ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΜΕΤΑ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΜΕΤΑ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.             Δὲν ὑπάρχει ἀνώτερος τίτλος τιμῆς καὶ μεγαλύτερο ἀξίωμα ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνει στὸν μαθητή του Τιμόθεο λέγοντάς τον “ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ”.
.             Μέσα στὴν ἱστορία πολλοὶ ἅγιοι καὶ δίκαιοι ὀνομάστηκαν “ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ”, προφῆτες, ἀπόστολοι, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ χριστιανοί. Μάλιστα ἔχουμε καὶ συγκεκριμένο ἅγιο, ἀποκαλούμενο ὡς ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, τὸν ἅγιο Ἀλέξιο, ποὺ γιορτάζει 17 Μαρτίου.
.             Δυστυχῶς ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι ποὺ ὀνομάστηκαν ἀπὸ τὴν ἱστορία, ἀλλὰ τὴν ἁγία Γραφὴ “ὀργὴ Θεοῦ” καὶ “υἱοὶ διαβόλου”, “γεννήματα ἐχιδνῶν” καὶ “παιδιὰ γεένης”.

Ποιός ἄραγε εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ;
.             Συχνὰ καὶ ὁ λαός μας λέγει κάποιον “ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ”. Βέβαια εἴπαμε ὅτι δὲν ὀνομάζει ὅλους οὔτε ὁ κόσμος οὔτε ἡ Ἁγία Γραφὴ “ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ”. Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι ὡς πλάσματα καὶ δημιουργήματα, δηλ. παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.
.             Ὁ ἄνθρωπος ὅμως τοῦ Θεοῦ φαίνεται πάνω στὰ πράγματα: Δήλ. Ἀποφεύγει κάθε τί τὸ ἁμαρτωλὸ καὶ ἀσπάζεται καὶ ἀκολουθεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δηλαδὴ τί κάνει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ;

.             ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΑ: Ἁμαρτωλὸ εἶναι ὅ,τι προσκρούει καὶ παραβαίνει τὸ θεῖο νόμο. Π.χ. λόγια βλάσφημα καὶ βέβηλα, κατάρες καὶ ἔριδες, θεάματα καὶ ἀκούσματα ἀπαράδεκτα καὶ ἀνήθικα, παρέες ποὺ βλάπτουν, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ σφαίρα τῆς δημόσιας ζωῆς καὶ δράσεως: ἀδικίες, ψευδορκίες, μαγεῖες, θυμοὺς καὶ ἐκρήξεις…

.             ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΑ ΘΕΑΡΕΣΤΑ: Θεάρεστο ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ εἶναι κάθε σεμνότητα, ἀρετή, ἔπαινος καὶ καλὸ ἔργο καὶ ἀσφαλῶς ἡ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κορυφαῖα παραδείγματα ὑπακοῆς ἔχουμε: τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Μωϋσέα.

.             ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ: Προσεύχεται, διαβάζει τὴν ἁγία Γραφή, ἐκκλησιάζεται, συγχωρεῖ καὶ ζητεῖ συγγνώμη, ἐξομολογεῖται, κοινωνεῖ, τίποτε ἄλλο δὲν φοβᾶται παρὰ μόνο τὴν ἁμαρτία, δήλ. νὰ μὴ προσκρούσει στὸ θεῖο θέλημα. Ὅλοι μάλιστα ξέρουμε ὅτι “ἀρχὴ σοφίας εἶναι ὁ θεῖος φόβος”.

Ἀλήθεια ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ κάνει ἢ εἶναι;
Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐξωπραγματικὸ καὶ ἐξωγήϊνο
Δὲν εἶναι ἕνας κατσούφης, σκληρός, φανατικός, ἀντικοινωνικὸς καὶ ἀπόκοσμος
Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ φέρνει πάνω του τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχει τὴ σφραγίδα τοῦ Θεοῦ.
Δηλαδὴ εἶναι καὶ ἀγωνίζεται νὰ εἶναι: Ὅπως ἦταν ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὅπως περιγράφεται στὰ Εὐαγγέλια:
Πράος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ
Ἐνάρετος καὶ εὐεργετικὸς πρὸς ὅλους
Ἀφανὴς καὶ χωρὶς περιαυτολογίες
Ἁγνὸς καὶ καθαρὸς ἀπὸ ἁμαρτίες
Ἁπλὸς καὶ λιτὸς στὴν ἐμφάνιση καὶ στὸ βίο
Πράγματι ὁ Χριστὸς εἶπε γιὰ τοὺς μαθητές του πὼς πρέπει νάναι:
Νὰ εἶναι μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ λόγο τους ΦΩΣ καὶ ΑΛΑΤΙ
Νὰ ἀγαποῦν ἀλλήλους ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς τους
Νὰ δίδουν τὴ μαρτυρία τους γιὰ τὴν Ἀνάσταση
Νὰ δίδουν ἀκόμη καὶ τὴ ζωή τους γιὰ τὸν Χριστὸ
Νὰ μὴ καταπιέζουν τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ τοὺς διακονοῦν
Μὴ ἐπιζητοῦμε λοιπὸν ἄλλους τίτλους καὶ ἀξιώματα. Ἀκόμη καὶ πνευματικὰ χαρίσματα μὴ διαλέγουμε. Εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς νὰ μὴ χαιρόμαστε τόσο πολὺ ποὺ μπορεῖ μὲ τὴ δύναμή Του νὰ βγάζουμε δαιμόνια καὶ νὰ κάνουμε θαύματα. Χαρά μας εἶναι καὶ θὰ εἶναι τὸ ὅτι μὲ τὸ βάπτισμα γράφτηκε τὸ ὄνομά μας στὰ βιβλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἂν Τὸν ἀκολουθήσουμε, θὰ γραφεῖ καὶ στὶς δέλτους τοῦ Οὐρανοῦ. Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ μᾶς κάνει ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ Βάπτισμα, ἡ Μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὑπέροχος δρόμος τῆς Ἀγάπης.
Χρήσιμο καὶ αὐτὸ ποὺ προσέθεσε ὁ Χριστός, ὅτι γιὰ νὰ μποῦμε στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ γίνουμε σὰν τὰ παιδιά: ἀθῶοι, ἄκακοι, ταπεινοὶ καὶ ἀπονήρευτοι.
ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΜΕΤΑ ΘΑ ΒΡΟΥΝΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: