Η Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ” ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ

[…] Κατὰ τὴν σημερινὴ (26.08.14) Συνεδρία της, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συνέχισε τὴν συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος ποὺ ἔχει ἀνακύψει ἀπὸ τὴν κατάθεση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπὸ τὴν προσωρινὴ ἀναβολὴ τῆς συζητήσεώς του πρὸς βελτίωση ὡρισμένων διατάξεων.
.             Ἡ γενικὴ ἄποψη τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου καὶ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καὶ ἡ ἐκτίμηση αὐτῶν περὶ τῶν ἐπιδιωκομένων σκοπῶν τοῦ Νομοσχεδίου εἶναι ὅτι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν προστασία τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν προσώπων ἡ ὁμάδων προσώπων, τὰ ὁποῖα προσδιορίζονται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ καταγωγή, καὶ εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς χώρας μας.
.             Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει δεινοπαθήσει ἀπὸ διωγμοὺς ἀλλοθρήσκων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κηρύγματα μίσους προερχόμενα ἀπὸ ἀντορθόδοξα θρησκευτικὰ μορφώματα γνωστῶν αἱρετικῶν προπαγανδῶν, ποὺ προσπαθοῦν μὲ μύριες παράνομες μεθόδους νὰ ἀποσπάσουν τοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κηρύσσει ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ τώρα, τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν συνεργασία μεταξὺ τῶν λαῶν, χωρὶς νὰ ἐνοχλῆ κανένα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ χρόνια τώρα βοηθεῖ καὶ περιθάλπει χιλιάδες νομίμων καὶ παρανόμων μεταναστῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς πίστεως καὶ φυλετικῆς καταγωγῆς, ἀκόμη καὶ σήμερα ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἐπιπλέον, διδάσκει ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀνοχὴ ἀπέναντι στὸν «ἄλλον», ὅπως ἐπιδιώκεται μὲ τὸ νομοσχέδιο, ἀλλὰ – πολὺ περισσότερο – τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.
.            Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ὑπογραμμισθῆ, πρὸς πᾶσα κατεύθυνση, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2011 παρακολουθεῖ τὴν πορεία διαμορφώσεως τοῦ νομοσχεδίου καὶ ἔχει ὑποβάλει πρὸς τὴν Πολιτεία ἀναλυτικὴ ἐπιστολὴ μὲ προτάσεις βελτιώσεως τῆς ἀρχικῆς του μορφῆς, οἱ ὁποῖες ἔχουν συνεκτιμηθῆ καὶ γίνει δεκτὲς στὸ παρὸν νομοσχέδιο, πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐκλογικεύσεώς του, ὥστε νὰ μὴν ποινικοποιηθῆ ἡ ἐλευθερία δημοσίας ἐκφράσεως.
.             Στὸ ὑπὸ συζήτηση Σχέδιο Νόμου, θεσπίζεται, μεταξὺ ἄλλων (ἄρθρο 2), ὅτι ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια ἀποδοκιμάζει, εὐτελίζει ἢ κακόβουλα ἀρνεῖται τὴν σοβαρότητα ἐγκλημάτων, γενοκτονιῶν, ἐγκλημάτων πολέμου κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ τῶν ἐγκλημάτων ναζισμοῦ, καὶ ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ στρέφεται κατὰ ὁμάδος ἀνθρώπων κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑποκινήσει βία ἢ μίσος ἢ ἐνέχει ἀπειλὴ ἡ ἐξύβριση, ὑπόκειται σὲ ποινικὴ δίωξη. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζουσα τὸ κοινὸν αἴσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τὴν ἀπαίτηση τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἴσου σεβασμοῦ τῆς ἱστορικῆς μνήμης τῶν θυμάτων γενοκτονιῶν, προτείνει ὅπως μετὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ φρικτοῦ Ὁλοκαυτώματος στὸ νομοσχέδιο, προστεθοῦν μὲ σχετικὴ ρητὴ καὶ εἰδικὴ μνεία καὶ οἱ τελεσθεῖσες γενοκτονίες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Ποντίων καὶ τῶν Χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀναμένει τὴν ὑλοποίηση τῆς σχετικῆς πρόσφατης διαβεβαιώσεως τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
.             Τὸ κριτήριο τῆς ὡς ἄνω προτάσεως, ποὺ τὴν καθιστᾶ ἔγκυρη καὶ δικαία, εἶναι ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο νομοθετεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες κατὰ τρόπο δίκαιο καὶ δημοκρατικὸ χωρὶς διακρίσεις. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τὴν εἰρηνικὴ συμβολή της καὶ εὔχεται γιὰ τὴν βελτίωση καὶ εὐόδωση τοῦ νομοθετήματος ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: