Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ἐνδημικὴ πνευματικὴ νόσος τῆς Ρώμης».

Ἡ ἀπομυθοποίηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                    Ἡ εἰκόνα τοῦ Πάπα ποὺ περνᾶ στὰ διεθνῆ ΜΜΕ εἶναι τοῦ κήρυκα τῆς ἁπλότητας. Αὐτὴ καταρρίφθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πραγματικότητα, νὰ καταστήσει μέλος τῆς Κουρίας τὸν 56χρονο Γερμανὸ «ἐπίσκοπο τῆς πολυτέλειας» Φρὰντζ-Πέτερ Τέμπαρτζ-βάν Ἔλστ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἕδρα τὸ Λιμβοῦργο. Μὲ προφανῆ ἀμηχανία τὰ φιλικὰ πρὸς τὸ Βατικανὸ ΜΜΕ ἔφεραν στὴ δημοσιότητα τὸ γεγονός, στὶς 10 Φεβρουαρίου 2015.  Πρόκειται γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο, ποὺ λόγῳ τοῦ σκανδάλου τῆς πολυτελοῦς ζωῆς του ὑποχρεώθηκε νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπισκοπή του, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013. Ἀκολούθησε ἔρευνα ἀπὸ τὸ Βατικανό, ἐνῶ συνεχιζόταν ὁ σάλος στὴν Γερμανία. Τελικὰ ὁ σημερινὸς Πάπας «δέχθηκε τὴν παραίτησή του» τὸν Μάρτιο τοῦ 2014. Τώρα τὸν ἐπαναφέρει ὡς ἀνώτερο στέλεχος τῆς Κούριας καὶ συγκεκριμένα τοῦ «Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν προώθηση τοῦ νέου εὐαγγελισμοῦ»! Ἀλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διδάξει τρόπους σύγχρονης ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρική, στὴν Ἀσία καὶ γενικὰ στοὺς ἀπόρους ὅλου τοῦ κόσμου, ὅταν ὁ ἴδιος ἔχει ὡς πρότυπο ζωῆς τὸν πολυτελῆ βίο.
.                    Ὁ πρώην Ἐπίσκοπος Λιμβούργου σκανδάλισε τὴν γερμανικὴ κοινὴ γνώμη καὶ γενικότερα τὸν κόσμο ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν Πάπα, ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἡ ἐπισκευὴ καὶ ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ ἐπισκοπείου του ἦταν προϋπολογισμοῦ ἑπτὰ περίπου ἑκατομμυρίων Εὐρὼ καὶ τελικὰ ἔφτασε στὰ σαράντα ἑκατομμύρια! Μετὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ σκανδάλου τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἄρχισαν νὰ γράφουν λεπτομέρειες γιὰ τὸ κτίριο. Ἐγράφη τότε ὅτι μόνο ὁ κῆπος στοίχισε 783.000 Εὐρὼ καὶ τὸ ἰδιωτικὸ τοῦ ἐπισκόπου παρεκκλήσιο 2,9 ἑκατομμύρια Εὐρώ! Ἐπίσης γράφτηκε ὅτι εἶχε ἀδυναμία στὰ αὐτοκίνητα BMW καὶ πὼς ὅταν ταξίδεψε μὲ τὴν Lufthansa στὴν Ἰνδία, γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ παιδιὰ τῶν ἐκεῖ παραγκουπόλεων, προτίμησε νὰ ἀπολαύσει τὴν πρώτη θέση, μαζὶ μὲ τὸ χαβιάρι, τὴν σαμπάνια καὶ τὶς ἄλλες ἀπολαύσεις ποὺ προσφέρονται σ’ αὐτήν. Τὸ θέμα ἐξετάστηκε ἀπὸ τὰ πολιτικὰ δικαστήρια τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ αὐτὰ τελικὰ δὲν ἐξέτασαν ἐπὶ τῆς οὐσίας τὴν ὑπόθεση, γιατί ἐπικράτησε ἡ ἄποψη ὅτι εἶναι ἐσωτερικὸ ζήτημα τοῦ Βατικανοῦ.
.                    Ἀπὸ ρωμαιοκαθολικὰ ἔντυπα γράφτηκε  ἡ πληροφορία, ὅτι τὸν συγκεκριμένο ἐπίσκοπο πολέμησαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἐπειδὴ εἶχε ἐκφραστεῖ ἐναντίον τους καὶ ἐπειδὴ τιμώρησε ἱερέα ποὺ «εὐλόγησε γάμο ὁμοφύλων». Ὅμως ὅταν γίνεται ἕνας πόλεμος, ὀφείλει ὁ ἐμπλεκόμενος σ’ αὐτὸν νὰ εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικὸς στὴ ζωή του. Ὁ Μονσενιὸρ Φρὰντζ-Πέτερ Τέμπαρτζ-βάν Ἒλστ ἔδωσε ὁ ἴδιος ὄπλα στοὺς ἐχθρούς του νὰ τὸν πολεμήσουν καί, ἐπὶ πλέον, σκανδάλισε τοὺς πιστοὺς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῆς πολυτελοῦς ζωῆς του καὶ τῶν δαπανῶν, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιβάρυνε τοὺς Γερμανοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς στὸ θρήσκευμα πολίτες.
.                    Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ πιστοὶ στὴ Γερμανία πληρώνουν στὴν Ἐφορία γιὰ τὶς Ἐκκλησίες ἢ Θρησκεῖες, στὶς ὁποῖες ἀνήκουν καὶ τὰ χρήματα ἀποδίδονται σ’ αὐτές. Λόγῳ τοῦ σκανδάλου τοῦ πρώην ἐπισκόπου Λιμβούργου παρατηρήθηκε μείωση τῶν ἐσόδων τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας, γιατί πολλοὶ Γερμανοὶ διαγράφηκαν ἀπὸ αὐτήν. Τὸ πρῶτο πλῆγμα στὰ ἔσοδα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἦταν μὲ τὸ σκάνδαλο τῆς παιδοφιλίας. Τὸ δεύτερο ἦταν αὐτὸ μὲ τὸν πολυτελῶς ζῶντα Γερμανὸ ἐπίσκοπο.  Τὸ σκάνδαλο τώρα παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις, μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα «ἁπλοῦ» Πάπα, νὰ ἀποκαταστήσει καὶ μάλιστα σὲ περίοπτη θέση «τὸν ἐπίσκοπο τῆς πολυτέλειας», τὸν ὁποῖο πρὶν ἀπὸ ἕνα περίπου χρόνο εἶχε «παραιτήσει».
.                    Πλῆγμα δέχθηκε ἡ  εἰκόνα τοῦ Πάπα καὶ ἀπὸ τὸν ἐπίτιμο Λατίνο ἐπίσκοπο Καζακστὰν Γιαν Πάβελ Λένγκα. Ὁ ἐν λόγῳ ἐπίσκοπος σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολή του, ποὺ δημοσιεύεται, τὴν 10η Φεβρουαρίου 2015 στὸ «Blog de Jeanne Smits», καταγγέλλει ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Πάπα ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία διέρχεται βαθιὰ κρίση. Κατηγορεῖ συγκεκριμένα τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὅτι ἡ ἀφοσίωσή του στὶς δημόσιες σχέσεις καὶ στὴν ἐξωστρέφεια εἰσήγαγε στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, μὲ συνέπεια νὰ λείψει πλήρως ἡ ἱερότητα στὴ ζωή της. Ἐπίσης κατηγορεῖ τὸ Βατικανὸ ὅτι «ἔχει περιβληθεῖ ἀπὸ ἕνα τεῖχος πλήρους σιγῆς» καὶ πὼς «ἡ φωνὴ τῆς πλειονότητας τῶν ἐπισκόπων μοιάζει περισσότερο στὴ σιωπὴ τῶν ἀμνῶν μπροστὰ στοὺς πεινασμένους λύκους καί, γι’ αὐτό, οἱ πιστοὶ συχνὰ εἶναι ὡς πρόβατα χωρὶς προστασία». Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ἐνδημικὴ πνευματικὴ νόσος τῆς Ρώμης καὶ στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διέρχεται ὁ κόσμος αὐτὴ φαίνεται περισσότερο, ἰδιαίτερα μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ σημερινοῦ Ἰησουίτη Πάπα.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: