ΕΘΝΙΚH ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΟYΝΤΑΙ 300 ΧΕΙΡOΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝHΣ ΔΙΑΘHΚΗΣ

θνικ Βιβλιοθήκη:
Ψηφιοποιο
νται 300 χειρόγραφα τῆς Καινς Διαθήκης

.               Τὰ γνωστὰ σωζόμενα ἑλληνικὰ χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι περίπου 5.800 καὶ ἀπὸ αὐτὰ 300 βρίσκονται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη
.               Τριακόσια χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ποὺ ἀνήκουν στὶς συλλογὲς τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ψηφιοποιοῦνται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κέντρο γιὰ τὴ Μελέτη τῶν Χειρογράφων της Καινῆς Διαθήκης τοῦ Τέξας (Center for the Study of New Testament Manuscripts – CSNTM).
.             Σύμφωνα μὲ τὸ Βῆμα, οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν ψηφιοποίηση τῶν χειρογράφων ξεκίνησαν τὸν περασμένο Ἰανουάριο καὶ ἡ φωτογράφισή τους θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑπόμενο καλοκαίρι. Τὸ ἔργο τῆς ψηφιοποίησης πραγματοποιεῖται σὲ ἕναν εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο στὸ ὑπόγειο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης.
.               Τὸ CSNTM εἶναι ἕνας μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμὸς μὲ ἕδρα τὸ Τέξας καὶ σκοπὸ τὴν ψηφιακὴ φωτογράφιση τῶν σωζομένων χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τὴν ἐλεύθερη διάθεσή τους στὴ διεθνῆ ἐρευνητικὴ κοινότητα, τὴ μελέτη τῶν χειρογράφων μὲ τὴ βοήθεια τῶν νέων τεχνολογιῶν καὶ τὴν ἔκδοση σχετικῶν μονογραφιῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάπτυξη ἠλεκτρονικῶν ἐργαλείων γιὰ τὴν ἐξέταση καὶ ἀνάλυση τῶν χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης.
.               Ἀπὸ τὸ 2002, ποὺ ἱδρύθηκε, ἔχει ἀναλάβει ἀρκετὲς ἀποστολὲς σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου προκειμένου νὰ φωτογραφίσει χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔχει ἤδη ψηφιοποιήσει, μεταξὺ ἄλλων, χειρόγραφα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης στὴν Κωνσταντινούπολη, τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν Πάτμο, τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γλασκόβης, τὴ συλλογὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μίσιγκαν στὸ Ἂνν Ἄρμπορ, χειρόγραφα ἀπὸ τὰ Ἐθνικὰ Ἀρχεῖα τῆς Ἀλβανίας στὰ Τίρανα καὶ ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη Chester Beatty στὸ Δουβλίνο.
.             Τὰ γνωστὰ σωζόμενα ἑλληνικὰ χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι περίπου 5.800. Ἀπὸ αὐτὰ 300 βρίσκονται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, ποὺ θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ πέντε μεγαλύτερα ἀποθετήρια τέτοιων χειρογράφων ἀνὰ τὸν κόσμο, μαζὶ μὲ τὴ Βρετανικὴ Βιβλιοθήκη καὶ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας. Τὸ CSNTM ὑπολογίζει ὅτι θὰ ψηφιοποιήσει στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη περισσότερες ἀπὸ 150.000 σελίδες, σὲ δύο ἀποστολὲς ψηφιοποίησης, ἐφέτος καὶ τὸ ἑπόμενο καλοκαίρι.
.               Ἡ συνεργασία εἶναι ἀμοιβαία ἐπωφελής, ὑποστηρίζει ὁ διευθυντὴς τῆς Βιβλιοθήκης Φίλιππος Τσιμπόγλου, διότι ἡ ΕΒΕ, χωρὶς νὰ πληρώσει γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ CSNTM, θὰ ἔχει ψηφιοποιήσει ἕνα μεγάλο μέρος τῶν χειρογράφων τῆς συλλογῆς της. Ἐκεῖνο ποὺ παραχωροῦν τὰ ἱδρύματα στὸ CSNTM εἶναι τὸ δικαίωμα ἀνάρτησης τῶν ψηφιακῶν εἰκόνων στὸν ἰστότοπό του (csntm.org), ἀπὸ ὅπου μποροῦν νὰ εἶναι ἐλεύθερα προσβάσιμες.

ΠΗΓΗ: news.in.gr (Newsroom ΔΟΛ)

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: