ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15ος – 21ος ΑΙΩΝΑΣ –ἀπό τήν Ἅλωση στήν Ἀνάσταση! (Ὁ Ν. Χειλαδάκης στὸ Ἱ. Κοιν. Ὁσ. Νικοδήμου) «Ἡ Τουρκία εἶναι σήμερα ἕνα ἡφαίστειο πού ἀνά πᾶσα στιγμή μπορεῖ νά ἐκραγεῖ»

ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΜΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ…

τοῦ περιοδικοῦ τῶν Φίλων τοῦ Ἱ. Κοινοβίου Ὁσ. Νικοδήμου
Γουμενίσσης

.         Στίς 27 Μαΐου τοῦ 2014, στό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου πραγματοποιήθηκε, ὅπως κάθε χρόνο, ἐκδήλωση γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης. Ἦταν ἕνα ἱερό Μνημόσυνο ἀφιερωμένο στή μνήμη τῶν προγόνων μας. ΜΝΗΜΟΣ.Μιά ἀπότιση φόρου τιμῆς πρός ὅλους ἐκείνους πού θυσιάσθηκαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Ρωμιοσύνης κατά τήν μακρόχρονη πορεία τοῦ μαρτυρικοῦ Γένους μας.
.         Πρῶτα «συναντηθήκαμε» μέ τούς ἀθάνατους νεκρούς μας μέσα στό Μυστήριο τῆς θείας Λειτουργίας. Στή συνέχεια «ἀνάψαμε» ἕνα κερί στή μνήμη τους μέ τό ἱερό Μνημόσυνο πού τελέσαμε. Καί ὕστερα συγκεντρωθήκαμε στό Ἀρχονταρίκι νά ἀκούσουμε ἀπό τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή κάτι σχετικό μέ τήν ἡμέρα, μέ σκοπό νά συντηρήσουμε τήν ἱστορική μνήμη μας. Γιά νά διατηρήσουμε ἄσβηστη μέσα μας τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Γένους μας. Γιά νά ἐκπληρώσουμε ἴσως ἔτσι ἕνα ὀφειλόμενο χρέος ἀπέναντι στίς ψυχές τῶν προγόνων μας…
.         Καί πράγματι, μέσα στήν ζοφερή περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν μας, ὅπου τά πάντα λειτουργοῦν θέλοντας θαρρεῖς νά μᾶς ὑποτάξουν στήν ἀπελπισία, ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Νικολάου Χειλαδάκη ἦρθε σάν ἕνας ζείδωρος ἄνεμος, πού φύσηξε ἀπό τήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου καί ἔφθασε ὥς ἐδῶ. Ἕνας ἄνεμος ἐλπίδας, πού ἤχησε σάν «φωνή αὔρας λεπτῆς» καί χαΐδεψε εὐχάριστα τά αὐτιά μας. Μιά φωνή αἰσιοδοξίας πού ἦρθε νά ἀναθερμάνει τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα τοῦ Γένους μας καί νά δώσει ξανά φτερά στά ἀποκαμωμένα ὄνειρα τῆς φυλῆς μας…
.         Πρωτοτύπησε ὁ φετινός ὁμιλητής. Δέν στάθηκε τόσο στά γεγονότα τοῦ παρελθόντος (λίγο-πολύ γνωστά) πού ὁδήγησαν στήν ἅλωση τῆς Πόλης. Ἑστίασε κυρίως τήν προσοχή τοῦ ἀκροατηρίου του (πού τόν παρακολουθοῦσε μέ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον), σέ τρέχουσες καθημερινές ἐξελίξεις καί γεγονότα, τά ὁποῖα γιά λόγους σκοπιμότητας δέν βλέπουν συνήθως τό φῶς τῆς δημοσιότητας καί δέν γίνονται εὐρέως γνωστά! Ὁ κ. Χειλαδάκης, ὡς δημοσιογράφος καί συγγραφέας καί ἔχοντας ἐπίσης –ὡς τουρκολόγος– ἐφόδιο τήν πολύ καλή γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας, παρουσίασε στούς ἀκροατές του (μέ τήν ὁμιλία του καί τήν προβολή ἀποκλειστικῶν βιντεοταινιῶν), μιά εἰκόνα τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Ἡ ἐπισταμένη καί καθημερινή παρακολούθηση ὅλων τῶν ἐξελίξεων στή γειτονική χώρα ἐκ μέρους τοῦ κ. Χειλαδάκη, τοῦ ἔδωσαν τό δικαίωμα νά μιλήσει γιά μιά Τουρκία ἡ ὁποία, σήμερα, ζεῖ μέσα στήν ἀνασφάλεια καί τόν φόβο ἐπικείμενων ἐξελίξεων πού θά ἔχουν ὡς ἄμεση συνέπεια τήν ἴδια τήν ὕπαρξή της! Μιᾶς Τουρκίας, ἡ ὁποία μέ ἀφορμή κάποια ἀποκαλυπτικά σημεῖα πού συνέβησαν καί συμβαίνουν μέσα στόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀλλά καί κάποιων νέων δεδομένων –σέ πολιτικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο– , πού ἀρχίζουν νά διαμορφώνονται στό ἐσωτερικό τῆς χώρας τόν τελευταῖο καιρό, ζεῖ μέ τό ἄγχος μιᾶς ἐπικείμενης διάλυσής της! Ἡ Τουρκία εἶναι σήμερα ἕνα ἡφαίστειο πού ἀνά πᾶσα στιγμή μπορεῖ νά ἐκραγεῖ, τόνισε χαρακτηριστικά ὁ κ. Χειλαδάκης…
.         Στήν ὁμιλία του ὡστόσο ὁ κ. Χειλαδάκης ἐπεσήμανε παράλληλα ὅτι ὑπάρχει κάτι πού πρέπει νά μᾶς ἀνησυχεῖ. Ἡ ἐπικίνδυνη ἡφαιστειώδης κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στή χώρα αὐτή, μπορεῖ κάποια στιγμή νά ἐκτονωθεῖ μέ ἀποδέκτη τόν πιό ἀδύναμο γείτονα πού βρίσκεται δίπλα της. Καί ὁ γείτονας αὐτός εἶναι ἡ Ἑλλάδα… (Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὑπάρχει ἕνας ἀκήρυχτος πόλεμος Ἑλλάδας– Τουρκίας, μοναδικός στά παγκόσμια ἱστορικά χρονικά, μέ τίς καθημερινές καί ἀλλεπάλληλες ἀεροπορικές ἐμπλοκές καί ἀερομαχίες μέ τούς Τούρκους στό Αἰγαῖο!!!).
.         Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι βρισκόμαστε σέ μιά πολύ κρίσιμη ἱστορική περίοδο. Ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύουν ἄμεσα!! Ἄν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν κατάσταση, ἄν δέν ἀντιδράσουμε, ἐνῶ θά καταρρέουν ἐκεῖνοι στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ἐμεῖς θά θρηνοῦμε τήν δεύτερη Κωνσταντινούπολη!! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό τελευταῖο ὀχυρό ἐνάντια στήν παγκοσμιοποίηση–εἶπε– καί αὐτό τό ὀχυρό θέλουν νά τό ἐξουδετερώσουν!!
.         Πιστεύω ὅμως–κατέληξε τόν λόγο του ὁ κ. Χειλαδάκης– αὐτό τό πολύ ἐλπιδοφόρο πού εἶπε ὁ π. Παΐσιος, ὅταν τόν ρώτησαν γιά τό μέλλον τῆς χώρας μας καί γιά τή Νέα Τάξη πραγμάτων. Εἶχε πεῖ: «Ἔχουν αὐτοί τά σχέδιά τους, ἀλλά ἔχει καί ὁ Θεός τά δικά Του»…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15ος – 21ος ΑΙΩΝΑΣ
–ἀπό τήν Ἅλωση στήν Ἀνάσταση!

(Παρατίθενται ἐδῶ περιληπτικά τά κυριότερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Νικολάου Χειλαδάκη ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στίς 27 Μαΐου τοῦ 2014 στό Ἱερό Κοινόβιο. Οἱ ἀναφορές τοῦ ὁμιλητῆ στηρίζονται σχεδόν ἀποκλειστικά σέ τουρκικές πηγές καί δημοσιεύματα)

Χειλαδάκης- άλωση.         Ἕνας πολύ γνωστός Τοῦρκος ἱστορικός, ὁ Halik Inalcik, σέ πρόσφατο δημοσίευμά του ἀναφορικά μέ τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (29 Μαΐου 1453), ἔκανε τήν ἑξῆς χαρακτηριστική παρατήρηση: Κατά τή διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς Πόλης καί κατά τήν ἀνάπαυλα τῶν μαχῶν, πολλοί στρατιῶτες τοῦ Σουλτάνου πήγαιναν κάτω ἀπό τά τείχη καί συζητοῦσαν μέ τούς ἀμυνομένους πού βρίσκονταν στίς ἐπάλξεις. Ἡ γλῶσσα στήν ὁποία διεξαγόταν ἡ συζήτηση ἦταν ἡ Ἑλληνική!! Αὐτό σήμαινε ὅτι τόσο οἱ ἐπιτιθέμενοι (οἱ στρατιῶτες τοῦ Σουλτάνου, οἱ γενίτσαροι) ὅσο καί οἱ ἀμυνόμενοι ἦσαν ἑλληνικῆς καταγωγῆς!!! Οἱ ἐπιτιθέμενοι κάτω ἀπό τά τείχη παρακαλοῦσαν τούς ἀμυνομένους νά παραδοθοῦν γιά νά σταματήσει ἡ αἱματοχυσία!!
.               Ὁ Ἰωσήφ Βρυέννιος (ὁ πνευματικός πατέρας τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ) εἶχε προφητεύσει τήν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης. Τοῦ ὑπέβαλαν τό ἐρώτημα, γιατί ἄραγε ὁ Θεός νά ἐπιτρέψει νά γίνει ἕνα τόσο μεγάλο κακό. Δέν ὑπῆρχαν ἔστω δέκα εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, οἱ προσευχές τῶν ὁποίων θά ἀπέτρεπαν τήν καταστροφή; Καί ἐκεῖνος ἀπάντησε τά ἑξῆς: Ὑπῆρχαν πολλοί εὐσεβεῖς, ἀλλά δυστυχῶς δέν ἔκαναν τίποτα. Εἶχαν ταυτιστεῖ μέ τήν θρησκευτική ἀποστασία τῆς ἐποχῆς–τήν ὁποία, δυστυχῶς, ὅπως τόνισε ὁ ὁμιλητής, τήν ξαναζοῦμε καί σήμερα! Ἡ τελευταία Λειτουργία στόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγινε, ὄχι ἀπό ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο, ἀλλά ἀπό ἕναν καρδινάλιο! Ἡ Κωνσταντινούπολη προδόθηκε! Ἀπό τό ἕνα μέρος ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἐξωμότες πού εἶχαν προσχωρήσει στόν Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ, καί ἀπό τό ἄλλο μέρος ἦσαν οἱ Δυτικόφιλοι πού εἶχαν προσχωρήσει στόν Πάπα! Αὐτή ἡ διπλή προδοσία ἦταν ἡ αἰτία γιά τήν ὁποία ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη! Καί δυστυχῶς ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα μέ τραγικές συνέπειες…

(Ὁ ὁμιλητής στό σημεῖο αὐτό τόνισε ὅτι παρόλη τήν ζοφερή κατάσταση τῶν ἡμερῶν μας, μιά καινούργια ἀνάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας ἔρχεται στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, πρόβλεψη τήν ὁποία στηρίζει στά παρακάτω γεγονότα:

.               Στίς 28 Ἰανουαρίου τοῦ 2014, σ’ ἕνα τζαμί ἔξω ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ἕνας ἱμάμης ἄρχισε νά διαβάζει τό Κοράνι. Τήν ὥρα ἐκείνη ἀποκαλύφθηκε στόν τροῦλο –γιατί τό τζαμί ἦταν ἐκκλησία– ἡ εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα!! Τό γεγονός αὐτό –ἀποτυπωμένο σέ φωτογραφία– ἐντυπωσίασε πολύ τούς Τούρκους πού ἔβλεπαν ἕναν χότζα νά διαβάζει τό Κοράνι καί πάνω ἀπό τό κεφάλι του νά δεσπόζει ὁ Παντοκράτωρ Ἰησοῦς Χριστός!!
.           Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες τουρκικές ἐφημερίδες, ἡ Sabah, ἔκανε ἕνα ἐντυπωσιακό ἀφιέρωμα γιά τόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας. Σ’ αὐτό τό δημοσίευμα γινόταν ἀναφορά στόν κρυμμένο Πατριάρχη πού βρίσκεται μέσα στήν Ἁγία Σοφία! (Πρόκειται γιά ἕναν θρῦλο πού τόν ἀναφέρουν οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμάνοι καί φαίνεται νά μοιάζει μέ τόν ἑλληνικό θρῦλο, τόν σχετικό μέ τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος τελοῦσε τήν θεία Λειτουργία κατά τή στιγμή πού εἰσέβαλαν οἱ Ὀθωμανοί μέσα στόν ναό. Τότε ἐκεῖνος, μαζί μέ τά Τίμια Δῶρα, μπῆκε μέσα σέ μιά μυστική πύλη, ἡ ὁποία παραμένει ἔκτοτε ἑρμητικά κλειστή…). Κάθε χρόνο, ἀναφέρει ἡ Sabah, στήν Ἀνάσταση τῶν χριστιανῶν –καί ἐδῶ εἶναι τό συγκλονιστικό– ἔξω ἀπό τήν πύλη αὐτή ἐμφανίζονται κόκκινα αὐγά!!!
Χειλαδάκης- άλωση (1).           Ὁ θρῦλος συμπληρώνεται ἀπό τήν προφητεία πού φοβίζει πολύ τούς Τούρκους, πώς ὅταν ἡ πύλη αὐτή κάποτε ἀνοίξει, τότε στόν ναό θά ἀκουστοῦν ξανά χριστιανικές ψαλμωδίες!!! Καί μόνο στήν ἰδέα ὅτι ἡ πύλη θά ἀνοίξει, αὐτό εἶναι κάτι πού δημιουργεῖ μεγάλο τρόμο στούς Τούρκους! (Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό τουρκικό κατεστημένο προσπαθεῖ σήμερα–ἕνεκα τῆς μεγάλης ἀνασφάλειας πού τό διακατέχει– νά μετατρέψει ξανά τόν ναό σέ μουσουλμανικό τέμενος!). Ἡ ἴδια ἐφημερίδα ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι μεγάλο δέος ἔχει προκαλέσει στούς Τούρκους καί ἡ ἀποκάλυψη ψηφιδωτῶν τοῦ ναοῦ (πού ἦσαν ὥς τώρα καλυμμένοι μέ σοβά), ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ψηφιδωτή εἰκόνα μέ τόν Χριστό πού ἔχει στά δεξιά τήν Μητέρα Του τήν Παναγία καί στά ἀριστερά Του τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Τό ψηφιδωτό αὐτό οἱ Τοῦρκοι τό χαρακτήρισαν «μωσαϊκό τῆς ἀποκάλυψης» καί ὁ συμβολισμός αὐτός φαίνεται νά ἔχει τεράστια ἐσχατολογική σημασία…
.           Ἐκεῖνο ὅμως πού συνετάραξε πραγματικά τούς Τούρκους ἦταν αὐτό πού συνέβη στίς 24 Ἰουλίου τοῦ 2009. Πρόκειται γιά τό ἐντυπωσιακό γεγονός τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἀγγέλου τῆς Ἁγίας Σοφίας (ἐφημερίδα «Χουριέτ»). Τό καλοκαίρι ἐκεῖνο γίνονταν κάποιες ἐργασίες στά ψηφιδωτά τοῦ τρούλου τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας αὐτῆς κάποιες ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἔπεσαν στό συγκεκριμένο σημεῖο τῶν ἐργασιῶν καί τότε ἐμφανίστηκε μιά, πραγματικά, ἐπιβλητικότατη καί καταπληκτική μορφή ἑνός ἀγγέλου, ἑνός Σεραφίμ, ἡ ὁποία δέσποζε πάνω στόν τροῦλο!
.          Ὁ ἐπίλογος τῆς καταπληκτικῆς αὐτῆς ὑπόθεσης γράφτηκε στίς 16 Αὐγούστου τοῦ 2009, ὅταν ἕνας πολύ γνωστός Τοῦρκος πολιτικός, ὁ Ὀλμάν Κουρτουλμούς, σέ μιά ὁμιλία του πού ἔκανε σέ ἕνα κλειστό στάδιο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀναφερόμενος στήν ἀποκάλυψη τοῦ ἀγγέλου τῆς Ἁγίας Σοφίας δήλωσε ὅτι ἡ ἀποκάλυψη αὐτή ἦταν ἕνα προμήνυμα –σέ συνδυασμό μέ τίς ἐξελίξεις γενικότερα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς– γιά τόν τελικό διαμελισμό καί τήν ὁριστική κατάρρευση τῆς σύγχρονης Τουρκίας!! Ὁ Κουρτουλμούς τόνισε ὅτι, τό γεγονός αὐτό τοῦ ἑξαπτέρυγου ἀγγέλου, ὅπως ἐμφανίστηκε στόν τροῦλο τῆς Ἁγίας Σοφίας, θά πρέπει νά μᾶς βάλει σέ μεγάλη ἀνησυχία, καί ἄν δέν λάβουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα, θά δοῦμε πολύ τραγικές στιγμές γιά τό μέλλον τῆς Κωνσταντινούπολης!!
.           Στίς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 2014, ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος Χασάν Γκιουλέν Καχραμάν (ἐφημερίδα Sabah) τόνισε σέ δημοσίευμά του ὅτι τά ψηφιδωτά πού ἐμφανίζονται στήν Ἁγια-Σοφιά δείχνουν τήν ἀναγκαιότητα ἐπιστροφῆς τῆς Κωνσταντινούπολης στή βυζαντινή κληρονομιά της! Καί τό πιό ἐντυπωσιακό: Πρότεινε, σάν πρῶτο σημαντικό βῆμα, νά ἀφαιρεθοῦν ὅλοι οἱ σοβάδες μέ τούς ὁποίους εἶχαν καλυφθεῖ τά ψηφιδωτά καί τά μωσαϊκά τοῦ ναοῦ μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης!! (Ἡ ἀπεικόνιση εἰκόνων καί Ἁγίων θεωρεῖται, ὡς γνωστόν, θανάσιμη ἁμαρτία γιά τό Ἰσλάμ. Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ ἴδιος τόλμησε καί τό πρότεινε ἐπίσημα!).

Χειλαδάκης- άλωση (2).           Ἕνας ἄλλος δημοσιογράφος (Hincal Ulun) τῆς ἴδιας ἐφημερίδας, ἐπικαλούμενος ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους Τούρκους βυζαντινολόγους, τόν Radi Dikici (ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά μέ τό Βυζάντιο), στίς 23 Μαρτίου τοῦ 2014 δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο μέ τόν τίτλο: «Μέσα στήν Ἁγία Σοφία “κρύβεται” ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ Ἁγία Ἑλένη, ὡς γνωστόν, μετά τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετέφερε ἕνα μεγάλο τμῆμα του ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν Κωνσταντινούπολη. Μέχρι τό 1204, ὅπως ἀναφέρουν ἱστορικές πηγές τίς ὁποῖες ὑποστηρίζει ὁ Τοῦρκος ἱστορικός, ὁ Τίμιος Σταυρός βρισκόταν σ’ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο μέσα στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ὅταν οἱ Σταυροφόροι κατέλαβαν τήν Κωνσταντινούπολη –ἄλλη ἀποφράδα ἡμέρα γιά τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία– ὁρισμένοι ἱερεῖς καί κάποιοι βυζαντινοί ἀξιωματοῦχοι τόν ἔκρυψαν σέ κάποιο μυστικό μέρος γιά νά μήν τόν βροῦν καί τόν ἁρπάξουν οἱ Φράγκοι. Κι ἐνῶ ἡ Κωνσταντινούπολη τελοῦσε ὑπό φραγκική κατοχή γιά περισσότερο ἀπό πενήντα χρόνια, ἐκεῖνοι πού γνώριζαν τό μυστικό, εἴτε πέθαναν εἴτε χάθηκαν κάτω ἀπό ἄλλες συνθῆκες. Τό μυστικό ὅμως παρέμεινε… μυστικό! Τό κρατάει, ἑπτασφράγιστο ἀκόμη, καί τό γνωρίζει μόνο ἡ ἴδια ἡ Ἁγια-Σοφιά! Καί ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά ἀποκαλυφθεῖ ὁ Τίμιος Σταυρός, αὐτό θά σημάνει τό τέλος–θά εἶναι δηλαδή τά ἔσχατα– γιά ἕνα τεχνητό κράτος, (δηλ. ἡ Τουρκία) πού τό ἵδρυσε ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ὁ πατέρας τῆς ἐθνοκάθαρσης τῆς Μ. Ἀσίας, ὁ σφαγέας ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων καί Ἀράβων Χριστιανῶν!!!
.           Τό ἄγχος ὡστόσο τῆς σύγχρονης Τουρκίας γιά τήν ἐπικείμενη διάλυσή της ἀρχίζει πλέον νά ἐκφράζεται καί ἀπό ἐπίσημα χείλη! Ὁ μεγάλος Τοῦρκος ἱστορικός Halik Inalcik (ἕνα πολύ σεβαστό πρόσωπο πού χαίρει μεγάλης ἐκτιμήσεως στήν Τουρκία) στίς 8 Μαρτίου τοῦ 2014 δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο πού δημιούργησε τρομερή αἴσθηση καί συγκλόνισε τή χώρα. Προειδοποιοῦσε τούς Τούρκους καί τούς συμβούλευε ταυτοχρόνως νά μήν ἐφησυχάζουν, διότι τά γεγονότα τῆς Κριμαίας ἔχουν ὡς κύριο στόχο τήν κάθοδο τῶν Ρώσσων στήν Κωνσταντινούπολη καί τά Στενά (ἐδῶ βέβαια ἀνακαλεῖ κανείς στή μνήμη του τήν σχετική προφητεία τοῦ π. Παϊσίου!), καί ἐπεσήμανε τόν μεγάλο κίνδυνο πού διατρέχει σήμερα ἡ Τουρκία ἀπό τίς ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία. Ἡ οὐκρανική κρίση, ὑπεστήριξε, ἔχει ὡς βασικό στόχο τήν ἴδια τήν Τουρκία καί τήν παρουσία τῆς Τουρκίας στή Μαύρη Θάλασσα. Ὁ βασικός στόχος τῶν Ρώσσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη καί ὁ Βόσπορος–τό παλιό ὄνειρο τῶν Ρώσσων– διότι καί γεωπολιτικά καί γεωστρατηγικά ἡ Ρωσσία ἔχει ἀνάγκη τῶν Στενῶν. (Μετά τά γεγονότα τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Κριμαίας ἔχει ἀρχίσει ἤδη μιά ἔντονη ἀντιπαράθεση στή Μαύρη Θάλασσα μεταξύ τοῦ ρωσσικοῦ καί τοῦ τουρκικοῦ παράγοντα).
.           Γιά τή διάλυση τῆς Τουρκίας ἀρχίζουν πλέον νά ὁμιλοῦν ἀνοιχτά καί Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι. Στίς 15 Μαρτίου τοῦ 2014 (ἐφημερίδα «Τζουχμουριέτ») δύο πρώην πρέσβεις τῆς Ἀμερικῆς στήν Τουρκία (οἱ πιό ἄριστα ἐνημερωμένοι γιά τά τουρκικά πράγματα) ἀνέφεραν ὅτι ἡ Τουρκία στούς ἑπόμενους μῆνες θά ἀντιμετωπίσει μιά φοβερή κρίση! Δεδομένης τῆς κρισιμότατης (στίς 10 Αὐγούστου τοῦ 2014) ἐκλογῆς–γιά πρώτη φορά ἀπό τόν λαό– Τούρκου προέδρου, θεωροῦν ἀναπόφευκτη τήν πτώση τοῦ Ἐρτογάν (πού εἶναι ὁ κυριότερος ὑποψήφιος), τήν ἔναρξη τρομερῶν ταραχῶν στό ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας καί τήν πολύ πιθανή, ἐν συνεχείᾳ, διάλυσή της!! Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι τήν θεωρία αὐτή τήν ὑποστηρίζει καί ὁ ἴδιος ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Ἐρτογάν, ὁ ὁποῖος στίς 19 Μαρτίου τοῦ 2014 προέβλεψε (μέ βάση τά γεγονότα πού ἐξελίσσονται στήν Τουρκία) ὅτι ἡ χώρα θά ὁδηγηθεῖ σέ ἕναν αἱματηρό ἐμφύλιο πόλεμο πού θά ἔχει ἄμεσες συνέπειες γιά τή συνοχή καί τήν ἑνότητα ἀλλά καί γιά τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τῆς Τουρκίας…

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: