ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.               Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου ὅσο πάει καὶ συρρικνώνεται. Ἕνα ἀνθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο ἀπὸ θεῖο καὶ ἀνθρώπινο δίκαιο τείνει σήμερα νὰ γίνει εἶδος πρὸς ἐξαφάνιση. Δὲν φτάνει μόνο ποὺ ἀπὸ μεγάλα καὶ δυσθεώρητα ἠλεκτρονικὰ συστήματα φιλτράρονται ἑκατομμύρια λέξεις στὸ δευτερόλεπτο παγκόσμια. Δὲν ἀρκεῖ τὸ ὅτι μέσω τοῦ διαδικτύου ἀκόμη καὶ τὰ ἀνέκδοτα λογοκρίνονται μὲ βάση κάποιους νόμους κατὰ τῆς ὅποιας -φοβίας… Δυστυχῶς παρακολουθοῦνται συνεντεύξεις, τηλεφωνήματα, γραπτὰ μηνύματα καὶ ἔχουν φακελωθεῖ κόσμος καὶ κοσμάκης, ἐπιστρέφοντας τὴ ζωὴ σὲ ψυχροπολεμικὲς συνθῆκες γενικῆς ἀστυνόμευσης. Σὺν τοῖς ἄλλοις ἔχουν ψηφισθεῖ σὲ κράτη λεγόμενα δημοκρατικὰ καὶ εὐρωπαϊκὰ νομοθεσίες, στὶς ὁποῖες ἀπαγορεύεται νὰ ἐκφρασθεῖ κάποιος ἔστω καὶ ἐπιστημονικά, διαφορετικά, ἔστω ἀνώνυμα, γιὰ θέματα ἱστορίας, θρησκείας καὶ συμπεριφορᾶς.
.               Δημιουργεῖται λοιπὸν μία συνωμοσία κατὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καὶ μιὰ θρησκεία τῆς σιωπῆς. Ἡ ἀνελευθερία αὐτὴ καὶ ἡ ὑποταγὴ οὐσιαστικὰ τῆς συνειδήσεως σὲ στερεότυπα ἀρεστὰ σὲ κρατοῦντες, ἔχοντες καὶ κατέχοντες, στρώνει τὸ ἔδαφος σὲ μία νέα δικτατορία ἰσοπεδωτικοῦ χαρακτήρα καὶ στρατιωτικῆς ὁμοιομορφίας, ὅπου θὰ προσκυνοῦν ὅλοι τὰ τοτὲμ τῆς ταυτολογίας καὶ συνεπῶς τὰ ταμποὺ τῆς κατευθυνόμενης σκέψης. Αὐτὸ εἶναι φοβερό!
.               Πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό τοῦ ἰδεολογικοῦ τρόμου κρύβονται δῆθεν εὐαισθησίες περὶ ὑψηλόβαθμων προσώπων, ἀνθρώπων περιβεβλημένων μανδύες ὅποιας θρησκευτικῆς θέσης, χρονίων κατεστημένων, ποὺ δὲν πρέπει νὰ θιγοῦν. Στὰ πλαίσια αὐτὰ γίνονται κηρύγματα περὶ ἀγάπης καὶ συγκολλήσεως τῶν ἀντιθέτων καὶ δῆθεν πνευματικῆς βλάβης.
.               Ὑπὸ τὸ ἀπαίσιο αὐτὸ πρίσμα καταλαβαίνουμε ὅτι πιθανὸν ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ διαφοροποιηθεῖ ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα, τοῦ πατριάρχη καὶ τῶν συνεπισκόπων του, στὴ Σύνοδο τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας, ἀλλὰ νὰ καταπιεῖ τὴν ψευδοένωση καὶ νὰ ὑπογράψει ἀπὸ εὐγένεια καὶ πολιτισμό, ἀπὸ διπλωματία καὶ ἁβροφροσύνη ἴσως, τὸ ἐπάρατο χαρτὶ τῆς συμφορᾶς. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν θά ᾽πρεπε νὰ καταφερθεῖ κατὰ τῆς αὐτοκρατείρας καὶ τῶν κυριῶν τῆς ἀτιμίας ποὺ τὴν περιέβαλαν, ἀλλὰ νὰ ἀσχοληθεῖ μόνο μὲ τὰ πνευματικά του. Γιατί νὰ ἀσχολεῖται μὲ ἀλλότρια θέματα; Καλόγερος δὲν ἦταν; Οὔτε ὁ Μ. Βασίλειος ἔπρεπε νὰ καταφέρεται κατὰ τῶν πλουσίων, οὔτε ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κατὰ τῶν κακῶς κειμένων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀτμοσφαίρας. Προφανῶς καὶ ὁ Τίμιος Πρόδρομος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλέγξει τὸν Ἡρώδη κι ἂς ἔδινε τὸ κακὸ παράδειγμα σὲ ἕναν ὁλόκληρο λαό. Νὰ ἔμενε καλύτερα στὴν ἔρημο νὰ κάνει προσευχή. Μήπως κι ὁ Χριστὸς  θά ᾽πρεπε νὰ μὴ πεῖ τὰ φοβερὰ «οὐαί»;
.             Ὅλο αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖται εἶναι καὶ πονηρὸ καὶ ἐγκληματικὸ κατὰ τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Εἶναι σατανικό. Εἶναι φασιστικό. Στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση εἶχαν ἀπαγορεύσει τὸ ἐλεύθερο κήρυγμα στοὺς ναούς. Αὐτὸ τοὺς πείραζε, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους, ποὺ δὲν ἄφηναν τοὺς ἀποστόλους νὰ κηρύττουν στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἐλευθερίας, λέγει ὅτι «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέγει στὸν Παῦλο: “λάλει καὶ μὴ σιωπήσεις”.
.               Ἀσφαλῶς δὲν πρέπει νὰ βιαστοῦν μερικοὶ νὰ ἰσχυριστοῦν κάτι διαφορετικό, διότι ἔχουμε δύο φοβερὰ παραδείγματα: ἕνα ἀπὸ τὴν Π. Διαθήκη, ὅπου δύο γραμματοεισαγωγεῖς ἐπὶ Μωσέως δέχτηκαν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ἁγ. Πνεύματος, τῆς προφητικῆς χάρης, ἔξω ἀπὸ τὴν παρεμβολή. Καὶ ἕνα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ μας στὴν Κ. Διαθήκη, ὅπου κάποιοι ἔβγαζαν δαιμόνια στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν μαθητῶν Του. Καὶ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη περίπτωση, δὲν ἐμποδίσθηκαν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀπὸ μία στενὴ ἀντίληψη περιορισμοῦ καὶ φυλακίσεως τῶν χαρισμάτων τους. Ἀλλὰ ατ συμβαίνει μόνο που πάρχει τ γιο Πνεμα κα χι τ νθρώπινο στριμμένο κα νελεύθερο πνεμα.
.             Σήμερα εἰδικὰ ὅπου ὅλα ἀλλοιώνονται καὶ μεταβάλλονται ἀπὸ τὰ γνωστὰ καὶ παραδεδομένα θά ᾽πρεπε νὰ “τρέχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ δοξάζεται” σαφῶς ἀπὸ κάθε σύγχρονο μέσο. Διαφορετικὰ θὰ ἰσχύσει πάλι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς ὅτι: “οἱ ἄνθρωποι, τὰ παιδιὰ τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, εἶναι πιὸ ἔξυπνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ φωτός”. Αὐτοὶ διαδίδουν τὶς πλάνες, τὶς βρωμιές τους καὶ τὰ ἐγκλήματά τους μὲ ὅποιο τρόπο μποροῦν καὶ μεῖς φιμώνουμε τὰ στόματα τοῦ ἀληθινοῦ λόγου.
.                    Ὁ πυρήνας ὅμως τοῦ θέματος ποιός εἶναι; Ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια δὲν βρίσκεται ἀσφαλῶς σὲ ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὀρθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ὁ λαὸς ὁ ἀναγεννημένος «δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύματος», αὐτὸς ἔχει τὸ τεκμήριο τῆς ἀλήθειας. Ἐξ ἄλλου τὸ “πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ”, ὅπως τότε ἐπὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. Τότε “ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα στὸ παιδάριο Δανιὴλ» ποὺ ἦταν πολὺ μικρότερο ἀπὸ τοὺς μεγαλόσχημους καὶ  δίκασε ὀρθὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἁγνῆς Σωσάννας.
.               Καὶ ἕνα τελευταῖο: Λέγει ὁ Μ. Βασίλειος ὅτι “ὁ ἡγούμενος καὶ κατ᾽ ἐπέκταση ὁ ρασοφόρος, ὁ κληρικός, ὁ ἐπίσκοπος…εἶναι τὸ στήριγμα τῆς Πατρίδας”.  Ἐδῶ στὶς μέρες μας ἔχει ἰσοπεδωθεῖ ἕνας λαὸς καὶ δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία; Ἔχουν ξεπουληθεῖ τὰ πάντα καὶ δὲν θὰ μιλήσουμε ἐναντίον τῶν αἱρέσεων; Παίρνει φωτιὰ ἡ γῆ καὶ βροντάει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ συμπροσευχὲς καὶ δὲν θὰ μιλήσουν  οἱ ποιμένες; Σφάζουν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς οἱ μουσουλμάνοι μὲ τὴν κρυφὴ στήριξη τῶν ὅποιων στοῶν καὶ θὰ σιωπήσουμε;
.               Συνεπῶς γεννιέται εὔλογα τὸ ἐρώτημα: αὐτοὶ ποὺ μιλοῦν συντάσσονται ἄραγε ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου κόμματος ἢ «οἱ ἀφωνότεροι ἰχθύος» κάνουν “πλάτες” καὶ γίνονται “δεκανίκια” τοῦ συστήματος;;;

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: