ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΦΙΟ ΤΗΣ «ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΦΙΟ ΤΗΣ «ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

.                     Συνήθως λέγεται ὅτι «ἡ κατάσταση ἔχει ξεφύγει». Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴν παραπληξία τῆς ἀμετρίας καὶ τὴν φτήνεια τῆς διαδικτυακῆς ματαιοδοξίας ποὺ ἔχουν εἰσβάλει καὶ λογχίζουν σὰν ρομφαία τὴν καρδιὰ (τὴν Λατρεία δηλ. ) τῆς Ἐκκλησίας, ἐν γένει, εἰδικότερα ὅμως στὴν Ἑλλάδα.
.                     Ἡ «Χρ. Βιβλιογραφία» ἔχει ἀναφερθεῖ ξανὰ στὸ ἴδιο θέμα μὲ πόνο. Ἡ ἐπανάληψη, πληκτικὴ ἴσως, δὲν ἀφορᾶ στὸν «ἔλεγχο» τῆς φωτογραφικῆς ἀμετρίας. (Ἄλλωστε ἐλπίδα γιὰ ἀνάσχεση δὲν ὑπάρχει, καθόσον μάλιστα τὸ παρὸν σημείωμα εἶναι ἰσχνὸ καὶ ἀμελητέο). Ἡ ἐπανάληψη ἀφορᾶ ἁπλῶς στὴν ἐπισήμανση τῆς ἀμετρίας στὰ μάτια μόνο τῶν πολὺ ὀλίγων, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη ἐπιμένουν νὰ «βλέπουν», καὶ μαζὶ στὴν ἔκφραση τῆς ὀδύνης ποὺ προκαλεῖται. (Ἀφήνουμε κατὰ μέρος τὸν σκανδαλισμό. Ποιός ἐνδιαφέρεται πλέον γιὰ τέτοια… “παιδαριώδη” στὶς πονηρὲς ἡμέρες μας!). Περισσότερο δὲ τὸ θέμα εἶναι προτεραιότητα προσευχῆς, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ μὴ μᾶς μετρήσει τὴν παραμόρφωση τοῦ ἤθους καὶ τῆς Λατρείας τῆς Ἐκκλησίας.
.                     Σὰν ἄλλη Κίρκη ἡ διαδικτυακὴ προβολὴ ἔχει ζαλίσει Ὑψηλοὺς καὶ Χαμηλούς κι ἔχει διεμβολίσει τὶς καρδιές τους. Ἐντὸς καὶ ἐκτὸς «κόσμου», μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Μεθυσμένοι ἀπὸ τὸ εὐφραντικό της ποτό, ἢ πεπεισμένοι ἀπὸ τὰ παραπλανητικά της γλυκόλογα συνωθοῦνται μπροστὰ στὸν φακὸ δίκην μοντέλων, γιὰ νὰ παρελάσουν στὴν ἠλεκτρονικὴ πασαρέλλα. Κι ἂν πάλι δὲν τὸ ἐπιδιώκουν ὅλοι, ὅμως ἀφήνονται ἄβουλοι καὶ ἄνευροι νὰ σύρονται ὡς θηράματα στὰ φιλόδοξα κυνήγια ἄλλων πριγκήπων! Φωτογραφιζόμενοι ἀκατάσχετα (τέτοιος φωτογραφικὸς χείμαρρος οὔτε στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς!), ἄλλοτε ποζάροντας μὲ αὐταρέσκεια, ἄλλοτε μὲ ἐπιτηδευμένη σοβαρότητα, ἄλλοτε μὲ ἐπιμελημένη ἁπλότητα, ἄλλοτε μὲ στημένη ἱεροπρέπεια κι ἄλλοτε μὲ ἐπικοινωνιακὴ εὐφροσύνη βιάζονται νὰ ἀποδείξουν ὅτι τὸ ἐντελῶς κούφιο εἶναι ἐπίτευγμα καὶ καύχημα, ὅτι ἡ Θεία Λατρεία εἶναι θεατρικὴ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σκέτος φωτορεαλισμός καὶ ὅτι μέσα στὶς ἀσταμάτητες λάμψεις τῶν φωτογραφικῶν μηχανῶν δὲν περισσεύει χῶρος γιὰ καμιὰ δειλὴ ἔλλαμψη θείου φωτός. Μὲ ἔντεχνο καὶ νομιμοφανῆ χειρισμό, τὴν θεϊκὴ Δόξα τῆς Θ. Λατρείας νοσφίζεται ἡ ἀνθρώπινη ματαιοδοξία. (Τὰ φαινόμενα δὲν εἶναι πρωτόγνωρα. Ἁπλῶς ὁ ἀφειδώλευτος φωτογραφικὸς φακὸς τὰ προβάλλει χονδροειδῶς).
.             Κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο -ἐπειδὴ οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ- ἡ κατάχρηση τῆς φωτογραφίας, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐπιτελεῖ τοῦτο τὸ σημαντικὸ ἔργο: ἀποδεικνύει ἀνάγλυφα πῶς μέσα στὴν ἀρχοντιά, στὴν αἴγλη καὶ στὴν δόξα τοῦ Θεοῦ παρεισδύει πονηρὰ ἡ γυφτιά, ὁ βαρύγδουπος “ὄγκος” καὶ ἡ δευτεράντζα τοῦ ἀνθρώπου.
.              Ζοῦμε ξέφρενες μέρες: Ὁ γεωπολιτικός μας περίγυρος σπαρταράει αἱμόφυρτος, ἡ Ἑλλάδα εἶναι βουτηγμένη μέσα στὴν Κρίση (ὄχι μόνο οἰκονομική) καὶ ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ὥρα ἐπιλέγεται τὸ πλέον κατάλληλο ἀντίδοτο: ἡ πνευματικὴ Ἀκρισία! Αὐτὴ τὴν διαπίστωση ἐπικυρώνει ἀβίαστα ἡ καταιγίδα φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ποὺ κυριολεκτικῶς “στίβουν” τὰ Λαμπρὰ Συλλείτουργα, τὰ Ὀνοματήρια, τὶς Ἐνθρονίσεις, τὶς Ἐπετείους, τὶς Ἐπισκέψεις, τὶς Ὑποδοχές, τὶς Βραβεύσεις κ. ἄ. φιέστες καὶ ἐπινοήσεις ἐφευρετικῶν νόων. Εἰδικὰ τὰ Συλλείτουργα (πάντα ΛΑΜΠΡΑ -λὲς καὶ ὑπάρχουν καὶ …σκοτεινά!) καθ᾽ ἅπασαν τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν (καὶ ὄχι μόνον!) εἶναι ἡ τελευταία λέξη τῆς …μόδας. Δὲν ὑπάρχει μέρα ποὺ νὰ μὴ σκάει μύτη κι ἕνα τέτοιο «λαμπρό», ὅπου ἀστραφτεροὶ διάδοχοι θρόνων διαδέχονται τοὺς ὁμολόγους τους ἢ τοὺς ἑαυτούς τους (τῆς προηγουμένης ἡμέρας) στοὺς …κυβερνοθρόνους.
.             Τὰ τιμαλφῆ καὶ ἀπόρρητα τῆς Ἁγίας Πίστεως ὑποβιβάζονται σὲ “φωτορεαλιστικὰ” στιγμιότυπα πρὸς τέρψιν τοῦ ἀδηφάγου κοινοῦ, ποὺ ἀναζητᾶ στιγμὲς χαλάρωσης ψαχουλεύοντας γνώριμα πρόσωπα καὶ σχολιάζοντας, κατὰ τὸν προσφιλῆ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς –λεγομένους– κύκλους τρόπο.
.             Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἄμετρα καὶ κακόγουστα τὴν ὥρα ποὺ κατὰ τόπους μὲ ἀξιοσέβαστες Ἐγκυκλίους ἐπισημαίνεται ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη καὶ ἀσεβῆ δράση τῶν φωτογράφων (!) κατὰ τὴν διάρκεια τῶν γάμων καὶ τῶν βαπτίσεων στὶς ἐνορίες!
.                Ἔκπτωση, παραμόρφωση, εὐτελισμός: ἰδοὺ τρεῖς λέξεις ποὺ συμπυκνώνουν τὰ ἀποκαρδιωτικὰ δρώμενα μιᾶς «φωτορεαλιστικῆς ἐκκλησίας», ἡ ὁποία βάλθηκε ἐπ᾽ ἐσχάτων νὰ ἀντλήσει τὴν φανέρωση καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία της ὄχι ἀπὸ τὰ Μυστήρια ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη φωτογραφικὴ ἀποτύπωση κάθε στιγμῆς τῶν ἱερῶν τελετῶν.
.               «Ξυπόλυτοι στὰ κάρβουνα», καὶ θέλουμε νὰ διαλεχθοῦμε μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο! Κούνια ποὺ μᾶς κούναγε!
.              Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: