«ΟΥΤΕ ΑΓΙΩΤΕΡΟΙ, ΟΥΤΕ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ»

ρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης:
«Ν
μένουμε στν Πίστη τν γίων Πατέρων»

ἀπὸ τὸ περιοδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἐκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

.           Ἡμεῖς οἱ εὐτελεῖς δὲν εἴμεθα ἁγιώτεροι οὔτε ἐξυπνότεροι ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέρες μας, τὸν Ἅγιον Φώτιον, τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν, τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, διὰ νὰ ἀλλάξωμεν τὸ εὐσεβὲς φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ὁμολογήσωμεν ἑτέραν πίστιν, συμβιβάζοντες τὰ ἀσυμβίβαστα.
.           Ποῖοι εἴμεθα ἡμεῖς, διὰ νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὰ αἰώνια κριτήρια τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὰ ἰδικά μας κριτήρια; Μήπως ἔχομεν τὴν ἁγιότητα ἢ τὴν σοφίαν ἢ τὴν ἄσκησιν ἢ τὸ μαρτύριον τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς μας, ὥστε νὰ ἔχωμεν τὸ δικαίωμα νὰ κρίνωμεν διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτούς;
.            Ὀρθῶς παρατηρεῖ ὁ Λόσκι: «Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τοῦ παρελθόντος φαίνεται νὰ μὴν ἐκτιμῶνται ἐνίοτε ἢ ἀκόμη, νὰἀναπτύσσωνται μὲ κάποιαν περιφρόνησιν ὑπὸ ὡρισμένων συγχρόνων ὀρθοδόξων θεολόγων, τοῦτο δὲν προσάγει εὐνοϊκὴν μαρτυρίαν περὶ τῆς δογματικῆς αὐτῶν συνειδήσεως καὶ τῆς αἰσθήσεως τῆς ζώσης παραδόσεως εἰς τοὺς θεολόγους αὐτούς, οἱὁποῖοι εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀρνηθοῦν τοὺς πατέρας των».

 

 ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: tideon.org (ἀπὸ katanixis.blogspot.gr)

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: