληνίας καὶ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς: «Ἔργον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἰσάξιον πρὸς τὰς Ἀρχιερατικὰς Ἐκλογάς, εἶναι καὶ ἡ ὑπεύθυνος κατήχησις καὶ πνευματικὴ καθοδήγησις τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…».
.           Σὲ ἐπιστολές, ἀνακοινώσεις καὶ δηλώσεις προέβησαν, ἕως σήμερα, ἐπίσης οἱ Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Καλαβρύτων καὶ Πειραιῶς. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἔκφραση τῶν ἀπόψεων τῶν μελῶν τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ φρόνηση καὶ διάχυση τοῦ μηνύματός τους σὲ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη. Ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι νὰ ἐξυβρίσουν, νὰ χαρακτηρίσουν, νὰ κατακεραυνώσουν τοὺς ὁμοφυλοφίλους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ περνοῦν ἀρνητικὸ μήνυμα στὴν κοινὴ γνώμη καὶ καθίστανται εὔκολος στόχος σὲ βάρος τους εἰρωνειῶν, σχολίων καὶ χαρακτηρισμῶν. Ὁ σκοπὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία νὰ πληροφορήσει, νὰ φέρει στὶς ἀπόψεις τῆς ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ προστατεύσει τὸ ποίμνιό της ἀπὸ τὴν παραπλάνησή του, ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ ὅλα τὰ μέσα.
.           Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει ἀκόμη ὁποιαδήποτε ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Φανάρι ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ ζητήματος τῆς οἰκογένειας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπευθύνει σήμερα μήνυμα ἀπὸ τὴ Ρώμη γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ πρὸ καιροῦ ἀπηύθυνε γιὰ τὴν βία. Λιγότερο σοβαρὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς ἀλλοίωσης τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας;;; Τὴν ἀφωνία τοῦ Φαναρίου ἀκολουθοῦν οἱ Μητροπολίτες τῆς Κρήτης, τῆς Δωδεκανήσου, τῆς Εὐρώπης καθὼς καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀντὶ νὰ ὑπάρξει μία πανστρατιὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Γένους, ὑπάρχει μία περίεργη σιωπή… Ὅπως παλαιότερα γιὰ τὶς ταυτότητες…
.           Ἡ «πάλη» μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη. Στὴν κυριολεξία ἰσχύει ἐκεῖνο ποὺ ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Ἐφεσίους (ϛ΄ 12), ὅτι οἱ Χριστιανοὶ «δὲν ἔχουν νὰ παλέψουν μὲ ἀνθρώπους, ἀλλὰ μὲ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες, δηλαδὴ μὲ τοὺς κυρίαρχούς του σκοτεινοῦ τούτου κόσμου». Τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλόφιλων εἶναι πανίσχυρα καὶ διαθέτουν πολλὰ χρήματα γιὰ τὴν προπαγάνδα τους. Μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν ἐπηρεάζουν ὑπὲρ τῶν ἀπόψεών τους καὶ τὶς Βρυξέλλες. Μετὰ τὸ ψήφισμα τῆς Αὐστριακῆς εὐρωβουλευτοῦ τῶν Πρασίνων Οὐλρίκε Λούνατσεκ, ποὺ πέρασε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, μὲ τὶς θετικὲς ψήφους σχεδὸν ὅλων τῶν Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἐξισωνόταν ἡ οἰκογένεια μὲ τὴν σχέση τῶν ὁμοφυλοφίλων, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὑπῆρξε νέο κροῦσμα. Τὸ Εὐρωκοινοβούλιο στὶς 10 Ἰουνίου μὲ ψήφους 321 ἔναντι 281 ἐνέκρινε παρόμοιο ψήφισμα μὲ αὐτὸ τῆς Λούνατσεκ, αὐτὴ τὴ φορὰ τῆς Γερμανίδας εὐρωβουλευτοῦ Μαρίας Νόϊχλ. Τὸ ἐν λόγῳ ψήφισμα προωθεῖ τὴν κατάργηση τῆς μοναδικότητας τῆς οἰκογένειας, ὡς κάτι τὸ «στερεότυπο» καὶ «ἀπαρχαιωμένο» καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ὅρου «γένος» ἢ «ἄτομο» (genre στὰ γαλλικά), ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὴ διάκριση τῶν φύλων σὲ «ἄρρεν» καὶ «θῆλυ». Αὐτὸ ἐν ὀνόματι τῆς ἐξίσωσης τῶν φύλων…
.           Τὸ ψήφισμα Νόϊχλ, ποὺ περιέργως δὲν ἔλαβε καθόλου δημοσιότητα στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ, οὔτε ἔγινε γνωστὸ τί ψήφισαν οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτές, εἶναι σὲ συνέχεια αὐτοῦ τῆς Λούνατσεκ καὶ ἀνήκει στὴ στρατηγικὴ τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ὀργανώσεων νὰ ἐπιβάλουν μὲ τὴν προπαγάνδα τους ὡς φυσιολογικὸ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους. Τὴ λογική τους πληρώνουν τὰ παιδιά, οἱ ἀθῶες καὶ ἀνήμπορες νὰ ἀντιδράσουν ἀθῶες αὐτὲς ὑπάρξεις, γιατί παράλληλα μὲ τὴν καθιέρωση ὡς νόμιμης τῆς σχέσης τους οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐπιδιώκουν νὰ παράγουν παιδιὰ μέσῳ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς κυοφορίας μέσῳ τρίτου προσώπου… Μετὰ τὸ μοίρασμα ἐδῶ κι ἐκεῖ ἑκατοντάδων χιλιάδων σπερματοζωαρίων καὶ ὠαρίων γιὰ τὴν τεχνητὴ ἀναπαραγωγὴ τώρα, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔρχεται καὶ ἡ κυοφορία μέσῳ τρίτου προσώπου γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐγωιστικὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἀντίληψη τῶν ὁμοφυλοφίλων νὰ μεγαλώσουν παιδί, ποὺ φυσικὰ δὲν ρωτήθηκε ἂν ἐπιθυμοῦσε νὰ μεγαλώσει ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες…
.           Ὡς πρὸς τὴ στάση τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων στὰ ἠθικὰ ζητήματα ὑπάρχει μία κάποια ἀπογοήτευση σὲ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὸ φάνηκε καὶ σὲ σύναξη τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Λεκανοπεδίου ποὺ πρόσφατα ἔγινε στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Ἐλέχθη ὅτι ἀκόμη καὶ πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ φιλακόλουθοι πολίτες δὲν ἔχουν ἄποψη ὑπὲρ τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φάνηκε καὶ ἀπὸ δημοσκοπήσεις ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ ἐφημερίδες. Ἡ ἀπάντηση στὴ δοκιμασία ποὺ διέρχεται ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ζέουσα πίστη καὶ τὸ ἦθος τῶν μελῶν της, ἡ ἔξοδος στὸ λαὸ καὶ ἡ κινητοποίηση ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ τόπου ποὺ πιστεύουν στὶς ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας.-

 

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: