«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (Μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος)

ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.                 Μὲ πόνο ψυχῆς καταγράφουμε ἐδῶ μερικὰ ἀπαράδεκτα φαινόμενα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ τὴν νεολαία μας. 
.                 Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀσεβέστατη συμπεριφορὰ μιᾶς ὁμάδος νέων, Φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,  στὸν Πρύτανη καὶ σὲ Μέλη τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ παρεμπόδιση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Σώματος.
.                 Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀπεργία ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, φυλακισμένου καὶ καταδικασμένου σὲ δεκαπέντε χρόνια φυλακῆς γιὰ ἐγκλήματα ληστείας κλπ., ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία δὲν τοῦ παραχωρεῖ ἄδεια πραγματοποιήσεως Σπουδῶν σὲ ΤΕΙ τῆς Χώρας, ὅπου κατόπιν ἐξετάσεων ἐπέτυχε, ὁ ὁποῖος στὴν οὐσία ἐπιδιώκει τὴν ἀκύρωση τῆς καταδικαστικῆς ποινῆς μὲ αἰτιολογία τὴν φοίτησή του σὲ κάποια ἀνώτερη Σχολή. Καθὼς λέγεται, σήμερα ὁ Πρωθυπουργὸς θὰ δεχθῆ σὲ ἀκρόαση ….τὸν Πατέρα τοῦ κατάδικου αὐτοῦ νέου!
.                 Στὸ περιθώριο τῶν παραπάνω γεγονότων ἐφάνηκαν καθαρὰ μερικὰ προβλήματα τῆς καθημερινῆς πραγματικότητος, ὅπως π.χ. ἡ μεγάλη δημοσιότης, ποὺ ἐδόθη ἀπὸ μερικὰ ΜΜΕ, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν τὰ γεγονότα. Στὸ Studio  τους οἱ ὑπεύθυνοι Δημοσιογράφοι δὲν προσκαλοῦν κάποια σοβαρὰ καὶ ἀξιοσέβαστα πρόσωπα! Προσκαλοῦν, δυστυχῶς, μερικοὺς περιθωριακοὺς Τύπους, ἱκανοὺς μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γίνεται “χαβαλές”!!!!!!! 
.                 Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ  τὸ Κοινωνικὸ Σύνολο, ὄχι μόνον ἀπὸ προσανατολίζεται ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ καυτὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ὑποβάλλεται, ἀθελήτως, σὲ μία πνευματικὴ διαστροφή! Ἀναγκάζεται δηλ. νὰ ἀναστέλλει τὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου του καὶ ὡς ἐκ τούτου συνηθίζει νὰ βλέπει τὸ μαῦρο ὡς ἄσπρο καὶ τὸ ἄσπρο ὡς μαῦρο!
.                 Ἔτσι ἡ Κοινωνία, δηλ. ἐσεῖς καὶ ἐγώ, θεωροῦμε πιὰ πολὺ φυσικὸ τὸ νὰ εἰσβάλουν μερικὰ νέα παιδιὰ-φοιτητὲς στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Συγκλήτου καὶ μὲ τὶς φωνασκίες τους νὰ παρεμποδίζουν τὶς ἐργασίες τοῦ Σώματος, ἢ νὰ παρεμποδίζουν τὴν εἴσοδο τοῦ Πρυτάνεως στὴν Αἴθουσα ἢ καί, ἀντιθέτως, νὰ κρατοῦν τὸν Πρύτανη ὡς ὅμηρο μέσα στὴν Αἴθουσα κλπ. κλπ. 
.                 Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ  σὲ σημερινὴ πρωϊνὴ ἐκπομπὴ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ἀκούσαμε τὸν Δικηγόρο τοῦ καταδικασμένου σὲ δεκαπενταετῆ φυλάκιση ἀπεργοῦ πείνας νέου νὰ ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ νέος αὐτὸς ἀξίζει τῆς προστασίας τοῦ Κράτους καὶ τῆς συμπαθείας μας, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ σὲ κάποιο περιστατικὸ ληστείας, ποὺ διέπραξε, ΔΕΝ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ τὸ ὅπλο καλάσνικωφ, ποὺ εἶχε μαζί του!!!!!!!!! 

.                 Μὲ πόνο ψυχῆς καταγράφουμε τὰ γεγονότα αὐτά, γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι ἐὰν δὲν προσέξουμε τὴν νεότητα, ἐὰν δὲν προσπαθήσουμε νὰ τῆς δώσουμε Ἀρχὲς γιὰ τὴ ζωή της, ἐὰν δηλ. δὲν ξαναγυρίσουμε στὶς αἰώνιες Ἀξίες τοῦ “εὐσεβῶς ζεῖν”, στὶς Ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ Ἑλλάδα μας ὁδηγεῖται σὲ αὐτοδιάλυση!
.                 Σκεφθῆτε! Τὰ πρῶτα φαινόμενα παρακμῆς εἶναι ἤδη μπροστά μας:

Στὸ Κοινοβούλιο ὁ ἕνας ὑβρίζει τὸν ἄλλο μὲ χυδαῖες ἐκφράσεις!
Στὸ Πανεπιστήμιο βασιλεύει ἡ ἀσυδοσία!
Στὴν Κοινωνία ὁ ἕνας προσπαθεῖ νὰ κατασπαράξει τὸν ἄλλο!
Ἡ ἀλητεία κυριαρχεῖ! 
Ἡ σοβαρότητα δολοφονήθηκε! 
Τὸ Πολιτικὸ Σύστημα ἔχει ὁδηγηθῆ σὲ πλήρη ἀπαξίωση!
Διώξαμε τὸν Σωτήρα Χριστὸ ἀπὸ τὴν ζωή μας!
Τώρα πιὰ κυριαρχεῖ ὁ Διάβολος στὴν καθημερινή μας ζωή!
Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινωνία δαιμονίζεται!  
Στὴν οἰκογένεια ζοῦν κάποιοι ξένοι, ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἀδιάφοροι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο!
Ἡ Οἰκογένεια δὲν εἶναι πιὰ οὔτε κἂν ἕνα Ξενοδοχεῖο Ὕπνου! 
Στὴν Ἐκκλησία βασιλεύει ἡ ἐκκοσμίκευση! 
Ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ Ναὸ ἐδραπέτευσε πιὰ ἡ κατάνυξη, ἡ μεταρσίωση τῆς ψυχῆς! Ἡ ἁγιοτρόφος χριστιανικὴ λατρεία μας δὲν εἶναι πιὰ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ! Ὁ χριστιανικὸς ναὸς ἔγινε πιὰ τόπος καὶ τρόπος ματαιοδοξίας καὶ ἐπιδείξεως! 

.                 Ποῦ, λοιπόν, βαδίζουμε; Αὐτὸ ἀφήνω νὰ τὸ σκεφθῆτε ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου φίλοι καὶ ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ Blog;  Γιὰ νὰ σᾶς δώσουμε περισσότερη ὤθηση σὲ ὥριμες σκέψεις σᾶς παραθέτουμε ἐδῶ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τοῦ κ. Βασ. Κόκκινου, τέως Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Αἴγιον, 8 Δεκεμβρίου 2014
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι σήμερα ἄρθρο τῆς ἐφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» ἀναδεικνύει ΠΟΛΥ ΛΥΠΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀπαλλοτρίωση τῆς Παναγίας»! ! !

*****************

 

Η ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ὅταν οἱ φοιτητὲς γίνονται ὄργανα πολιτικῶν κομμάτων, ἡ ἐπιβολὴ τῆς τάξεως δὲν εἶναι εὔκολη.

ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ ΤΩΝ σκανδάλων καὶ τῆς διαφθορᾶς πρωτοστατοῦν μερικοὶ πολιτικοί, ἀναμειχθέντες στὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα καὶ ἐμφανίζοντας  περιουσιακὰ στοιχεῖα μὴ δικαιολογούμενα ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν νομίμων εἰσοδημάτων τους.  Ὅταν ὅμως κορυφαῖοι τῆς πολιτείας ἐμφανίζονται βουτηγμένοι στὴ διαφθορά, ἡ κοινωνία σήπεται.  Καὶ ἡ σήψη αὐτῆς ἐπεκτείνεται καὶ σὲ τομεῖς ὅπου ἡ νομιμότητα καὶ ἡ ἠθικὴ ἀποτελοῦν αὐτονόητες προϋποθέσεις τῆς ὑπάρξεως τῶν θεσμῶν τους.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος διατιμοῦσε τοὺς βαθμοὺς τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐξεταζομένων φοιτητῶν στὸ ποσὸ τῶν 200 ἕως 500 εὐρώ, μὲ συνέπεια νὰ τὸν ἀποκαλοῦν οἱ φοιτητὲς «ψιλικαντζή», κατέπληξε τοὺς Ἕλληνες γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑποβάλλονται σὲ θυσίες γιὰ νὰ σπουδάσουν τὰ παιδιά τους.  Εὐθύνη, ὅμως γιὰ τὰ κρούσματα αὐτὰ ἔχει καὶ ἡ δικαιοσύνη, οἱ λειτουργοί της ὁποίας σπανίως ἐξαντλοῦν τὴν αὐστηρότητά τους σὲ παρόμοιες πράξεις καὶ ἐπιβάλουν συχνὰ ἐπιεικεῖς ποινές.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ἑλληνικῶν πανεπιστημίων ὑποτίθεται ὅτι ἀποτελοῦν τὸ ἄνθος τῆς ἑλληνικῆς νεότητας.  Ὅταν, ὅμως, φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τῶν πρυτάνεων προσβλητικῶς καὶ ποικιλοτρόπως, ἀποδεικνύουν ὅτι στεροῦνται παιδείας, ἤθους καὶ ἀρετῆς.  Πρὸ ὀλίγων ἐτῶν φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἔκτισαν τὸν πρύτανη στὸ γραφεῖο του, χωρὶς νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας γιὰ τὴν πράξη τους.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ καὶ οἱ συνεργοί τους βιντεοσκοπήθηκαν καὶ ἡ σχετικὴ εἰκόνα δημοσιεύθηκε, ὄχι μόνον σὲ ὅλα τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἐφημερίδες.  Κατὰ συνέπεια εἶναι δυνατὸς ὁ προσδιορισμὸς αὐτῶν.  Πρέπει, ἑπομένως, νὰ κινηθεῖ ἡ νόμιμη διαδικασία γιὰ τὴν πειθαρχικὴ τιμωρία τους καὶ τὴν ἀποβολή τους ἀπὸ ὅλα τὰ πανεπιστήμια.  Ἐπίσης πρέπει νὰ διωχθοῦν ποινικῶς γιὰ τὶς ἀξιόποινες πράξεις τους καὶ νὰ ζητήσει ὁ κ. ἀντιπρύτανης δι’ ἀγωγῆς του χρηματικὴ ἱκανοποίηση λόγῳ ἠθικῆς βλάβης διὰ τὴν ἔργῳ προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς του.

Ο ΑΞΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ τοῦ πανεπιστημίου, κ. Φορτσάκης, ἀγωνίζεται νυχθημερὸν νὰ ἐπιβάλει τάξη στὸ πανεπιστήμιο. Ἀλλ’ ὅταν οἱ φοιτητὲς γίνονται ὄργανα πολιτικῶν κομμάτων, ἡ ἐπιβολὴ τῆς τάξεως δὲν εἶναι εὔκολη.  Ἐν τούτοις ὁ κ. Φορτσάκης ἀπεκάλυψε μία σπουδαία προσωπικότητα, πολυδιάστατη, μὲ ἐξαιρετικὴ παιδεία, μόρφωση καὶ ἀτσάλινη θέληση.  Ἔχει συνεπῶς ὅλα τὰ προσόντα γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ μὲ ἄλλα ἀξιώματα.  Αὐτὸ τουλάχιστον ὑποστηρίζουν πάρα πολλὲς κοινωνικὲς ὁμάδες.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: