«ΟΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ. ΥΠΟΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΡΜΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΣΥΧΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ». (Ἅγ. Πορφύριος)

Χριστιανικ θρησκεία μεταβάλλει τν νθρωπο κα τν θεραπεύει

ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Ἁγίου (Γέροντος) Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Βίος καὶ Λόγοι»
Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοπηγῆς,
ἔκδ. Α´, Χανιὰ 2003, σελ. 200-203

.           Ἡ θρησκεία μας εἶναι ἡ θρησκεία τῶν θρησκειῶν, ἡ ἐξ ἀποκαλύψεως, ἡ πραγματική, ἡ ἀληθινὴ θρησκεία. Οἱ ἄλλες θρησκεῖες εἶναι ἀνθρώπινες, κούφιες.  Δὲν γνωρίζουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.  Δὲν γνωρίζουν ὅτι ὁ σκοπός μας, ὁ προορισμός μας, εἶναι νὰ γίνουμε θεοὶ κατὰ χάριν, νὰ ὁμοιωθοῦμε μὲ τὸν Θεὸ τὸν Τριαδικό, νὰ γίνουμε ἕνα μ’ Ἐκεῖνον καὶ μεταξύ μας.  Αὐτὰ οἱ ἄλλες θρησκεῖες δὲν τὰ γνωρίζουν.  Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς θρησκείας μας εἶναι τὸ «ἵνα ὦσιν ἕν».  Ἐκεῖ ὁλοκληρώνεται τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ.  Ἡ θρησκεία μας εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἔρωτας, εἶναι ἐνθουσιασμός, εἶναι τρέλα, εἶναι λαχτάρα τοῦ θείου.  Εἶναι μέσα μας ὅλ’ αὐτά.  Εἶναι ἀπαίτηση τῆς ψυχῆς μας ἡ ἀπόκτησή τους.
.           Γιὰ πολλούς, ὅμως, ἡ θρησκεία εἶναι ἕνας ἀγώνας, μία ἀγωνία κι ἕνα ἄγχος.  Γι’ ατ πολλος π’ τος «θρήσκους» τοὺς θεωρονε δυστυχισμένους, γιατί βλέπουνε σ τί χάλια βρίσκονται.  Κι τσι εναι πράγματι.  Γιατί ἂν δὲν καταλάβει κανεὶς τὸ βάθος τῆς θρησκείας καὶ δὲν τὴ ζήσει, ἡ θρησκεία καταντάει ἀρρώστια καὶ μάλιστα φοβερή.  Τόσο φοβερή, ποὺ ὁ ἄνθρωπος χάνει τὸν ἔλεγχο τῶν πράξεών του, γίνεται ἄβουλος κι ἀνίσχυρος, ἔχει ἀγωνία κι ἄγχος καὶ φέρεται ὑπὸ τοῦ κακοῦ πνεύματος.  Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα, κι ὅλη αὐτὴ ἡ ταπείνωση εἶναι σατανικὴ ἐνέργεια.  Ὁρισμένοι τέτοιοι ἄνθρωποι ζοῦνε τὴ θρησκεία σὰν ἕνα εἶδος κολάσεως.  Μέσα στὴν ἐκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε, «εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἀνάξιοι».  Και μόλις βγοῦνε ἔξω, ἀρχίζουν νὰ βλαστημᾶνε τὰ θεῖα, ὅταν λίγο κάποιος τοὺς ἐνοχλήσει.  Φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὑπάρχει στὸ μέσον δαιμόνιο.
.                 Στὴν πραγματικότητα, ἡ χριστιανικὴ θρησκεία μεταβάλλει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν θεραπεύει.  Ἡ κυριότερη, ὅμως, προϋπόθεση γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ καὶ νὰ διακρίνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθεια εἶναι ἡ ταπείνωση.  Ὁ ἐγωισμὸς σκοτίζει τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν μπερδεύει.  Τὸν ὁδηγεῖ στὴν πλάνη, στὴν αἵρεση.  Εἶναι σπουδαῖο νὰ κατανοήσει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθεια.
.           Παλιὰ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἦταν σὲ μία κατάσταση πρωτόγονη, δὲν εἶχαν οὔτε σπίτια, οὔτε τίποτε.  Μπαίνανε μὲς στὶς σπηλιές, χωρὶς παράθυρα, κλείνανε καὶ τὴν εἴσοδο μπροστὰ μὲ πέτρες καὶ μὲ κλαδιά, ὥστε νὰ μὴν μπαίνει ὁ ἀέρας.  Δὲν καταλάβαιναν ὅτι ἔξω ὑπάρχει ἡ ζωή, τὸ ὀξυγόνο.  Μὲς στὴ σπηλιὰ ὁ ἄνθρωπος φθείρεται, ἀρρωσταίνει, καταστρέφεται, ἐνῶ ἔξω ζωογονεῖται.  Μπορεῖς νὰ καταλάβεις τὴν ἀλήθεια;  Τότε εἶσαι στὸν ἥλιο, στὸ φῶς, βλέπεις ὅλα τὰ μεγαλεῖα, ἀλλιῶς εἶσαι σὲ μία σπηλιὰ σκοτεινή.  Φῶς καὶ σκότος.  Ποιό εἶναι τὸ πιὸ καλό;  Νὰ εἶσαι πράος, ταπεινός, ἥσυχος, νὰ ἔχεις μέσα σου ἀγάπη ἢ νὰ εἶσαι νευρικός, στενόχωρος, νὰ διαπληκτίζεσαι μὲ τοὺς πάντες;  Ἀσφαλῶς τὸ ἀνώτερο εἶναι ἡ ἀγάπη.  Ἡ θρησκεία μας ἔχει ὅλ’ αὐτὰ τὰ καλὰ καὶ εἶναι ἡ ἀλήθεια.  Όμως πολλοὶ πᾶνε σὲ κάτι ἄλλο.
.             Ὅσοι ἀρνοῦνται αὐτὴ τὴν ἀλήθεια εἶναι ἄρρωστοι ψυχικά.  Εἶναι σὰν τὰ ἄρρωστα παιδιά, πού, ἐπειδὴ τοὺς ἔλειψαν οἱ γονεῖς ἢ χώρισαν ἢ μάλωσαν, ἔγιναν ἀπροσάρμοστα.  Καὶ στς αρέσεις πνε λοι ο μπερδεμένοι.  Μπερδεμένα παιδι μπερδεμένων γονέων.  Ὅμως λοι ατο ο μπερδεμένοι κα προσάρμοστοι χουν να σθένος κα μία πιμον κα κατορθώνουν πολλ πράγματα.  Ὑποτάσσουν τος νορμλ κα τος συχους νθρώπους, διότι πηρεάζουν κι λλους μοιούς τους κα περτερον κα στν κόσμο, γιατί ατο εναι πι πολλο κα βρίσκουν παδούς.  Ὑπάρχουν κι ἄλλοι, πού, ἐνῶ δὲν ἀρνοῦνται τὴν ἀλήθεια, ἐν τούτοις εἶναι μπερδεμένοι κι ἄρρωστοι ψυχικά.
.             Ἡ ἁμαρτία κάνει τὸν ἄνθρωπο πολὺ μπερδεμένο ψυχικά.  Τὸ μπέρδεμα δν φεύγει μ τίποτε.  Μόνο μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται τὸ ξεμπέρδεμα.  Τὴν πρώτη κίνηση  τὴν κάνει ὁ Χριστός.  «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες…» (Ματθ. 11,28).  Μετά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποδεχόμαστε αὐτὸ τὸ φῶς μὲ τὴν ἀγαθή μας προαίρεση, ποὺ τὴν ἐκφράζουμε μὲ τὴν ἀγάπη μας ἀπέναντί Του, μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὰ μυστήρια.
.               Πολλὲς φορὲς οὔτε ὁ κόπος, οὔτε οἱ μετάνοιες, οὔτε οἱ σταυροὶ προσελκύουν τὴ χάρι.  Ὑπάρχουν μυστικά.  Τὸ οσιαστικότερο εναι ν φεύγεις π’ τν τύπο κα ν πηγαίνεις στν οσία.  Ὅ,τι γίνεται, ν γίνεται π γάπη.
.             Ἡ ἀγάπη ἐννοεῖ πάντα νὰ κάνει θυσίες.  Σ’ ὅ,τι κάνεις ἀγγάρια (Ἀγγάρια:  ὡς ἀγγαρεία), κλωτσάει ἡ ψυχή, ἀντιδρᾶ.  Ἡ ἀγάπη ἑλκύει τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ.  Ὅταν ἔλθει ἡ χάρις, ἔρχονται τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια».  Αὐτά εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἔχει μία ὑγιὴς ψυχὴ ἐν Χριστῷ.
.             Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Χριστὸ γίνεται χαριτωμένος καὶ ζεῖ ἔτσι πάνω ἀπ’ τὸ κακό.  Τὸ κακὸ γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει.  Ὑπάρχει μόνο τὸ ἀγαθό, ὁ Θεός.  Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κακό.  Δηλαδή, ἐφ᾽ ὅσον ἔχει τὸ φῶς, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει σκοτάδι.  Οὔτε μπορεῖ νὰ τὸν καταλάβει τὸ σκοτάδι, διότι ἔχει τὸ φῶς.

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: