ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟN ΘΕΟ… «Ἀσφάλισέ με στὸν Παράδεισο»!

ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΕΟ

 Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

 «Ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»… «Σοί, Κύριε»!
.                 Μέσα στὴ θεία Λατρεία μᾶς ἐπαναλαμβάνεται πάγια, τακτικὰ καὶ διαχρονικὰ ἡ διαβεβαίωση τῆς πιστεύουσας ψυχῆς καὶ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἐμπιστευόμαστε τὰ πάντα στὸν Θεό…
«Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα Δέσποτα Φιλάνθρωπε…»
.             Τὰ ρήματα καὶ τὰ νοήματα ποὺ ἀκούγονται στὴ Θεία Λατρεία εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ λέγονται καὶ ἐπαναλαμβάνονται καὶ στὴν ζωή μας καὶ στὴν προσευχή μας: «Δεηθῶμεν, αἰτησώμεθα καὶ παραθώμεθα», δηλ: παρακαλοῦμε, ζητοῦμε καὶ ἐμπιστευόμαστε καὶ μάλιστα ὅλα αὐτὰ σὲ προτρεπτικὸ λόγο: «Ἂς παρακαλέσωμε, ἂς ζητήσουμε καὶ ἂς ἐμπιστευθοῦμε…», ἢ καλύτερα αὐτὸ ὅλο νὰ ἐπαναλαμβάνεται πάντοτε…
.             Ἡ ὑπόθεση τῆς ἀνάθεσης τῶν πάντων στὸν Θεὸ εἶναι ἡ ὕψιστη φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Ὄχι βεβαίως μοιρολατρικὰ καὶ μὲ παράλληλη δική μας ἀδράνεια, ἀλλὰ προσευχητικὰ καὶ ἐνεργητικά. Προσευχόμαστε καὶ ἐργαζόμαστε.
.             Δυστυχῶς ὅμως ἐμεῖς σὰν ἄνθρωποι ἐμπιστευόμαστε καθημερινὰ ψευδοθεοὺς τοῦ κόσμου τούτου:

Ἐμπιστευόμαστε ἐπίσημα πρόσωπα
Πολιτικοὺς ἡγέτες καὶ κόμματα
Ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες
Συνεταίρους καὶ ὑπηρετικὸ προσωπικὸ
Ἱερεῖς καὶ μοναχοὺς ἀδιάκριτα
Γονεῖς καὶ διδασκάλους ἀνεπιφύλακτα
Τράπεζες καὶ συναγερμοὺς
Συστήματα ἀσφαλείας καὶ σωματοφύλακες
Σπίτια, πόρτες ἀσφαλείας, καταφύγια καὶ φρουρὲς
Καταθέσεις καὶ κάρτες ὑγείας

.             Παρὰ ταῦτα ὄμως  ἐνῶ ἔχουμε τόσες καὶ τόσες ἀσφάλειες, ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, εἴμαστε μέσα στὴν ἀνασφάλεια καὶ τὸ ἄγχος.
.             Τί λέγει ὅμως ὁ θεῖος λόγος ἐν προκειμένῳ;

«Μὴ ἐμπιστεύεσθε ἀνθρώπους καὶ ἄρχοντες, στοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει σωτηρία».
«Οἱ ἄρχοντες σὲ μία νύχτα πέφτουν».
«Ἂν βλέπετε π  λοῦτο νὰ ρέει, ἂς μὴ κολλάει ἡ καρδιά σας».
«Ὁ Πατέρας σου καὶ ἡ μάννα σου μπορεῖ νὰ σὲ ἐγκαταλείψουν, ἐγὼ ὄχι, λέγει ὁ Κύριος».
«Οἱ γονεῖς μου μὲ ἐγκατέλειψαν, ἀλλὰ μὲ προσέλαβε κοντά Του ὁ Κύριος».

.            Γιατί ὅμως πρέπει νὰ ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα τὸν Θεό; Διότι:

Εἶναι Παντοδύναμος.
Εἶναι Πανάγαθος.
Εἶναι Παντογνώστης.
Εἶναι Πατέρας μας.
Θέλει τὴ Σωτηρία μας, ποὺ εἶναι καὶ τὸ σπουδαιότερο ἀγαθό.
Τὸ ἔχει ὑποσχεθεῖ ἐπανειλημμένα, ὅτι δὲν μᾶς ξεχνᾶ ποτέ.
Ἐξουσιάζει τὰ πάντα
Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἁρπάξει ἀπὸ τὰ χέρια Του τὰ λογικά Του πρόβατα, δηλαδὴ εἶναι «ὁ Καλὸς Ποιμένας», ποὺ θυσιάζεται γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν προκοπὴ τῶν προβάτων του.

.             Τί πρέπει νὰ ἐμπιστευόμαστε καὶ νὰ ἀναθέτουμε στὸν Θεό;

Ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους: γονεῖς, συζύγους, παιδιά, ἀδέλφια, συγγενεῖς ὅποιου βαθμοῦ, φίλους, γνωστούς, τὸ σόϊ μας, τὴ δουλειά μας, τὴν Πατρίδα μας…
Τὸ σῶμα μας, τὴν ὑγεία μας, τὴν οἰκονομία μας, τὴν εὐτυχία μας τὴ δυστυχία μας, τοὺς πειρασμούς μας, τοὺς λογισμούς μας, τοὺς διωγμούς μας.
Τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς συναδέλφους μας, τοὺς γείτονες, τοὺς ἀπίστους, τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς ζωντανούς.
Τὸ παρελθὸν καὶ τὰ ἁμαρτήματά μας, τὸ παρὸν καὶ τὶς πράξεις μας, τὸ μέλλον καὶ τὰ ὁράματά μας.
Τὴν ψυχὴ καὶ τὴ σωτηρία μας.

.             Ἔλεγε μία εὐσεβὴς ψυχὴ τὴν παρακάτω θαυμάσια προσευχὴ ἐν ὄψει τοῦ αἰώνιου μέλλοντός της: «Ἑτοίμασέ με, Κύριε, καθάρισε μέ, κατάρτισέ με, παράλαβέ με καὶ ἀσφάλισέ με στὸν Παράδεισο»!

Συμπέρασμα
«Κι ἂν δὲν μοῦ μείνει ἐντὸς τοῦ κόσμου, ποῦ ν᾽ ἀκουμπήσω, νὰ σταθῶ,
Ἐκεῖ ψηλὰ εἶν᾽ ὁ Θεός μου, πῶς ἠμπορῶ ν᾽ ἀπελπισθῶ;»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: