Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ. Μετὰ ἡ Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία.

Ἀπό… 2 τρισ. ὀφείλουν Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία καὶ Ἰταλία!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

.               Ἀλήθεια, ἔχετε σκεφθεῖ ποτὲ ποιὲς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς ΕΕ χρωστοῦν τὰ μεγαλύτερα ποσὰ στοὺς δανειστές τους; Ὑποσυνείδητα, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴ συζήτηση γιὰ τὰ μνημόνια καὶ τὶς χῶρες, ποὺ ἔχουν ὑπαχθεῖ σὲ μνημονιακὸ καθεστώς, ὑφέρπει ἡ ἐντύπωση ὅτι εἶναι οἱ χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου ποὺ τὰ ἔχουν κάνει ρημαδιό.
.             Ἂς ἀπαντήσουμε ὅμως στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ βάσει τῶν στοιχείων ποὺ ἐξέδωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Eurostat). Ποιό κράτος τῆς Εὐρωζώνης χρωστάει, λοιπόν, τὰ περισσότερα χρήματα;

Μά, φυσικά, ἡ… Γερμανία!

.                 Χρωστάει πάνω ἀπὸ δύο τρισεκατομμύρια εὐρώ! Ναί, ξεπερνᾶ τὰ δύο τρισ. τὸ δημόσιο χρέος της – γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀνέρχεται στὰ 2,17 τρισεκατομμύρια! Οἱ Γερμανοὶ δηλαδὴ χρωστοῦν τά… ἑπταπλάσια λεφτὰ ἀπὸ τὴ «χρεωκοπημένη» Ἑλλάδα! Ἡ πρώτη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, τῆς ΕΕ, τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου χρωστάει περισσότερα ὡς δημόσιο χρέος ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης – ἀπὸ ὅλα πλὴν ἑνός!
.                 Ἂς κρατήσουμε γιὰ πολὺ λίγο μυστικὸ τὸ ὄνομα τοῦ κράτους αὐτοῦ καὶ ἂς πᾶμε στὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἐρώτησής μας: Ποιό κράτος τῆς ΕΕ χρωστάει τὰ περισσότερα χρήματα στοὺς δανειστές του; Ἂν βιαστήκατε νὰ ἀπαντήσετε «Μά, φυσικά, ἡ Γερμανία!», χάσατε! Τὸ 2014, βάσει τῆς ἰσοτιμίας τῆς στερλίνας πρὸς τὸ εὐρώ, εἶναι ἡ Βρετανία ἡ πιὸ καταχρεωμένη χώρα τῆς ΕΕ μὲ 2,22 τρισεκατομμύρια εὐρὼ ἢ 1,60 τρισεκατομμύρια στερλίνες! Τόσο ἡ Γερμανία ὅσο καὶ ἡ Ἀγγλία ἀνήκουν στὸν βαθὺ εὐρωπαϊκό… Νότο! Σχεδὸν πάντα μέχρι τώρα ἡ Γερμανία καταλάμβανε τὴ θέση τῆς χώρας μὲ τὸ μεγαλύτερο δημόσιο χρέος τόσο στὴν Εὐρωζώνη ὅσο καὶ στὴν ΕΕ. Φέτος δὲν πῆρε… ντάμπλ, ἔχασε τὸν τίτλο τῆς ΕΕ. Ἀφήνοντας ὅμως κατὰ μέρος τὴν ΕΕ καὶ ἐπιστρέφοντας στὴν Εὐρωζώνη, ποιές χῶρες κατατάσσονται μετὰ τὴ Γερμανία στὴ «λίστα τῆς ντροπῆς» τῶν χωρῶν ποὺ χρωστοῦν τὰ περισσότερα χρήματα; Δεύτερη πανηγυρικὰ ἡ Ἰταλία, ἡ τρίτη δηλαδὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης. Χρωστάει ὁριακὰ λιγότερα ἀπὸ τὴ Γερμανία – 2,13 τρισεκατομμύρια εὐρώ.

.                Μπορεῖ ἡ ἰταλικὴ οἰκονομία νὰ εἶναι μόλις ἡ μισὴ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ (τὸ 56% βάσει τοῦ ΑΕΠ τῶν δύο χωρῶν τοῦ 2014), ἀλλὰ οἱ Ἰταλοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δανειστοῦν ἄνω τοῦ 98% τῶν ὅσων ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Τρίτη χώρα στὴν κατάταξη αὐτὴ εἶναι ἡ Γαλλία, ἡ δεύτερη δηλαδὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, μὲ δημόσιο χρέος 2,04 τρισεκατομμύρια. Ἡ γαλλικὴ οἰκονομία εἶναι λίγο μικρότερη ἀπὸ τὰ τρία τέταρτα τῆς γερμανικῆς (τὸ 74% βάσει τῶν ΑΕΠ τοῦ 2014), ἀλλὰ καὶ οἱ Γάλλοι κατάφεραν νὰ δανειστοῦν σὲ ἀπόλυτο νούμερο τὸ 94% τῶν χρημάτων ποὺ ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Ἀλλοῦ ὅμως θέλουμε νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχὴ τῶν ἀναγνωστῶν μας:
.                 Μπορεῖ ἡ ἰταλικὴ οἰκονομία νὰ εἶναι μόλις ἡ μισὴ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ (τὸ 56% βάσει τοῦ ΑΕΠ τῶν δύο χωρῶν τοῦ 2014), ἀλλὰ οἱ Ἰταλοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δανειστοῦν ἄνω τοῦ 98% τῶν ὅσων ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Τρίτη χώρα στὴν κατάταξη αὐτὴ εἶναι ἡ Γαλλία, ἡ δεύτερη δηλαδὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, μὲ δημόσιο χρέος 2,04 τρισεκατομμύρια. Ἡ γαλλικὴ οἰκονομία εἶναι λίγο μικρότερη ἀπὸ τὰ τρία τέταρτα τῆς γερμανικῆς (τὸ 74% βάσει τῶν ΑΕΠ τοῦ 2014), ἀλλὰ καὶ οἱ Γάλλοι κατάφεραν νὰ δανειστοῦν σὲ ἀπόλυτο νούμερο τὸ 94% τῶν χρημάτων ποὺ ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Ἀλλοῦ ὅμως θέλουμε νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχὴ τῶν ἀναγνωστῶν μας:
.                 Οἱ τρεῖς πρῶτες οἰκονομίες τῆς Εὐρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ἰταλία) εἶναι ταυτόχρονα καὶ αὐτὲς μὲ τὸ μεγαλύτερο δημόσιο χρέος σὲ ἀπόλυτα νούμερα. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς χῶρες μαζὶ ἔχουν συνολικὸ δημόσιο χρέος ὕψους 6,34 τρισεκατομμυρίων εὐρώ.
.                 Ἂν λάβει κανεὶς ὑπ᾽ ὄψη του ὅτι τὸ συνολικὸ δημόσιο χρέος καὶ τῶν 19 κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης συναθροίζεται σὲ 9,29 τρισεκατομμύρια εὐρώ, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ τρεῖς οἰκονομικὰ ἰσχυρότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης εὐθύνονται γιὰ τό… 68% τοῦ ὅλου δημόσιου χρέους τῆς Εὐρωζώνης! Ἂν μάλιστα συνυπολογίσει κανεὶς ὅτι τὸ συνολικὸ δημόσιο χρέος τῶν τεσσάρων κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης ποὺ τέθηκαν ὑπὸ μνημονιακὸ καθεστὼς εἶναι 670,9 δισεκατομμύρια εὐρὼ (317,1 ἡ Ἑλλάδα σὺν 225,3 ἡ Πορτογαλία καὶ 109,7 ἡ Ἰρλανδία σὺν 18,8 ἡ Κύπρος), ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι κάθε μία χωριστ π τς τρες σχυρότερες χρες τς Ερωζώνης χει μόνη της περτριπλάσιο δημόσιο χρέος π σο κα ο τέσσερις μαζ μνημονιακς χρες! Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὸ δημόσιο χρέος τῶν 15 μικρότερων χωρῶν ἀπὸ τὶς 19 τῆς Εὐρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων στὴν κατηγορία αὐτὴ καὶ τῶν τεσσάρων μνημονιακῶν, εἶναι μικρότερο συνολικὰ ἀπὸ τὸ δημόσιο χρέος τῆς κάθε μίας ἀπὸ τὶς τρεῖς ἰσχυρότερες οἰκονομίες τῆς Εὐρωζώνης.
.                 Δεκαπέντε κράτη ἔχουν ὅλα μαζὶ μικρότερο δημόσιο χρέος ἀπὸ ἕνα κράτος! Αὐτὸ ἐξηγεῖ καλύτερα γιατί οἱ Γερμανοὶ δὲν τόλμησαν νὰ ἐπιβάλουν μνημονιακὸ καθεστὼς στὴν Ἰταλία (μὲ δημόσιο χρέος ὕψους 2,13 τρισεκατομμυρίων εὐρὼ τὸ 2014) ἢ στὴν Ἱσπανία (μὲ δημόσιο χρέος τὸ 2014 ὕψους 1,03 τρισεκατομμυρίου).
.                 Ἐμᾶς φυσικὰ τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς καίει, ἀλλὰ ἐλπίζουμε μὲ τὴ σημερινὴ ἀνάλυση καὶ τὰ σχετικὰ στοιχεῖα νὰ συνειδητοποιοῦν καλύτερα οἱ ἀναγνῶστες ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ εὐρὼ δὲν εἶναι ἑλληνικό. Ὅταν Γερμανία δια χρωστάει πάνω π δύο τρισεκατομμύρια ερ κα εναι μεγαλύτερος φειλέτης στν Ερωζώνη, εναι προφανς τι τ ζήτημα κρίνεται λλο κα χι στς ποφάσεις το λέξη Τσίπρα ν ποταχθε χι, πόφαση πο θ χει συνέπειες μόνο στ ζω τν λλήνων.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: