ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φαινόμενα παρακμῆς*

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μᾶλλον ἀκμῆς τοῦ ἐθνικοῦ μας ἀθλήματος:
τοῦ φθόνου καὶ τῆς μικροψυχίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ ἀποκαλύψεις διαφθορᾶς στὸ πολιτικὸ σύστημα συνεχίζονται καὶ δείχνουν πόσο χαμηλὰ εἴμαστε στὸν πολιτικό μας πολιτισμό. Τὰ παρακμιακὰ φαινόμενα δὲν εἶναι μόνο αὐτὰ τῆς διαφθορᾶς, οὔτε ἀφοροῦν μόνο στὴν πολιτικὴ ἐξουσία. Ἡ παρακμὴ ἔχει διαβρώσει τοὺς ἀνθρώπους τῶν Ἐπιστημῶν καὶ τῶν Τεχνῶν, δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ διαμορφώνουν τὸ ἰδεολογικὸ περιβάλλον τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ ἡδονισμοῦ καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ, στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσονται καὶ οἱ πολιτικοί.
.           Ἔντονα παρακμιακὸ γεγονὸς εἶναι ὁ φθόνος τῶν ἀρχαιολόγων, συναδέλφων τῆς κυρίας Αἰκατερίνης Περιστέρη. Δὲν μποροῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἱστορικὴ ἐπιτυχία της στὴν Ἀμφίπολη καὶ μὲ προχειρότητα κα μικροψυχία (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἐδῶ ἔχουν ἰδιαίτερες ἐπιδόσεις οἱ λεγόμενοι “ἐκκλησιαστικοί”!) ἐπιχειροῦν νὰ τὴν μειώσουν. Χωρὶς νὰ ἔχουν ἐπισκεφθεῖ τὴν ἀνασκαφὴ καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν ἐνημερωθεῖ περὶ τῶν εὑρημάτων της δημοσιοποιοῦν τὴν κακότητά τους. Ὁρισμένοι ἀρχαιολόγοι «στὴ λύσσα τῆς ματαιοδοξίας», ποὺ γράφει ὁ Γιῶργος Σαραντάρης, στὰ λίγα δευτερόλεπτα ἐμφάνισης στὴν τηλεόραση καὶ εὐρύτερης δημοσιότητας ἐκθέτουν τὴν ποιότητα τοῦ ἤθους τους καὶ τὴν ἐπιστημονική τους ἐγκυρότητα. Ἄλλοι ἐκτίθενται παίζοντας «στοίχημα» γιὰ τὸν ἔνοικο τοῦ τάφου … «Καὶ ἄν μοῦ κάτσει»; σκέφτονται…
.           Δεύτερο παρακμιακὸ γεγονὸς εἶναι ἡ ἀδιαφορία μεγάλου μέρους τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὸ νὰ περιοριστοῦν οἱ αὐθαιρεσίες τῶν φοιτητῶν. Στὶς ἐνέργειές του ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, νὰ λειτουργήσει κατὰ τὸν Νόμο ἡ Σύγκλητος, φαινόταν ὅτι πάλευε μόνος. Οὔτε ἄλλο μέλος τῆς Συγκλήτου τὸν ὑποστήριξε, οὔτε ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τῶν Σχολῶν καὶ τοῦ ΔΕΠ… Ἀπὸ τὸ 1982 στὸ μεγάλο μέρος τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ ἐπικρατεῖ ὁ φόβος ἔναντι τῶν ἰσόβιων ἐπαγγελματιῶν φοιτητῶν – συνδικαλιστῶν. Ἔχει ἀποφασίσει νὰ τὰ ἔχει καλὰ μαζί τους, γιὰ νὰ ἔχει τὴν ἡσυχία του… Τὸ «πέντε τῶν συνδικαλιστῶν» εἶναι γνωστό… Ἡ ἡσυχία τους εἶναι πάνω ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἀξιοπρέπεια…
.           Τὸ τρίτο παρακμιακὸ φαινόμενο ποὺ ζοῦμε τὸν καιρὸ αὐτὸ εἶναι «ἡ μάχη» γύρω ἀπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ἡ διευθύντρια τοῦ Μουσείου καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἄνθρωποι ποὺ καλλιεργοῦν τὶς Τέχνες καὶ τὴν Ἐπιστήμη, ἀνταλλάσσουν δημόσια σοβαρὲς κατηγορίες καὶ καταγγελίες, ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ πάθος τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τὸ σύνδρομο τοῦ ἀναντικατάστατου ὁδηγοῦν σὲ ναυάγιο ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ φιλόδοξα προγράμματα. Στὴ «μάχη» ἀναμίχθηκε τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ποὺ ζήτησε τὶς παραιτήσεις τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ καὶ τῆς διευθύντριας, ἀλλὰ καὶ τὰ δύο μέρη δηλώνουν ὅτι δὲν παραιτοῦνται, ρίχνοντας οἱ μὲν στὴν δὲ καὶ ἀντίστροφα τὸ βάρος τῆς μὴ λειτουργίας τοῦ Μουσείου… Στὴ «μάχη» ἀναμίχθηκε καὶ τὸ Ἐπιμελητήριο Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ὅλη συζήτηση καὶ ὁ «καυγάς», ποὺ ἔχει ξεσπάσει, «στὴν οὐσία ἀποκαλύπτουν ὅτι πίσω κρύβονται συμφέροντα μὲ ἐπενδυτικὰ σχέδια στὸ χῶρο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης…».
.           Ἐπιστήμη, Παιδεία καὶ Τέχνη ὑποφέρουν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἐκπροσώπους τους. Γιατί ἡ χώρα μας νὰ μὴν ὑποφέρει καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας;-

 *Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τὴν Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: