ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ Ἕλληνες ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ συντελεστὴς ἀπομακρύνσεως εἶναι εὐθέως ἀνάλογος πρὸς τὸν συντελεστὴ «οἰκονομικῆς κρίσεως». Ἀπ᾽ ὅσο φαίνεται ἡ Κρίση δὲν ὁδηγεῖ σὲ μετάνοια. Ὁ ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει ὑποστεῖ βαθιὰ διάβρωση. Φυσικὰ αὐτὸ οὔτε «μειώνει» οὔτε ζημιώνει τὴν Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα τοῦ Ζῶντος Χριστοῦ. Ἂν κάποιος «χάνει» αὐτὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Λαός. Αὐτὸς ὁ ἀγνώμων καὶ ἐπιλήσμων.

 .             Συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα δημοσκόπησης γιὰ τὴ σχέση τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» σὲ δύο συνεχεῖς Κυριακὲς (12 καὶ 19 Ἀπριλίου 2015) δημοσίευσε δημοσκόπηση τῆς ἑταιρείας «Κάπα Research Α.Ε.». Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὸ 81,4% τῶν ἐρωτηθέντων δηλώνουν ὅτι εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι –ἔναντι παλαιότερα τοῦ 95% – καὶ τὸ 14,7% ἄθεοι, ἔναντι παλαιότερα τοῦ 2%. Ὅμως ἐνῶ δηλώνουν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, μέσα σὲ δεκαπέντε χρόνια ὑπερτριπλασιάστηκαν ὅσοι δηλώνουν ὅτι δὲν θρησκεύονται:
.             Τὸ 2001 τὸ 13,8% δήλωσε ὅτι δὲν θρησκεύεται, ἐνῶ τὸ 85,6% ὅτι θρησκεύεται.
.             Τὸ 2015 τὸ 45,9% δηλώνει ὅτι δὲν θρησκεύεται, ἐνῶ μόνο τὸ 51,9% ὅτι θρησκεύεται.
.             Ἕνα ἄλλο συνταρακτικὸ στοιχεῖο εἶναι πὼς μέσα σὲ δέκα χρόνια μειώθηκαν στοὺς μισοὺς ὅσοι καθημερινὰ προσεύχονται καὶ ὑπερτετραπλασιάστηκαν ὅσοι δὲν προσεύχονται ποτέ:
-Τὸ 2006 τὸ 54,2% προσευχόταν καθημερινὰ καὶ τὸ 7,2% ποτέ.
-Τὸ 2015 τὸ 24,4% προσεύχεται καθημερινὰ καὶ τὸ 29,6% ποτέ.
.             Ἐξ ἴσου συνταρακτικὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο τῆς δημοσκόπησης, ὅτι μέσα σὲ δέκα χρόνια μειώθηκαν στὸ ἕνα τρίτο ἐκεῖνοι ποὺ ἐκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, ἐνῶ ὑπερπενταπλασιάσθηκαν ὅσοι δὲν πηγαίνουν ποτὲ στὴν Ἐκκλησία:
.             Τὸ 2006 τὸ 22,7% πήγαινε κάθε Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία, τὸ 24,6% ἕως τρεῖς φορὲς τὸν μήνα καὶ τὸ 6,9% ποτέ.
.             Τὸ 2015 τὸ ποσοστὸ ὅσων πηγαίνουν κάθε Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία περιορίζεται στὸ 6,7%, στὸ 10% ὅσων πηγαίνουν ἕως τρεῖς φορές, ἐνῶ τὸ ποσοστὸ ὅσων δὲν πηγαίνουν ποτὲ στὴν Ἐκκλησία ἔφτασε τὸ 36,7%.
.             Ἄλλες παράμετροι ποὺ δείχνουν τὴν τάση τῆς κοινωνίας τοῦ 2015 νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴ διδασκαλία καὶ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καὶ αἳ ἀκόλουθοι:
.             Ὁριακὰ πλέον τάσσεται ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων στοὺς δημόσιους χώρους: Τὸ 51,3% εἶπε «ναὶ» καὶ «μᾶλλον ναὶ» καὶ τὸ 45,4% «ὄχι» καὶ «μᾶλλον ὄχι».
.             Τὸ 2006 τὸ 36,7% τάχθηκε ὑπὲρ τοῦ νὰ διδάσκεται τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα στὰ θρησκευτικά του σχολείου, ἐνῶ τὸ 2015 τάσσεται μόνο τὸ 13,8%, δηλαδὴ ὑποτριπλασιάστηκε.
.             Ὁριακὰ πλέον – τὸ 50,5% – τάσσεται κατὰ τοῦ γάμου τῶν ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Ὅμως τὸ 65,6% τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἄποψης ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς ποὺ πρέπει νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν κοινωνία». (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκει «πλάτες» ἡ ντροπιαστικὴ ΝΕΑ «ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία» ποὺ ἐπινοήθηκε καὶ περιέχεται σὲ βιβλίο ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν…!)
.             Τὸ 82,3% τάσσεται ὑπὲρ τοῦ πολιτικοῦ γάμου.
.             Τὸ 73% ὑπὲρ τῆς καύσης τῶν νεκρῶν. Καὶ
.             Τὸ 78,4% ὑπὲρ τοῦ νὰ πληρώνει ἡ Ἐκκλησία τοὺς μισθοὺς τῶν ἱερέων Της.
.             Τὸ 74,5% τάσσεται ὑπὲρ τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας.
.             Ἀπὸ τὴ δημοσκόπηση γίνεται σαφὲς τὸ γεγονὸς ὅτι μέσα στὴν τελευταία δεκαετία ἡ ἐπιρροὴ τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας στὴν κοινωνία ἔχει σημαντικὰ ὑποχωρήσει. Αὐτὸ ἐνῶ οἱ συνθῆκες ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήσει τὸ ἔργο της ἦσαν σχεδὸν ἰδανικές:
.             Παρὰ τὴν γενικὴ καὶ βαθειὰ κρίση ἡ Πολιτεία ἔδειξε πνεῦμα συνεργασίας.
.             Δὲν ὑπῆρχε καὶ δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀντιπολίτευση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κυριαρχοῦσε καὶ κυριαρχεῖ στὴν Ἱεραρχία καὶ ἐπέβαλλε καὶ ἐπιβάλλει τὶς ἀπόψεις του σὲ ὅλα τὰ θέματα καὶ τὶς ἐπιλογές του στὶς ἐκλογὲς Ἀρχιερέων.
.             Δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἐνόχληση ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ρεπορτάζ. Ἀντίθετα ὅ,τι δημοσιεύεται εἶναι δελτία τύπου μὲ φωτογραφίες ποὺ ἀποστέλλουν ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ οἱ Μητροπολίτες, ὅσοι ἔχουν μπεῖ σὲ αὐτὸ τὸν πειρασμό… Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὴν πραγματικότητα ὅσα γράφονται εἶναι παντελῶς ἀδιάφορα καὶ διαβάζονται μόνο ἀπὸ ὅσους ἀρέσκονται στὸ κουτσομπολιό…
.             Μὲ τὸ Φανάρι μπορεῖ οἱ σχέσεις νὰ μὴν εἶναι στὸ καλύτερο σημεῖο, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν ἐμφανεῖς συγκρούσεις.
.             Μία ἐξήγηση γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι πὼς ἔχει ἀμβλυνθεῖ ὁ ἱεραποστολικὸς ζῆλος καὶ ἀντίστοιχα ἔχει αὐξηθεῖ ἡ γραφειοκρατικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀρχιερωσύνη καὶ τὴν ἱερωσύνη. Ὁ Μητροπολίτης καὶ ὁ ἱερέας δὲν τρέχουν στὸ πρόβατο ποὺ ἀπομακρύνθηκε καὶ κινδυνεύει, ἁπλῶς τὸ περιμένουν νὰ ἐπιστρέψει… Ὅσοι τὸ περιμένουν… Γιατί ὁρισμένοι πηγαίνουν τακτικὰ στὸ ἐξοχικό τους καὶ ἀπολαμβάνουν τὴ φύση…
.             Παράλληλα σὲ Μητροπολίτες καὶ ἱερεῖς ὅσο μειώνεται ἡ ἱεραποστολή, κάτι τὸ δύσκολο, τόσο αὐξάνονται οἱ ἐνέργειες ποὺ ἐνισχύουν τὴν χωρὶς ἐπίγνωση λαϊκὴ εὐσέβεια. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐντυπωσιακὰ αὐξηθεῖ ἡ κινητικότητα σὲ μεταφορὲς ἱερῶν λειψάνων καὶ εἰκόνων…
.             κδίδονται κα περιοδικ π Μητροπόλεις πού, τ περισσότερα, εναι χρήματα πεταμένα. Περιεχόμενο χωρς τίποτε τ οσιδες. κκλησιαστικ ξύλινη γλώσσα κα ντονη Δεσποτικ παρουσία… Σὲ προσφάτως ἐκδοθὲν περιοδικὸ Μητροπόλεως ἐπὶ 64 σελίδων ὑπάρχουν 36 φωτογραφίες τοῦ Δεσπότη καὶ μόνο 4 τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέχρι φωτογραφίες Δεσπότη π λόγου, μ πλήρη στολ νδεδυμένου, δημοσιεύονται…. Ἔξαρση ἐπίσης κατασκευῶν ποικίλων κτιρίων, χωρίς, σὲ περίοδο μάλιστα κρίσεως, νὰ ἐξετάζεται ἡ χρησιμότητά τους… Στν κκλησία θά ᾽πρεπε ν κυριαρχε εραποστολ κα ν πονται τ κτίρια κα τ κοινωνικ ργο. μως συχν συμβαίνει τ ντίθετο…
.               Στὴ δημοσκόπηση ἔλαβε δημοσίως θέση ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Γράφει πως νας τρίτος κα χι ς νας π τος 82 τς εραρχίας. Ὡς Ἐπίσκοπος θὰ ἔπρεπε νὰ δώσει πληροφορίες γιὰ τοὺς πνευματικοὺς καρποὺς τῆς   Μητρόπολης ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἱεραρχία. Πνευματικοὺς καρποὺς καὶ ὄχι φυσικὰ παραγωγὴ πατάτας, γιὰ τὴ συγκομιδὴ τῆς ὁποίας ἄλλος Μητροπολίτης ἐπαίρεται…
.             Τὸ 2005 ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, διαβλέποντας τὴ δυσκολία στὴν κατήχηση τοῦ λαοῦ καὶ τὸν κίνδυνο νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀνέθεσε σὲ ἐπιτροπή, ὑπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Θηβῶν καὶ σήμερα Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, νὰ μελετήσει τὸ θέμα καὶ νὰ τὸ φέρει ὡς εἰσήγηση στὴν Ἱεραρχία. Πράγματι στὶς 6 Ὀκτωβρίου τοῦ 2005 ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν μίλησε μὲ θέμα τὰ πορίσματα τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ὡς αἰτήματα τῶν πιστῶν μετέφερε στὴν Ἱεραρχία, μεταξὺ ἄλλων τὰ ἀκόλουθα:

Ἀπόλυτη διαφάνεια στὴν οἰκονομικὴ διαχείριση τοῦ ἱεροῦ χρήματος.
Μεγαλύτερη συμμετοχὴ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἁγιότητα βίου τῶν κληρικῶν, ἐπιμόρφωση τοῦ κλήρου καὶ ἀλλαγὴ στὸ ὑπάρχον σύστημα ἐκλογῆς Ἐπισκόπων.
Αἴτημα συνέχισης τοῦ διαλόγου μὲ τὴν κοινωνία καὶ σὲ ἐπίπεδο Μητροπόλεων.
Ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πιστῶν.
Μεγαλύτερη συμμετοχὴ τῶν νέων στὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα.

.             Ἔκτοτε πέρασαν δέκα χρόνια καὶ ἀπὸ τὸ 2008 ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔχει ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ ὅλα ὅσα ὁ ἴδιος ἀνέφερε, οὐδὲν ἔχει κινηθεῖ καὶ ἑπομένως ἐπιτευχθεῖ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀποτέλεσμα, ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἔχει ἀποδυναμωθεῖ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Τὸ 2005 τὸ 73,7% δήλωσε στὴν ἀντίστοιχη δημοσκόπηση ὅτι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶχε ἐνισχυθεῖ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ τὸ 2015 τὸ ποσοστὸ περιορίζεται στὸ 43,9%. Ἀντίθετα, τὸ 2005 μόνο τὸ 19,8% δήλωσε ὅτι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶχε ἀποδυναμωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ τὸ 2015 τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ ἀνέρχεται στὸ 47%! Ἕνα τελευταῖο στοιχεῖο πρὸς προβληματισμὸ εἶναι πὼς στὸ ἐρώτημα «πόσο ἱκανοποιημένος εἶστε ἀπὸ τὴ δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὰ τελευταῖα χρόνια;», τὸ 63,9% ἀπάντησε λίγο καὶ καθόλου, μόνο τὸ 5,1% ἀπάντησε πολὺ καὶ τὸ 27% ἀρκετά!…
.         Ἡ δημοσκόπηση πρέπει ἄμεσα νὰ συζητηθεῖ στὴν Ἱεραρχία, ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν ἐνεργειῶν γιὰ νὰ σταματήσει ὁ κατήφορος καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Πρέπει ν σημάνει συναγερμς συνειδήσεων, ν χήσουν ο σάλπιγγες, ν πάρξει νάταση ψυχν κλήρου κα λαο. Μποροῦμε; Εἶναι δυνατὸν νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ ραστώνη καὶ τὸ βόλεμα; Μήπως πάσχουμε ἀπὸ ὀξεία πνευματικὴ ἀγκύλωση, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσης μας; Μήπως δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἀντανακλαστικὰ στὶς ψυχές μας; Μήπως χουμε ποταγε στν τρόπο ζως κα σκέψης, πο μς διαμορφώνουν ο ρχοντες το κόσμου τούτου;
.       Ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ἀπαιτούμενη δραστηριοποίησή μας ἀποτελοῦν ὅσες ἑστίες πνευματικῆς ἀντίστασης στὴν παρακμὴ ὑπάρχουν, καὶ θὰ ὑπάρχουν ὡς ἀποτελεσματικὰ ψυχικὰ ἀντιβιοτικὰ στὴν πανούκλα το λισμο κα το δονισμο τς κάθε ποχς. Στοὺς αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ταλανίζεται, ἀλλὰ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς δὲν Τὴν ἀφήνει νὰ καταποντισθεῖ. Οἱ πιστοὶ ὅμως ἔχουν τὴν εὐθύνη νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ἐντολή Του, γιὰ ζωντανὴ μαρτυρία Πίστεως στὸν κόσμο ποὺ ζοῦν.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: