Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἅλωση τῆς οἰκογένειας καὶ στὴν Ἑλλάδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ λέξη-κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση, ἑρμηνεία καὶ ἀφομοίωση ὅσων συμβαίνουν εἶναι μία: «ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ» (μὲ πνευματικὴ κατ᾽ ἀρχὴν σημασία).

.             Ἡ ἅλωση τῆς οἰκογένειας καὶ στὴν Ἑλλάδα προωθεῖται, μὲ τὸ Νομοσχέδιο, ποὺ κατέθεσε ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στὴ Βουλή. Σύμφωνα μὲ αὐτὸ ἐπεκτείνεται καὶ στοὺς ὁμόφυλους τὸ σύμφωνο συμβίωσης, τὸ ὁποῖο ἕως σήμερα ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς ἑτερόφυλους. Στὴν ἐπίθεση κατὰ τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ἡ ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου ἦταν μαλακὴ καὶ μᾶλλον τυπική. Ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς ὑπάρχει ἀφωνία γενικὰ ἀπὸ μέρους τῶν φορέων καὶ μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ συλλόγους ποὺ ἀγωνίζονται ὑπὲρ τῆς διατήρησης τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Διερωτᾶται κανεὶς ἂν ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει χάσει τὰ ἠθικὰ ἀντανακλαστικά της.
.             Μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τῆς κατάθεσης τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου, ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκδόθηκε τὸ ἀκόλουθο δελτίο Τύπου: «Ἐρωτηθεὶς ἀπὸ δημοσιογράφους γιὰ τὸ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης ποὺ προβλέπει τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε τὴν ἀκόλουθη δήλωση: “Ἡ ἕνωση δύο ἀνθρώπων, μέσῳ τοῦ γάμου, ἀποτελεῖ Μυστήριο μέγα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας. Κάθε τί, ἔξω ἀπὸ τὸ Μυστήριο αὐτό, εἶναι ξένο πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή”». Στὸ δελτίο Τύπου δὲν ἀναφέρεται ἀπὸ ποιοὺς δημοσιογράφους ἐρωτήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, πότε καὶ ποῦ…
.             Ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ ἡγεσία τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν Ἑλλάδα οὐδόλως θίγονται ἢ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ αὐτονόητο, ποὺ «δήλωσε» ὁ κ. Ἱερώνυμος. Τὴν ὥρα ποὺ σείονται τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας θά ᾽πρεπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ σημάνει συναγερμὸ καὶ νὰ συγκαλέσει ἀμέσως τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν Ἱεραρχία. Καὶ βεβαίως ὄχι νὰ προβεῖ σὲ μία τυπικὴ δήλωση, διὰ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλὰ νὰ ὀργανώσει συνέντευξη Τύπου, κατὰ τὴν ὁποία νὰ ἐκφράσει στὴν κοινὴ γνώμη τὶς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας πάνω στὸ σοβαρότατο ἠθικὸ καὶ κοινωνικὸ ζήτημα τῆς ἐξίσωσης τῆς οἰκογένειας μὲ τὸ δεσμὸ δύο ὁμοφύλων καὶ νὰ ξεκινήσει μίαν πανελλήνια εἰρηνικὴ ἐκστρατεία ἐνημέρωσης γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐμφωλεύουν ἀπὸ τὴν προώθηση τῶν βιωμάτων καὶ ἀντιλήψεων τῶν ὁμοφυλοφίλων.
.             Φυσικὰ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δὲν εἶναι μόνο γιὰ νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ ἐνεργεῖ ποικιλοτρόπως πρὸς ὑπεράσπιση τῶν «δικαιωμάτων» τοῦ Φαναρίου καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὶς τιμὲς ποὺ τοῦ ἀποδίδονται, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀρχές, χωρὶς διπλωματικὲς δεύτερες σκέψεις καὶ ὠφελιμιστικοὺς ὑπολογισμούς. Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ποὺ ἔχει ἁπλωθεῖ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὸ Φανάρι ἔχει Μητροπόλεις. Οὐδεμία ἐνέργεια ἔγινε ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀπὸ αὐτὲς γιὰ νὰ ἐνημερώσει περὶ τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ἀπόψεων ἐπὶ τοῦ καίριου γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ αὐτοῦ θέματος. Στὴν Ἑλλάδα, ὅταν ἦταν νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη, καίριο ζήτημα γιὰ τὴν ὀρθότερη ἀπόδοσή της στοὺς κληρικούς, ἰδιαίτερα τῶν κατώτερων βαθμῶν, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀπείλησε νὰ προκαλέσει σχίσμα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν βοήθεια βεβαίως τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλων Μητροπολιτῶν. Τώρα, ποὺ σείονται τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας, γιατί σιωπᾶ;
.             Εἶναι πολὺ λυπηρὸ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ὅτι τὸ ἐπικρατοῦν πνεῦμα σήμερα σὲ μεγάλο μέρος τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας, εἶναι ὅτι σὲ κάθε κυβερνητικὴ ἐνέργεια νὰ ἀντιδρᾶ τυπικὰ καὶ γιὰ τὴν «τιμὴ τῶν ὅπλων»… Ἡ ἔλλειψη κριτικῆς πρὸς τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση σὲ πνευματικά, ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα ἐπιτρέπει στὴν Ἐκκλησία νὰ διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ τὰ κυβερνητικὰ στελέχη καὶ νὰ διεκδικεῖ νὰ παίρνει, ὡς ἀνταπόδοση, ὀφέλη σὲ ἄλλα πεδία, ὅπως στὸ οἰκονομικὸ καὶ στὸ διοικητικό… Ἀλλὰ ο θικς κα πνευματικς ξίες νταλλάσσονται μ χρήματα;… Ἡ κυριαρχοῦσα ἄποψη «Ἐμεῖς εἴπαμε τὴν ἄποψή μας. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτε ἄλλο… Ἐπανάσταση θὰ κάνουμε; Ἡ κυβέρνηση πράττει καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών της…», μπορεῖ νὰ ἐμφανίζεται ὡς «πνευματικοῦ περιεχομένου» ἀντίληψη, ἀλλὰ δὲν ἔχει κανένα ἔρεισμα στὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ κατακεραύνωσε τὴν τότε ἐξουσία τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὔτε φυσικὰ ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ τὸν Μέγα Βασίλειο. Μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ πιστοί, ἀπὸ πολίτες μετατρεπόμεθα σὲ «ἰδιῶτες», ἀνθρώπους δηλαδὴ χωρὶς γνώμη, χωρὶς φωνή, χωρὶς ἀντίδραση στὰ ὅσα σὲ βάρος μας συμβαίνουν…
.             Εἶναι λυπηρὸ στὴν Ἐκκλησία νὰ ὑπάρχουν ποιμένες, οἱ ὁποῖοι νὰ ἐπιζητοῦν νὰ διάγουν εὐδαίμονα ζωή… Αὐτὸ τοὺς ὁδηγεῖ στὸ νὰ μὴν ἀντιδροῦν στὶς ἀποφάσεις τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, γιατί μπορεῖ νὰ τοὺς προκληθοῦν προβλήματα. Ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὸ κοσμικὸ κατεστημένο προκαλεῖ κόστος, ἔντονες θλίψεις, σκληρὲς δοκιμασίες. Ὅποιος ποιμένας δὲν ἔχει βαθιὰ κατανοήσει τὴν ἀποστολή του καὶ δὲν ἔχει ζέουσα πίστη δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστεῖ αὐτὲς τὶς δοκιμασίες, δὲν θέλει νὰ γίνει στόχος. Λυγίζει κάτω ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος.
.             Στὰ θεμέλια της ἑλληνικῆς οἰκογένειας ἔβαλαν δυναμίτη καὶ ἔχει ἀναφθεῖ τὸ καψούλι… Τώρα χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ σβήσει. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ποιό νὰ σβήσει πρῶτα: τὸ καψούλι τῆς “Κοινωνίας” ἔξω ἢ τὸ καψούλι τῆς “Ἐκκλησίας” μέσα…!] Σημειώνεται ὅτι τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα στὴν Ἑλλάδα, στὸ ἄρθρο 21, ἀναφέρει ὅτι «ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους»….
.             Ἔχουμε γράψει καὶ παλαιότερα ὅτι τὸ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἰσχυρότατο σὲ ὅλη τὴ Δύση καὶ τὸ Βατικανὸ ἀντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες στὸ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν ἀνθρώπινη ἠθικὴ καὶ βιοηθική, γιατί ἔχει χάσει μεγάλο μέρος ἀπὸ τὰ πνευματικά του ἐρείσματα καὶ τὴν ἐπιρροή του, μετὰ τὴν ἐκκοσμίκευσή του καὶ τὰ ἠθικὰ ἐγκλήματα κληρικῶν του σὲ βάρος ἀνηλίκων. Στὴν Ἰρλανδία λ.χ., χώρα ποὺ ἕως καὶ πρὶν λίγα χρόνια ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἀσκοῦσε μεγάλη ἐπιρροή, στὸ δημοψήφισμα ποὺ διεξήχθη πέρασε μὲ 62% τὸ νὰ ἐπιτραπεῖ ὁ «γάμος» τῶν ὁμοφύλων….
.             Σήμερα στὴν Εὐρώπη τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφύλων τὸν ἔχουν δεχθεῖ οἱ χῶρες: Ἀγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ὀλλανδία, Ἰρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ἰσλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ἐσθονία, Δανία καὶ Λουξεμβοῦργο. Τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων ἔχουν οἱ χῶρες: Ἐλβετία, Γερμανία, Τσεχία, Οὐγγαρία, Κροατία, Αὐστρία, Σλοβενία. Δὲν ἔχουν σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ὁμοφύλους οἱ χῶρες: Ἰταλία, Σερβία, Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Οὐκρανία, Σλοβακία, Ἀλβανία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Λευκορωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Ἀρμενία, Γεωργία. Οὐδεμία, δηλαδή, πλὴν τῆς Ἑλλάδος, Ὀρθόδοξη χώρα ἔχει, ἕως σήμερα, δεχθεῖ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων. Ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας περὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἡ ἀνοχὴ σ’ αὐτὴν τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας ὁδηγεῖ τοὺς Ἕλληνες νὰ γίνουν οὐραγοὶ καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν «προηγμένων» ἑταίρων τους…-

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: