«ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ». (Στὴν ἴδια σχολὴ δηλαδὴ θὰ διδάσκεται ἡ εἰρήνη καὶ ὁ πόλεμος, θὰ ὁμολογεῖται καὶ διακηρύσσεται ἡ θεότητα τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ἀκραῖος ἀρειανισμὸς τῆς ἄρνησης καὶ τῆς προδοσίας τοῦ Χριστοῦ.)

“ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΩ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ,
ΘΑ ΣΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΩ ΟΛΟΥΣ…
ΘΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΩ ΟΛΑ…”

τῆς «Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαμίας»

.              Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ βλέπουμε ἀπὸ τὰ μέσα τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης ὀλιγόλεπτα βίντεο – ντοκουμέντα ἀναμφισβήτητα καὶ ἀπόλυτα ἀληθινὰ σφαγῆς χριστιανῶν στὴν Συρία καὶ παλιότερα στὴ Β. Ἀφρική. Σφάζουν δηλ. φανατικοὶ μουσουλμάνοι ἀντιπάλους τους χριστιανούς, ὄχι μόνο ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ μικρὰ παιδιά. Θύτες οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Θύματα οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως παλιὰ ἔτσι καὶ τώρα ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
.              Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, οἱ ἐσκοτισμένοι καὶ δαιμονισμένοι ἀπὸ τὴν ἡμισέληνο, δηλ. οἱ περιοδικὰ σεληνιαζόμενοι καὶ ὑπὸ πνευμάτων φονικῶν καὶ ἀκαθάρτων ἐλαυνόμενοι, σφάζουν ὑμνώντας οἱ δυστυχεῖς, τὸν Ἀλλάχ. Νομίζουν ὅτι προσφέρουν στὸ θεὸ τους θεάρεστο ἔργο καὶ σφάζοντας θὰ ἐξασφαλίσουν μία θέση στὸν ψεύτικο παράδεισό τους. Οἱ μουσουλμάνοι σφάζουν καὶ οἱ χριστιανοὶ σφαδάζουν.
.              Ἀλήθεια, ὑπάρχει πουθενὰ ἕνα βίντεο σφαγῆς μουσουλμάνου ἀπὸ χριστιανούς; Πουθενά. Οὔτε ἕνα. Τὸ κακὸ ὅμως πιὸ εἶναι καὶ τὸ ἄκρως ἐξοργιστικό: ὅτι ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν θεολόγοι καθηγητὲς τῆς παρεκκλίνουσας θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης ἐψήφισαν οἱ ἀνόητοι καὶ ἐλλειπτικοί, οἱ συμπλεγματικοὶ καὶ ψοφοδεεῖς, οἱ ἀνθρωπάρεσκοι καὶ εὐρωαλλοιθωρίζοντες, οἱ ἐκκοσμικευμένοι καὶ χαλαροὶ στὸ νοῦ, τὴν ἵδρυση ἕδρας μουσουλμανικῶν σπουδῶν ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ἕδρες τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ἔβαλαν οἱ εὐλαβεῖς βλαμμένοι “τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν τόπῳ ἁγίῳ”. Τὴν ἄρνηση μὲ τὴν καταλλαγή, τὴν ἁγιότητα μὲ τὴν ἀγριότητα, τὸν φανατισμὸ μὲ τὴν ἀνεκτικότητα, τὸν πόλεμο κατὰ τῶν ἀπίστων μὲ τὸν σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα. Καλὰ ἔλεγαν παλιὰ ὅτι “τὸ κακὸ θὰ ᾽ρθεῖ ἀπὸ τοὺς μορφωμένους”.
.              Ὢ τῆς ἠλιθιότητος καὶ τῆς προκλητικῆς ἀνοησίας τῶν ψηφισάντων τὴν ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ μακαβρίου τμήματος ὀθωμανικῶν καὶ κορανικῶν σπουδῶν! Δὲν τήρησαν οὔτε τὴν δογματικὴ ἀκρίβεια οὔτε τὴν ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας. Ποῦ ἀλλοῦ, σὲ ποιά θεολογικὴ σχολὴ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπάρχει κάτι ἀνάλογο; Σὲ ποιά μουσουλμανικὴ χώρα ὑπάρχει κάτι ἀντίστοιχο; Στν δια σχολ δηλαδ θ διδάσκεται ερήνη κα πόλεμος, θ μολογεται κα διακηρύσσεται θεότητα το Κυρίου κα κραος ρειανισμς τς ρνησης κα τς προδοσίας το Χριστο.
.              Θεέ μου, γιατί χάθηκε τὸ μέτρο καὶ ἡ σύνεση στοὺς νόες τῶν Ἑλλήνων καὶ δὴ τῶν Ὀρθοδόξων; Τί ἔχουμε πάθει; Μὰ δὲν ὑπάρχει μία φωνὴ νὰ σταματήσει τὸν κατήφορο; Μία ἀρχιερατικὴ συνείδηση, μία συνοδικὴ διαγνώμη, ἕνας ἀφορισμός, ἕνα ἀνάθεμα γιὰ τὴν βλακεία τῶν δῆθεν θεολόγων καὶ τῶν δῆθεν εὐσεβῶν; Δηλαδὴ φέραμε ἐδῶ μὲ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν ζόφωση τῶν πολιτικῶν δύο ἑκατομμύρια μουσουλμάνων, ἀνακατασκευάζουμε τζαμιά, ἀφήνουμε νὰ ἁλωνίζουν ἰμάμηδες καὶ περιτετμημένοι τοῦρκοι ὑπουργοὶ στὴ Θράκη, σκεφτόμαστε νὰ ἀνεγείρουμε καὶ τέμενος στὴν Ἀττικὴ καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφταναν ὅλα αὐτά, φτειάχνουμε καὶ ὀργανώνουμε καὶ τὴ θεωρητικὴ ὑποδομὴ γιὰ νὰ μᾶς σφάξουν καλύτερα καὶ μία ὥρα ἀρχύτερα. “Ποιά εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ ψεύδους μὲ τὴν ἀλήθεια λέγει ὁ Παῦλος. Ποιά σχέση χει τ μισαλλόδοξο σκοτάδι μ τ νέσπερο, ερηνικ κα λεύθερο φς το Χριστο;
.              “Πρόσθες αὐτοῖς κακὰ Κύριε, προσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδοξοις τῆς γῆς… ἐκλίποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς”, λέγει ὁ ψαλμωδὸς εὐχόμενος πρὸς τὸν δίκαιο Θεό. Ἀντὶ νὰ ἔχει ξεσηκωθεῖ ὅλος ὁ πλανήτης, τὰ χριστιανικὰ κράτη, οἱ Ἐκκλησίες, οἱ θεολογικὲς σχολές, οἱ ἱερωμένοι, οἱ ὅπου γῆς χριστιανοί, οἱ στρατοὶ τῶν ὀρθοδόξων καὶ νὰ καυτηριάσουν καὶ σταματήσουν τὴν αἱματοχυσία τῶν ἀμνῶν τοῦ Χριστοῦ, κάνουν οἱ ἀπαίσιοι τὰ στραβὰ μάτια. Βλέπετε δὲν τοὺς ἀφήνει τοὺς χριστιανοὺς τῆς δύσεως ὁ μαμμωνὰς καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία ψυχῆς καὶ σώματος. Ὁ ἀνθρωποκτόνος πατέρας τους ἐλέγχει τὶς συναγωγὲς τοῦ σατανᾶ, τὶς ἐκκλησίες τῆς δύσεως.
.              Δυστυχῶς κι ἐμεῖς, οἱ ἑλληνορθόδοξοι, ποὺ ἔχουμε τόσα περάσει καὶ βιώσει πάνω στὸ δέρμα μας ὅλους τοὺς αἰῶνες ποὺ εἴμαστε γείτονες μὲ τὴν κατάρα τῆς Ἀνατολῆς, τοῦ μουσουλμάνους τούρκους. Ὁ Παῦλος ὅμως λέγει: “εἴτε πάσχει ἕνα μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη. Πρέπει νὰ χαίρουμε μετὰ χαιρόντων καὶ νὰ κλαῖμε μετὰ κλαιόντων”. Τίποτε δυστυχῶς δὲν κάνουμε. Εμαστε βρωμερο κα τρισάθλιοι χριστιανο το γλυκο νερο. Ζομε στν κόσμο το καλο παγωτο.
.              Γιὰ μαρτύριο καὶ μαρτυρία ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἂς ἀκούσουμε τὸ πικρὸ παράπονο καὶ τὴν ματωμένη προειδοποίηση πρὸς τοὺς σφαγεῖς τοῦ ἑνὸς ἐσφαγμένου μικροῦ σύρου μαθητῆ λίγο προτοῦ τὸ ἅγιο κεφαλάκι του πέσει κομμένο ἀπὸ τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη, τὰ χασισοποτισμένα τέρατα τοῦ ἀραβικοῦ καὶ μουσουλμανικοῦ τζιχάντ, τοὺς μισθοφόρους τοῦ Κατὰρ καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας: “Ὅταν θὰ πάω ἐπάνω στὸν Θεὸ θὰ σᾶς μαρτυρήσω ὅλους, θὰ τοῦ τὰ πῶ ὅλα”!
.              Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε λοιπὸν καὶ δὲν φωνάξουμε στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους, αὔριο θὰ εἶναι τὸ δικό μας σπλάγχνο ἀποκεφαλισμένο καὶ μὲ πικρὸ παράπονο στὰ χείλη. Μάρτυρας ἅγιος βεβαίως ἀπὸ τὴν δεδομένη σατανικὴ μανία τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων ἀλλὰ καὶ τὴν ἀδράνεια τῶν μελῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν χριστιανικῶν λεγομένων κοινοβουλίων.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: