ΤΑ «ΧΟΥΈΛΙΑΣ» ΤΟῦ ’21 (Σαρ. Καργάκος) «Μὲς στὴν ἔρμη χώρα, ποιός μένει νὰ κρατήσει ἄσβηστο τὸν πυρσὸ τοῦ ’21;»

Τ «χουέλιας» το ’21

Τοῦ Σαρ. Καργάκου

.            Κάθε φορὰ ποὺ πλησιάζει μία ἐθνικὴ ἐπέτειος τρέμω γιὰ τοὺς… νεκρούς μας! Μὴν ἔλθουν ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ Κάτω Κόσμου καί, βλέποντας τὰ χάλια τοῦ Πάνω Κόσμου μας, ζητήσουν ἀπὸ τὸ Χάρο νὰ τοὺς πάει στὰ τρίσβαθα κι ἀκόμη πιὸ βαθειά. Εἶναι θλιβερὸ σὲ κάθε ἐθνικὴ ἐπέτειο οἱ ἥρωες νεκροί μας νὰ διαπιστώνουν μελαγχολικά, πόσο δὲν μοιάζουνε μὲ μᾶς. Ἐκεῖνοι ἦσαν ἀπὸ ἄλλη «πάστα». Ἐμεῖς γίναμε πιὸ μαλακοὶ κι ἀπὸ ὀδοντόπαστα. Φοβόμαστε ἀκόμη καὶ τὴ σκιά μας! Οἱ μόνοι ποὺ λεβεντοπερπατοῦν εἶναι οἱ κακοποιοί. Οἱ πιὸ ἀδιάντροποι νοσφίζονται καὶ τὸ ’21. Κι ἦταν φυσικό, γιατί χάσαμε τὰ ἴχνη, χάσαμε τὸ βηματισμὸ ποὺ μᾶς ἔφερναν ὣς τὸ ’21.
.          Διάβασα πρὶν ἀπὸ καιρὸ κάτι ἐντυπωσιακό. Κοντὰ στὴν Ἀβάνα ὑπάρχει τὸ πιὸ σεβάσμιο μνημεῖο τῆς Κούβας: Μία σειρὰ ἀπὸ ἀχνάρια ποδιῶν πάνω στὸν πετρωμένο πηλὸ στὴν ὄχθη μίας λίμνης. Τὰ ἀχνάρια αὐτὰ εἶναι γνωστὰ μὲ τὴν ὀνομασία «Χουέλιας ντὲ Ἀκαχουλίνκα». Χουέλιας εἶναι τὰ ἀχνάρια καὶ Ἀκαχουλίνκα εἶναι τὸ ὄνομα τῆς λίμνης. Σ’ ἕναν ἀπρόσεκτο ἐπισκέπτη κάποιος ἀπὸ τοὺς γέροντες τῆς περιοχῆς ἔκανε μία παρατήρηση σοφή: «Πρόσεχε πο πατς, γιατί τ χνάρια σου μπορε ν ζήσουν περισσότερο π σένα»!
.               Δὲν νομίζω ὅτι ἔχει λεχθεῖ τίποτε σοφώτερο γιὰ τὴν ἱστορία. Λένε πὼς ἡ ἱστορία εἶναι μία ἐπιστήμη –καὶ τέχνη προσθέτω ἐγὼ– ποὺ μελετᾶ τὰ ἀχνάρια ποὺ ζοῦν περισσότερο ἀπό μᾶς. Τὰ ἴχνη ποὺ μᾶς δείχνουν ἀπὸ ποῦ προερχόμαστε, ὥστε νὰ ξέρουμε καὶ πρὸς τὰ ποῦ πρέπει νὰ πορευόμαστε. Βέβαια στὴν Κούβα ὑπάρχει καὶ κάτι ποὺ οἱ ἐντόπιοι ὀνομάζουν «μάτα πόλο», δίλεκτη φράση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ μὲ τὸν ὅρο «δεντροφονιᾶς». Πρόκειται γιὰ φυτὰ τύπου κληματσίδας ποὺ ζοῦν παρασιτικά, ποὺ ἀναρριχῶνται καὶ στὰ πανύψηλα «μπάνιαν», τὰ στραγγίζουν, τὰ στραγγαλίζουν καὶ ζοῦν αὐτά, τὰ παράσιτα, ἐνῶ τὰ δέντρα ποὺ τὰ φιλοξένησαν πεθαίνουν.
.              Μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν εἰσαγωγὴ θέλω νὰ πῶ ὅτι κάποιοι στὸν τόπο μας ἐδῶ καὶ καιρὸ προσπαθοῦν νὰ σβήσουν τὰ «χουέλιας» τοῦ ’21 κι ἔτσι νὰ μὴν ἰσχύει στὴ ζωή μας τὸ Κρητικό: «Τῶν μπροστινῶν πατήματα, τῶν πισινῶν γεφύρια». Νὰ μὴ βαδίζουμε, ὅπως βάδιζαν οἱ πρόγονοί μας, πού, ὅπως γράφει ὁ Μακρυγιάννης, ἔκαναν τὸν τόπο τοῦτο «νὰ ματαειπωθεῖ Ἑλλάς». Ν μν ξέρουμε πο πατμε κα πρς τ πο τραβμε κα πυξίδωτοι ν βαδίζουμε προσδιόριστα στ σκοτάδι το μέλλοντος.
.             Αὐτοὶ οἱ «δεντροφονιάδες», ποὺ μὲ κομματικὲς πλάτες ἀνέβηκαν σὲ θώκους ψηλοὺς καὶ μὲ κάθε λογῆς παρεμβολὲς ἐλέγχουν τὴν ἐπίσημη διανόηση καὶ τὰ λεγόμενα «μήντια», προσπαθοῦν νὰ θανατώσουν τὴν Βασιλικὴν Δρῦν τῆς Ἱστορίας τοῦ ’21 καὶ οἱ νέοι μας ἀνιστόρητοι νὰ ἀκολουθοῦν τὸ «μονοπάτι τοῦ τυφλοῦ ἄνθρωπου», ὅπως λένε οἱ Ἰνδιάνοι τοῦ Μεξικοῦ. Παρὰ τὴν πολικὴ θερμοκρασία ποὺ τυλίγει ὅσους τολμοῦν νὰ μάχονται γιὰ νὰ μὴν ἐξαλειφθεῖ ἡ μνήμη τοῦ ’21, ὑπάρχουν ἀκόμη Ἀργοναῦτες τοῦ πνεύματος. Ἥρωες τῆς αὐταπαρνήσεως ποὺ μοχθοῦν νὰ μὴν ὁδηγηθεῖ ὁ λαός μας στὴ «Χώρα τῶν Τυφλῶν». Νὰ ἀποτραπεῖ ἡ πνευματικὴ καὶ ἐθνική μας τύφλωση.
.            Ἀλλ’ αὐτοὶ δὲν ἀρκοῦν καὶ φοβᾶμαι ὅτι ματαιοπονοῦν. Ὁ λαός μας –ἰδίως ὁ κόσμος τῆς νεολαίας– ἔχει μείνει παντελῶς ἄρριζος. Τ δέντρο τς παραδόσεως χει κοπε σύρριζα. Οἱ ρίζες, ποὺ φθάνουν ὣς τὶς φλέβες τοῦ ’21, ἔχουν σπάσει. λαός μας νόμισε τι πογειώθηκε, πειδ πγε ψηλ σν τν χαρταετό. λλ μ κομμένο σπάγκο! Τώρα κινδυνεύει νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὸ μαῦρο του τὸ χάλι στὰ χάη τῆς ἱστορίας τοῦ μέλλοντος. Διότι καὶ τὸ μέλλον ἔχει τὴ δική του ἱστορία. Δυστυχῶς στοὺς καιρούς μας χάθηκαν οἱ Σίβυλλες καὶ τὰ μαντεῖα τῶν ἀρχαίων χρόνων ποὺ μέσῳ τῶν χρησμῶν ἐξεμαίευαν ἀπὸ τοὺς θεοὺς τὰ σκοτεινὰ νήματα τῆς μοίρας. Καὶ ἡ χριστιανικότητά μας ἔχει ἀρχίσει νὰ χάνει τὰ διαισθητικά της χαρακτηριστικά. Τὸ πολὺ νὰ λειτουργεῖ σὰν μία παρηγορητικὴ δύναμη· ὄχι σὰν ὁδοδείκτης. Δὲν πιστεύουμε εἰλικρινὰ στὸ δρόμο ποὺ μᾶς δείχνει. Ἀσκοῦμε ὑποκρισία θρησκευτικότητας. Ὁ Γολγοθὰς ἔχει πολὺ ἀνήφορο…
.           Ἡ δική μου γενιὰ ποὺ γαλουχήθηκε μὲ πολὺ ’21 ἀπέρχεται. Ἡ παλαιότερη jam transiit. Ἔχει ἤδη ἀπέλθει. Μς στν ρμη χώρα,ποιός μένει ν κρατήσει σβηστο τν πυρσ το ’21; Πόσοι ἀπὸ τοὺς λεγόμενους σοφούς, ποὺ κατὰ καιροὺς καλοῦν οἱ κυβερνῆτες μας νὰ τοὺς δώσουν φῶς, μποροῦν νὰ ἀποκρυπτογραφήσουν τὴν ἀπόκρυφη γλώσσα τῆς μοίρας; Δὲν ἀερολογῶ καὶ οὔτε μοῦ ἀρέσει νὰ παραπέμπω σὲ μεταφυσικοῦ τύπου λύσεις. Ὡστόσο, ἀκράδαντα πιστεύω ὅτι τ μέλλον τν νέων εναι κρεμασμένο μ μία κλωστ π οράνιο φς.
.                Κι αὐτὸ τὸ φῶς μᾶς τὸ προσφέρει ἄπλετα ἡ μελέτη τοῦ ’21. Ἂς σκύψουν οἱ νέοι στὶς πρωτογενεῖς πηγές. Τί εναι δική μας κατάσταση μπρς στ ζοφερ χρόνια τῆς σκλαβις; Λέγει ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ στὰ «Ἀπομνημονεύματα» ποὺ ὑπαγόρευσε στὸν Γ. Τερτσέτη: «Ἀφοῦ χαλιώντας ἡ Κωνσταντινούπολις ἐπυκνώθη ὁλοῦθε τὸ σκοτάδι τῆς δουλείας, συνέβη εἰς τὴν ἑλληνικὴν φυλήν ὅ,τι συμβαίνει τὴν νύχτα εἰς τὸν κόσμον, ποὺ ἡ ὥρα ἡ πλέον σκοτεινή, ἡ πλέον θαμπή τῆς νυχτὸς εἶναι ἡ ὥρα ποὺ σιμώνει τὸ φῶς τῆς ἡμέρας».

.             Ἀλλὰ τ φς το γλιτωμο δν ρχεται μόνο του. Πρέπει ν τ ζητήσουμε κα ν μοχθήσουμε ν τ φέρουμε στν ψυχ κα τ πνεμα μας. Χρειάζεται ἐπίπονη καὶ ἐπίμονη προσπάθεια γιὰ νὰ ἀναστήσουμε μέσα μας τὸ ’21. Ὅπως γράφω σὲ τελευταία μελέτη μου, τὸ ’21 ἔχει πολὺ πληγωθεῖ. Πρέπει νὰ κλείσουμε τὶς δικές του, γιὰ νὰ κλείσουν καὶ οἱ δικές μας πληγές. Πληγώνοντας τὸ παρελθόν, πληγώνουμε τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον.

ΠΗΓΗ: sarantoskargakos.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: