ΟΙ ΠΛΗΓEΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡIΔΑΣ: Η ΚΟΧΛΙΑΡΙΟΦΟΡIΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΘΩΝΙΣΜOΣ (Δ. Νατσιός) «Ἡ εὐφυία ἔχει ὅρια, ὁ… κωθωνισμὸς εἶναι ἀπεριόριστος…»

Ο πληγς τς Πατρίδας: κοχλιαριοφορία κα κωθωνισμς

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.               Κοχλιάριον ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι τὸ κουτάλι ἢ χουλιάρι ἢ χλιάρ(ι) στὰ χωριὰ τῆς Μακεδονίας.
.               Ἡ λέξη παράγεται ἀπὸ τὸ «κοχλίας», τὸ κοινῶς λεγόμενον σαλιγκάρι. «Κατὰ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους», διαβάζουμε στὸ λεξικὸ τοῦ «ΗΛΙΟΥ», «ἀντὶ κοχλιαρίων ἐχρησιμοποιοῦντο κογχύλια», δηλαδὴ ὄστρακα κοχλιῶν. Εἶναι γνωστὸ ὅτι καὶ σήμερα σὲ πολλὰ νησιά μας τὰ σαλιγκάρια ὀνομάζονται κοχλιοί.
.               Ἂς ἔρθουμε τώρα στοὺς «νεωτάτους» χρόνους. Ἡ λέξη «κοχλιαριοφόροι» εἶναι ἐπινόηση τοῦ Ροΐδη, ποὺ πολλὰ μπορεῖ νὰ τοῦ καταλογίσει κανείς, ὅμως ἀνήκει σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀδέσποτους, τοὺς ἀπροσάρμοστους τῆς νεοελληνικῆς πνευματικῆς ζωῆς, ποὺ μαστίγωσε ἀλύπητα τὴν διεφθαρμένη καὶ φαυλεπίφαυλη ἐν Ἑλλάδι κομματοκρατία. (Ἁπλῶς, σὰν τὸν Κοραῆ κι αὐτός, εἶχε «μαῦρα μεσάνυχτα» ἀπὸ Ὀρθοδοξία καὶ φόρτωνε πολλὰ κακῶς κείμενα στὸν κλῆρο νομίζοντας, ἐσφαλμένως, ὅτι οἱ δικοί μας κληρικοὶ εἶναι σὰν τοὺς «καπουτζίνους τῆς Εὐρώπης», ποὺ θά ᾽λεγε καὶ ὁ Μακρυγιάννης, «δὲν ἤξεραν ὅτ’ εἶναι σεμνοὶ κι ἀγαθοὶ ἄνθρωποι καὶ μὲ τὰ ἔργα τῶν χεριῶν τους ἀπόχτησαν αὐτά, ἀγωνίζοντας καὶ δουλεύοντας τόσους αἰῶνες». (Ἀπομνημονεύματα).
.               Ἀριστοκρατικῆς ἀντίληψης, Συριανὸς καὶ εὐρωτραφὴς ὁ Ροΐδης -ἔχασε ὅλη του τὴν περιουσία στὰ «Λαυρεωτικὰ»- πολυτάλαντος γραφιάς, νόσησε κι αὐτὸς ἀπὸ τὴν ἀνίατο ἀσθένεια τοῦ νεογραικυλισμοῦ, δὲν κατάλαβε τὴν γενέθλια παράδοσή του, μὲ μία μόνη διαφορὰ ἀπὸ τοὺς τότε καὶ νῦν εὐρωπιθήκους: Δὲν συμπορεύτηκε ἀλλὰ στηλίτευε ἀμείλικτα τὴν περιρρέουσα σκυβαλοκρατία).
.               Ἔλεγε, λοιπόν, ὁ Ροΐδης: «Ἕκαστος ἐν τῇ ἐξουσίᾳ κομματάρχης ἔχει ὑπὸ τὰς διαταγάς του ἀριθμὸν τινὰ κοκλιαριοφόρων, ἱκανὸν μὲν νὰ τρώγη, ὁλόκληρον τὸ περιεχόμενον τῆς χύτρας, οὐχὶ ὅμως καὶ νὰ ὑπερασπίζη αὐτὴν κατὰ τῶν ἀντιζήλων της». Κατὰ τὸν ἴδιο συγγραφέα «οἱ Ἕλληνες διαιροῦνται εἰς τρεῖς κατηγορίες: Α) εἰς συμπολιτευομένους, ἤτοι (=δηλαδή), ἔχοντας κοχλιάριον νὰ βυθίζωσιν εἰς τὴν χύτραν τοῦ προϋπολογισμοῦ, β) εἰς ἀντιπολιτευομένους, ἤτοι μὴ ἔχοντας κοχλιάριον καὶ ζητοῦντας παντὶ τρόπῳ νὰ λάβωσι τοιοῦτον, καὶ γ) εἰς ἐργαζομένους, ἤτοι οὔτε ἔχοντας κοχλιάριον οὔτε ζητοῦντας, ἀλλ’ ἐπιφορτισμένους νὰ γεμίζωσι τὴν χύτραν διὰ τοῦ ἱδρῶτος αὐτῶν». Κοχλιαριοφόροι εἶναι τὰ κομματόσκυλα -ὑπέροχος χλευασμὸς- τὰ ὁποῖα κάθε κυβέρνηση, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὶς ἐνοχλητικὲς ὑλακές τους -ἡ γλώσσα μας τοὺς ὀνομάζει ὑλακόμωρους, ὁ διαρκῶς ὑλακτῶν- τοὺς παραδίδει τὴν κουτάλα, τὸ κοχλιάριον γιὰ νὰ γευτοῦν καὶ αὐτοὶ τὰ καλούδια τῆς χύτρας τοῦ προϋπολογισμοῦ.
.               Αὐτὰ γιὰ τὴν κοχλιαριοφορία. Ἐρχόμαστε τώρα στὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ἄρθρου, τὸν κωθωνισμό. Προσφεύγουμε καὶ πάλι στὸ εὐκλεὲς καὶ εὐφρόσυνο θησαυροφυλάκιο τῆς ἐτυμολογίας. Ἀείρροη πηγὴ τιμαλφῶν ἑρμηνειῶν. Ξεφλουδίζεις κάποιες «ἄσημες» λέξεις καὶ αἴφνης, ἀνακαλύπτεις ἔκπληκτος ὅτι στὸ «φυλλόχωμά» τους φιλοξενοῦν χρυσόσκονη.
.                Ὁ κώθων ἦταν ἀρχαῖο στρατιωτικὸ ποτήριον. Ἐπινοήθηκε, τὸ πρῶτον, στὴν Σπάρτη. Γιατί στρατιωτικό; Εἶχε τὰ χείλη του γυριστὰ πρὸς τὰ μέσα (=στρεψαύχην). Ἔτσι δὲν ἄφηνε τοὺς ἐν ἐκστρατείᾳ στρατιῶτες, ποὺ πολλὲς φορὲς ἀναγκάζονταν νὰ πίνουν ἀκάθαρτο νερό, νὰ βλέπουν τὶς βορβορώδεις ἀκαθαρσίες, οἱ ὁποῖες κατακάθονταν, συγκρατοῦνταν ἀπὸ τὰ γυριστὰ πρὸς τὰ μέσα χείλη. Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἁπλά, ἔκρυβε τὸν κουρνιαχτὸ τῆς μάχης. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ νερὸ ἔφτανε στὰ χείλη τοῦ μαχητῆ καθαρότερο. Βοηθοῦσε σ’ αὐτὸ καὶ τὸ «λασπῶδες» χρῶμα τοῦ κώθωνος. Ἀργότερα, γράφει ὁ Ἀθήναιος, ὁ κώθων -καὶ τὸ κωθώνιον, ὑποκοριστικό του, δηλαδή, ποτηράκι- χρησιμοποιοῦνταν καὶ γιὰ οἰνοποσία, γιὰ μέθη καὶ ὄργια καὶ σιγὰ-σιγά, ἡ λέξη κωθώνιον, κωθώνι, κατὰ τὸ παιδίον, παιδί, πῆρε τὴ σημασία τοῦ ἀνόητου.
.             Μάλιστα σὲ σύγχρονα ἐτυμολογικὰ λεξικὰ διαβάζουμε ὅτι «τὸ κωθώνιον χρησιμοποιήθηκε στὴν στρατιωτικὴ ὁρολογία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, δηλώνοντας τὸ κύπελλο μὲ τὸ πρωινὸ ρόφημα».
.             Ὅταν δὲ κατέφτασε στὴν Ἑλλάδα ὁ βασιλιὰς Ὄθων καὶ ἡ βαυαρέζικες ἀκρίδες, ἕνα ἀπὸ τὰ προσωνύμια, μὲ τὰ ὁποῖα τὸν στόλισαν, εἶναι καὶ τό… «κόθων».
.             Ἔκτοτε πολλοί… «κόθωνες» ἢ κωθώνια ταλαιπώρησαν καὶ ταλαιπωροῦν τὴν πολιτικὴ ζωὴ τούτου τοῦ τόπου. Ὁ κωθωνισμός, ἡ λέξη ἀπαντᾶται στὸν Ἀθήναιο, περίσσεψε τὰ τελευταῖα, ἰδίως τὰ «μνημονιακά», χρόνια. Ἐρωτῶ: Δὲν εἶναι κωθωνισμὸς τὸ νὰ λές, κατέχοντας ὑψηλότατο ἀξίωμα, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες; Δὲν εἶναι κωθωνισμός, βαρυτάτης μορφῆς, νὰ ἰσχυρίζεσαι πῶς «μαζὶ τὰ φάγαμε»; Δὲν εἶναι κωθωνισμὸς νὰ ἀναλαμβάνεις τὴν διεξαγωγὴ ὀλυμπιακῶν games, ὄντας δανειοσυντήρητος; Δὲν εἶναι κωθώνια ὅσοι χαίρονταν καὶ γελοῦσαν; Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι τὸν κωθωνισμὸ κάποιων, ἐμεῖς τὸν εἰσπράττουμε ὡς καταστροφὴ καὶ οἰκονομικὴ φρίκη.
.             Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα εἶδος κωθωνισμοῦ, ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, τὸ ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μὲ ἔγκλημα. (Πρὶν προχωρήσω νὰ παραπέμψω σὲ ἕνα διαχρονικὸ φαινόμενο κωθωνισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς. Δὲν εἶναι κωθωνισμὸς τὸ νὰ κατηγορεῖ πάντοτε ἡ ἀντιπολίτευση τὴν κυβέρνηση γιὰ πράγματα ποὺ ἴδια, ὅταν ἦταν κυβέρνηση, ἔπραττε ἀσυστόλως; Νὰ παραθέσω ἕνα ἱστορικὸ ἀνέκδοτο ἀπὸ τὴν βιογραφία τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ ἀνδρὸς Ἰω. Κωλέττη, τὸν ὁποῖο ὁ Μακρυγιάννης ὀνόμαζε «ἀπατεώνα καὶ ξένη κρεατούρα». Ὁ Γ. Βλαχογιάννης στὴν «Ἱστορικὴ Ἀνθολογία» του ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
.             «Συνέβηκε, κατὰ τὸ 1844-1847, ὁ τότε πρωθυπουργὸς Ἰω. Κωλέττης, νὰ ἀγορεύει στὴν Βουλή. Ἡ ἀντιπολίτευση μάνιζε καὶ φαροκοποῦσε ἐνάντιά του:
-«Δὲν σὲ θέλουμε! Δὲν σὲ θέλουμε», φώναζαν μία μέρα οἱ βουλευτές.
-«Ἀγαπητοί μου», εἶπε γλυκοπόνητα ὁ Κωλέττης, «σεῖς δὲν μὲ θέλετε ἐγὼ ὅμως σᾶς θέλω».
Ὅλοι οἱ πρωθυπουργοὶ θέλουν τὴν ἀντιπολίτευση, γιὰ νὰ ξεθυμαίνουν, νὰ ἀμολοῦν τοὺς λεονταρισμοὺς ποὺ δὲν μποροῦν, ὅταν στέκονται προσοχὴ ἐνώπιον τῶν… θεσμῶν).
.             Ἔρχομαι, κλείνοντας, στὸ θέμα τοῦ ἐγκληματικοῦ κωθωνισμοῦ. Πρόσφατα, ἕνας πολιτικὸς ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος ὅταν δημοσιογραφοῦσε, γύριζε τὸ 2008 στὰ χωριὰ τῆς Φλώρινας προβάλλοντας καὶ προωθώντας τὶς σκοπιανὲς τρισαθλιότητες, κατήγγειλε σὲ μία ἐκπομπὴ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἐχίνο τῆς Ξάνθης, υἱοθετώντας τὴν στάση τῶν πιὸ φανατικῶν τουρκολάγνων τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας. Ἡ ἐξαιρετικὴ ἐφ. «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ» τῆς Κομοτηνῆς, στὶς 1.5 εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα καὶ δημοσίευσε τὶς ἀπόψεις τῶν γνωστῶν πρακτόρων τοῦ προξενείου, ἀλλὰ καὶ νηφάλιες ἀπόψεις Μουσουλμάνων, ποὺ ἔβαζαν τὰ πράγματα στὴν θέση τους. Δὲν ὑπῆρξε καμμιὰ πρόκληση κατὰ τῆς μειονότητας, ἁπλῶς τὰ γνωστὰ γιουσουφάκια τσίριξαν γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ θέμα. Ὁ ἐν λόγῳ, λοιπόν, …«κώθων» ἕνωσε καὶ τὴν δική του τσιριξιὰ μὲ αὐτὴν τῶν τουρκοπιασμένων. Τί νὰ πεῖ κανείς; Ὅπως προσφυῶς εἰπώθηκε, ἡ εὐφυία ἔχει ὅρια, ὁ… κωθωνισμὸς εἶναι ἀπεριόριστος…

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: