Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ «ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΗ»;

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣΑΚΟΥΕΙ ΤΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

«Εὐχαριστῶ» Τσίπρα πρὸς Ἱερώνυμο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ σύντομα σχόλια στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου.

 .               Ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία τὸν εὐχαριστεῖ «ἀπὸ καρδιᾶς» γιὰ τὴν «πολὺ σημαντικὴ ἀναφορά» του σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἀπέστειλε χθὲς ὁ πρωθυπουργός, Ἀλέξης Τσίπρας, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο.
.             Στὴν ἐπιστολή, ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ Γραφεῖο Τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ κ. Τσίπρας προτείνει στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο, τὴν ἄμεση ἐνεργοποίηση τῆς «Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», προκειμένου νὰ ἐκκινήσει ἄμεσα ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπεξεργασία σχεδίου ὑλοποίησης τῆς πρότασής του. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπισημαίνει ἀναφορικὰ μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ κ.κ. Ἱερωνύμου ὅτι σὲ μία συγκυρία ποὺ ἀσκεῖται γιὰ πολιτικοὺς λόγους -ὅπως ὑπογραμμίζει- πολὺ μεγάλη πιστωτικὴ πίεση στὰ δημόσια οἰκονομικά, πρωτοβουλίες σὰν καὶ τὴ δική του μποροῦν νὰ δώσουν πραγματικὲς ἀνάσες πρὸς ὄφελος ὄχι μόνο τῶν κρατικῶν ταμείων, ἀλλὰ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γενικά. Τονίζει ἀκόμα ὅτι ἡ πρωτοβουλία του φανερώνει πὼς ἡ Ἐκκλησία εἰσακούει τὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν καὶ ἀνταποκρίνεται στὰ μεγάλα αἰτήματα τῆς κοινωνίας, ἔχει θετικότατο ἀντίκτυπο στὸ φρόνημα ὅλων, στέλνει μήνυμα γενικῆς συσπείρωσης «σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη στιγμὴ τῶν προκλήσεων τὶς ὁποῖες καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἑνωμένοι» καὶ δείχνει ὅτι τὸ μεγάλο ὅπλο μας ἀπέναντι στὴν κρίση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη.

.            Ἀναλυτικὰ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο:

Μακαριώτατε,

.               Χριστὸς Ἀνέστη. Σᾶς μεταφέρω τὶς θερμοτέρες εὐχές μου γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁποίας τὸ χαρμόσυνο μήνυμα Ἀγάπης ἀφορᾶ ὄχι μόνο τοὺς πιστοὺς ἀλλὰ τὸ σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας.
.           Παρακολούθησα μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὴν συνέντευξή Σας σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ τὸ Μεγάλο Σάββατο καὶ θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὴν πολὺ σημαντικὴ ἀναφορά Σας σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Σὲ μία συγκυρία ποὺ ἀσκεῖται γιὰ πολιτικοὺς λόγους πολὺ μεγάλη πιστωτικὴ πίεση στὰ δημόσια οἰκονομικά, πρωτοβουλίες σὰν τὴ δική Σας μποροῦν νὰ δώσουν πραγματικὲς ἀνάσες πρὸς ὄφελος ὄχι μόνο τῶν κρατικῶν ταμείων, ἀλλὰ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γενικὰ καθώς, ὅπως Ἐσεῖς πολὺ καλὰ γνωρίζετε, ἡ Πολιτεία ἔχει ἀνάγκη κάθε δυνατῆς ὑποστήριξης προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀπὸ κοινοῦ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν χώρα μας καὶ τοὺς ἀνθρώπους της τὰ τελευταῖα χρόνια.
.             Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ ἄμεσο ὑλικὸ ἀποτέλεσμα, ἡ πρωτοβουλία Σας ἔχει ταυτόχρονα θετικότατο ἀντίκτυπο στὸ φρόνημα ὅλων μας. Στέλνει μήνυμα γενικῆς συσπείρωσης σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη στιγμὴ τῶν προκλήσεων, τὶς ὁποῖες καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἑνωμένοι. Δείχνει ἐπίσης ὅτι τὸ μεγάλο ὅπλο μας ἀπέναντι στὴν κρίση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ ἔγνοια καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὸν ἄλλο, τὸν πλησίον. Φανερώνει, τέλος, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἰσακούει τὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν καὶ ἀνταποκρίνεται στὰ μεγάλα αἰτήματα τῆς κοινωνίας.
.             Μὲ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δίνεται ἀπὸ τὴν παραπάνω ἀναφορά Σας θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς προτείνω τὴν ἄμεση ἐνεργοποίηση τῆς «Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» προκειμένου νὰ ἐκκινήσει ἄμεσα ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπεξεργασία σχεδίου ὑλοποίησης τῆς πρότασής Σας.

Μὲ Σεβασμὸ καὶ Τιμὴ
Ὁ Πρωθυπουργὸς
Ἀλέξης Τσίπρας

 ΣΧΟΛΙΟ 1: Ὁ Χριστὸς ἆραγε ἀνέστη;

ΣΧΟΛΙΟ 2: Τὸ «χαρμόσυνο μήνυμα τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», δηλ. ἡ … «Ἀγάπη» πῶς συνδέεται μὲ «Χριστὸς ἀνέστη;» Μὰ καλά, δὲν ὑπάρχει ΕΝΑΣ γραμματέας ποὺ νὰ ξέρει ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΝ ΣΤΡΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, γιὰ νὰ συντάξει ἕνα κάπως στεκούμενο «νόημα»;

ΣΧΟΛΙΟ 3: Ἂν τὸ «χαρμόσυνο μήνυμα τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας» εἶναι «ἡ Ἀγάπη», τότε γιατὶ «τὸ μεγάλο ὅπλο μας ἀπέναντι στὴν κρίση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη», ἔτσι στεγνὰ καὶ ὄχι ἡ κατὰ πολὺ “πλουσιότερη” ΑΓΑΠΗ; Μήπως ἐπειδὴ ἡ «Ἀγάπη» ἔχει χριστιανικὸ κοπυράιτ;!

ΣΧΟΛΙΟ 4: Ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῆς Ἐπιστολῆς μόνον τοῦτο: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἆραγε ποὺ θὰ «ξεπληρώσει» τὶς λαμογιὲς 4 δεκαετιῶν;

 

 

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Διαφημίσεις
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: