ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ “ΜΥΛΟΣ” «Ναί, τὰ περὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας τὰ συζητήσαμε, ἀλλὰ μὴ τὰ λέτε πρὸς τὰ ἔξω».

ΕΝΗΜΕΡ

           Ἐν Αἰγίῳ τῇ 3ῃ Ἀπριλίου 2015 

.           Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος προέβη στὴν ἀκόλουθη Δήλωση:
«Στὸ Chambesy τῆς Γενεύης ἔλαβαν χώραν δύο Συνελεύσεις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Προπαρασκευῆς τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ συγκληθῆ κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος 2016. Μετέχουν ἐκεῖ Ἱεράρχες ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ἐπίσης καὶ Καθηγητὲς τῆς Θεολογίας. Προεδρεύει ὁ κατὰ πάντα σεβαστὸς Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους δὲ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Ἀπὸ ἀκριτομύθιες, οἱ ὁποῖες διέρρευσαν, κατὰ τὶς Συνεδρίες τοῦ Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἡ Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας! Καθὼς λέγεται, κατατέθηκε πρόταση τοῦ Σεβ. Προέδρου, ὥστε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος «νὰ ἐκφράζει τὴν ἀλληλεγγύη της στὶς “σεξουαλικὲς μειονότητες” δηλ. στὰ ἄτομα, ποὺ ὑφίστανται διώξεις γιὰ τὶς σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Ἡ ὁμοφυλοφιλία, λοιπόν, εἶπαν, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ὑφίστανται διώξεις οἱ ἀδελφοί μας. Διέρρευσεν ἐπίσης, ὅτι μερικοὶ τῶν Ἀρχιερέων ἔλεγαν, καὶ πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι τὸ “μεγαλύτερο ἁμάρτημα”! [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πράγματι, ἐπειδὴ τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα εἶναι τὸ «δούλεμα» ποὺ λαμβάνει χώρα ἐν ψυχρῷ!… Ἄλλωστε ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι μόνον τὸ διαστροφικὸ σωματικὸ πάθος  ἀλλὰ καὶ ἡ διεστραμμένη ψυχικὴ νόσος, κι ἂν ἀκόμα δὲν ἐκφράζεται σωματικά»!] Τέλος, πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ λέγεται, πὼς συνετάχθησαν, δυστυχῶς ἂν εἶναι ἀλήθεια, καὶ οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας, σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

.             Ἐμεῖς προσωπικὰ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ὅτι στὴν Γενεύη συνετελέσθη μία τέτοια ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς! ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, ὅτι οἱ Μητροπολίτες Δημητριάδος καὶ Μεσσηνίας ἐψήφισαν μία τέτοια ἀνήθικη διάταξη!
.             Παρὰ ταῦτα τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ ἡσυχάσουμε! Καὶ ἰδοὺ τὸ γιατί:

1.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου, μὲ ἀνακοίνωσή του, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων «Romfea.gr» τὴν 1ην Ἀπριλίου ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ τὴν ΕΙΔΗΣΗ, ἀλλὰ –δυστυχῶς– τὴν ἐπιβεβαιώνει! δηλ. δὲν λέγει, ὅτι εἶναι συκοφαντικὰ καὶ ἀνυπόστατα, ὅσα ἐγράφησαν γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ παρακαλεῖ τὰ Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς μὲ τὶς λέξεις: «σταματῆστε τὶς διαρροὲς στὰ ΜΜΕ»! Ἄρα, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἐπιβεβαιώνει τὴν δι’ ἡμᾶς ἐξοργιστικὴ εἴδηση! Εἶναι σὰν νὰ λέγει: «Ναί, τὰ περὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας τὰ συζητήσαμε καὶ τὰ ἀποφασίσαμε, ἀλλὰ μὴ τὰ λέτε πρὸς τὰ ἔξω»!!!!
.             Ἰδοὺ πὼς ἀκριβῶς ἔχει τὸ δημοσίευμα τῆς Ρομφαίας: «Νὰ σταματήσουν τὶς “διαρροὲς” σὲ δημοσιογράφους καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιῶν ζήτησε ὁ προεδρεύων τῆς εἰδικῆς διορθόδοξης ἐπιτροπῆς ποὺ ἔχει συσταθεῖ γιὰ τὴν προπαρασκευὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς Romfea.gr ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης ζήτησε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Γ´ συνεδρίας τῆς ἐπιτροπῆς στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη της, νὰ μὴν μιλοῦν στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ γιὰ τὰ ὅσα θέματα τίθενται ἐπὶ τάπητος. Ἀφορμὴ γιὰ τὴν “ἀπαγόρευση” ἀποτέλεσε ἡ εἴδηση ποὺ ἤθελε τὴν προπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ στὴν προηγούμενη συνεδρία της νὰ ζητᾶ τὴν κατάθεση τροπολογίας, μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος θὰ ἐκφράζει τὴν ἀλληλεγγύη της στὶς “σεξουαλικὲς μειονότητες”, δηλαδὴ τὰ ἄτομα ποὺ ὑφίστανται διώξεις γιὰ τὶς σεξουαλικές τους προτιμήσεις».
.             Ἡ ὁμοφυλοφιλία, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἀφορμὴ “γιὰ νὰ ὑφίστανται διώξεις οἱ ἀδελφοί μας” ἔλεγαν ἀρχιερεῖς καὶ πὼς δὲν εἶναι τὸ “μεγαλύτερο ἁμάρτημα”.
2.           Καὶ αὐτὰ μὲν ὅσον ἀφορᾶ στὸν Σεβ. Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἂς ἔλθουμε τώρα καὶ στὰ Μέλη τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπὲρ αὐτῶν τῶν θέσεων τάχθηκαν ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ψήφισαν ὑπέρ. Εἰδικότερα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ψήφισαν ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων οἱ μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος Ἰγνάτιος. Ἔντονα διαφώνησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ Ρουμανίας.
.             Κάθε λογικὰ σκεπτόμενος ἄνθρωπος θὰ ἀνέμενε νὰ πραγματοποιηθεῖ μία ἔκρηξη ἀγανακτήσεως ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ –ἐπίλεκτα κατὰ τὰ λοιπὰ- Μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ, δυστυχῶς, ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ!
.             Ὁ σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος προέβη σὲ μία Ἀνακοίνωση διὰ τῆς Romfea.gr, διὰ τῆς ὁποίας ὅμως –ἐμμέσως πλὴν σαφῶς- ἐπιβεβαιώνει καὶ αὐτὸς τὴν ἐγκληματικὴ Ἀπόφαση τῆς Γενεύης!
.             Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα: «Διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὰ ὅσα φέρονται νὰ ἀναφέρθηκαν στὴν προπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος σὲ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὸν κ. Αἰμίλιο Πολυγένη Διευθυντὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων Romfea.gr. Ὁ Σεβασμιώτατος παρέπεμψε γιὰ τὸ θέμα σὲ ἄρθρο τοῦ κυρίου Θεόδωρου Γιάγκου, καθηγητοῦ καὶ προέδρου τοῦ τμήματος κοινωνικῆς θεολογίας»
.             Ἂς μὴ μᾶς περνάει γιὰ τόσο ἀφελεῖς ὁ Σεβ. Μεσσηνίας! Τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τί εἶπε καὶ τί ἔγραψε ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γιάγκος γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας! Τὸ ἐρώτημα εἶναι τί ἐλέχθη καὶ τί ἀποφασίσθηκε στὸ Chambesy τῆς Γενεύης κατὰ τὸν Φεβρουάριο μήνα. Θὰ ἦταν λίαν ἱκανοποιητικὴ μία δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Χρυσοστόμου, ποὺ θὰ ἔλεγε περίπου τὰ ἑξῆς: «Ὅλα αὐτὰ εἶναι ψεύδη! Οὐδέποτε συζητήσαμε ἕνα τέτοιο θέμα! Οὐδέποτε συμφωνήσαμε κάτι ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἐμεῖς τὴν καταδικάζουμε ἀπεριφράστως»!
.             Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, δὲν ὑπάρχει μία τέτοια σαφὴς δήλωση, τότε καὶ ὁ Σεβ. Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἀλλὰ καὶ οἱ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας κ .Χρυσόστομος στὴ συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πληρώματος ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ!
.             Εἰσερχόμεθα στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Εἶναι ἡμέρες ἱερὲς αὐτὲς ποὺ ἔρχονται! Μὴ μᾶς κολάζετε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί! Δὲν μποροῦν οἱ λαϊκοὶ νὰ εἶναι σοφώτεροι ἠμῶν τῶν Διδασκάλων τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς! Μάθετε, σᾶς παρακαλῶ, ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος μὲ πρόσφατη Ἀποφασή του ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ τὸ «γάμο» δύο ὁμοφυλοφίλων, ποὺ εἶχε τελεσθῆ στὴν Τῆλο κατὰ τὸ ἔτος 2007 (Βλ. ἐφημερίδα «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 17 Μαρτίου 2015). Μάθετε, παρακαλῶ, νὰ λέτε «τὸ ΝΑΙ, ναὶ καὶ τὸ ΟΥ, οὔ», διότι τὸ «περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστι» (Ματθ. ε´ 37) κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιποίμενος καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: