ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Γιατί τόσο μίσος τῶν Δυτικῶν εἰς βάρος τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων;»

Ὑπὸ διάλυση ἡ Οὐκρανία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Πολλοὶ ἀναλυτὲς διαπιστώνουν ὅτι τὸ ἀγεφύρωτο πολιτισμικὸ χάσμα, τὸ ἀμοιβαῖο βαθὺ μίσος καὶ ἡ ἑκατέρωθεν καχυποψία μεταξὺ τῆς φιλοδυτικῆς καὶ τῆς ρωσόψυχης Οὐκρανίας ὁδηγοῦν στὴ διάλυση καὶ στὸ τέλος τῆς χώρας, μὲ τὴ σημερινή της μορφή. Ὁ διχασμὸς εἶναι προφανὴς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, στὸ Στρατό, στὰ Σώματα Ἀσφαλείας, στὸ Κοινοβούλιο, στὴν Ἐκτελεστικὴ Ἐξουσία, στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες, στὴν Κουλτούρα, στὴ Θρησκεία. Στὸ Στρατό, στὰ Σώματα Ἀσφαλείας καὶ στὶς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες ὑπάρχουν ἀξιωματικοὶ καὶ ἄνδρες τόσο ἀπὸ τὴ Δυτικὴ ὅσο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ συνεργασθοῦν καὶ ὁ ἕνας ὑποβλέπει καὶ ὑποπτεύεται τὸν ἄλλον. Ὁ Sergio Romano, δημοσιογράφος τῆς ἔγκυρης ἰταλικῆς ἐφημερίδας   Corriere della Sera, στὶς 9 παρελθόντος Ἀπριλίου, ἔγραψε τὴν περίπτωση ἡ Οὐκρανία νὰ ἀποκτήσει τὸ καθεστὼς τοῦ Βελγίου, ὅπου δύο διαφορετικὲς ἐθνικὲς καὶ πολιτιστικὲς ὀντότητες (Βαλόνοι καὶ Φλαμανδοὶ) τὸ 1830 κατέστησαν ὁμόσπονδο κράτος, μὲ ἀπόφαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Τὸ πείραμα στὸ Βέλγιο ἔχει ἐν μέρει ἐπιτύχει, ἀλλὰ πάντοτε ὑπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις καὶ βεβαίως δὲν ὑπάρχει ὁ ἀπὸ αἰώνων ἀβυσσαλέος διχασμὸς τῆς Οὐκρανίας. (Σημ. Δὲς προηγούμενο ἄρθρο μου «Ἡ διχασμένη Οὐκρανία»).
.           Τὰ ὅσα τραγικὰ συμβαίνουν στὴν Οὐκρανία δὲν ὀφείλονται μόνο στὸν γεωστρατηγικὸ ἀνταγωνισμὸ μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Ρωσίας, δὲν εἶναι δηλαδὴ ἡ περίπτωση γιὰ τὴ Ρωσία τῶν παρακαυκασίων χωρῶν Γεωργίας, Ἀρμενίας καὶ Ἀζερμπαϊτζάν, ἤ, παλαιότερα, γιὰ τὶς ΗΠΑ, τῆς Κούβας. Οἱ Ρῶσοι τῆς Οὐκρανίας, μετὰ τὴν ἐξέγερση τῶν δυτικόφιλων στὴν πλατεία Μεϊντὰν καὶ τὸ πραξικόπημα σὲ βάρος τοῦ ρωσόψυχου νομίμου Προέδρου της Β. Γιανουκόβιτς, αἰσθάνονται ὅτι βρίσκεται σὲ κίνδυνο ἡ ἐθνική τους ταυτότητα ἀπὸ τὴν ἐπιθετικότητα τῆς Δύσης καὶ τῶν Οὐκρανῶν ὀπαδῶν της.
.           Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ νομίμου καὶ μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες ἐκλεγεμένου Προέδρου Γιανουκόβιτς ἀποτελεῖ πραξικόπημα. Ἂν τὸ ἴδιο συνέβαινε σὲ χώρα μὴ φιλικὴ στὴ Δύση, θὰ εἶχε ξεσηκωθεῖ τὸ Σύμπαν, πιθανὸν θὰ εἶχε ἐπέμβει τὸ ΝΑΤΟ καὶ οὐδεὶς θὰ ἀναγνώριζε τὸ νέο καθεστώς. Ἀντίθετα τὸν χωρὶς καμία νομιμοποίηση πρωθυπουργὸ τῆς Οὐκρανίας Ἀρσένι Γιατσένιουκ ὅλοι τὸν ἀναγνωρίζουν, τὸν δέχονται καὶ τὸν βοηθᾶνε… Ἕως καὶ ὁ Πάπας τὸν δέχθηκε, ποὺ βεβαίως στηρίζει μὲ κάθε τρόπο τὸ ἐπιβληθὲν παράνομο καθεστώς.
.           Ἡ ἀντίδραση τῆς Δύσης σὲ βάρος τῆς Ρωσίας ἐντάθηκε μὲ τὴν σ’ αὐτὴν ἔνταξη τῆς Κριμαίας μετὰ ἀπὸ Δημοψήφισμα, στὸ ὁποῖο τὸ 96% τῶν κατοίκων της τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἐντάξεώς της στὴ Ρωσία. Στὴν Κριμαία κατοικοῦν Ρῶσοι, σὲ ποσοστὸ 96%, πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν Κοσοβάρων στὸ Κοσσυφοπέδιο. Ὅταν οἱ Σέρβοι, μὲ τὰ χίλια δίκια τους, ἀφοῦ τὸ Κοσσυφοπέδιο εἶναι ἡ μήτρα τοῦ Ἔθνους τους, ὅπως τὸ Κίεβο γιὰ τοὺς Ρώσους, ζήτησαν νὰ μὴν ἀναγνωριστεῖ τὸ Δημοψήφισμα ποὺ διενήργησαν οἱ Μουσουλμάνοι Κοσοβάροι γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς περιοχῆς τους, ἡ Δύση ἀπάντησε ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης καὶ ἀμέσως τὸ ἀναγνώρισε… Ὅταν τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκαμαν οἱ Ρῶσοι τῆς Κριμαίας δὲν τὸ ἀναγνώρισε καὶ μίλησε γιὰ παράνομη ἐνέργεια… Πολὺ σωστὰ τὸ ἐπισήμανε σὲ ἄρθρο του ὁ εἰδικὸς σὲ θέματα γεωστρατηγικῆς Ὀλιβιὲ Ζαλὲκ στὸν «Le Monde Diplomatique» τοῦ Ἀπριλίου 2014.
.           Στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα ἀναμίχθηκαν οἱ ΗΠΑ καὶ οὐδεὶς ἔντιμος καὶ λογικὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ γιατί, πέραν τῆς στρατηγικῆς τους νὰ περιορίσουν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ρωσίας. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει μία ἔστω καὶ ἰσχνή, δικαιολογία, πὼς θέλει νὰ προωθήσει τὴ συνεργασία μὲ τὴν Οὐκρανία καὶ κάποτε νὰ τὴν ἐντάξει στοὺς κόλπους της, ὅπως ἔχει ἤδη κάνει μὲ τὶς ἄλλες πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες. Ὁ Μίκαελ Χάλτζελ, τοῦ Πανεπιστημίου Τζὸν Χόπκινς διερωτᾶται σχετικά: «Γιατί οἱ Ἀμερικανοὶ θά ᾽πρεπε νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Εὐρωπαίους;». Ὁ ρόλος τοῦ πλανητικοῦ χωροφύλακα, τοῦ ἐνεργοῦντος ἀνάλογα μὲ τὰ συμφέροντά του καὶ ὄχι μὲ τὸ Δίκαιο δὲν ταιριάζει στὴ Δημοκρατία τῶν ΗΠΑ.
.           Οἱ ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἡ Ρωσία γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ εἶναι οἱ περισσότερες κάτω ἀπὸ τὴ μέση. Λόγου χάρη, εἶναι προϊὸν προπαγάνδας ἡ ταύτιση τῆς Ρωσίας μὲ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τοῦ Πούτιν μὲ τὸν Στάλιν, ἢ τὸν Μιλόσεβιτς… Στοὺς διαφόρους λιβέλους, ποὺ γράφονται σὲ βάρος τῆς Ρωσίας, ἀποσιωπᾶται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πούτιν προστατεύει ὄχι μόνο τὰ συμφέροντα τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὕπαρξη τῶν συμπατριωτῶν του ποὺ ζοῦνε στὴν Οὐκρανία. Ἐπίσης δὲν ἀναφέρεται ὅτι ἐπὶ Στάλιν δὲν ὑπέφεραν μόνο οἱ Οὐκρανοί, ἀλλὰ ὅλη ἡ ΕΣΣΔ καὶ κυρίως οἱ Ρῶσοι. Ἑκατομμύρια Ρώσων ὁδηγήθηκαν στὰ ψυχιατρεῖα, στὰ γκουλάγκ, στὰ βασανιστήρια καὶ στὸν θάνατο καὶ χιλιάδες εἶναι οἱ Μάρτυρες ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Πίστη τους στὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι ἐπίσης προϊὸν προπαγάνδας ἡ ταύτιση τῶν κομμουνιστῶν διανοουμένων (Ἀραγκόν, Σάρτρ, Ζίντ, Ρίτσου) ποὺ εἶχαν γοητευθεῖ ἀπὸ τὸν Στάλιν μὲ τοὺς σημερινοὺς ἀκέραιους καὶ ἐλεύθερους στὸ φρόνημα πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ποὺ καταγγέλλουν τὶς ἀκρότητες τῶν φασιστῶν τοῦ Κιέβου, τὶς αὐθαιρεσίες τοῦ ἐκεῖ σημερινοῦ παράνομου καθεστῶτος καὶ τὶς ἐπιδιώξεις του σὲ βάρος τοῦ ρωσικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Πούτιν οὔτε ἅγιος εἶναι οὔτε ὁ πιὸ ἔντιμος τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἐξ ἄλλου οἱ περισσότεροι ποὺ κατέχουν ἐξουσία, σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Ἀλλὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐξετάζεται ἡ πολιτική του στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ ὄχι στὰ ἐσωτερικά τῆς χώρας του.
.           Ἡ ΕΕ ὀρθῶς δὲν θέλει νὰ εἰσέλθει σὲ ἕνα νέο ψυχρὸ πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία, γιατί καὶ ὠφελιμιστικὰ νὰ τὸ δεῖ, ἐκείνη θὰ χάσει. Οἱ περισσότερες χῶρες – μέλη της ἐξαρτῶνται ἐνεργειακὰ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ὀρθῶς λοιπὸν ἡ Γερμανία καὶ οἱ ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ ἐπιδιώκουν νὰ ὑπάρξει μία εἰρηνικὴ λύση, ἡ ὁποία νὰ ἱκανοποιεῖ ὅλους, ἔστω κι ἂν αὐτὸ σήμερα φαίνεται καὶ εἶναι ἀνέφικτο. Ὁ Ζαλὲκ στὸ ἄρθρο του, ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως, σημειώνει πὼς τρεῖς εἶναι οἱ προτεραιότητες γιὰ τοὺς Οὐκρανούς, ἂν θέλουν νὰ μὴν διαλυθεῖ τὸ κράτος τους: Πρώτη ἡ ἀνεύρεση γεωπολιτικῆς ἰσορροπίας μεταξὺ Ρωσίας καὶ Εὐρώπης, θέμα ποὺ ὅπως ἔχουμε γράψει ἔχει βάθος αἰώνων. Δεύτερη ἡ πολιτισμικὴ καὶ γλωσσικὴ ἰσότητα μεταξὺ τῶν πολιτῶν τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας. Καὶ τρίτη ἡ καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς τῆς μετακομμουνιστικῆς ἐπιχειρηματικῆς καὶ κρατικῆς ἐλίτ. Ὅμως φαίνεται πὼς κάποιοι θερμοκέφαλοι στὶς ΗΠΑ ἐπιθυμοῦν τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ἔτσι ἡ χώρα τους θὰ ἐνισχύσει τὴν πλανητικὴ κυριαρχία της…

Γιατί τόσο μίσος σὲ βάρος τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων;  

.               Ἀπὸ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς δυτικῆς ἰντελιγκέντσιας ἐκφράζεται ἕνας ἱεροεξεταστικὸς φανατισμὸς κι ἕνα μίσος σὲ βάρος τῶν Ρώσων καὶ γενικὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Λὲς καὶ πρέπει νὰ ἐξοντωθοῦν, ὅπως οἱ Ἰνδιάνοι στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἡσυχάσουν καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐναλλακτικὴ πρόταση ζωῆς, ἔξω ἀπὸ τὴ μετανεωτερικὴ δυτική. Ὁ Μάρτιν Κέτλ ἔγραψε στὴν ἀγγλικὴ ἐφημερίδα «Γκάρντιαν» ὅτι διαβάζοντας τὰ κείμενα τοῦ Ἀμερικανοῦ διπλωμάτη Τζὸρτζ Κέναν, ποὺ διαμόρφωσε τὴν ἀμερικανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στρατηγική τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, καταλήγει ὅτι «οἱ παραλληλισμοὶ ἀνάμεσα στὴ Ρωσία τοῦ Πούτιν καὶ τὴ Ρωσία τοῦ Στάλιν εἶναι ξεκάθαροι. Ἀνάμεσα σὲ ἄλλους ὁ ρωσικὸς ἐθνικισμός, ἡ ἀναξιοπιστία, ἡ θεμελιώδης ἀπουσία κοινῶν ἀξιῶν μὲ τὴ Δύση, ἡ σημασία τοῦ πυρηνικοῦ ἀδιεξόδου…». Φυσικὰ γιὰ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὴν ἀναξιοπιστία τῶν ΗΠΑ οὐδὲν ἀναφέρεται.
.           Ἐκφραστὴς τοῦ ἀντορθοδόξου φανατισμοῦ εἶναι ὁ γνωστὸς Ἀμερικανὸς καθηγητὴς Σάμιουελ Χάντιγκτον (1927-2008). Στὸ βιβλίο του «Ἡ σύγκρουση τῶν Πολιτισμῶν καὶ ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς παγκόσμιας τάξης», ποὺ προκάλεσε πολλὲς συζητήσεις, γράφει ὅτι «ἡ Εὐρώπη τελειώνει ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ δυτικὴ Χριστιανοσύνη καὶ ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία». (Σημ.!!!)… Καὶ συνεχίζει: «Ὁ πρῶτος στόχος ποὺ πρέπει νὰ θέσει ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη εἶναι “νὰ ἀπορροφηθοῦν ξανὰ οἱ λαοὶ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης στὴ δική μας πολιτιστικὴ καὶ οἰκονομικὴ κοινότητα, ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ ἀνήκουν: νὰ συσφίγξουμε τοὺς δεσμοὺς μεταξὺ Λονδίνου, Παρισιοῦ, Ρώμης, Μονάχου, καὶ Λειψίας, Βαρσοβίας, Πράγας καὶ Βουδαπέστης”….Ὁ Πρόεδρος τῆς Λιθουανίας εἶχε πεῖ ὅτι οἱ Λιθουανοὶ εἶχαν νὰ διαλέξουν μεταξὺ “δύο πολιτισμῶν” καὶ ἐπέλεξαν τὸν λατινικὸ κόσμο, προσηλυτίστηκαν στὸν ρωμαιοκαθολικισμὸ καὶ ἐπέλεξαν μία μορφὴ κρατικῆς ὀργάνωσης, ποὺ στηρίζεται στὸ νόμο. Μὲ παρόμοιο τρόπο οἱ Πολωνοὶ λένε ὅτι ἀνήκουν στὴ Δύση ἀπὸ τὸν 10ο αἰώνα, ὅταν ἐπέλεξαν τὸ δυτικὸ Χριστιανισμὸ ἔναντι τοῦ Βυζαντίου…»
.            «…Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀποτελεῖ μέρος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ ὑπῆρξε ἡ πατρίδα τοῦ κλασσικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε, μὲ τὴ σειρά του, σημαντικὴ πηγὴ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Στὴν ἀντιπαράθεσή τους μὲ τὴν Τουρκία οἱ Ἕλληνες θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς ἱστορικὰ ὑπερασπιστὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ… Παρόλα αὐτὰ ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἐξαίρεση ὡς ὀρθόδοξος ξένος στοὺς δυτικοὺς ὀργανισμούς. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἕνα εὔκολο μέλος οὔτε γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ καὶ δυσκολεύεται νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀρχὲς καὶ στὰ ἤθη καὶ τῶν δύο… Ἡ συμπεριφορὰ τῆς Ἑλλάδος ὡς προεδρεύουσας τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ τὸ 1994 ἐξόργισε τὰ ἄλλα μέλη καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης χαρακτήρισαν λάθος τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος….».
.           Γιὰ τὴν Οὐκρανία ὁ Χάντινγκτον βλέπει ὡς πιθανὴ ἐκδοχὴ νὰ διασπαστεῖ σὲ δύο ξεχωριστὲς ὀντότητες κατὰ μῆκος τῆς πολιτισμικῆς συνοριακῆς γραμμῆς καὶ ἡ ἀνατολικὴ πλευρὰ νὰ συγχωνευθεῖ μὲ τὴ Ρωσία. Ἐπίσης ἀναφέρει τὴν περίπτωση τῆς Κριμαίας, ὅπου τὸ 1992 ἡ ἐκεῖ Βουλὴ ἀνακήρυξε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πιέσεις ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της. Ὁ Χάντινγκτον ἀπὸ τότε (Σημ.: Σὲ πρώτη ἔκδοση στὰ ἀγγλικὰ τὸ βιβλίο του ἐκδόθηκε τὸ 1996) προέβλεψε πὼς μία δυτικὰ προσανατολισμένη Οὐκρανία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι βιώσιμη «μόνο ἂν εἶχε ἰσχυρὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ δυτικὴ ὑποστήριξη. Καὶ μία τέτοια ὑποστήριξη εἶναι, μὲ τὴ σειρά της, πιθανὸ νὰ ὑπάρξει μόνο ἂν οἱ σχέσεις μεταξὺ Δύσης καὶ Ρωσίας ὑποχωρήσουν σημαντικὰ καὶ καταλήξουν νὰ μοιάζουν μὲ αὐτὲς ποὺ ὑπῆρχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου». Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ γεωστρατηγικοὶ ἀναλυτές, ὅπως ὁ Χάντιγκτον, ἀπὸ τότε πρόβλεπαν καί, οὐσιαστικά, πρότειναν τὶς σημερινὲς ἐξελίξεις καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου…
.           Ὁ Ντοστογιέφσκι στὸ Ἡμερολόγιό του περιγράφει αὐτὸ τὸ μίσος τῶν Δυτικῶν ἔναντι τῆς ἰσχυρῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ Δύση δὲν θέλησε ποτὲ καὶ μία ἰσχυρὴ Ἑλλάδα… Στὰ 1876 ἔγραψε: «Ἡ Εὐρώπη ποτὲ δὲν μᾶς ἔδειξε ἐμπιστοσύνη. Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς δεῖ παρὰ μόνο μὲ ἐχθρότητα». Καὶ πάρα κάτω σημειώνει τὴ γοητεία ποὺ ἀσκεῖ σὲ ὁρισμένους Ρώσους ἡ ἡδονιστικὴ ζωὴ τῆς Δύσης, ποὺ παρουσιάζεται ὡς «σύγχρονη» καὶ «ἀπελευθερωμένη». Γράφει ὁ μέγας Ρῶσος συγγραφέας: «Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς Ρώσους ἄλλαξαν θρησκεία καὶ πέρασαν στὸν Καθολικισμό… Οἱ συντηρητικοὶ στὴν Εὐρώπη εἶναι ριζικὰ ἀρνητικοὶ ἀπέναντι στὴ Ρωσία. Ἀποτελοῦν τοὺς καταστροφεῖς, τοὺς ἐχθρούς της Ρωσίας! Ἡ ἔχθρα τους πρὸς τὴ Ρωσία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία σημαίνει γι’ αὐτοὺς τὸν ἀληθινὸ Εὐρωπαῖο, τὸ αὐθεντικὸ παιδὶ τοῦ πολιτισμοῦ…».-

  Ὁ Θρησκευτικὸς χωρισμὸς τῶν Σλαύων

.              Δώδεκα εἶναι οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ κατοικοῦνται κυρίως ἀπὸ Σλαύους, ποὺ παλαιότερα ἦσαν ὅλοι Ὀρθόδοξοι. Στὸ διάβα τῶν αἰώνων ὁρισμένοι ἀποσπάσθηκαν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀσπάσθηκαν τὸν Καθολικισμό, τὸν Προτεσταντισμὸ ἢ τὸ Ἰσλάμ. Ὁ Χάντιγκτον ὑποστηρίζει πὼς ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀφομοιώσει ὅσους ἀσπάστηκαν τὸν Πάπα καὶ αὐτοὶ εἶναι πλέον μέρος τῆς Δύσης, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ τοὺς κατατάσει μαζὶ μὲ τὸ Ἰσλάμ… Στὶς σλαυικὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ μὲ βάση τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ οἶκος Ντὲ Ἀγκοστίνι οἱ κάτοικοι θρησκευτικὰ κατανέμονται ὡς ἀκολούθως:

Στὴ Βοσνία Ἐρζεγοβίνη ὑπῆρξε βίαιος ἐξισλαμισμὸς καὶ ἐκκαθολικισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων. Σήμερα στὴ, λόγῶ θρησκευτικῶν διαφορῶν, θνησιγενῆ αὐτὴ χώρα τὸ 43% εἶναι Μουσουλμάνοι, τὸ 39% Ὀρθόδοξοι, καὶ τὸ 18% Ρωμαιοκαθολικοί.

Στὴ Βουλγαρία τὸ 88,2% εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 11,8% Μουσουλμάνοι, -τουρκογενεῖς, ἀθίγγανοι καὶ πομάκοι.

Στὴν Κροατία, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἡγεμόνων, ποὺ τὴν ὑπέταξαν, οἱ κάτοικοι ἀλλαξοπίστησαν καὶ μετέτρεψαν τὸ ἀλφάβητό τους ἀπὸ κυριλλικὸ σὲ λατινικό. Ἔτσι, κατὰ τὸν Χάντιγκτον, «ἐκσυγχρονίστηκαν». Σήμερα τὸ 88,4% εἶναι Ρωμαιοκαθολικοί, τὸ 5,6% Ὀρθόδοξοι, τὸ 2,3% Μουσουλμάνοι καὶ τὸ 0,6% Προτεστάντες.

Στὴ Λευκορωσία οἱ περισσότεροι Σλαῦοι κάτοικοί της ἀντέστησαν στοὺς κατὰ καιροὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς ἡγεμόνες ποὺ τοὺς ὑπέταξαν. Σήμερα τὸ 82% εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 18% Ρωμαιοκαθολικοί. Τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Οὐκρανία τοὺς ἔχουν θορυβήσει. Φοβοῦνται μήπως ἔρθει ἡ σειρά τους…

Στὴν Οὐκρανία τὸ 85% εἶναι Ὀρθόδοξοι, διεσπασμένοι σὲ τρία κομμάτια, τὸ 8,2% Ρωμαιοκαθολικοί, κανονικοὶ καὶ Οὐνίτες, καὶ τὸ 3,6% Προτεστάντες.

Στὴν Πολωνία οἱ Σλαῦοι τῆς χώρας ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ προσχώρησαν στὸν Πάπα καὶ στὸν ἐκδυτικισμό. Σήμερα τὸ 90,7% εἶναι Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ τὸ 1,4% Ὀρθόδοξοι, κυρίως Λευκορῶσοι.

Στὴ Ρωσία τὸ 85% εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸ 8,4% Προτεστάντες – ἡ προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα τους κάνει θραύση στὴν μετακομμουνιστικὴ ἐποχὴ – καὶ τὸ 7% Μουσουλμάνοι – Τάταροι, Τσετσένοι καὶ ἄλλοι.

Στὴ Σερβία καὶ στὸ Μαυροβούνιο -μία ἀκόμη περίπτωση ποὺ ὁ τοπικιστικὸς φανατισμὸς δρᾶ διχαστικὰ στὸν ἴδιο λαό- οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἀκολούθησαν τοὺς Κροάτες καὶ τοὺς Σλοβένους ἀδελφούς τους καὶ δὲν ὑπέκυψαν στὸν Πάπα. Ἀκολουθοῦν τὴν κυριλλικὴ γραφή, δηλαδὴ μιλᾶνε μὲ τοὺς Κροάτες καὶ τοὺς Σλοβένους τὴν ἴδια γλώσσα, ἀλλὰ τὴν γράφουν διαφορετικά… Τὸ 75,2% εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸ 19% Μουσουλμάνοι (Σημ.: Περιλαμβάνονται οἱ Κοσοβάροι) καὶ τὸ 5,8% Ρωμαιοκαθολικοί.

Στὰ Σκόπια τὸ 72% τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸ 28,3% Μουσουλμάνοι – κυρίως Ἀλβανοί–, καὶ τὸ 1% Ρωμαιοκαθολικοί.

Στὴ Σλοβακία οἱ Σλαῦοι κάτοικοι τῆς χώρας ἔχουν ὑποστεῖ σοβαρότατες ἐπιδράσεις ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς τῆς χώρας τους. Ἀποτέλεσμα σήμερα τὸ 60,4% νὰ εἶναι Ρωμαιοκαθολικοί, τὸ 6,3% Προτεστάντες, τὸ 1% Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 30% δηλώνουν ἄθεοι.

Στὴ Σλοβενία οἱ Σλαῦοι κάτοικοί της ὑπέστησαν ὅσα καὶ οἱ γείτονές τους Κροάτες. Τὸ 82,9% εἶναι Ρωμαιοκαθοκοί, τὸ 2% Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 10% δηλώνουν ἄθεοι.

Στὴν Τσεχία ἰσχύουν τὰ ἴδια μὲ αὐτὰ τῆς Σλοβακίας. Σήμερα οἱ κάτοικοί της, σὲ ποσοστὸ 55% (!!!) δηλώνουν ἄθεοι, τὸ 39,2% Ρωμαιοκαθολικοί, τὸ 3,7% Προτεστάντες καὶ τὸ 0,5% Ὀρθόδοξοι. –

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: