ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΠΟΝΣΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ πολυεθνικὲς σπόνσορες τοῦ Βατικανοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.     Τὸ ἀμερικανικὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο ΝΒC ἀποκάλυψε πὼς χρηματοδότες τῆς τελετῆς τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν ἁγιοποίηση τῶν Παπῶν Ἰωάννου ΚΓ´ καὶ Ἰωάννου Παύλου Β´ ἦσαν μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες! Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ ἀνταγωνιστικὸ τοῦ NBC πολυεθνικὸ δίκτυο CBS, τὸ ὁποῖο ὁ Πάπας Φραγκίσκος παλαιότερα εἶχε ἐπικρίνει γιὰ τὴν ἐκ μέρους του προώθηση «τῆς τυραννίας τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ καὶ τῆς εἰδωλολατρίας τοῦ χρήματος». Μεταξὺ τῶν ἄλλων χορηγῶν τῆς ἐκδήλωσης εἶναι ἡ πολυεθνικὴ ἑταιρεία Νεστλέ, ποὺ δέχεται σκληρὴ κριτικὴ γιὰἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητές της, ὁἰταλικὸς πετρελαϊκὸς ὅμιλος ΕΝΙ, ἡ Τράπεζα Σὰν Πάολο καὶ ἄλλες.

.                Ἡ ὅλη ἐκδήλωση τοῦ Βατικανοῦ πολὺ περισσότερο ἔμοιαζε μὲ αὐτοκρατορικὸ θρίαμβο καὶ μὲ κοσμικὴ ρωμαϊκὴ φιέστα, παρὰ γιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἐκδήλωση. Καὶ φυσικὰ ἦταν ἡ πλήρης διάψευση τῶν ὅσων προωθεῖ ἡ προπαγάνδα τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν ἐπικοινωνιολόγων τοῦ Πάπα, περὶ «ταπεινοφροσύνης» του, λιτότητας στὸν βίο του καὶ ἁπλότητας. Ἐν μέσῳ παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ πλήττει ἰδιαίτερα τὴν Ἰταλία, ὅπου ἑκατομμύρια εἶναι οἱἄνεργοι καὶ ὅσοι βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸὅριο τῆς φτώχειας, τὸὕψος τῆς δαπάνης τῆς φιέστας ξεπέρασε τὰἑφτὰἑκατομμύρια Εὐρώ, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται οἱ δαπάνες τοῦ ταξιδίου στὴ Ρώμη ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων. Γιὰ τὴ διατήρηση τῆς τάξεως ἀπασχολήθηκαν περίπου 20.000 ἄνδρες, ἐνῶὀργανώθηκε ἡ ὑποδομὴ γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς τελετῆς, τόσο ἀπὸ τὶς χιλιάδες τῶν παρόντων, ὅσο καὶ μέσα ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα 21 χωρῶν. Εἰδικότερα χρησιμοποιήθηκαν 18 γιγαντοοθόνες γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὰ πλήθη στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ στοὺς γύρω δρόμους τὴν «Παπικὴ Λειτουργία»… Στὴν τελετὴ συμμετέσχον 24 ἀρχηγοὶ κρατῶν, δέκα πρωθυπουργοὶ καὶ σαράντα ὑπουργοὶ ἐκπρόσωποι κυβερνήσεων.
.     Ἡ συγκεκριμένη τελετὴ ἔδειξε γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸ τί σημαίνει κκοσμίκευση τς κκλησίας καὶ τὸὅτι τὰ πρόσωπα τῶν Παπῶν ἀλλάσσουν, ἀλλὰ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα εἶναι ριζωμένο στὴν παποσύνη. Τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ καὶ ὁἡγεμόνας του δίνουν ἔμφαση στὴ μεγαλοπρέπεια καὶ παραγνωρίζουν τὴν πνευματικότητα, τὴ βίωση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τὴν μέσῳ τῆς Θείας Λειτουργίας «ζωὴ σὺν τῷ Χριστῷἐν τῷ Θεῷ», ὅπως ἔγραψε ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος, ὁ Πόποβιτς. Ο τελετς γιοκατάταξης στ Βατικαν μπορε νὰ ντυπωσιάζουν, λλ δν μπνέουν, δὲν οἰκοδομοῦν. Καὶ βεβαίως ὁ παπικὸς «ἀστυνομικὸς» τρόπος τῆς ἔρευνας γιὰ τὴν ἁγιότητα καὶ ἡ ἐκ τῶν ἄνω ἐπιβολή της δὲν ταιριάζουν στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση.
.     Κοσμικὸς εἶναι καὶὁ τρόπος ποὺ ἀναγνωρίζονται οἱ Ἅγιοι στὴν Παποσύνη. Αὐτὴ ξεκινάει τὴ διαδικασία, αὐτὴὁρίζει τὴν ἐπιτροπὴ ἐξέτασης τῆς ἁγιότητος, αὐτὴ ἐλέγχει τὰ στοιχεῖα, αὐτὴἀναγνωρίζει. Ὁ λαὸς ἔρχεται στὸ τέλος νὰἀναγνωρίσει σὲ μία τελετὴ καὶ νὰ χειροκροτήσει ὅσα ἀποφάσισε ὁ Πάπας καὶ ἡ Κουρία… Πόση διαφορὰ π τν Παράδοση τς ρθόδοξης κκλησίας, στν τρόπο συναριθμήσεως μ τος λλους γίους, ἀνθρώπων ποὺ διακρίθηκαν γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου τους. Στὴν Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Σύνοδος νὰἀποφασίζει, ἀφοῦ γίνει ἀποδέκτης τοῦ φρονήματος ποὺ ἔχει ἤδη δημιουργηθεῖ στοὺς πιστούς, ὅπως γράφει ὁἈρχιεπίσκοπος Εὐγένιος Βούλγαρης: «Ἐκ τῆς κοινῆς καὶ δημώδους βεβαιούμενα φήμης καὶ τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ φερέγγυον προϊσχόμενα, ἅ τε δὴ πᾶσαν μὲν γνώμην, πᾶσαν δὲ γλῶσσαν ἐφ᾽ ἑαυτὰ (= τὰ θαύματα καὶ τὸν βίο τοῦἁγίου) ἑλκύσαντα…».

.     Δυστυχς στν ρθόδοξη κκλησία τς τελευταες δεκαετίες τείνουμε πρς να περτονισμ το ρόλου τς Συνόδου, κυρίως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στὴ διακήρυξη τῆς ἁγιότητας, ποὺ ὁδηγεῖ ἐνίοτε στὴν ἀντίληψη ὅτι μία Σύνοδος μπορεῖ μὲ δική της πρωτοβουλία νὰ κινήσει τὴ διαδικασία διακηρύξεως, ἀντίληψη ποὺ προσεγγίζει αὐτὴν τῆς παποσύνης. Ἐπίσης ἡ Σύνοδος εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐγκρίνει ἢ ἀπορρίπτει, ἢ ἀναβάλλει τὴν ἁγιοκατάταξη ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ ἤδη ἀναγνωρίζεται ὡς Ἅγιος ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὴ διακήρυξη τῆς ἁγιότητας ἀπὸ τὴ Σύνοδο ἐρήμην τοῦ λαοῦ σημειώνει ὁἀείμνηστος καθηγητὴς Στ. Γ. Παπαδόπουλος: «Στὴν περίπτωση αὐτὴἡ Σύνοδος δρᾶ ἐρήμην τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ πρέπει νὰ ἐνεργεῖ ὡς ἐκφραστὴς τοῦ  ὑγιοῦς φρονήματος τοῦ πληρώματος. Ἕνα τοπικὸ δηλαδὴ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα, τὸὁποῖο συναποτελοῦν κλῆρος καὶ λαός, βιώνει τὴν ἁγιότητα κάποιου καὶἡ Σύνοδος διακηρύσσει τὴ βίωση αὐτὴἤ, ἐκφράζει, ὅπως συνήθως λέγεται, τὴ συνείδηση τοῦ πληρώματος γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ τάδε. Ὁἱερὸς ἄνδρας, τοῦὁποίου τὴν ἁγιότητα διακήρυξε μὲ πρωτοβουλία της μία Σύνοδος, δὲν εἶναι στὴ συνείδηση τοῦ πληρώματος ἅγιος, οἱ πιστοὶ δὲν προσφεύγουν στὶς πρεσβεῖες του, οὔτε προσβλέπουν στὸν τρόπο τῆς ζωῆς του, ὡς εἰς πρότυπο. Ὁπότε πρὸς τί ἡ διακήρυξη; Ἡἐμφύτευση ἐξ ὑστέρων στὸ λαὸ τῆς ἰδέας τῆς ἁγιότητας κάποιου εἶναι ἄγνωστη στὴν Παράδοση καὶ κατὰ κανόνα χωρὶς ἐρείσματα». (Στ. Γ. Παπαδοπούλου «Διαπίστωση καὶ διακήρυξη τῆς ἁγιότητας τῶν Ἁγίων», Ἔκδ. «Τέρτιος», Κατερίνη, Α΄ Ἔκδοση, 1990, σελ. 36). Ἡ Σύνοδος ὀφείλει νὰἀποδέχεται τὸὑγιὲς φρόνημα τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ἁγιότητα ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ νὰ προστατεύει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους Ταρτούφους καὶἀπὸ τοὺς ἀπατεῶνες ἀντίχριστους ἁγιεμπόρους.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: