ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ G7

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ ἀλαζονεία τοῦ ἀνθρώπου πάλι ὑπέστη πλῆγμα ἀπὸ τὴν μεταπτωτικὴ κληρονομιὰ τῆς φθορᾶς. Ἄλλη μιὰ ἀπόδειξη ὅτι ἡ φθορὰ  δὲν νικιέται μὲ «ἀντιβιοτικά». Μόνον μὲ τὸ «φάρμακο τῆς ἀθανασίας», τὸ Ὁποῖο διαθέτει κατὰ παγκόσμια ἀποκλειστικὀτητα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

.             Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς πενικιλίνης ἀπὸ τὸν Ἀλεξάντερ Φλέμινγκ τὸ 1928, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πέθαιναν ἀπὸ κοινὲς λοιμώξεις ποὺ σήμερα ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴ χορήγηση ἑνὸς ἀντιβιοτικοῦ φαρμάκου.
.             Συνέπεια τῆς ὑπερκατανάλωσης ἀντιβιοτικῶν φαρμάκων εἶναι ἡ ἀνθεκτικότητα ποὺ ἀποκτοῦν τὰ βακτήρια στὰ φάρμακα, ποὺ μὲ τὴ σειρά της ὁδηγεῖ σὲ νέα κρούσματα. Ὅμως σιγὰ σιγά, σύμφωνα μὲ τὸν ΠΟΥ καὶ ἄλλους φορεῖς σὲ Εὐρώπη καὶ ΗΠΑ, τὰ ἴδια τὰ ἀντιβιοτικὰ μετατρέπονται σὲ ἕναν ἐφιάλτη γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς παγκοσμίως, μὲ τὴν ὑπερκατανάλωσή τους νὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀνθεκτικὰ βακτήρια καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο ἀπειλώντας νὰ ἀναστρέψει προόδους ἑνὸς αἰώνα στὸν τομέα τῆς Ὑγείας.
.             Ἡ συνταγογράφηση ἀντιβιοτικῶν φαρμάκων γίνεται πλέον γιὰ μία σειρὰ ἀπὸ ἀσθένειες καὶ μὲ τόση εὐκολία, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ κατάχρηση, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ ἀσθενεῖς νὰ λαμβάνουν φάρμακα ποὺ δὲν ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη. Ὅμως ἡ κατανάλωση αὐτῶν τῶν σκευασμάτων γίνεται καὶ ἔμμεσα. Ἀγρότες βάζουν ἀντιβιοτικὰ στὴν τροφὴ τῶν γουρουνιῶν καὶ τῶν κοτόπουλων ποὺ ἐκτρέφουν καὶ αὐτὰ τελικὰ καταλήγουν στὸ τραπέζι μας.
.             Συνέπεια τς περκατανάλωσης ντιβιοτικν φαρμάκων εναι νθεκτικότητα πο ποκτον τ βακτήρια στ φάρμακα, ποὺ μὲ τὴ σειρά της ὁδηγεῖ σὲ νέα κρούσματα. Ἐνδεικτικά, μόνο στὰ γερμανικὰ νοσοκομεῖα 400.000 ἕως 600.000 ἄτομα προσβάλλονται ἐτησίως ἀπὸ τὰ λεγόμενα πολυανθεκτικὰ παθογόνα, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πεθαίνουν 10.000 ἕως 15.000 κάθε χρόνο.
.             Ὑγιεῖς ἄνθρωποι φέρουν πολὺ συχνὰ αὐτὰ τὰ παθογόνα στὸ δέρμα τους χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, καὶ στὰ νοσοκομεῖα, ὅπου τὰ ἀντιβιοτικὰ σκοτώνουν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα βακτήρια, τὰ πολυανθεκτικὰ παθογόνα ἐξαπλώνονται προσβάλλοντας «εὔκολα» θύματα μὲ χαμηλὴ ἀνοσία, ἀσθενεῖς, ἡλικιωμένους, πρόσφατα χειρουργημένους καὶ νεογέννητα.

Καμπανάκι

.             Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τὰ βακτήρια ποὺ εἶναι ἀνθεκτικὰ σὲ φάρμακα προκαλοῦν 23.000 θανάτους ἐτησίως καὶ 2 ἑκατομμύρια ἀσθένειες, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Ἀσθενειῶν (CDC). Οἱ γιατροὶ προειδοποιοῦν ὅτι ἐὰν ἡ τάση αὐτὴ συνεχιστεῖ, κοινὲς ἀσθένειες ποὺ σήμερα ἀντιμετωπίζονται πολὺ εὔκολα, στὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ μποροῦσαν νὰ μετατραποῦν ξανὰ σὲ θανατηφόρες. Ἀκόμα καὶ ὁ ΠΟΥ ἔχει κάνει λόγο γιὰ ἕνα καταστροφικὸ σενάριο μιᾶς «μετα-ἀντιβιοτικῆς ἐποχῆς» γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα στὸν τομέα τῆς Ὑγείας, ποὺ δὲν θὰ διαφέρει πολὺ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς πενικιλίνης.
.             Ἡ ἀνθεκτικότητα στὰ ἀντιβιοτικὰ «μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ νούμερο ἕνα ἀπειλὴ μεταδοτικῆς ἀσθένειας τῆς ἐποχῆς μας», σύμφωνα μὲ τὸν Τόμας Φρίντεν, διευθυντὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ CDC. Ἂν χάσουμε τὰ ἀντιβιοτικά, τὸ σεντούκι τῆς ἰατρικῆς θὰ εἶναι ἄδειο καὶ ὄχι μόνο θὰ ὑπονομεύσει τὴν ἱκανότητά μας νὰ ἀντιμετωπίζουμε κοινὲς παθήσεις, ἀλλὰ θὰ ὑπονομεύσει μεγάλο μέρος τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς», προειδοποίησε ὁ Φρίντεν τονίζοντας: «Κινδυνεύουμε νὰ γυρίσουμε πίσω τὸν χρόνο ἕναν αἰώνα, ὅταν οἱ ἁπλὲς λοιμώξεις μποροῦσαν νὰ εἶναι θανατηφόρες».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χιλιάδες θάνατοι σὲ ΗΠΑ – Γερμανία

.             Στὰ νοσοκομεῖα, ὅπου τὰ ἀντιβιοτικὰ ἐξουδετερώνουν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα βακτήρια, τὰ πολυανθεκτικὰ παθογόνα ἐξαπλώνονται προσβάλλοντας «εὔκολα» θύματα μὲ χαμηλὴ ἀνοσία, ἀσθενεῖς, ἡλικιωμένους, πρόσφατα χειρουργημένους καὶ νεογέννητα. Μόνο στὶς ΗΠΑ, βακτήρια ἀνθεκτικὰ σὲ φάρμακα προκαλοῦν 2 ἑκατομμύρια ἀσθένειες ἐτησίως καὶ 23.000 θανάτους. Στὴ Γερμανία τὰ ἐτήσια κρούσματα ἀπὸ ἀνθεκτικὰ βακτήρια κυμαίνονται μεταξὺ 400.000 καὶ 600.000 καὶ οἱ θάνατοι μεταξὺ 10.000 καὶ 15.000.

ΜΕΤΡΑ-ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Τὸ Βερολίνο φέρνει τὸ πρόβλημα στὸ G7

.             Τὸ Βερολίνο ἔχει ἀποδυθεῖ τὸ τελευταῖο διάστημα σὲ ἕναν ἐντατικὸ ἀγώνα ἐναντίον τῆς ὑπερκατανάλωσης ἀντιβιοτικῶν ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀνθεκτικὰ βακτήρια. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες ἔθεσε τὸ ζήτημα στὸν ΠΟΥ καὶ ἀσκώντας τὴν ἐναλλασσόμενη προεδρία τοῦ G7 προωθεῖ τὸ θέμα στὴν κορυφὴ τῆς ἀτζέντας τῆς συνόδου ποὺ ξεκινάει τὴν Κυριακή.
.             Ἡ ἴδια ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἔχει θέσει ἤδη σὲ ἐφαρμογὴ μία στρατηγικὴ (DART 2020) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀνθεκτικῶν βακτηρίων. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς, τὰ γερμανικὰ ὑπουργεῖα Ὑγείας, Οἰκονομικῶν καὶ Ἐρευνᾶς συνεργάζονται στενὰ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὑπεύθυνης χρήσης ἀντιβιοτικῶν ἀπὸ τὰ ζῶα μέχρι τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν καλύτερη πρόληψη ἀσθενειῶν καὶ τὴν ἔρευνα γιὰ νέα φάρμακα καὶ διαγνωστικὲς ἐξετάσεις.
.             Ἐν τῷ μεταξύ, πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση διοργάνωσε φόρουμ ὅπου συζητήθηκαν τρόποι διασφάλισης τῆς ὑπεύθυνης χρήσης ἀντιβιοτικῶν φαρμάκων. Στὸ Φόρουμ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου γιὰ τὴ Διαχείριση Ἀντιβιοτικῶν παρευρέθησαν 150 γιατροί, ἀγρότες, ἐκπρόσωποι τῆς βιομηχανίας τροφίμων, τοῦ λιανεμπορίου καὶ τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν.
.             Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα ὑπέγραψε προεδρικὸ μνημόνιο γιὰ τὴν προώθηση τῆς παραγωγῆς κρέατος καὶ πουλερικῶν μὲ ὑπεύθυνη χρήση ἀντιβιοτικῶν ἀπὸ τὶς ὁμοσπονδιακὲς ὑπηρεσίες.

ΕΡΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: