ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΣΤΟ

ΝΕΣΤΟΣ:
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΖΟΥΓΚΛΑ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ

 Μνημεῖο ὁ Ἑλληνικὸς Ἀμαζόνιος

newego_LARGE_t_420_54516974_type12713.               Πρόταση γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ παραποτάμιου δάσους τοῦ Νέστου, ἑνὸς ὑποδειγματικοῦ ἀρχέγονου δάσους ἐκτάσεως 4.000 στρεμμάτων -τῆς τελευταίας ζούγκλας ποὺ ὑπάρχει στὴν Εὐρώπη, ὅπως λένε οἱ ἐπιστήμονες- στὰ μνημεῖα τῆς φύσεως ποὺ προστατεύει ἡ UNESCO, θὰ ὑποβάλει ὁ Φορέας Διαχειρίσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Πάρκου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης […]
.           Στὸ Δέλτα ἔχουν καταγραφεῖ μέχρι τώρα 20 εἴδη θηλαστικῶν (ἐδῶ ὑπάρχει ὁ μεγαλύτερος πληθυσμὸς τσακαλιοῦ στὴν Ἑλλάδα), 11 εἴδη ἀμφιβίων, 22 εἴδη ἑρπετῶν, 30 εἴδη ψαριῶν καὶ 277 εἴδη πτηνῶν.
.                   Στὴν πρόταση θὰ συμπεριληφθεῖ καὶ τὸ δάσος 200 στρεμμάτων στὴν περιοχὴ τῆς Κεραμωτῆς, ἕνα καταπληκτικὸ ὑπολειμματικὸ κομμάτι, ὅπως λέει, ποὺ ὅμως κινδυνεύει πάρα πολὺ ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες δραστηριότητες, γιατί βρίσκεται μέσα στὰ ὅρια τοῦ χωριοῦ.
.                   Τὸ παραποτάμιο δάσος γνωστὸ στὸ παρελθὸν μὲ τὴν ὀνομασία «Κοτζὰ Ὀρμὰν (Μέγα Δάσος)» ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὑδροχαρῆ δάση τῆς Μεσογείου. Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα εἶχε ἔκταση 120.000 στέμματα καὶ καταλάμβανε σχεδὸν τὸ 1/4 τῆς συνολικῆς ἔκτασης τοῦ δέλτα τοῦ Νέστου.
.                   Ἡ μοναδικότητά του ἀναφέρεται καὶ σὲ ἱστορικὰ κείμενα. Ὁ Ἡρόδοτος περιγράφει ὅτι ὑπῆρχαν σ᾽ αὐτὸ λιοντάρια, τὰ ὁποῖα μάλιστα κατασπάραξαν τὸν στρατὸ τοῦ Ξέρξη, ὅταν προσπάθησε νὰ τὸ διασχίσει, ἐνῶ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης κάνει λόγο γιὰ τὴ ζούγκλα στὸ παραποτάμιο δάσος.
.                   Οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς στὸ σύστημα τοῦ Δέλτα εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δραματικὴ συρρίκνωση τοῦ ἄλλοτε μεγαλοπρεποῦς δάσους
.                   Οἱ ἐκχερσώσεις του ξεκίνησαν ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1920 καὶ ἡ μεγάλη συρρίκνωσή του ἔγινε στὴ δεκαετία τοῦ 1950, μὲ τὰ ἔργα εὐθυγράμμισης τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ καὶ τὶς ἐκχερσώσεις γιὰ τὴν ἀπόδοση μεγάλου μέρους στοὺς ἀγρότες γιὰ καλλιέργεια, ποὺ ἐπέφεραν μεγάλες ἀλλαγὲς στὸ σύστημα τοῦ Δέλτα μὲ ἀποτέλεσμα τὴ δραματικὴ συρρίκνωση τοῦ ἄλλοτε μεγαλοπρεποῦς δάσους.
.                   Τὸ 1946 ὑπῆρχαν περισσότερα ἀπὸ 74.000 στρέμματα δάσους καὶ ἀρκετὰ δένδρα εἶχαν ὕψος 40 μέτρων. Στὸ δάσος ζοῦσαν ἀρκοῦδες, λύκοι, ἀγριόχοιροι, βίδρες, τσακάλια, λαγοί, ζαρκάδια καὶ ἐλάφια.

Καταφύγιο στὴν Κατοχὴ

.                   Ἡ περιοχὴ τοῦ Πόρτο Λάγος εἶναι ἀπὸ τοὺς καλύτερους ψαρότοπους τῆς χώρας. Μάλιστα σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς τὸ ἀδιάβατο δάσος τοῦ Δέλτα χρησίμευε ὡς καταφύγιο καὶ ὁρμητήριο τῶν ἀνταρτῶν. Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν περίπου 54.000 στρέμματα ἔγιναν γεωργικὴ γῆ. Παρόλα αὐτὰ ὅσο ἔχει ἀπομείνει ἐξακολουθεῖ νὰ κατέχει τὰ πρωτεῖα, ὡς τὸ μοναδικὸ σὲ ἔκταση φυσικὸ παρόχθιο δάσος τῆς Ἑλλάδας. «Ἂν ἔχουμε ὡς χώρα κάποια σημεῖα, ποὺ πρέπει νὰ τὰ ἐντάξουμε στὸ πρόγραμμα “Ἄνθρωπος καὶ Βιόσφαιρα” τῆς UNESCO, ἕνα ὁπωσδήποτε εἶναι αὐτό […]

Λίμνες, λιμονοθάλασσες, ποτάμια
Τὸ Μεγάλο Ἐθνικὸ Πάρκο καὶ ἡ προσπάθεια διάσωσης

.                   Τὸ παραποτάμιο δάσος τοῦ Νέστου εἶναι μόνο ἕνα τμῆμα τοῦ Ἐθνικοῦ Πάρκου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο ὑγροτοπικὸ πάρκο τῆς Ἑλλάδας, καλύπτοντας σήμερα μία ἔκταση 930.000 στρεμμάτων μὲ ἕναν μοναδικὸ πλοῦτο ὑγρότοπων ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Νέας Καρβάλης Καβάλας στὰ δυτικὰ μέχρι τὸν Δῆμο Μαρώνειας-Σαπῶν στὴ Ροδόπη στὰ ἀνατολικά.
.                   Περιλαμβάνει σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸν ποταμὸ καὶ τὸ Δέλτα τοῦ Νέστου, τὶς λίμνες Βιστωνίδα καὶ Ἰσμαρίδα καὶ ἕνα σύστημα μὲ 22 λίμνες καὶ λιμνοθάλασσες, ἄγνωστες ἀρκετὲς στὸ εὐρὺ κοινό, ἀλλὰ καὶ μικρότερα ποτάμια καὶ λίμνες, χειμάρρους, ρέματα, ὑγρολίβαδα, θίνες, ἁλυκὲς κ.α.
.                   Τὸ πάρκο μπορεῖ νὰ χωριστεῖ στὸ Δέλτα τοῦ Νέστου μὲ τὶς λιμνοθάλασσες, στὴ Λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος καὶ τὸ σύστημα τῶν λιμνοθαλασσῶν καὶ στὴ λίμνη Ἰσμαρίδα μὲ τὶς λιμνοθάλασσες τῆς Ροδόπης. Οἱ τρεῖς αὐτὲς περιοχὲς ἀποτέλεσαν καὶ τὶς τρεῖς ἀπὸ τὶς ἕντεκα περιοχὲς τῆς χώρας μας ποὺ περιελήφθησαν στὴ συνθήκη Ραμσὰρ τὸ 1974. Τὸ 1996 ἔγινε ἡ πρώτη ἑλληνικὴ νομοθετικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν περιοχή, μὲ τὴ δημιουργία τοῦ Ἐθνικοῦ Πάρκου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης καὶ ἀπὸ τὸ 2003 συγκροτήθηκε καὶ ὁ φορέας μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτελεσματικὴ προστασία τῶν οἰκοτόπων καὶ τῶν σπάνιων εἰδῶν χλωρίδας καὶ πανίδας ποὺ ἐνδημοῦν καὶ ἀναπαράγονται στὴν περιοχή.

ΠΤΗΝΑ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΨΑΡΙΑ
Οἱ σπάνιοι κάτοικοί του

.                   Στὴν πραγματικότητα τὸ Δέλτα Νέστου, ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ βεντάλιας καὶ καλύπτει μία μεγάλη ἔκταση 500.000 στρεμμάτων, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα μωσαϊκὸ ἐπιμέρους ὑγροτόπων ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ μεγαλύτεροι καὶ πιὸ διακριτοὶ εἶναι ἀπὸ δυτικὰ πρὸς ἀνατολικὰ οἱ λιμνοθάλασσες τῆς Βάσσοβας, τοῦ Ἐρατεινοῦ, τοῦ Ἁγιάσματος, τῆς Κοκάλας, τοῦ Χαϊδευτοῦ, τῆς Κεραμωτῆς, τοῦ Γεφυρακίου, τοῦ Μοναστηρακίου καὶ τῶν Μαγγάνων. Οἱ τελευταῖες περιβάλλονται ἀπὸ ἐκτεταμένα ἀλοέλη καὶ συγκαταλέγονται μεταξὺ τῶν παραγωγικοτέρων ἰχθυοτροφείων τῆς χώρας.
.                   Στὸ παραποτάμιο δάσος τοῦ Νέστου ζεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο φυσικούς, ἄγριους πληθυσμοὺς κολχικοῦ φασιανοῦ στὴν Εὐρώπη. Ἐπίσης τὸ Δέλτα εἶναι ἡ μοναδικὴ περιοχὴ τῆς Εὐρώπης ὅπου φιλοξενεῖται ἡ ἀγκαθοκαλημάνα. Στὸ Δέλτα ἔχουν καταγραφεῖ μέχρι τώρα 20 εἴδη θηλαστικῶν (ἐδῶ ὑπάρχει ὁ μεγαλύτερος πληθυσμὸς τσακαλιοῦ στὴν Ἑλλάδα), 11 εἴδη ἀμφιβίων, 22 εἴδη ἑρπετῶν 30 εἴδη ψαριῶν καὶ 277 εἴδη πτηνῶν.

ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δεσπόζει ἡ λίμνη Ἰσμαρίδα

.                   Στὰ δυτικὰ τοῦ Νομοῦ Ροδόπης δεσπόζει ἕνας ἀκόμη ὑγρότοπος, ἡ λίμνη Ἰσμαρίδα ἢ ἀλλιῶς Μητρικοῦ, πέντε μόλις χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἐνῶ στὰ νοτιοδυτικὰ βρίσκονται οἱ πέντε θρακικὲς λιμνοθάλασσες (Ἕλος, Πτελέα, Ἁλυκή, Μέση καὶ Ξηρολίμνη). Τὸ τρίτο σύστημα εἶναι μία μικρογραφία τῆς Βιστωνίδας. Γύρω στὸ ᾽80 ἕνα κανάλι ποὺ συνδέει τὴ λίμνη μὲ τὴ θάλασσα ἐκβαθύνθηκε, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ μπαίνει σ΄αὐτὴν ἀρκετὸ θαλασσινὸ νερό[…] Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ λιμνοθάλασσα τῆς Πτελέας ἔχει τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἀπὸ νούφαρα ποὺ προσφέρουν μία φανταστικὴ σπάνια εἰκόνα.

ΛΙΜΝΗ
Ρηχαίνει καὶ ἀπειλεῖται ἡ Βιστωνίδα

.                   Τὸ σύμπλεγμα τῆς Βιστωνίδας-Πόρτο Λάγος εἶναι ἀπὸ τοὺς ὀμορφότερους ὑγροβιότοπους τῆς Ἑλλάδας καὶ συγκεντρώνει χιλιάδες ἐπισκέπτες. Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς λίμνης ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι στὸ βόρειο τμῆμα της ἔχει γλυκὸ νερό, ἐνῶ στὸ νότιο ἁλμυρὸ ἢ ὑφάλμυρο.
.                   Μέχρι σήμερα ἔχουν καταγραφεῖ ἐδῶ 21 εἴδη ψαριῶν, δύο ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἐνήλικα -ἡ Γελάρτσα καὶ ἡ Θρίτσα-, 326 εἴδη πουλιῶν καθὼς καὶ 20 εἴδη θηλαστικῶν, 19 εἴδη ἑρπετῶν καὶ 11 εἴδη ἀμφιβίων.
.                   Φαίνεται ὅμως ὅτι τὸ σύστημα τῆς λίμνης κινδυνεύει ἀπὸ τὶς φερτὲς ὕλες. «Πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες ἀκόμη, τὸ βάθος τῆς λίμνης ἔφτανε σὲ δεκάδες μέτρα καὶ σήμερα εἶναι μόλις στὰ 2,5 μέτρα», λέει ὁ πρόεδρος τοῦ Ἁλιευτικοῦ Συνεταιρισμοῦ τοῦ Πόρτο Λάγος, Στέλιος Μπαλάσης.
.                   «Ἡ Βιστωνίδα εἶναι ἕνα ἐκβολικὸ σύστημα τριῶν ποταμῶν. Μὲ τὶς ἐπεμβάσεις ποὺ ἔγιναν γύρω στὸ ’60 οἱ τρεῖς ποταμοὶ ἀντὶ νὰ ἔχουν τὴ φυσικὴ μορφὴ τοῦ μαιάνδρου, κατέληξαν νὰ εἶναι κανάλια ποὺ ρίχνουν μέσα στὴ λίμνη μεγάλες ποσότητες φερτῶν ὑλῶν. Ὅλη ἡ λάσπη ἀπὸ τὴ λεκάνη ἀπορροῆς τῶν τριῶν ποταμῶν αὐτὴ τὴ στιγμὴ καταλήγει μέσα στὴ λίμνη μὲ ἀποτέλεσμα συνεχῶς νὰ ρηχαίνει», λέει ὁ κ. Κουτράκης.

Εὐτροφισμὸς

.                   Ἡ λίμνη ὅμως ἀπειλεῖται καὶ ἀπὸ τὸ φαινόμενο τοῦ εὐτροφισμοῦ. «Ὅσο ρηχαίνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φερτὲς φτάνουν σὲ αὐτὴν σὲ μεγάλες ποσότητες καὶ ὅλα τὰ θρεπτικὰ ὑλικὰ ἀπὸ τὶς γεωργικὲς ἐκτάσεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχει τὸ φαινόμενο τοῦ εὐτροφισμοῦ καὶ τὸν περασμένο Αὔγουστο μέσα σὲ μόλις μία μέρα πάνω ἀπὸ 20 τόνοι ψαριῶν νὰ πεθάνουν ἀπὸ ἀσφυξία», λέει ὁ πρόεδρος τοῦ φορέα.
.                   Στὶς λιμνοθάλασσες τῆς περιοχῆς ὑπάρχει τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ μία ἔκρηξη τῶν πληθυσμῶν τοῦ μπλὲ καβουριοῦ, ἕνας ξενιστής, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐνδημικὸ εἶδος τῆς δυτικῆς ἀκτῆς τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ. Ἡ ἔκρηξη αὐτὴ ἔχει νὰ κάνει καὶ μὲ τὴν ἔλλειψη φυσικῶν θηρευτῶν του, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ πρόεδρος τοῦ Ἁλιευτικοῦ Συνεταιρισμοῦ, Στ. Μπαλάσης.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: