«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

«Πόλεμος» λλάδας – Γερμανίας:
θήνα πειλε μ κατασχέσεις γερμανικν κτιρίων!

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

.             Σὲ ἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τὴ Γερμανία, μὲ ἐπικοινωνιακοῦ τύπου πρὸς τὸ παρὸν μηνύματα, προχωρᾶ ἡ Ἑλλάδα. Οἱ ἄθλιες ἐπιθέσεις Γερμανικῶν ΜΜΕ κατὰ τοῦ Γ. Βαρουφάκη ἀλλὰ καὶ οἱ ἀήθεις χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ τὸν Β. Σόιμπλε, προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τῆς Ἀθήνας ἡ ὁποία φαίνεται νὰ κλιμακώνει τὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὸ Βερολίνο. Μετὰ τὴν σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Ν. Παππᾶ στὸν κ. Σόιμπλε καὶ τὰ μηνύματα ποὺ ἔστειλε ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, ἦρθε ἡ σειρὰ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Ὁ Νίκος Παρασκευόπουλος, μιλώντας στὴ Βουλὴ εἶπε ὅτι προτίθεται νὰ ὑπογράψει σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἀνάψει τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ δήμευση περιουσίας τοῦ γερμανικοῦ δημοσίου ἐντός τῆς Ἑλλάδας. Τὸ κτίριο τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἀπὸ τὰ κτίρια ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κατασχέσει τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο κάνοντας χρήση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὶς ναζιστικὲς θηριωδίες.
.             Ὁ κ. Παρασκευόπουλος ἄφησε ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς κατάσχεσης λέγοντας πάντως ὅτι ἡ τελική του ἀπόφαση θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ «τὴν πολυπλοκότητα τῆς ὑπόθεσης» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ζητήματα εὐρύτερων «ἐθνικῶν διαστάσεων».

Ν. Παρασκευόπουλος

.             Εἶπε συγκεκριμένα: «Θέλω νὰ ἐκφράσω τὴν προσωπική μου θέση ὡς ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Συγχωρέστε μου τὸν πρωτοπρόσωπο λόγο. Ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ πολιτικὴ δικονομία ἀναθέτει μία ἀπόφαση στὸν ὑπουργὸ τῆς Δικαιοσύνης. Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Εἰδικοῦ Δικαστηρίου ποὺ ἔκρινε ὅτι ὑπάρχει ἑτεροδικία καὶ ἑπομένως ἀσυλία τοῦ ἐναγόμενου γερμανικοῦ κράτους δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἐκτελεστότητα τῆς Ἀρεοπαγιτικῆς ἀπόφασης τοῦ ἔτους 2000 διότι δὲν ἀφορᾶ τὴν ἴδια ὑπόθεση. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου παραμένει ἐκτελεστὴ καὶ προσωπικὰ εἶμαι ἕτοιμος νὰ δώσω τὴν ἄδεια γιὰ τὴν ἐκτέλεσή της», εἶπε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης χειροκροτούμενος ἀπὸ βουλευτές.
.             «Τὸ χρόνο γιὰ τὴν ἐκτέλεση αὐτῆς τῆς ἐπίσπευσης αὐτῆς τῆς διαδικασίας, βεβαίως θὰ τὸν ἐξαρτήσω, ἐνόψει καὶ τῆς νομικῆς πολυπλοκότητας τοῦ θέματος ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνικῶν του διαστάσεων, καὶ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διαπραγμάτευση ποὺ θὰ ἐπιχειρήσει ἡ κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὴ γνώμη τῆς Βουλῆς», κατέληξε.
.             Πολλαπλὰ σημαίνουσα χαρακτήρισε τὴ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, «ἰδίως γιατί ὑπάρχουν ἀκόμα ζωντανοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἔζησαν τὴ ναζιστικὴ θηριωδία ἀλλὰ καὶ ἐν ὄψει ἀκόμη τοῦ ὅτι ἔχουν φύγει πάρα πολλοὶ στὴ διαδικασία ἀναμονῆς νὰ ὑλοποιηθεῖ μία ἀπόφαση ποὺ ἔχει γίνει ἀμετάκλητη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸ ἔτος 2000, ἐδῶ καὶ 15 χρόνια».
.             Σύμφωνα μὲ τὴν 137/1997 ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς, ἐπιδικάστηκαν 28 ἑκατομμύρια εὐρὼ στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ κατέστη ἀμετάκλητη μὲ τὴν 11/2000 ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία ἀπέρριψε αἴτηση ἀναιρέσεως τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸ ἄρθρο 923 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας ἡ «ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση κατὰ ἀλλοδαποῦ δημοσίου δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς προηγούμενη ἄδεια τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης».
.             Ἀνάλογη ἀπόφαση εἶχε πάρει καὶ ἡ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τὸ 2000. Ὁ τότε ὑπουργὸς Δικαιοσύνης εἶχε ὑπογράψει τὴν σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου μὲ ἀποτέλεσμα δικαστικὴ κλητήρας νὰ ἐμφανιστεῖ στὸ γερμανικὸ Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε τῶν Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ ἐκτελέσει τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ὡστόσο, λίγες ἡμέρες μετὰ καὶ κατόπιν τὴν ἀπόφασης τῆς Γερμανίας νὰ ἐγκρίνει τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στὴν ΟΝΕ, ἡ τότε κυβέρνηση ἄλλαξε ἄποψη καὶ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἀπέσυρε τὴν ἀπόφαση γιὰ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση.
.             Τὸ πολεμικὸ κλίμα Ἑλλάδας – Γερμανίας ἀπειλεῖ καὶ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων καὶ πλέον ζητεῖται ἀπ’ ὅλους νὰ πέσουν οἱ τόνοι, εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Βερολίνο, ποὺ ἔχει κλιμακώσει τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.
.             Ὑπενθυμίζεται ὅτι νωρίτερα στὴ Βουλὴ ὁ πρωθυπουργὸς ἔστειλε μήνυμα στὴ Γερμανία νὰ μὴν ἐφαρμόζει ἀλὰ κὰρτ ἠθικὴ καὶ τόνισε: «Ὅταν τὴ θέση τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν λαῶν παίρνει ἡ θέση τῆς ὑπεροχῆς καὶ τοῦ ἱστορικοῦ πεπρωμένου τότε αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ὁ πόλεμος καὶ τὸ σκοτάδι καὶ ἡ Εὐρώπη τὸ γνώρισε αὐτὸ τὸ σκοτάδι, τὸ ἔζησε, τὸ μίσησε», συμπλήρωσε.
.             «Αὐτὸς ἦταν ἕνας λόγος ποὺ ἐκκινήθηκαν οἱ διαδικασίες γιὰ νὰ μὴν ἠχήσουν ξανὰ οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου», συνέχισε ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἔστειλε τὸ μήνυμα ὅτι «ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ κάνει σήμερα τὰ ἴδια λάθη».

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ «Ἡμερησία»)

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: