ΜΗΠΩΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ;

Μήπως ἄρχισαν νά ἀφυπνίζονται;

 περιοδ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
ἀρ. τ. 60, Ἰούλ. -Σεπτ. 2013

.               Ὁ Οὖγγρος Πρωθυπουργός Victor Orban σέ ὁμιλία του στό Παν/μιο τῆς Μαδρίτης «Ἅγιος Παῦλος», στίς 17.11.12, δίνει ἕνα μάθημα χριστιανικοῦ ἤθους, σπάνιον, πλέον γιά εὐρωπαῖο ἡγέτη. Ἀναδημοσιεύουμε μέ θαυμασμό ἕνα μικρό ἀπόσπασμα:

«Κυρίες καί κύριοι,

.             Ὑπάρχουν πολλοί στήν Εὐρώπη, τῶν ὁποίων ὁ κοινός στόχος εἶναι νά οἰκοδομήσουμε καί πάλι τήν Εὐρώπη στά σταθερά θεμέλια τοῦ Χριστιανισμοῦ. Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ λίγο γιά τήν Οὐγγαρία. Στήν Οὐγγαρία ἀκολουθοῦμε αὐτή τήν πορεία ἀπό τό 2010. Ἔχουμε δημιουργήσει ἕνα νέο Σύνταγμα, πού τό πρῶτο κεφάλαιό του ὀνομάζεται “Ἐθνική Πίστη”. Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Συντάγματος, τό πνευματικό πλαίσιο, ἡ ραχοκοκκαλιά του. Ἡ πρώτη γραμμή τοῦ νέου Συντάγματος ἀρχίζει μέ τίς λέξεις: “Κύριε, εὐλόγησε τόν οὐγγρικό λαό!”
.             Αὐτή εἶναι ἐπίσης ἡ πρώτη γραμμή τῆς ἐθνικῆς μας προσευχῆς. Ἡ πρώτη λέξη τοῦ οὐγγρικοῦ Συντάγματος εἶναι ὁ Θεός. Ἡ Οὐγγαρία εἶναι μιά χώρα τῆς ὁποίας ὁ πρῶτος βασιλιάς, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν Ἅγιος Στέφανος, πολλά χρόνια πρίν, μετά τό θάνατο τοῦ πρώτου του παιδιοῦ, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν εἶχε ἀπογόνους, προσέφερε τό στέμμα τῆς Οὐγγαρίας στήν Παναγία. Βλέπουμε τήν Οὐγγαρία ὡς μία χώρα, πού ὁ πρῶτος βασιλιάς μας ἀφιερώθηκε στήν Παναγία. Αὐτό εἶναι ἕνα σημαντικό γεγονός. Δέν προσέφερε τή φύλαξη τοῦ ἔθνους σέ μιά ξένη δύναμη ἤ σέ ἕνα χρηματοπιστωτικό ἵδρυμα, ἀλλά στήν Παρθένο Μαρία. Αὐτό ἀντανακλᾶται στό Σύνταγμα. Ἕνας ἀπό τούς λόγους γιά τούς ὁποίους δημιουργήσαμε ἕνα Σύνταγμα αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἦταν ὅτι θεωρήσαμε πρέπον νά ἀντιμετωπίσουμε τίς εὐρωπαϊκές πολιτικές καί πνευματικές τάσεις καί δυνάμεις, πού στοχεύουν νά ἀπωθήσουν καί νά ὑπονομεύσουν τόν χριστιανικό πολιτισμό καί τίς χριστιανικές ἀξίες. Πίστη, Ἐκκλησία, Ἔθνος καί οἰκογένεια εἶναι τό μέλλον μας…»

(περιοδ. «Παρακαταθήκη», Αὔγουστος 2013)

.         Ἕνα ἐξ ἴσου ἀφυπνιστικό σάλπισμα ἐλπίδας εἶναι ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή ἑνός ἐντίμου παπικοῦ Σύριου ἱερέως, τοῦ Elias  Zanlaouie, νά ἐγκαλεῖ τόν Πάπα, πού ἐνῶ κινητοποιεῖ τούς ἀνά τόν κόσμο πιστούς γιά προσευχή, σιωπᾶ «ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀπερίγραπτου δυτικοῦ καταλόγου πολέμων», καί ἐρωτᾶ: «Ὁ Χριστός θά ἐθελοτυφλοῦσε καί θά σιωποῦσε;» καί συνεχίζει: «Δέν πιστεύετε ὅτι Αὐτός σᾶς ζητάει κυρίως, αὐτήν τήν ὥρα, ἕνα πλεόνασμα ἀλήθειας;
.                Αὐτό πού συμβαίνει στήν Παλαιστίνη 70χρόνια τώρα; Ἀγνοεῖ αὐτό πού διαδραματίζεται στό Ἰράκ ἐδῶ καί 30 χρόνια; Ἀγνοεῖ αὐτό πού συμβαίνει στή Λιβύη ἐδῶ καί 3 χρόνια;
.          Ἀγνοεῖ τούς 100.000 τζιχαντιστές, προωθημένους στή Συρία 2 χρόνια καί πλέον τώρα, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοί Ἀμερικανοί, Ἄγγλοι, Βέλγοι, Τσετσένοι καί Γάλλοι, ὅλοι στρατολογημένοι, ἐξοπλισμένοι, ἐκπαιδευμένοι ἀπό τίς δυτικές χῶρες καί τίς μυστικές ὑπηρεσίες ἀλλά καί ἀπό τίς “δημοκρατικές” χῶρες τοῦ Κόλπου καί κυρίως ἀπό τό Κατάρ καί τή Σαουδική Ἀραβία;
.             Ἀλλά ἡ Καταστροφή τῶν Καταστροφῶν θά εἶναι νά γνωρίζει καί νά μήν τολμάει νά καταδικάσει ἀνοιχτά καί ψυχωμένα αὐτή τήν δυτική πολιτική τήν ἀπόλυτα ἀντιευαγγελική καί ἀπάνθρωπη. Ἀπ᾽ τήν πλευρά μου ὡς καθολικός ἱερέας τῆς Συρίας δέν θά μποροῦσα ν᾽ ἀποκρύψω τό ἀπόλυτα θλιβερό γεγονός, πού ὅλη ἡ Δυτική Ἐκκλησία διαπράττει ἐκ νέου ἐδῶ καί καιρό μέ τή δειλή καί ἀνεξήγητη σιωπή της. Δέν θά μποροῦσα ν᾽ ἀποσιωπήσω αὐτές τίς ἴδιες σοβαρές ἁμαρτίες τῆς συμπαιγνίας, τῆς συνενοχῆς καί τῆς παράλειψης, πού αὐτή ἀπ᾽ τήν ἴδια δειλία της διέπραξε κατά τή διάρκεια τῶν προηγουμένων αἰώνων.
.                Ἡ σιωπή ἔρχεται ὡς ἀπάντηση σ᾽ ὅλες τίς ὁμιλίες μου καί σ᾽ ὅλες τίς ἐπιστολές μου. Κατέληξα στό νά πιστέψω ὅτι ἡ Δυτική Ἐκκλησία πραγματικά ἄδειασε ἀπό τήν Οὐσία Του καί γι᾽ αὐτό δίνει αὐτήν τήν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ἡ ὡραία κοιμωμένη, νεκρή».

(Γιά περισσότερα βλέπε περιοδ. «Παρακαταθήκη» Ἰούλιος-Αὔγουστος 2013, τεῦχ. 91)

.                  Καί ἕνας ἐπίσης διανοούμενος δομινικανός μοναχός σέ μεγάλης κυκλοφορίας καθολικό περιοδικό, ἀναγνωρίζει τήν ἀποστολή τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ δίνοντας ἕνα ἠχηρό χαστοῦκι σ᾽ ὅλους ἐκείνους τούς λεηλάτες εὐρωπαίους ἡγέτες πού, ὄχι μόνον ξέχασαν πόσο συνέβαλε ἡ Ἑλλάδα στήν ἤττα τοῦ φασισμοῦ (βλ. ἐπίσης σελ. 3) στόν Β´ παγκόσμιο πόλεμο, ἀλλά παραβλέπουν ἐπίσης καί τί χριστιανικό πολιτισμό προσέφερε αὐτή διαχρονικά στήν Εὐρώπη. Γράφει:

.         «Ἕνα ἔθνος μπορεῖ νά ἔχει μιά ἀποστολή; Ναί, ἐάν τοποθετηθοῦμε στόν χῶρο τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας καί ὄχι ἁπλῶς σ᾽ ἕνα πλαίσιο πολιτικό καί χρονικό.
.          Γιά νά ξεχωρίσουμε τήν ἀποστολή μιᾶς χώρας, μποροῦμε νά βασιστοῦμε στά δεδομένα τῆς Ἱστορίας, ἔτσι ὅπως τά ἔχουμε καταλάβει θεολογικά. Ἄς πάρουμε τό παράδειγμα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος πράγματι ἐκλήθη ἀπό τόν Θεό γιά τήν ὑποδοχή καί τή μετάδοση τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτός ὁ πολιτισμός ἔδωσε τόν τρόπο τῆς δογματικῆς ἐκφράσεως τῆς Παραδόσεως».

(Περιοδικό “Famille Chrétienne no 1856-1857,
10-23 Août. 2013. Συντάκτης τοῦ ἄρθρου:
père Benoît-Dominique· de la Soujeole,
δομινικανός μοναχός)

 .           Ἄς τά ἀκούσουν αὐτά οἱ ἐξωνημένοι μειοδότες «Ἕλληνες» πολιτικοί, πού στό εἰκονοστάσι τῆς προδοσίας τους κλίνουν γόνυ στό… εἰκόνισμα τῆς διεφθαρμένης Εὐρώπης τῶν τοκογλύφων τραπεζιτῶν.

Γιά τήν ἀντιγραφή: ΑΛΥΠΗΤΟΣ

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: