ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ – ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Συνεννόηση Πατριάρχη – Πάπα γιὰ κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα;

 Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος

.         Ἡ πρόταση τοῦ Πάπα γιὰ κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν ἐντυπωσίασε τὴν διεθνῆ γνώμη καὶ ἔγινε πρωτοσέλιδη εἴδηση σὲ μεγάλες ἐφημερίδες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀλλὰ οἱ Ὀρθόδοξοι τὴν βλέπουν μὲ πολλὲς ἐπιφυλάξεις, ὅπως καὶ κάθε ἐνέργεια τοῦ Βατικανοῦ.
.         Ἡ ἔγκυρη ἰταλικὴ ἐφημερίδα «Corriere della Sera» τὸ Σάββατο 13 Ἰουνίου ὑπενθύμισε ὅτι ὁ Πάπας κατὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴ Ρώμη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους, τὴν 26η Μαΐου 2014, συζητώντας κατὰ τὴν πτήση μὲ τοὺς δημοσιογράφους τοὺς ἐνημέρωσε ὅτι τὸ θέμα τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα τὸ συζήτησε μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ὅτι «ἴσως στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο νὰ γίνει κάτι». Φυσικὰ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, γιατί ναὶ μὲν τὸ θέμα εἶναι στὴν ἡμερησία διάταξη τῆς Πανορθοδόξου, ἀλλὰ ἡ εἰσήγηση γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ὑπολογισμοῦ τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἀρνητικὴ καὶ προσκρούει στὴν ἰσχυρὴ ἀντίδραση τῶν σλαβικῶν Ἐκκλησιῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ ξεχωριστὸ Πάσχα εἶναι καθοριστικὸ γιὰ τὴ διάκρισή τους ἀπὸ τοὺς οὐνίτες καὶ γενικότερα τοὺς λατίνους. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Β´ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψη τονίζει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, γιὰ τὸ θέμα: «Τὸ ὅλον θέμα, πολὺ πέραν τῆς ἐπιστημονικῆς ἀκριβείας, εἶναι θέμα ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς μιᾶς καὶ ἀδιαιρέτου Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁποίας ἡ ἑνότης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει νὰ διασαλευθῆ». Καὶ σημειώνεται ἐπίσης:
.         «Εἰς τὴν σημερινὴν διάρθρωσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνέτοιμος ἢ τουλάχιστον ἀπροπαράσκευος καὶ ἀπληροφόρητος διὰ νὰ ἀντιμετωπίση καὶ δεχθῆ μίαν ἀλλαγὴν εἰς τὸ θέμα τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα».
.         Ὁ Πάπας ἀποκάλυψε ἀκόμη ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας εἶχε πεῖ στὸν Πάπα Παῦλο τὸν 6ο: «Θὰ βάλουμε ὅλους τοὺς θεολόγους (Ὀρθοδόξους καὶ Ρωμαιοκαθολικοὺς) σὲ ἕνα νησί, θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ συζητοῦν μεταξύ τους καὶ ἐμεῖς θὰ βαδίσουμε στὴ ζωὴ ἀντάμα!»…
.         Παράλληλα ὁ Πάπας ἀνακοίνωσε στοὺς δημοσιογράφους ὅτι ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ στὸν Πατριάρχη Μόσχας, μὲ τὴν ὁποία τοὺς ζητεῖ νὰ συμφωνήσουν σὲ μία ἡμερομηνία κοινὴ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Ἀνακοίνωσε ἐπίσης ὅτι προσκάλεσε τὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ μεταβεῖ στὴ Ρώμη καὶ στὶς 18 Ἰουνίου νὰ παρουσιάσει τὴν ἐγκύκλιό του γιὰ τὸ περιβάλλον. «Εἴμαστε φίλοι», ἐξήγησε, «μοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης ὅτι ἔχει μία ὑποχρέωση αὐτὴ τὴν ἡμέρα, ἀλλὰ θὰ μοῦ στείλει τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ζηζιούλα καὶ ἔτσι ἡ ἐγκύκλιος θὰ ἀναγνωσθεῖ ἀπὸ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ὀρθοδόξους θεολόγους»…Μία ἀκόμη δελεαστικὴ ἐνέργεια τοῦ Πάπα πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη…
.         Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἑορτασμὸς τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὸ Φανάρι προέβαλε καταστάσεις ποὺ εἶναι μὲν γνωστές, ἀλλὰ ποὺ διατηροῦνται στὴν ἀφάνεια. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος δὲν μετέβη στὸ Φανάρι, ὅπως ἔπραττε παλαιότερα, γιὰ νὰ εὐχηθεῖ προσωπικὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο. Λέγεται ὅτι ἐκ μέρους του ἀπεστάλη μόνο γράμμα μὲ τυπικὲς εὐχές. Μία ἀκόμη ἀπόδειξη ἐπιδείνωσης τῆς μεταξύ τους σχέσης.
.         Ἀντίθετα, στὸ Φανάρι μετέβη γιὰ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Πατριάρχου ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης (πρώην Ζακύνθου) κ. Χρυσόστομος, μὲ μεγάλη μάλιστα συνοδεία – ἀντιπροσωπεία τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ι. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ὁποίου εἶναι πρόεδρος! Ὁ κ. Χρυσόστομος δὲν διατηρεῖ τὴν καλύτερη σχέση μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο καὶ μὲ τὴ μετάβασή του στὸ Φανάρι καὶ μάλιστα μὲ πολυπληθῆ συνοδεία ἀσφαλῶς τὸν ἐνόχλησε, ἀφοῦ μάλιστα τὸ Γραφεῖο τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ βεβαίως τοῦ σημείωσε ὅτι ὁ ἴδιος ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ θερμὴ σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὅπως καὶ οἱ δύο διατηροῦσαν ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Σημειώνεται ὅτι ἐπὶ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης τὸν ἀκολουθοῦσαν στὴ   στάση ἀντιπαλότητας ποὺ κρατοῦσε πρὸς τὸ Φανάρι…
.             Ἕνα μήνυμα ποὺ ἔστειλε ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του ἦταν ἡ ἐξαγγελία τῆς σύγκλησης «τῆς Συνάξεως ὅλων τῶν Ἀρχιερέων, Μητροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου» τὸν προσεχῆ Αὔγουστο. Πέραν τῆς πρὸς τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἐμφάνισης τῆς ὑπάρξεως Μητροπόλεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης στὴν Εὐρώπη, Ἀμερικὴ καὶ Ἀσία, ἡ Σύναξη ἔχει καὶ τὸν χαρακτήρα νὰ δείξει τὸ Φανάρι ὅτι προετοιμάζεται γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, στὴν ὁποία πάντως δὲν θὰ συμμετάσχουν παρὰ μόνο εἴκοσι τέσσερις ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου, τὰ ὁποία προφανῶς θὰ ἐπιλέξει ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ἐλπίζεται ἡ Σύναξη νὰ μὴν καταστεῖ μία ἀκόμη ἀφορμὴ τριβῆς μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς προσκλήσεως τῶν Μητροπολιτῶν τῶν «Νέων Χωρῶν».-

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: