ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ «Στὰ σχολεῖα μας μία λαίλαπα δῆθεν προοδευτισμοῦ καὶ διεθνισμοῦ ἔχει θέσει ὑπὸ διωγμὸ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο καὶ τὴν προβολὴ τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ».

Ὁ ἐθνικὸς ὕμνος ποὺ «κινδυνεύει» μὲ λησμονιὰ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 21.01.2014 

.               Ὁ Τὰς Μέλας ἢ Μελᾶς (οἱ Ἀμερικανοὶ παρατονίζουν τὰ ἑλληνικὰ ἐπώνυμα) εἶναι Ἑλληνοαμερικανὸς δημοσιογράφος, εἰδικὸς στὰ θέματα τῆς καλαθοσφαίρισης καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ πρωταθλήματος NBA. Παρουσιάζει μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς συναδέλφους του τὴ δημοφιλῆ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ «THE STARTERS», στὴν ὁποία ἀναλύονται οἱ ἀγῶνες τοῦ ΝΒΑ λίγο πρὶν ἀρχίσουν. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν σχολίαζε ὅτι στὸν ἀγώνα τῶν Γκρίζλις ἐναντίον τῶν Μπὰκς θὰ παίξουν τρεῖς παῖκτες ἑλληνικῆς καταγωγῆς: Ὁ Κώστας Κουφός, ὁ Νίκ Καλάθης καὶ ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦμπο. Τόνισε ὅτι αὐτὴ ἡ σύμπτωση κάνει ὑπερήφανους ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἀνὰ τὸν κόσμο, φρόντισε νὰ προβληθοῦν στὴν ὀθόνη οἱ φωτογραφίες τῶν τριῶν παικτῶν μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ζήτησε ἀπὸ τὸν τηλεσκηνοθέτη νὰ βάλει ὡς ὑπόκρουση τὸν ἑλληνικὸ ἐθνικὸ ὕμνο καὶ τραγούδησε στὰ ἑλληνικὰ τὴ δεύτερη στροφή. Ὅταν οἱ συμπαρουσιαστὲς πῆγαν νὰ τὸν διακόψουν, τοὺς ζήτησε δυναμικὰ νὰ σιωπήσουν καὶ συνέχισε ὄρθιος νὰ τραγουδᾶ τὸν ὕμνο τῶν προγόνων του ἔχοντας τὸ δεξὶ χέρι στὴν καρδιά.
.               Νομίζω ὅτι ὁ νεαρὸς αὐτὸς ὁμογενὴς βοήθησε πολὺ τὴν Ἑλλάδα, ἴσως χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖ. Μία ἁπλὴ πράξη συγκίνησης καὶ ἐνθουσιασμοῦ, αὐθόρμητη κατὰ πᾶσαν βεβαιότητα ἔκανε ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο νὰ νιώσουν ὑπερήφανοι. Δὲν ὑπερβάλλω οὔτε εἶμαι ἀλόγιστα συναισθηματικός. Ξέρω ὅτι τὰ προβλήματα τοῦ τόπου μας εἶναι πολὺ σοβαρά. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι λίγες ἐνέσεις ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, ἀπ’ ὅπου κι ἂν προέρχονται, τονώνουν τὸ ἠθικό μας καὶ βοηθοῦν στὴν καταπολέμηση τῆς ἐθνικῆς κατάθλιψης ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ. Ὁ Τὰς Μελᾶς προκάλεσε πάμπολλα σχόλια στὸ διαδίκτυο καὶ τὰ περισσότερα καταδεικνύουν τὴν ἀνάγκη ὅλων μας, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὶς ρίζες μας καὶ τὶς παραδόσεις μας, νὰ ἀντλήσουμε ὑπερηφάνεια ἀπὸ τὰ σύμβολα τοῦ Ἔθνους, νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὸν ἐθνικό μας ὕμνο, τὸν ὁποῖο κινδυνεύουμε νὰ ξεχάσουμε!
.               Ναί, εἶναι γεγονός, δὲν κινδυνολογῶ. Στ σχολεα μας μία λαίλαπα δθεν προοδευτισμο κα διεθνισμο χει θέσει π διωγμ τν θνικ μνο κα τν προβολ το γιος πατριωτισμο. Παλαιότερα γίνονταν κάθε ἡμέρα ἔπαρση καὶ ὑποστολὴ τῆς σημαίας, καὶ ὅλοι οἱ μαθητὲς ψάλλαμε τὸν ἐθνικὸ ὕμνο. Σήμερα αὐτὸ τὸ τελετουργικὸ πραγματοποιεῖται ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος καὶ συνήθως μετ’ ἐμποδίων. Στὰ σχολικὰ βιβλία πάντα ὑπῆρχε ὁ «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, οἱ γνωστότερες στροφές του στὸ δημοτικό, ἡ πλήρη μορφὴ στὸ γυμνάσιο καὶ τὸ λύκειο. Σήμερα τὸν ἀναζητοῦμε στὶς δώδεκα τάξεις τοῦ σχολείου καὶ μετὰ βίας θὰ βροῦμε λίγες στροφὲς στὸ δημοτικό. Φίλοι ἐκπαιδευτικοὶ μοῦ ἔδειξαν ἀπάντηση τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου πρὸ δύο τριῶν ἐτῶν, στὴν ὁποία χαρακτηρίζονταν ἀκατάλληλοι γιὰ τοὺς νέους μας οἱ στίχοι τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου καὶ ἐκφραζόταν ἡ ἀνάγκη νὰ εἰσαχθοῦν στὰ σχολικὰ βιβλία… μοντέρνοι ποιητές. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἐθνικὸς ὕμνος ἐξοβελίζεται καὶ ἀπὸ τὴ σχολικὴ αὐλὴ καὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας. Καὶ ὅταν ἀκόμη κάποιοι νέοι τὸν τραγουδοῦν σὲ ἀγῶνες τῆς Ἐθνικῆς μας ὁμάδος, παρατηροῦμε τὶς συνέπειες τῆς ἐλλιποῦς διδασκαλίας. Στὸν πρῶτο στίχο ἀντὶ νὰ ποῦν «σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη» συνήθως τραγουδοῦν «ἀπὸ τὴν ὄψη». Αὐτὴ εἶναι μία δραματικὴ ὄψη τῆς παιδείας μας, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Πότε θὰ ἐφαρμόσουμε τὸ ἄρθρο 16, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ὁρίζει ὡς σκοπὸ τῆς παιδείας τὴν ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως;
.               Ὁ ὁμογενὴς Τὰς Μελᾶς, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀπέδειξε πόσο μεγάλη ἀγάπη καὶ νοσταλγία γιὰ τὴν Ἑλλάδα αἰσθάνονται οἱ ἀπόδημοι. Φαίνεται ὅτι πρέπει νὰ βρεθεῖς στὴν ξενιτιά, μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα, γιὰ νὰ αἰσθανθεῖς τὴ γνήσια ὑπερηφάνεια. Στὸ πρόσωπο τοῦ Τὰς Μελᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς ἀπόδημους Ἕλληνες γιὰ ὅσα πέτυχαν καὶ γιὰ τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς χαρίζουν!

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: