ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΡΙΣΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σὲ ἐξέλιξη νέα σοβαρὴ κρίση Φαναρίου – Ἀθήνας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Νέα σοβαρὴ κρίση ἐξελίσσεται στὶς σχέσεις τοῦ Φαναρίου μὲ τὴν Ἀθήνα, ποὺ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ξεκίνησαν μὲ ἄριστες προοπτικές. Στὴν ἀρχὴ ἐπλήγησαν μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου στὶς Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης καὶ τὶς δηλώσεις του περὶ τῶν ἐπ’ αὐτῶν δικαιωμάτων του. Οἱ δηλώσεις αὐτὲς στὴν Ἀθήνα θεωρήθηκαν ὅτι ἦσαν προκλητικὲς σὲ βάρος τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ θέμα ἐνόχλησε πολὺ τὴ Μονὴ Πετράκη, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρξε δημόσια ἀντίδραση. Ἁπλῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σταμάτησε νὰ συνοδεύει τὸν Πατριάρχη στὶς περιοδεῖες του…
.         Τὸ δεύτερο πλῆγμα στὶς σχέσεις Φαναρίου – Ἀθήνας ἦταν ἡ παρέμβαση τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων καὶ ἡ πρότασή του νὰ ψηφισθεῖ ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε τὶς καλύτερες σχέσεις μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ἀντὶ τοῦ προταθέντος ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο συνεργάτου του, πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἡ παρέμβαση τοῦ Πατριάρχου διέρρευσε ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἁγίας Φιλοθέης στὸν Τύπο καὶ ἀπὸ τὸ Φανάρι θεωρήθηκε ὅτι ἔγινε γιὰ νὰ ἐκτεθεῖ ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ νὰ περιέλθει σὲ δύσκολη θέση. Ἀκολούθησε σχετικὴ δική του δήλωση, μὲ τὴν ὁποία ἐπιχείρησε νὰ δικαιολογήσει τὴν παρέμβασή του. Ἡ πρόταση τοῦ Πατριάρχου στὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων ἐλάχιστη ὑποστήριξη βρῆκε στὴν Ἱεραρχία, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν τῶν «Νέων Χωρῶν».
.         Σὲ ἀπάντηση πρὸς τὴν Ἀθήνα γιὰ τὴ στάση της στὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων τὸ Φανάρι προκάλεσε καὶ πάλι ἔνταση καὶ νέο πλῆγμα, τὸ τρίτο, στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸν τελευταῖο καιρό. Τὸν προταθέντα ἀπὸ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ ἀποτυχόντα νὰ ἐκλεγεῖ στὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων ἀρχιμανδρίτη ὄχι μόνο τὸν προήγαγε σὲ Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως, ἀλλὰ τὸν τοποθέτησε καὶ διευθυντὴ στὸ Γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, στὴ θέση τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου! Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀθήνας ἦταν ἄμεση: Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀπομόνωσή του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνεῖται νὰ τὸν δεχθεῖ καὶ δὲν ὑπάρχει μαζί του ὁποιαδήποτε συνεργασία τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Γιὰ τὰ γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦν στὸν νέο διευθυντὴ τοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἐνημέρωσε τὶς ἑλληνικὲς πολιτικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἔναντί του τηροῦν στάση ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.         Τὸ νέο πλῆγμα, τὸ τέταρτο, στὶς σχέσεις Φαναρίου – Ἀθήνας καὶ τὸ βάθεμα τῆς μεταξύ τους κρίσης προῆλθε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Ἡ παρουσία ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία. Ἦταν μία ἀκόμη ἀπάντησή του στὴν πρόκληση τοῦ Πατριάρχου, νὰ ὁρίσει διευθυντὴ τοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, χωρὶς ἐνημέρωσή του καί, ἑπομένως, χωρὶς τὴν ἔγκρισή του. Ἰδοὺ τὸ περιστατικό:
.         Ἀπὸ τὸ 2014 ξεκίνησε μία πρωτοβουλία τῶν ἕξι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ διαθέτουν στὶς Βρυξέλλες γραφεῖο ἐκπροσώπησής τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, Μόσχας, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας καὶ οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Ἑλλάδος καὶ Κύπρου) νὰ συναντῶνται μία φορὰ τὸν χρόνο σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς καὶ νὰ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις ἐπὶ ἐπικαίρων ζητημάτων. Πέρυσι ἡ συνάντηση ἔγινε στὴ Ρουμανία καὶ ἐφέτος ἔγινε στὴν Ἑλλάδα μὲ θέμα «Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας σὲ καιρὸ κρίσης». Κορύφωση τῆς συνάντησης ἦταν ἡ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως, ὅπου προϊστάμενος εἶναι ὁ γραμματέας τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, Ἀρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Κατραμάδος.
.         Οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν ἀντιπροσωπειῶν ἦσαν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκοφ, ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας ὁ Μητροπολίτης Ἀργοβιστίου κ. Νήφων, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος. Ἀπουσίασε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας, Μητροπολίτης Κεντρικῆς Εὐρώπης κ. Ἀντώνιος. Κατὰ τὸ ἔθιμο στὴ Θεία Λειτουργία θὰ συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι καὶ θὰ προΐστατο Αὐτῆς ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Φαναρίου, Μητροπολίτης Βελγίου. Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅρισε στὴ Θεία Λειτουργία ἐκπρόσωπό του, τὸν Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό, καὶ ἑπομένως αὐτὸς προέστη Αὐτῆς. Σὲ ἀπάντηση πρὸς τὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Ἱερωνύμου ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Φαναρίου, Μητροπολίτης Βελγίου, γιὰ νὰ μὴν εἶναι ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη ἐκπρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δὲν ἔλαβε μέρος. Ἁπλῶς συμπροσευχήθηκε καὶ ὑπηρεσιακῶς ἀνέφερε τὸ γεγονὸς στὸ Φανάρι. Στὴ στάση του τὸν ἀκολούθησε καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Τὸ Φανάρι θεώρησε ὅτι ἡ ἐνέργεια τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἦταν προσβλητικὴ πρὸς αὐτὸ καὶ ἀναμένεται ἡ ἀντίδρασή του, ποὺ θὰ εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα στὸ βάθεμα τῆς ἐξελισσόμενης μεταξύ τους κρίσης.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ σχέση τοῦ κ. Ἱερωνύμου μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο ἦταν ἀρίστη, ἰδιαίτερα κατὰ τὴν περίοδο, ποὺ εἶχαν κοινὴ ἀντιπαλότητα πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ὅμως σήμερα εἶναι στὸ χειρότερο σημεῖο καὶ ἡ κρίση εἶναι σὲ ἐξέλιξη. Ἕως τώρα ἡ ἀντιπαράθεση ἔχει διαφορετικὸ χαρακτήρα ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εἶχε ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Ἕως τώρα μένει ἐκτός τῆς εὐρείας δημοσιότητας. Κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, οἱ ἐνέργειές της γίνονται μὲ ἐπιτηδειότητα. Τὴν ὥρα ποὺ οἱ δικές της ἀρνητικὲς γιὰ τὸ Φανάρι ἐνέργειες γίνονται ἀφανῶς, μὲ τὸν τρόπο της δημοσιοποιεῖ τὶς σὲ βάρος της δράσεις τοῦ Φαναρίου καὶ ἐνημερώνει σχετικὰ τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία. Ἀντιθέτως δημόσια – στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ στὶς σχέσεις μὲ τὸ Βατικανὸ λ.χ. – ἡ Ἀθήνα συμπλέει μὲ τὸ Φανάρι…-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: