ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ… (Κ. Χολέβας)

Ἀρχαία ἑλληνικὴ ἐδῶ καὶ ἀλλοῦ…

 Κωνσταντῖνος Χολέβας

 ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 29.12.2013

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅπου «ἐδῶ» σημαίνει τὴν χώρα ποὺ εὐδοκιμοῦν οἱ …«προμηθευτές-ἁρπακτικά» [μιζαδόροι] ὅλων τῶν κλάσεων, οἱ εὐτελεῖς ἀχάριστοι τῆς «προόδου-μούφας», οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώσεως, οἱ τιποτένιοι ἀπόγονοι μεγάλων προγόνων.

.                  Μία ἐνδιαφέρουσα ἡμερίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴ Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ συνειδητοποιήσω ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἐκτιμῶνται περισσότερο ἐκτὸς Ἑλλάδος παρὰ ἐντός. Οἱ ἀνακοινώσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ξένους καὶ Ἕλληνες ἐπιστήμονες ἔδωσαν, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὶς ἀκόλουθες εἰδήσεις:
.                  Στὴν Ἱσπανία λειτουργοῦν πολλὰ κλασικὰ λύκεια, ὅπου τὰ Ἱσπανόπουλα μαθαίνουν πολὺ καλὰ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Κάθε χρόνο 95.000 Ἰσπανοὶ μαθητὲς παίζουν καὶ παρακολουθοῦν παραστάσεις ἀρχαίου δράματος στὸ πρωτότυπο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο. Παρὰ τὴ διπλὴ δυσκολία -ἐκμάθηση τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἠθοποιίας- τὰ καταφέρνουν ἄριστα. Μάλιστα, ὅλοι τους πληρώνουν 5 εὐρὼ γιὰ εἰσιτήριο καὶ τὸ κάνουν μὲ εὐχαρίστηση. Οἱ παραστάσεις ἐδῶ καὶ 25 χρόνια ἔχουν καθιερωθεῖ ὡς θεσμὸς λίαν ἐπιτυχημένος.
.                  Στὴν Ἰταλία λειτουργοῦν ἐπίσης κλασικὰ λύκεια καὶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ προτιμῶνται ἀπὸ πολλοὺς μαθητές. Τὸ ἐπίπεδο γνώσεων εἶναι πολὺ ὑψηλό, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν καθιερωθεῖ πέντε διαφορετικοὶ πανιταλικοὶ διαγωνισμοὶ ἑλληνογνωσίας μὲ ἔπαθλα γιὰ τοὺς νικητές.
.                  Στὸ μακρινὸ Μεξικὸ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ διδάσκονται σὲ πανεπιστήμια ἀλλὰ καὶ σὲ λύκεια μαζὶ μὲ τὰ Λατινικά. Θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς τεχνολογικῆς προόδου καὶ τῶν ὑπολογιστῶν οἱ ἀνθρωπιστικὲς σπουδὲς θὰ ὑποχωροῦσαν. Κι ὅμως σήμερα, μὲ τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση, οἱ Μεξικανοὶ μαθητὲς καὶ φοιτητὲς ἔχουν αὐξημένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς κλασικὲς σπουδὲς μὲ ἐπίκεντρο τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα (γλώσσα, φιλοσοφία, Ἱστορία).
.                  Ἀντιθέτως, ὅπως τονίστηκε στὴν ἡμερίδα, στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἀφ᾽ ἑνὸς τοὺς δῆθεν προοδευτικοὺς ποὺ μιλοῦν γιὰ «νεκρὴ γλώσσα» καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μία σταδιακὴ ὑποβάθμιση τῆς διδασκαλίας. Παράδειγμα, τὸ νέο Λύκειο ὅπου ἕνα κείμενο παγκοσμίου ἐμβέλειας, ὁ «Ἐπιτάφιος» τοῦ Περικλέους, καταργήθηκε ἀπὸ τὴν γ΄ λυκείου καὶ δὲν διδάσκεται σὲ καμία βαθμίδα τῆς ἐκπαιδεύσεως.
.                  Στὰ παραδείγματα ποὺ ἀναφέρθηκαν στὴν ἡμερίδα προσθέτω καὶ τὴν ἤδη γνωστὴ ἀπόφαση τῶν βρετανικῶν δημοτικῶν σχολείων νὰ καθιερώσουν τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὶς δύο τελευταῖες τάξεις ὡς ἐπιλεγόμενη ξένη γλώσσα, καθὼς καὶ τὴ χρήση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν δυσλεξιῶν καὶ ἄλλων μαθησιακῶν δυσχερειῶν.
.                  Ὅπως συμβαίνει μὲ τὸν βυζαντινὸ πολιτισμό, ποὺ προβάλλεται περισσότερο ἐκτὸς παρὰ ἐντὸς Ἑλλάδος, ἔτσι καὶ μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἰσχύει τὸ τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ: «Ἔξω πᾶμε καλά»!

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: