THE CRISIS OF GREECE AND ITS PRETENDED RECOVERY WITH OFFICIAL LIES (H ΚΡIΣΗ ΣΤHΝ EΛΛAΔΑ ΚΑI H ΠΡΟΣΠΟΙΗΤH AΝAΚΑΜΨΗ ΜE EΠIΣΗΜΑ ΨEΜΑΤΑ)

The Crisis of Greece
and its Pretended Recovery with Official Lies

(It is Urgent the Salvation of the Country)

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ βασικὰ σημεῖα τοῦ κατωτέρω ἄρθρου ὑπενθυμίζουν ἁπλῶς τὰ πασίγνωστα καὶ αὐτονόητα: «Οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας στὴ χώρα τους, ποὺ γέννησε τὴν δημοκρατία καὶ δὲν πρέπει νὰ πιστέψουν τὰ ἐπίσημα ψέματα τῶν σημερινῶν “δικτατόρων”, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὴν κυβέρνηση. Ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δημιουργήσει αὐτὴ τὴν κρίση, ἡ ὁποία ἦταν προφανὴς σὲ κάθε συνετὸ πρόσωπο ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι στὴν ἐξουσία, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ βρίσκονται στὴν φυλακή. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, μὲ τὴν ἴδια βρώμικη πολιτική: δωροδοκία, ὑποσχέσεις καὶ ψέματα θέλουν νὰ εἶναι στὴν ἐξουσία γιὰ πάντα καὶ ἔχουν τὴν ὑποστήριξη ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδας. Μετὰ τὶς ἐκλογὲς (25 Μαΐου 2014 ), θὰ ἐπιστρέψουν σὲ νέα μνημόνια καὶ πιὸ αὐστηρὴ λιτότητα γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τοὺς δανειστές. Ἡ Ἀνγκέλα Μέρκελ πῆγε στὴν Ἑλλάδα τὴν Παρασκευὴ 11 Ἀπριλίου 2014, γιὰ νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ τρέχουσα ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ νὰ τὴν βοηθήσει γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς λόγῳ τῆς ὑπακοῆς της στὶς πολιτικὲς λιτότητας, ποὺ ἔκανε τὸ 27% τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῶν ἀνέργων καὶ τὴν οἰκονομία νὰ εἶναι σὲ μία βαθιὰ ὕφεση γιὰ 6 χρόνια. Ὁ δρόμος, ποὺ ὁ κυβερνητικὸς συνασπισμὸς ἔχει καθορίσει γιὰ τοὺς Ἕλληνες μὲ τὴν ὑποταγή τους σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις (ΕΕ, κλπ.), εἶναι ἕνα ἀδιέξοδο καὶ οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ τοὺς καταψηφίσουν καὶ νὰ τοὺς ἐξοστρακίσουν ἀπὸ τὴν χώρα».
.               Ὁ «οὐ λαός» ὅμως (Α´ Πέτρ. β´10)
 ξεπερνᾶ τὰ πασίγνωστα καὶ αὐτονόητα, ἀφοῦ ἡ προπαγάνδα τὸν ἔχει πείσει ὅτι εἶναι καὶ σοφός (!). Ἔτσι ὁπλισμένος μὲ τὴν λήθη καὶ χορτασμένος μὲ τὰ ἐπίσημα ψέματα θὰ στριμωχθεῖ στὰ ἐκλογικὰ κέντρα γιὰ νὰ ἀσκήσει τὸ «δημοκρατικό του δικαίωμα»: ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τοὺς παρόντες ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ τῆς ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ καὶ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ καὶ νὰ προωθήσει τοὺς ἐπερχομένους. Ὁ «οὐ λαός»!

The most nations of the world are not against Greece and against Greeks, except the deceived, heretical, and controlled West, which is against everyone that does not submit to their delusion. The rest of the world, especially, the Orthodox nations, love Greece because of her contribution to them and to the entire world for seven thousands years[1] and for their Christianization. Greece is a unique country in human history that has civilized and lifted up the world. But her current unjustifiable problems have been generated by the recent pseudo-politicians, after 1974 up to now (“the Dark Ages of Modern Greece”). We hope the local elections on May 18(first round) and May 25, 2014 (second round) and the European one to force these ineffective (anti-Greek) coalition (ND and PASOK) government to go away for good and forever.[2] Greek voters are responsible to restore true democracy in their country that generated (gave birth to) democracy and they must not believe the official lies of the current “dictators”, who are in government.

These two controlled by the dark powers parties created the current debt crisis and mostly, the PASOK party,[3] which actually is not an economic crisis that the Troika believes (if Troika believes in anything, except in the imposition of the global control on all nations); but, social, political, moral, ethical, and many other ones and has changed the entire Greek culture, tradition, faith, value system, and paideia. And because of this destruction of the value oriented foundations of the nation, the debt crisis arrived; these pseudo-socialists caused the debt crisis and have the responsibility towards the naïve and deceived people that trusted them. The deterioration of the traditional Greek (Greek-Orthodox) paideia brought corruption, greediness, waste, low productivity, large government sector, inefficiencies, atheism and Islam (the deadly enemy of Christianity),[4] and many other problems.

Another major mistake of the PASOK (Andreas Papandreou) party since 1981, beyond the destruction of the Greek civilization, was that it put undemocratically Greece to European Union, even though that he won the elections by fooling people and saying: “Out of NATO and out of the EU”, which was and is the will of the people. And later in 2001, by manipulating the public accounting and paying €400 million to Goldman Sachs, this party (with the unmentionable Costas Semitis) put Greece to Euro-zone. Therefore, there are responsible people, who have created this crisis, which was obvious to any prudent person since the middle 1980s. For the above reasons, these people cannot be in power; most of them must be in jail, but they control the judiciary system in Greece, too.[5] But, the lenders (the Troika) like them, because they have signed the memoranda and they have promised to pay for all this enormous debt, which mature in 2057 by selling off the public wealth and putting all kind of taxes to citizens (two more generations will pay high taxes for them), which have impoverished the country and will have many other negative effects on the nation, even on its national security.

The debt crisis (enormous national debts) has been created, due to bad management of government revenue (taxes), which must be high only during the periods of growth and boom and not now that the country is in a deep recession of -5.8% of GDP in 2013 and -7.3% in 2012, by tax evasions and tax avoidance of their parties’ friends, and waste; also, by inefficient use of this revenue (government spending), frauds, embezzlements, and thefts. To continue winning the elections for 40 years, they put a very large number of voters to different governmental jobs, which increased the government spending and decreased the productivity of these employees. Also, they originated a lot of corruption in the public sector, waste of public funds, exaggerations in spending, artificial overtime compensations, land-grabbing of public lands, and slowly lost control of this public sector that they created intentionally and not by mistake. All these pseudo-leaders were bad managers, unexperienced, ignorant, and some of them might were evil-minded. Most of them have never worked in their life, even as delivery boys (zero job experience),[6] except that they showed their love for the party and its leader.

They were borrowing money at a low interest rate and with the use of the European subsidies, they created an artificial growth and built an airport, some highways, bridges, and other infrastructures that belong to foreign firms and their tolls are unbearable for the poor Greeks. The only two traditional industries that were and are doing well are the shipping and tourism, but they use illegal immigrants that the party brought without any control to this homogenous nation, for their operation and to dissolve the Greek-Orthodox culture and their crimes are unthinkable for the peace-loving Greeks. The other small manufacturing firms of the past went bankrupt or moved to Balkans or Turkey because of the overvalued euro and the latest crisis (the imposed globalization). The (artificial) standard of living went up and this kept PASOK in power for 30 years. The 2004 Olympics caused an enormous burden to the country, but the homeland of Olympics is Olympia, Greece, and it deserves to be the only host of them every 4 years. Their foreign policy was very bad, too. It was not any improvement, but continuous retreats with respect to Turkey’s invasion in Cyprus, the Imia island crisis, Thrace, and many other issues with the “Sultans” of the East; the Skopjeans usurp of the Greek name “Macedonia” for their Slav nation, the Albanians by suppressing North Epirus and Greeks, there. Also, they took off the army from the borders and made Greece an unfenced vineyard for all the foreign criminals. Then, their foreign policy was absolutely wrong, too, as it was their domestic policy. The only thing that became a new science for them was corruption, immorality, and servility.

Unfortunately, the same people, with the same dirty politics; bribing, promising, and lying want to be in power forever and they have the support from the enemies of Greece. They caused the current crisis, which needs two generations to be effaced. They had created this inefficient and corrupted public sector by putting their family members and voters to work and were borrowing money to pay for their high salaries. It is unfair and unethical for the current and future generations of young people to pay PASOK’s and ND’s deadly mistakes or to leave the country and become immigrants because their unemployment, due to Troika (and Angela Merkel), has become over 60% and the suicides in thousands. How the country could go back to a normal state after its destruction and degeneration for 40 years? Only with God’s mercy and a Greek-Orthodox party in power.

What Prime Minister Antonis Samaras[7] is telling today that “Greece is back” is not true;[8] we wish to be true, but these are just politics (lies) for the forthcoming local and European elections. They are promising that they will distribute the budget “surplus” (social dividend) and they will offer social housing for the homeless; but, how can this be true? During periods of recessions, countries experience deficits because they reduce taxes and increase spending to stimulate the economy. Then, a current budget surplus is an anti-social, pro-cyclical policy, a criminal act towards the poor Greek citizens. Of course, there is no surplus. The 2013 budget has a deficit of €23.062 billion (€3.96 billion government’s deficit and €19.102 billion for bailing out banks).[9] For the budget of 2014, there is a need for a loan of €63.5 billion to be balanced. The last three years, 2012, 2013, and 2014, they have borrowed €273.5 billion. The past public debt was €321 billion and thus, the public debt is €600 billion.[10] They also issued a 5-year maturity government bond with high interest rate (over 5%) and a 3-month treasury bill with interest rate (over 2.5%),[11] and are giving other unrealistic promises to poor voters with the only objective to win the elections; but, at the same time they passed on Sunday night (May 25, 2014) new austerity laws from the Parliament to receive the new instalment of the loan. After the elections (May 25, 2014), they will go back to new memoranda and more severe austerities to satisfy the lenders. Angela Merkel went to Greece on Friday, April 11, 2014, to support the current Greek government and help it for the approaching elections for its obedience to her austerity policies that made 27% of the labor force unemployed and the economy to be in a deep recession for 6 years.

Finally, the road that PASOK and N.D. have laid out for Greeks, with their submission to dark powers (EU, etc.), is a dead-end and Greeks must vote them out from the government and ostracize them from the country. The truth is that Greece has to be independent, a sovereign nation, homogenous, self-sufficient, with her own public policies, her utilization of the national wealth and public resources, oil and gas, and other natural resources, she must decide by herself for her people’s future and not to follow the orders of some suspicious bureaucrats in Brussels; and of course, to go back to her Hellenic-Orthodox value system, otherwise it is impossible to recover from this multiform crisis. Greece is a reach nation with very efficient, educated, and progressive citizens, due to their historic DNA, but they need an efficient and effective government to lead and manage the country and not these tax collectors (the same “kotzabasides” since the period of the Ottoman occupation) that are today in “power” (actually, followers not leaders, even though that Greece has the Presidency of EU this period). Greece belongs to Greeks and it is not easy for someone to become Greek, if he is not from the same race, blood, language, culture, and faith. Greece has to leave Euro-zone and even better to leave the European Union (as a historic, unique, and civilizer of the world nation must be respectful by everyone and completely independent), if the country wants to continue its historic path to perfection, with the other Orthodox nations, and her role in the “last days”.

 

[1] See, John N. Kallianiotis, “The Greek Contribution to the World”, Macedonia Hellenic Land, January 29, 2014, pp. 1-107. macedoniahellenicland.eu/content/view/4366/78/lang,el/

[2] The same must happen for the liberal and atheist SYRIZA, for the German spies of POTAMI, and the pseudo-socialists of ELIA. These three parties might be worse than PASOK because they are communists, too. Alexandros Papadiamandis was saying:«Εώς πότε θα είμεθα αχαρακτήριστοι Γραικύλοι;»

[3] John N. Kallianiotis, “Greece will Need a Long Time to Recover after the PASOKian ‘Golden Age’”, Christian Vivliografia, April 9, 2014, pp. 1-2. https://christianvivliografia.wordpress.com/2014/04/09/greece-will-need-a-long-time-to-recover-after-the-pasokian-golden-age-the-deterioration-of-the-traditional-greek-greek-orthodox-paideia-brought-corruption-greediness-waste/

[4]And many of these ignorant (disrespectful to their ancestors, who gave their lives to liberate the country from the barbarian Muslim Turks), anti-Greek, and anti-Orthodox politicians want to build a mosque in Athens. Thus, they are putting a Trojan horse in the capital of the Orthodox Christianity and the country will be in real trouble.

[5]The legislative system in Greece is controlled by the EU, the executive power is exercised by the Troika, and the judiciary system is controlled by the repressed executive body of the Greek leaders (followers).

[6]One of them did not speak even the Greek language and he was not Christian-Orthodox, but he became the Minister of Education and Religion. The results were the expected (the planned) ones. He destroyed both, education and Orthodoxy. How these charlatans deceived an entire generation of Greeks and made them fanatic followers, is beyond of any logic.

[7] See, John N. Kallianiotis, “Greece is a Long Way from Back”, Huffington Post, April 27, 2014, pp. 1-2. huffingtonpost.com/dr-john-n-kallianiotis/greece-is-a-long-way-from_b_5223555.html

[8]See, Mιχαὴλ Ἠλιάδης, «Ἡ Ἑλλάδα ξεπερνᾶ δῆθεν τὴν κρίση. Τὰ ψέματα ἔχουν καὶ τὰ ὅριά τους», antibaro.gr/article/10526, April 15, 2014.

[9]See, Government Budget 2014, Ch. 3, p. 80, Table 3.4.

[10]See, Michael Iliades (President of the Party “KOINONIA”), antibaro.gr/article/10526

[11]In the U.S., a 3-month T-Bill has an interest rate of 0.03%.

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: