ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ! («Τὰ ἀντίχριστα καὶ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ καμώματα, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται πληκτικὰ καὶ μονότονα κάθε χρόνο».)

ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ!

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΘΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΪ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ! ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!
Τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὰ τὰ ἀντίχριστα καὶ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ καμώματα, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται πληκτικὰ καὶ μονότονα κάθε χρόνο, ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἰ ἀντίχριστοι αὐτοὶ ἔχουν «θέμα». Τεράστιο. Ἄλλωστε «τὴν καρυδιὰ πού ᾽χει καρύδια πετροβολοῦν».
.              Ἂν εἶχαν ὅμως ἀνδρεία θὰ ἀποτολμοῦσαν ἆραγε νὰ «παίξουν» κάτι τέτοιο γιὰ ἄλλους «μεσσίες»; Ὅταν πρὸ τριμήνου στὸ Παρίσι φονεύθηκαν οἰ δημοσιογράφοι τοῦ γνωστοῦ σατυρικοῦ περιοδικοῦ, ξεσηκώθηκε ὅλη ἡ Εὐρώπη. Ὅταν κατὰ καιροὺς σφαγιάζονται χριστιανοὶ στὴν Νιγηρία, οὐδεὶς εὐαισθητοποιεῖται! Αὐτὸς εἶναι ὁ πλουραλισμός καὶ ὁ ἀντιρατσισμός. Αὐτὴ τὴν συνταγὴ ἀκολουθεῖ καὶ τὸ γνωστὸ “ἐκλεπτυσμένο’’ κανάλι λυμάτων καὶ …ξεπλυμάτων.
.          Πάντως ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη προστασίας ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα. Ἂν ὁ Λαὸς αὐτός, ὁ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ, εἶχε ψυχή, θὰ ἦταν ὁ ἴδιος «Εἰσαγγελεύς» καὶ δὲν θὰ τολμοῦσε κανένα  βοθροκάναλο νὰ διακωμωδήσει ἢ νὰ περιπαίξει τὴν Χριστιανικὴ Πίστη. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει Λαός. Συνεπῶς…

.             Ἦταν Μεγάλο Σάββατο βράδυ, γύρω στὶς 10.20 μ.μ. ὅταν κτύπησε τὸ τηλέφωνό μου. Ἑτοιμαζόμουν γιὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως Στὴν ἄλλη ἄκρη ἦταν ἕνας μαχητὴς Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας μας. Γεμάτος ἱερὴ ἀγανάκτηση μοῦ διηγήθηκε, ὅτι κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς ΣΚΑΙ παρουσίαζε ἕνα ντοκυμανταίρ, ἑβραϊκῆς ἐμπνεύσεως καὶ προελεύσεως, διὰ τοῦ ὁποίου προσβάλλεται βάναυσα τὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! “Κάτι πρέπει νὰ κάνουμε”, μοῦ εἶπε καὶ κλείσαμε τὸ τηλέφωνο, εὐχηθέντες εἰς ἀλλήλους μὲ τὸ γνωστὸ  “ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ”.
.             Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι δὲν εἶχα διαθέσιμο χρόνο, ἄνοιξα τὸν τηλεοπτικό μου δέκτη γιὰ νὰ πάρω μία γεύση περὶ τοῦ τί συμβαίνει. Καὶ δυστυχῶς πιστοποίησα μὲ τὰ ἴδιά μου τὰ μάτια κάτι ἀπίστευτο! Τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια χριστιανοὶ ἑτοιμάζονταν, γιὰ νὰ μεταβοῦν στὸ Ναὸ καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἀναστάντα Σωτήρα Χριστό, οἱ διαβολεμένοι καὶ ἀντίχριστοι παράγοντες τοῦ ΣΚΑΪ ἐδιάλεξαν, γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἕνα ντοκυμανταίρ, τὸ ὁποῖον σκοπὸν εἶχε νὰ παρουσιάσει “τὸν μύθο τοῦ Μεσσία”  Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Χριστὸς δὲν ὑπῆρξε ἱστορικὸ πρόσωπο! Εἶναι κατασκεύασμα κάποιων! Γιὰ νὰ “ἀποδείξουν” τὸν ἰσχυρισμό τους, ἐὰν καλῶς ἀντιλήφθηκα, ἀναφέρθησαν καὶ σὲ ἄλλους Μεσσίες!  Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ὑποσημειούμενος ἄνοιγε τὸ δέκτη τῆς τηλεοράσεως, γινόταν λόγος γιὰ ἕνα ἀκόμη Μεσσία, ποὺ ἐμφανίσθηκε διακόσια τόσα χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ!
.             Τὴν ἄλλη μέρα, δηλ. τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα, ἀνέτρεξα στὶς ἐφημερίδες γιὰ νὰ δῶ τὸ Πρόγραμμα τοῦ ΣΚΑΪ. Πράγματι στὸ Πρόγραμμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἀπὸ τὶς 10.00 μ.μ. ἕως τὴν 1.00′ πρωϊνὴ ὥρα, ἀναγράφεται τὸ βλάσφημο: “22.00´ Ἰησοῦς. Ἡ δημιουργία ἑνὸς Μεσσία-Ντοκυμανταίρ” !!!!! Καὶ μόνο ὁ τίτλος θὰ μοῦ ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ κατανοήσω τὰ σχέδια τῶν Ἀντιχρίστων Παραγόντων τοῦ ΣΚΑΪ. Γιὰ τὸν κάθε ἀφελῆ τηλεθεατή, χωρὶς ἄλλο, ὁ τίτλος παραπέμπει στὴ σκέψη, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἕνας “κατασκευασμένος” Μεσσίας!!!  Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ ἐκφράζει ἡ λέξις «Δημιουργία», παρὰ μόνο τὴν ἔννοια «κατασκευή»;  Δηλ. ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Σαρκωθείς, Σταυρωθείς  καὶ Ἀναστὰς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ! Ὅλα αὐτά, κατὰ τοὺς ἀντίχριστους ἀνθρώπους τοῦ ΣΚΑΪ, εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς δημιουργίας, δηλ. μιᾶς κατασκευῆς. ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ!
.             Στὴν πιὸ ἱερὴ ὥρα, τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ναοὶ τῶν Ὀρθοδόξων πλημμυρίζουν καὶ τὰ πλήθη συρρέουν ἐκεῖ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἀναστάντα Χριστό, οἱ Ἀντίχριστοι τοῦ Σκάϊ χύνουν τὸ δηλητήριο τῆς ἀθεΐας γιὰ νὰ δηλητηριάσουν τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν ἀνθρώπων! Ὄχι, κύριοι! Ὁ Χριστὸς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ! Ἂν τὸ ἀρρωστημένο μυαλό σας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποδεχθῆ, νὰ πᾶτε νὰ ἐξαφανισθῆτε! Εἶσθε ἀρρωστημένα μυαλά! Εἶσθε ἐπικίνδυνοι!
.             Διερωτώμεθα: Δὲν ὑπάρχουν Δικαστὲς στὴν Ἀθήνα; Γιατί δὲν ἐφαρμόζουν τὶς διατάξεις τοῦ Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου;  Γιατί σιωποῦν;
.             Διερωτώμεθα ἐπίσης: Δὲν ὑπάρχει πιὰ τὸ λεγόμενο Ραδιοτηλεοπτικὸ Συμβούλιο; Γιατί δὲν ἀντιδρᾶ;
.             Μὲ δεδομένα τὰ παραπάνω ξεκινήσαμε γιὰ τὸ Ναὸ τῆς Φανερωμένης ἐδῶ στὸ Αἴγιο, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁπότε, λίγο πρὶν ψάλουμε τὸν ὕμνο “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”, ἀπὸ τὴν εἰδικὴ ἐξέδρα, ἀδράξαμε τὴν εὐκαρία νὰ καταγγείλουμε τὸ γεγονὸς στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα καὶ νὰ καταλήξουμε  μὲ τὰ λόγια τῆς ὑμνολογίας τῆς βραδυᾶς τῆς Ἀναστάσεως: Στοὺς παράγοντες τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ ἀπευθυνόμενοι, εἴπαμε ἀπὸ τῆς ἐξέδρας, ἀπευθύνουμε τὰ λόγια, ποὺ θὰ ἀκουσθοῦν ψαλλόμενα ἐντὸς ὀλίγου: «…….Διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς οἱ μισοῦντες Αὐτόν», «Ὡς ἐκλείπει καπνὸς ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός»…..«οὕτως ἀπολεσθήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ», καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ ἀσεβέστατοι Παράγοντες τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ!
.             Ἐπικουρικῶς προσθέτουμε ἐδῶ, ὅτι τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα ὁ Σταθμὸς τοῦ ΣΚΑΪ ἐπέμενε στὴν ἀντίχριστη διδασκαλία του! Στὸ Πρόγραμμα τῆς ἡμέρας εἶχαν ἀναγγελθῆ δύο ντοκυμαντέρ, ὡς ἑξῆς:
22.00´  Οἱ  μυστικὲς ζωὲς τῶν 12 Ἀποστόλων.
23.00´ Ἰησοῦς: Θεωρίες συνωμοσίας.
.            Καὶ οἱ δύο ἐκπομπὲς εἶχαν ἕνα ἀπαίσιο περιεχόμενο! Ἀλλὰ τὸ κορυφαῖο σημεῖο τους ἦταν αὐτό, ὅπου ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κατονομάζεται ὡς «σύντροφος» τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰσησοῦ Χριστοῦ!!!! Ἡ ὥρα ἦταν περίπου 11.10´μ.μ., ὅταν ἐξεστόμισαν αὐτὸ τὸ ἀπαράδεκτο, ὅτι δηλ. ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἦταν ἡ «φιλενάδα» τοῦ Κυρίου μας, στὴν ἐρωτικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ὅρου!
.             Ἀναστημένε Χριστέ μου, σφράγισε τὸ βλάσφημο στόμα τους! Ἐξαφάνισέ τους  ἀπὸ προσώπου τῆς ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας! «….φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς οἱ μισοῦντες Αὐτόν»!
.             Ἂς μὴ σπεύσουν νὰ μᾶς κατακρίνουν μερικοὶ «super ὀρθόδοξοι» κληρικοὶ γιὰ τὴν γλῶσσα, ποὺ χρησιμοποιοῦμε!  Ἐμεῖς ἁπλῶς δανεισθήκαμε τὰ λόγια τῆς ὑμνολογίας, δηλ. τὴν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἀναστάσιμη βραδυά! Ἐπαναλάβαμε -μὲ συγκεκριμένη ὅμως ἀναφορὰ- τὰ λόγια ποὺ καὶ ἐκεῖνοι ἔψαλαν, μάλιστα δὲ καὶ σὲ τόνο θριαμβευτικό, κατὰ τὴν ἀναστάσιμη ἀκολουθία! Ἡ γλῶσσα τῶν Προφητῶν ἦταν πάντοτε καθαρή, συχνὰ δὲ καὶ ἐπώνυμη! Ἐπὶ παραδείγματι ὁ Προφήτης καὶ Πρόδρομος Ἰωάννης, ἀναφερόμενος στὴ σχέση τοῦ Ἡρώδη μὲ τὴν Ἡρωδιάδα, τὴν γυναίκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ του, ἔλεγε πρὸς τὸν Ἡγεμόνα: «οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου”! (Ματθ. ιδ´ 4)
.             Χριστιανοὶ Ἀδελφοί, μὴ ξανανοίξετε τὸ Πρόγραμμα ΣΚΑΪ! Φτύστε τους! Εἶναι ὄργανα τοῦ Διαβόλου! Εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Ἀντιχρίστου στὶς ἡμέρες μας!
.             ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες! «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, Πάσχα 2015

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: