ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ «ΗΤΤΕΣ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ «Τὰ “μηδενικὰ προβλήματα” μετετράπησαν σὲ μηδενικὲς ἐπιτυχίες».

Τουρκικὲς «ἧττες» καὶ ἑλληνικὲς ἀντιδράσεις

 Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 03.12.2013

.                  Σὲ τρία τουλάχιστον σημεῖα παρατηροῦμε προσφάτως τὴν ἥττα τῆς νεο-ὀθωμανικῆς πολιτικῆς τῆς Τουρκίας καὶ τὴν ἐξασθένηση τοῦ γεωπολιτικοῦ της ρόλου. Τὸ πρῶτο χτύπημα ἦρθε ἀπὸ τὴν Συρία, ὅπου ὁ Ἄσαντ ἀντιστέκεται καὶ μᾶλλον δὲν πέφτει. Ὁ στρατός του ἐπέδειξε θαυμαστὴ συνοχὴ καὶ ἀντοχὴ καὶ δὲν εἴδαμε μαζικὲς ἀποσκιρτήσεις ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν, ὅπως συνέβη κατὰ τὴν πτώση ἄλλων ἀραβικῶν καθεστώτων. Ἡ πολύχρωμη ἀντιπολίτευση ἀποδέχθηκε τὸν ἡγεμονικὸ ρόλο ἀκραίων ἰσλαμιστικῶν ὁμάδων, τὶς ὁποῖες ἐνίσχυε μεταξὺ ἄλλων ἡ Τουρκία. Ἡ ἐπιβίωση, ἔστω καὶ προσωρινή, τοῦ Ἄσαντ ἀποτελεῖ μείζονα ἥττα γιὰ τὴν τουρκικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική, ὅπως παραδέχονται καὶ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ. Ἐξ ἄλλου, στὰ μάτια πολλῶν δυτικῶν χωρῶν ἡ Τουρκία ἔχασε πόντους, διότι ἐμφανίστηκε νὰ συνεργάζεται μὲ ἐπικίνδυνους ἰσλαμιστές.
.                  Στὴν Αἴγυπτο ἡ ἀνατροπὴ τοῦ προέδρου Μόρσι, ὁ ὁποῖος στηριζόταν ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν, καὶ ἡ ἀνάληψη τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸν στρατὸ καὶ τοὺς ἀντιπάλους τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἔδωσε ἄμεσα ἀποτελέσματα εἰς βάρος τοῦ νεο-ὀθωμανικοῦ ὀνείρου. Ὁ Τοῦρκος πρέσβης ἀπελάθηκε ἀπὸ τὸ Κάιρο, ἐνῶ ἡ αἰγυπτιακὴ ἄποψη γιὰ τὴν ΑΟΖ ἔπαυσε νὰ εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν ἀντίστοιχη τουρκική.
.                  Πρὸ ἑβδομάδος στὴν Γενεύη ἐπετεύχθη συμφωνία μεταξὺ τῆς ὁμάδος Ρ5+1 (τὰ πέντε μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ σὺν τὴν Γερμανία) καὶ τοῦ Ἰράν. Ἡ πολυπληθὴς ἰσλαμικὴ αὐτὴ χώρα δέχτηκε, ὑπὸ τὴν πίεση τῶν οἰκονομικῶν κυρώσεων ποὺ ἐπέβαλαν κυρίως οἱ ΗΠΑ, νὰ παύσει κάθε σχέδιο γιὰ πολεμικὴ χρήση τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας καὶ νὰ ἀφήνει τοὺς διεθνεῖς ἐλεγκτὲς νὰ ἐπιτηροῦν σὲ τακτὰ διαστήματα τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμά της. Ἀμερικανικὰ ἰδιωτικὰ ἰνστιτοῦτα γεωπολιτικῆς δίνουν ἔμφαση στὶς διαμαρτυρίες τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας πρὸς τὶς ΗΠΑ, διότι δυσπιστοῦν πρὸς τὴν εἰλικρίνεια τοῦ Ἰράν. Ὅμως πιστεύω ὅτι στοὺς μεγάλους χαμένους εἶναι καὶ ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία προσπάθησε νὰ ἐμποδίσει τὴ συμφωνία μὲ παραστάσεις πρὸς τὴ Ρωσία καὶ ἄλλους ἐμπλεκομένους. Σημειώνω ὅτι ἂν ἀποκατασταθοῦν σταδιακῶς οἱ σχέσεις ΗΠΑ καὶ Ἰράν, θὰ προτιμοῦν οἱ μεγάλες δυτικὲς ἐταιρίες πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου νὰ περνοῦν οἱ ἀγωγοὶ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ Ἀσία μέσῳ Ἰρὰν πρὸς τὴ θάλασσα καὶ ὄχι νὰ διασχίζουν πολὺ περισσότερα χιλιόμετρα μέσῳ Τουρκίας.
.                  Γενικότερα, ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ καὶ τ θωμανικ ράματα τν ρντογν κα Νταβούτογλου δν ποδίδουν καρπούς.Τ μηδενικ προβλήματα πο περιγράφει στ βιβλία του Τορκος πουργς ξωτερικν μετετράπησαν σ μηδενικς πιτυχίες τουλάχιστον στὰ κρισιμότερα σημεῖα. Βεβαίως ἡ Τουρκία παραμένει ὑπολογίσιμη δύναμη καὶ ὁ στρατός της παραμένει ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Μ. Ἀνατολῆς, παρὰ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση γιὰ μείωση τῆς θητείας. Ἡ τουρκικὴ βουλιμία θὰ παραμείνει ἐμφανὴς στὰ θέματα τῆς Θράκης, τῆς ΑΟΖ καὶ τῆς Κύπρου. Ἡ ἑλληνικὴ ἀντίδραση πρέπει νὰ ἀξιοποιήσει τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ νέο-ὀθωμανισμοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ τὸν ὑποτιμήσει.
.                  Πρέπει πρωτίστως νὰ πάψουμε νὰ παρασυρόμαστε ἀπὸ ἐνδοτικὰ καὶ ἡττοπαθῆ ἰδεολογήματα διαφόρων ΜΚΟ καὶ διανοουμένων. Νὰ προβοῦμε σὲ ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ καὶ νὰ ἀρχίσουμε τὶς διμερεῖς συζητήσεις γιὰ ὁριοθέτηση. Νὰ ἐνισχύσουμε τὸ ἠθικὸ καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας. Νὰ ἀναζητήσουμε εὐρωπαϊκὴ λύση γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ὄχι λύση τύπου Ἀνάν, ποὺ θὰ νομιμοποιεῖ τὸν Ἀττίλα τοῦ 1974. Τὴν ἰδεολογία τῆς ὑποχωρητικότητας καὶ τοὺς ἐκφραστές της στηλιτεύει μὲ εὔστοχα ἐπιχειρήματα ὁ ἀκαδημαϊκὸς Βασίλειος Μαρκεζίνης στὸ πρόσφατο βιβλίο του «Ἡ Ἑλλάδα στὸν κατήφορο».
.                  Νὰ ἀπαλλάξουμε τὴν παιδεία μας καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία μας ἀπὸ τὰ σύνδρομα τῆς δῆθεν ἑλληνοτουρκικῆς προσεγγίσεως. Ν μιλομε ξεκάθαρα γι τ γκλήματα τν θωμανν κα τν Νεοτούρκων. Ν ντάξουμε τ Γενοκτονία τν Ποντίων, τν Μικρασιατν κα τν ρμενίων στ π συζήτησιν ντιρατσιστικ νομοσχέδιο.
.                  Ὁ νέο-ὀθωμανισμὸς ὑποχωρεῖ. Ἂς ἀναλάβει ὁ Ἑλληνισμὸς θαρραλέες πρωτοβουλίες.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: