TΟ ΚΟΡΑΝΙ ΥΠΟ… ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

TΟ ΚΟΡΑΝΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

cebacebfcf81ceb1cebdceb9-ceb9ceb7cf83cebfcf85cf82.                 Σίγουρα κανεὶς δὲν θὰ τὸ πίστευε, ἂν δὲν ἔβλεπε τὸ δημοσίευμα-ὁμολογία τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aksam, μὲ τὴν πραγματικὰ πρωτοφανῆ καὶ συνάμα ἐκπληκτικὴ φωτογραφία ὅπου προβάλλεται ἕνας Τοῦρκος ἰμάμης νὰ ἀναγινώσκει περικοπὲς ἀπὸ τὸ Κοράνι στοὺς μουσουλμάνους ὑπό… τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Σημεῖα τῶν καιρῶν;
.                 Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἔγινε στὴν περιοχὴ  τῆς Ἀμάσειας, μία περιοχὴ ποὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν κατοικοῦσε πυκνὸς ἑλληνορθόδοξος πληθυσμὸς καθὼς καὶ πολλοὶ κρυπτοχριστιανοὶ ποὺ ἄλλοι μὲν διασώθηκαν φεύγοντας γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν Ρωσία, πολλοὶ ὅμως… καὶ μὲ τὶς ἴδιες τὶς τουρκικὲς μαρτυρίες παρέμειναν καὶ ἴσως ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν, (οἱ ἀπόγονοί τους), στὰ μέρη ἐκεῖνα ὅπου γράφτηκαν πολλὲς μαρτυρικὲς σελίδες τοῦ ἡρωικοῦ Πόντου.
.                 Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας καὶ συγκεκριμένα στὴν κωμόπολη, Gumushacikoy καὶ στὸ μουσουλμανικὸ τζαμὶ ποὺ λειτουργοῦσε μέχρι τὸ 1923 σὰν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, ὁ τοπικὸς Ἰμάμης ὄρθιος διαβάζει τὸ Κοράνι ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ὅπως φαίνεται καὶ στὴν ἀποκαλυπτικὴ φωτογραφία τοῦ δημοσιεύματος, οἱ ντόπιοι μουσουλμάνοι (;;;) δὲν θέλησαν νὰ καταστρέψουν τὴν εἰκόνα παρὰ τὸ ὄτι  ἡ ἀπεικόνιση μορφῶν θεωρεῖται γιὰ τὸ Ἰσλὰμ μεγάλη ἁμαρτία.  Ἔτσι στὸν τροῦλο αὐτοῦ τοῦ τζαμιοῦ διακρίνει κανεὶς μία περίτεχνη ἁγιογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ – Παντοκράτορα καθὼς καὶ τοὺς δώδεκα ἀποστόλους ποὺ τὸν πλαισιώνουν ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές. Μία πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ τοιχογραφία ποὺ δεσπόζει ἐν ἔτει 2014 μέσα σὲ ἕνα μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ ποὺ σήμερα εἶναι τζαμί, ὅπως ἀναφέρεται κτίστηκε τὸ 1800, ὅταν ἀνθοῦσαν τὰ τοπικὰ μεταλλεῖα ἀπὸ Ἕλληνες ἐργάτες καὶ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς περιοχῆς ἀριθμοῦσε πάνω ἀπὸ 100.000 κατοίκους μὲ πάνω ἀπὸ 300 ἐνορίες μὲ ἰσάριθμες ἐκκλησίες ἐνῶ ἦταν καὶ ἕδρα Μητρόπολης. Σήμερα στὴν πόλη τῆς Ἀμάσειας ἐπιβιώνουν οἱ παλιὲς ἑλληνικὲς γειτονιές, μὲ σπίτια-φαντάσματα. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ βρίσκονται στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἴρι, ποὺ διασχίζει τὴν πόλη.
.                 Ἀλλὰ τὸ ἐντυπωσιακό, ὅπως ἀναφέρεται στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα ποὺ παίρνει τὶς διαστάσεις θαύματος, εἶναι ὅτι στὴν ἐκκλησία αὐτή, ἡ ὁποία μετὰ τὸ 1924 ἔγινε τζαμί, ἡ μεγαλοπρεπὴς αὐτὴ τοιχογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χρηστοῦ, ποὺ μέχρι τότε ἦταν καλυμμένη, ἐμφανίστηκε μετὰ ἀπὸ ἕνα τοπικὸ σεισμό. Οἱ ντόπιοι μουσουλμάνοι δὲν τόλμησαν στὴ συνέχεια νὰ τὴν καταστρέφουν ἢ νὰ τὴν σκεπάσουν μὲ ἀσβέστη, ὅπως εἶναι ἡ συνήθης πρακτικὴ τῶν μουσουλμάνων γιὰ τὶς τοιχογραφίες, ὅταν μία ἐκκλησία μετατρέπεται σὲ τζαμί. Ἔτσι σήμερα ποὺ ἡ ἐκκλησία αὐτὴ συγκεντρώνει τοὺς μουσουλμάνους γιὰ τὴν προσευχή, ἀναδίδει τὸ ἄρωμα τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς της καὶ μάλιστα στὸ κορυφαῖο σημεῖο τοῦ κτίσματος, δηλαδὴ στὸν τροῦλο μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τῶν Ρωμιῶν ποὺ λατρευόταν ἐπὶ αἰῶνες στὴν περιοχή. Ἴσως ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα δεῖγμα μπερδεμένων θρησκευτικῶν συνειδήσεων, ἴσως ἀκόμα καὶ γιὰ κάποια ἴχνη κρυπτοχριστιανῶν ποὺ ἐκδηλώνονται μὲ αὐτὸν τὸν  τρόπο κάτω ἀπὸ ἕνα καταπιεστικὸ ἰσλαμικὸ καθεστώς.
.                 Εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ Πόντος ἐπὶ αἰῶνες εἶχε ζήσει τὸ μεγάλο δράμα τῶν κρυπτοχριστιανῶν ποὺ ἐπιφανειακὰ ζοῦσαν σὰν μουσουλμάνοι ἐνῶ στὴν πραγματικότητα καὶ κρυφὰ λάτρευαν τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔχουν γραφεῖ ἄπειρες ἱστορίες ἀπὸ ζωντανὲς μαρτυρίες γιὰ τὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ μὲ χίλια βάσανα κράτησαν κρυφὰ τὴν πίστη τους, εἶχαν διπλὰ ὀνόματα, ἕνα μουσουλμανικὸ καὶ ἕνα χριστιανικὸ καί, ὅταν ἦρθε ἡ ὤρα, οἱ περισσότεροι ἐκδηλώθηκαν φανερὰ πὼς εἶναι χριστιανοὶ καὶ ὄχι μουσουλμάνοι. Ὅταν ἔγινε ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἔφυγαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὄχι ὅμως ὅλοι, κάποιοι παρέμειναν ἐκεῖ στὴν πατρίδα τους καὶ οἱ ἀπόγονοί τους ζοῦν μέχρι σήμερα τὸ δικό τους συνειδησιακὸ δράμα.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: