ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 2014 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας 2014

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δέκα διδακτορικὲς  διατριβὲς δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ προσεγγίσουν τὸ κεκρυμμένο μυστήριο τῶν ἱερῶν διαδρομῶν, παλινδρομήσεων καὶ «ἀντιπτώσεων» (Πρ. ζ´51). Τελικῶς ὅμως θὰ ἀποδειχθοῦν ματαιοπονία. 

.                 Οἱ ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὶς χειροτονίες τῶν ἐψηφισμένων Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων, πλὴν τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας, ποὺ ἦταν ἤδη Ἐπίσκοπος. Τὴν τρίτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος εἰσηγήθηκε τὸ θέμα: «Βιοηθικὰ διλήμματα καὶ ποιμαντικοὶ προβληματισμοί». Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ Σεβ. Εἰσηγητὴς ἐνέκρινε τὸ κείμενο τοῦ δελτίου Τύπου ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐλπίζουμε πὼς ὄχι. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι τὰ πλήρη κείμενα τῶν εἰσηγήσεων δὲν δημοσιοποιήθηκαν. Παραμένουν γνωστὰ μόνο στὸ στενὸ κύκλο τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολιτῶν.
.                 Ὡς πρὸς τὰ ἀναγραφόμενα στὸ σχετικὸ δελτίο Τύπου περὶ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητρ. Μεσογαίας πληροφορεῖται ὁ πιστὸς τὴν ἐπανάληψη γνωστῶν ἀπόψεων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι στὴν ὁλοκληρωθεῖσα Ἱεραρχία χάθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ κινητοποιηθεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ σημάνει συναγερμὸ στὸν πιστὸ λαὸ ἐπὶ τῶν τραγικῶν ἐξελίξεων στὰ θέματα τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἔχει καταντήσει «εὐνοϊκὴ» χώρα στὴν ἐμπορία γεννητικοῦ ὑλικοῦ, ὅταν ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ τόπο γενοκτονίας, μὲ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων ἀνήμπορων ἐν δυνάμει ἀνθρώπων, ὅταν κυριολεκτικὰ «ἡ μάννα καὶ ὁ πατέρας δὲν γνωρίζουν τὸ παιδί τους καὶ τὸ παιδὶ τοὺς γονεῖς του» δείχνει τουλάχιστον ἀμηχανία ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα, μὲ ὅπλο Της τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἄνθρωπο.
.                 Στὸ δελτίο Τύπου ἐγράφη ὅτι ἀπὸ τὸν Μητρ. Μεσογαίας ἐτέθη «ἡ κόκκινη γραμμὴ» στὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή. Θὰ πρόκειται περὶ λάθους. Ἡ πολιτικὴ ἔκφραση τῶν κόκκινων γραμμῶν δὲν ἔχει θέση στὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση, ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ ποὺ μιλᾶ ἀνοικτὰ γιὰ τὴν προσοχὴ στὴν ἁμαρτία…
.                 Τὴν τελευταία ἡμέρα ἦσαν οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν πλήρωση τριῶν κενῶν Μητροπόλεων (Γρεβενῶν, Μεγάρων καὶ Νέας Ἰωνίας) καὶ δύο βοηθῶν Ἐπισκόπων. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ἐνημερώσει στὴ δική του εἰσήγηση ὅτι ἡ προσωποπαγὴς Μητρόπολη Γουμενίσσης κατέστη μόνιμη. Ὑπενθυμίζεται ὅτι σὲ συνέντευξή του, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθοδοξία» (Ἀριθμ. φύλλου 2, σέλ. 20) εἶχε καταγγείλει τὴν δημιουργία προσωποπαγῶν Μητροπόλεων. Ὁ ἴδιος, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, μία ἀπὸ αὐτὲς τὴν καθιστᾶ μόνιμη…
.                 Γιὰ τὴ Μητρόπολη Γρεβενῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶχε προτίμηση. Πρόκειται γιὰ ἱστορικὴ μὲν ἀλλὰ ὀρεινή, ὀλιγάριθμη καὶ μὲ σοβαρὰ ποιμαντικὰ προβλήματα Μητρόπολη. Ἐλέχθη ὅτι εὐνοοῦσε τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Καμμένων Βούρλων, τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Κολοκυθᾶ. Στὴν οὐσία ἡ συγκεκριμένη ἐκλογή του ἦταν ἀδιάφορη. Τελικὰ ἐπικράτησε ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου, Ἀρχιμ. Δαβὶδ Τζιουμάκας.
.                 Κατὰ Ἀρχιερεῖς ἐνδιαφέρον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδειξε γιὰ τὶς κοντινὲς στὴν Ἀθήνα Μητροπόλεις Μεγάρων καὶ Νέας Ἰωνίας. Στὴ Μητρόπολη Μεγάρων ἐξελέγη μὲ ἄνετη πλειονοψηφία ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Γιακουμάκης. Στὸ βιογραφικό του, ποὺ μοιράστηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀναφέρεται ὅτι «ὑπηρέτησε εὐόρκως» (Σημ. Ὅρκο δὲν δίνουν οἱ κληρικοί…) στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων καὶ ὅτι ὑπηρετοῦσε στὸ ἰδιαίτερο γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Ἐπίσης ἀπὸ σπουδὲς ὅτι «φοίτησε στὴ Ριζάρειο Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ στὴ Θεολογική». Σημειώνεται ὅτι δὲν γράφεται, ὅπως στὴ Ριζάρειο καὶ στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική, περὶ ποιᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς πρόκειται, κάτι πού, ἂν δὲν εἶναι τυχαία παράλειψη, προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτηματικά.
.                 Ἀνθυποψήφιος τοῦ Κωνσταντίνου Γιακουμάκη ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἱεροκήρυκας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. Στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς 21ης Μαΐου 2010, περὶ τοῦ διορισμοῦ του στὴ θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀναφέρεται: «Ὁ π. Χρυσόστομος γεννήθηκε τὸ 1950 στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε Νομικὰ καὶ Θεολογία στὴν Ἀθήνα, στὸ Παρίσι καὶ στὴ Γενεύη. Εἶναι διδάκτωρ Νομικῆς καὶ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἱεροκήρυκας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν». Στὸ ἰντερνὲτ καὶ στὸ ὄνομα Χρυσόστομος Παπαθανασίου ὑπάρχουν δεκάδες καταχωρίσεις: ὁμιλίες, ἐκπροσωπήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἄρθρα. Στὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος Γιακουμάκης καμία.
.                 Τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα Ἀρχιερέων εἶναι γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τὸν π. Κωνσταντῖνο Γιακουμάκη. Ἀξιοκρατικὰ πολὺ περισσότερα τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ προσόντα ἔχει ὁ π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὰ γνωρίζει προσωπικά. Γιατί αὐτὴ ἡ ἐπιλογή του; Λέγεται ὅτι ὁ π. Χρυσόστομος δὲν ἔχει τὰ «φόντα» γιὰ Μητροπολίτης. Δηλαδὴ ἔχει τὰ «φόντα» νὰ συνομιλεῖ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς πνευματικοὺς ταγούς, νὰ καλεῖται ἀπὸ Μητροπολίτες γιὰ ὁμιλίες, νὰ ἐργάζεται μὲ ἐπιτυχία στοὺς νέους, νὰ κηρύττει, μέσῳ τῆς τηλεόρασης, ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν τὰ ἔχει γιὰ νὰ ποιμάνει μία Μητρόπολη…
.                 Νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ τρεῖς συνεχόμενες ἡμέρες ὁ Μητροπολίτης Μεγάρων συμμετέσχε σὲ τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες, ἡ μία ἦταν τῆς χειροτονίας του, ἡ ἄλλη στὸ Ναὸ ποὺ ὑπηρέτησε καὶ ἡ τρίτη στὴ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης. Σ’ αὐτὲς φόρεσε τρεῖς διαφορετικὲς ἐντυπωσιακὲς ἀρχιερατικὲς στολές, γεγονὸς ποὺ σχολιάστηκε ἀρνητικὰ ἀπὸ Ἀρχιερεῖς. Κατὰ τὴ γνώμη τους δείχνει πὼς πρῶτον ἦταν «ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ» γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἐκλογὴ καὶ δεύτερον ὅτι, ἰδιαίτερα σὲ περίοδο κρίσης, εἶναι προκλητικὲς τέτοιες στολές.
.                 Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει ἀξιοκρατία στὰ προσόντα, στὶς ἱκανότητες καὶ στὴν προσφορά, ἀφοῦ στὸν κάθε χειροτονούμενο ἀρχιερέα ἡ Θεία Χάρις «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ». Προφανῶς, κατ’ αὐτούς, ἔχει ἄδικο ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ποὺ θέλει τὸν Ἐπίσκοπο «Ἔνθεον καὶ θεῖον ἄνδρα, τὸν πάσης ἱερᾶς ἐπιστήμονα γνώσεως» (Migne Ἑλλ. Πατρ., 3ος Τόμος, στ. 386-388) καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ποὺ ζητεῖ ὁ Ἀρχιερέας νὰ εἶναι, πέραν τῶν ἄλλων, «ἐπιστημονικώτατος καὶ ἔμπλεως πάσης ἱερᾶς γνώσεως». (Νικοδήμου Μοναχοῦ «Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον», Ἐκδ. Κουσουλίνου, Ἀθῆναι, 1885, σελ. 161).
.                 Ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ ὑποψήφιος τῆς συγκεκριμένης Μητρόπολης Ἐπίσκοπος Διαυλείας ἔπαιξαν, κατὰ τὸ ποδοσφαιρικὸ λεξιλόγιο, «χωρὶς ἀντίπαλο» καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδίωξαν καὶ πέτυχαν ἦταν τὸ ἐντυπωσιακὸ ἀποτέλεσμα ἐκλογῆς 92,3%. Ἐπὶ 78 παρόντων Μητροπολιτῶν τὸν Ἐπίσκοπο Διαυλείας ἐψήφισαν 72! Προφανῶς ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν παράπονα μαζί του, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποὺ στὶς συζητήσεις τους μὲ ἄλλους ἀρχιερεῖς ὑποστήριζαν ὅτι θὰ τὸν κάνουν νὰ περιμένει πολὺ γιὰ νὰ μπεῖ στὴν Ἱεραρχία…-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: