ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Γιὰ νὰ περάσουν τὰ σχέδια καὶ νὰ ἀλλοιωθοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν πολιτῶν ἔχει διαστραφεῖ τὸ φυσικὸ καὶ ἔχει παραμορφωθεῖ ἡ ἀλήθεια».

Κουλτούρα θανάτου καὶ εὐτελισμὸς τῆς ζωῆς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἰσχυρότατα οἰκονομικὰ ἰδεολογικὰ κέντρα προωθοῦν τὴν κουλτούρα τοῦ θανάτου καὶ τὸν εὐτελισμὸ τῆς ζωῆς στὶς, μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, παρακμάζουσες πολιτισμικά, ἠθικὰ καὶ κοινωνικά, χῶρες τῆς Δύσης. Μὲ τὴν προπαγάνδα τους σὲ ὅλες τὶς χῶρες πιέζουν τοὺς πολιτικούς, χρησιμοποιοῦν τὰ ΜΜΕ καὶ ἐκπορθοῦν τὸ καλλιτεχνικὸ καὶ ἰδεολογικὸ ἐποικοδόμημα. Ἀνοικτὰ ὑποστηρίζονται, οἰκονομικὰ κυρίως, οἱ ὀργανώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων, πρὸς πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους.
.           Πρόσφατα ἑπτὰ κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (Βέλγιο, Ὀλλανδία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ Ἐλβετία), μετὰ τὴ μείωση τῆς ἐπιχορήγησης ἀπὸ τὸ Συμβούλιο πρὸς τὶς ὀργανώσεις ὁμοφυλοφίλων, ἀποφάσισαν νὰ συγχρηματοδοτήσουν τὶς πρωτοβουλίες τῶν συγκεκριμένων ὀργανώσεων γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἰδεῶν τους! Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποφάσισε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 νὰ χρηματοδοτήσει τὶς ὀργανώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων πολιτῶν τῶν χωρῶν μελῶν της, μὲ τὸ ποσὸ τῶν ἑπτὰ ἑκατομμύρια (7.000.000) εὐρώ! Στὸ Παρίσι τὸ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων χρηματοδοτεῖται πλουσιοπάροχα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τοῦ κ. Ὀλὰντ καὶ ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῶν Παρισίων. Τὸ σοβαρότερο. Ὅπως δημοσιεύθηκε τὴν 21η Αὐγούστου 2014 στὸν μπλὸγκ «Le libre penseur», στὴν Ἀμερικὴ ὁ τραπεζίτης Ed Clark, ἐπιφανὲς μέλος τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ καὶ μέλος τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς της, εἶναι ἐκ τῶν σημαντικότερων χρηματοδοτῶν τῆς προώθησης τῆς νέας σεξουαλικῆς ἐποχῆς στὸν κόσμο. Ὁ Κλὰρκ εἶναι Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Τράπεζας Toronto–Dominion καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Τράπεζά του θὰ χρηματοδοτήσει 40 ὀργανώσεις καὶ λόμπις τῶν ὁμοφυλοφίλων, χωρὶς νὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἂν θὰ κερδίσει ἢ θὰ χάσει ἡ τράπεζα ἀπὸ αὐτή του τὴν ἐνέργεια! Ἐπίσης πολυεκατομμυριοῦχοι ὁμοφυλόφιλοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ David Geffen, Michael Koes, Ion Stryker παραδέχθηκαν ὅτι χρηματοδοτοῦν ὀργανώσεις ὁμοφυλοφίλων γιὰ νὰ προωθηθοῦν οἱ σχεδιασμοί τους.
.             Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο πρόσφατα (1η Μαρτίου 2014) ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπ. Ὀμπάμα πρότεινε νὰ ἀλλάξει τὸ κείμενο τῆς Παγκόσμιας Διακήρυξης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, γιὰ νὰ καλύπτει τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῶν «οἰκογενειῶν» τους. Στὶς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 2014 πέρασε στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ψήφισμα ὑπὲρ τῆς ἐπιβολῆς στοὺς Εὐρωπαίους πολίτες ὡς φυσιολογικῆς της νοοτροπίας καὶ τῆς στάσης ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα καταψήφισε τὸ Ψήφισμα, ὅμως οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΔ, ποὺ ἀνήκουν σ’ αὐτό, σήκωσαν «ἀντάρτικο» καὶ ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ Ψηφίσματος, ἢ ἔριξαν λευκό, νίψαντες τὰς χείρας τῶν ὡς Πόντιοι Πιλάτοι! Στὶς 26 Αὐγούστου 2014 ἡ 39χρονη ὑπουργὸς τουρισμοῦ κυρία Ὄλγα Κεφαλογιάννη, τῆς ΝΔ, δήλωσε σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ ὅτι ἐκείνη θὰ ὑποστηρίξει – μαζὶ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄλλους – τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στοὺς ὁμοφυλόφιλους! Ἂς ὄψονται ὅλοι ὅσοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὑποστήριξαν δημοσίως καὶ μὲ πολλὴ ζέση τὴν ὑποψηφιότητά της. Πολλαπλὲς καὶ σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν δυτικῶν χωρῶν εἶναι οἱ πιέσεις πρὸς προώθηση τῶν σχεδίων τῶν ὁμοφυλοφίλων.
.                       Σὲ ἐπίπεδο ΜΜΕ μία κατασκευασμένη εἴδηση, ὅτι γρονθοκοπήθηκε ἕνας ὁμοφυλόφιλος σὲ πλατεία τῶν Ἀθηνῶν, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποιο ἄλλο στοιχεῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τόπο (οὔτε σὲ ποιὸ νοσοκομεῖο εἰσήχθη, οὔτε τί τραύματα ὑπέστη, οὔτε σὲ ποιὰ κατάσταση ἦταν, οὔτε πῶς συνέβη τὸ γεγονός…), ἔγινε «σοβαρὴ εἴδηση» ἐδόθη σὲ πανελλαδικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ καὶ μάλιστα στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τῶν 8 μ.μ. τῆς 25ης Αὐγούστου 2014, μὲ χρόνο πολὺ καὶ μὲ τὴν ἐπωδὸ «νὰ τί τραβᾶνε οἱ ὁμοφυλόφιλοι στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ γιατί εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψήφιση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου…». Ὁλόκληρο προπαγανδιστικὸ σενάριο καὶ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποπληροφόρησης τοῦ ψυχροῦ πολέμου γιὰ νὰ προωθηθοῦν τὰ σχέδια τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν Ἑλλάδα…
.                  Γιὰ νὰ περάσουν τὰ σχέδια τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ νὰ ἀλλοιωθοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν πολιτῶν ἔχει διαστραφεῖ τὸ φυσικὸ καὶ ἔχει παραμορφωθεῖ ἡ ἀλήθεια. Τείνουμε νὰ ζήσουμε σὲ καταστάσεις, ποὺ περιγράφει ὁ Ὄργουελ στὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο του «1984». Σ’ αὐτὸ ὁ «Μεγάλος Ἀδελφός», ὁ ἡγέτης δηλαδὴ τοῦ Ὁλοκληρωτικοῦ Κράτους, ἐπιβάλλει στοὺς ὑπηκόους του τὴ «νέα γλῶσσα» τῆς «νέας ἐποχῆς». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται πὼς « ὁ πόλεμος εἶναι εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία εἶναι σκλαβιά, ἡ ἄγνοια εἶναι δύναμη». Στὴ «νέα γλώσσα» τῆς κουλτούρας θανάτου πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦν οἱ πολίτες πὼς «τὸ ψέμα εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὸ ἀφύσικο εἶναι τὸ φυσιολογικό, ἡ ἀσθένεια εἶναι ὑγεία». Γιὰ νὰ περάσουν οἱ ἰδέες τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ δημιουργεῖται ἡ «ἀστυνομία τῆς σκέψης», ποὺ ἐλέγχει αὐστηρὰ καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα παρακολούθησης τῆς σκέψης, ἂν τηρεῖται ἡ «νέα γλῶσσα».
.                  Στὶς ἡμέρες μας θὰ ἐλέγχεται ἂν ἀποδεχόμαστε τὴ γλώσσα τῆς «νέας ἐποχῆς» ἀπὸ λογοκριτὲς καὶ κομισάριους τῆς κουλτούρας θανάτου. Στὴν Ἱσπανία κρατικὸς τηλεοπτικὸς σταθμὸς μετέδωσε πρὸ ἡμερῶν τὴ Λειτουργία, στὴν ὁποία ὁ ἐπίσκοπος Juan Antonio Reig Pla στὸ κήρυγμα τοῦ ἀναφέρθηκε στὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ σημείωσε τὸ αὐτονόητο, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς τοὺς νόμους τῆς φύσεως. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἐκλήθη στὴν Εἰσαγγελία νὰ δώσει ἐξηγήσεις καὶ τοῦ ἐδόθη ἡ συμβουλὴ νὰ παύσει νὰ κάνει κηρύγματα ποὺ ἐνοχλοῦν τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιατί τὰ θεωροῦν ὡς διδασκαλία «μίσους, ἐπιθετικότητας καὶ ἀνάπτυξης δολοφονικῶν διαθέσεων ἐναντίον τους…».
.               Στὶς ΗΠΑ o Bob Eschliman ἀπολύθηκε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδας Newton Daily News, στὴν Iowa, γιατί στὸ προσωπικό του μπλὸγκ ἔκανε κριτικὴ στὴν «Βίβλο» ποὺ κατασκεύασαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι, στὴν ὁποία παρέλειψαν τὰ σημεῖα ποὺ τοὺς ἐνοχλοῦσαν καὶ τὴν ἔκαμαν « φιλικὴ» πρὸς αὐτούς… Τὸ κατασκεύασμα τοὺς βοηθάει τὴν ἐκστρατεία τους νὰ ἀποδείξουν ὅτι καὶ ὁ Θεὸς ἔχει προσχωρήσει στὸ κίνημά τους καὶ στὸν τρόπο ζωῆς τους!…   Ἡ ἀπόλυση τοῦ Ἔσλιμαν προῆλθε μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ὀργανώσεων πρὸς τοὺς ἰδιoκτῆτες τῆς ἐφημερίδας. Τοὺς ὁμοφυλόφιλους ἐνόχλησε τὸ σχόλιο ποὺ ἔκανε ὁ δημοσιογράφος μετὰ τὴν ἀπόλυσή του, ὅτι ἡ «Gaystapo» προκάλεσε τὴν ἀπώλεια τῆς δουλειᾶς του καὶ πλέον εἶναι ἄνεργος, μὲ ἄνεργη ἐπίσης σύζυγο καὶ μὲ δύο ἀνήλικες θυγατέρες.

.               Ἡ ἐπιβολὴ ὡς φυσιολογικοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴν βίαιη καταστολὴ κάθε φωνῆς, ποὺ θὰ καταγγέλλει ἢ θὰ καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία, «ὡς ὑποκινοῦσα τὸ μίσος πρὸς τοὺς ὁμοφυλόφιλους». Αὐτὸ προβλέπει τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο μὲ τὴν ἀποκήρυξη τοῦ ἐντεταγμένου στὴ «νέα γλώσσα» ὅρου τῆς «ὁμοφοβίας».

.              Ἴσως τὸ παρὸν ἄρθρο νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ τελευταῖα ποὺ γράφονται κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας χωρὶς λογοκρισία καὶ χωρὶς τὸν φόβο τῆς κλήσης ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: