ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚO ΔIΔΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH ΕΠΙΒIΩΣΗ! (Κ. Χολέβας)

Τὸ ἱστορικὸ δίδαγμα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπιβίωση!

 Γράφει ὁ Κων. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 26.11.2013

.               Πῶς ἐπιβιώνει ὁ Ἑλληνισμὸς σὲ δύσκολες περιόδους; Ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν οἱ Ἕλληνες διδάγματα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης σὲ ἐποχὲς κρίσης ἢ ὑποδούλωσης; Ποιά ἡ πολιτιστική, ἐκπαιδευτικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ δράση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατὰ τὴ διάρκεια τῶν αἰώνων; Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἐρωτήματα ἀπαντήθηκαν ἀπὸ ἐκλεκτοὺς ἐπιστήμονες κατὰ τὸ Β´ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Μονῆς Πεντέλης, στὶς 22 καὶ τὶς 23 Νοεμβρίου. Ἐντάσσεται στὴ σειρὰ 10 συνεδρίων ποὺ ἀνέλαβε νὰ ὀργανώσει ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἕνα κάθε χρόνο, ὥστε τὸ δέκατο νὰ συμπέσει μὲ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση (1821-2021).
.               Τὸ φετινὸ συνέδριο εἶχε τίτλο «Ἡ ζωὴ τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἐπὶ Τουρκοκρατίας: Καταπίεση – Κοινοτισμὸς – Παιδεία». Στὴν πρώτη ἑνότητα, στὴν ὁποία παρέστη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀκούσαμε πῶς διατηρήθηκε ἡ συνείδηση τῆς ἑλληνικῆς συνέχειας καὶ πῶς ἡ Ὀρθοδοξία συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα. Ρωμηοί, Γραικοὶ καὶ Ἕλληνες εἶναι τὰ τρία ὀνόματα τοῦ Γένους, τὰ ὁποῖα ἐναλλάσσονται στὶς γραπτὲς πηγὲς καὶ οὐσιαστικὰ δὲν διαφέρουν μεταξύ τους. Ἄλλωστε, καὶ στὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου οἱ Ἕλληνες πάλι μὲ τρία ὀνόματα ἀναφέρονται: Ἀχαιοί, Δαναοὶ καὶ Ἀργεῖοι. Σημασία δὲν ἔχουν τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ ἡ συνείδηση. Οἱ ὁμιλητὲς ἀπέδειξαν ὅτι καὶ οἱ κληρικοὶ ἱεροκήρυκες καὶ οἱ λόγιοι συγγραφεῖς καὶ ὁ ἁπλὸς λαὸς εἶχαν συνείδηση ἱστορικῆς ἑνότητας. Οἱ ἀρχαῖοι ζοῦν μέσα στὰ κηρύγματα, στὰ μαθήματα, στὶς διηγήσεις τῆς Φυλλάδας τοῦ Μεγαλέξανδρου.
.               Ἀπὸ τὸ 1204, ὅταν οἱ Φράγκοι καταλαμβάνουν τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀναπτύσσεται ἡ Μεγάλη Ἰδέα τῆς ἀπελευθέρωσης ὅλων τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Ἡ Ἰδέα ἀνδρώνεται μετὰ τὴν Ἅλωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453 καὶ ἀποκρυσταλλώνεται φραστικὰ τὸ 1844, μὲ τὴν ἱστορικὴ ὁμιλία τοῦ Ἰωάννη Κωλέττη στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Ἡ συνείδηση ὅτι εἶναι ἀπόγονοι τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας καὶ τοῦ Βυζαντίου κράτησε ὄρθιους τοὺς προγόνους μας κατὰ τὰ σκοτεινὰ χρόνια τῆς δουλείας.
.               Στὴ δεύτερη ἑνότητα μάθαμε γιὰ τὶς μορφὲς τῆς καταπίεσης καὶ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὴ διατήρηση τῆς ἑλληνικότητας. Τότε ὅποιος χανόταν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία χανόταν καὶ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Τὰ παιδιὰ τοῦ παιδομαζώματος γίνονταν γενίτσαροι καὶ τούρκευαν στὴν ψυχὴ καὶ στὸ πνεῦμα. Ξεχνοῦσαν τὴν ἑλληνορθόδοξη καταγωγή τους ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, ἀποκτοῦσαν μία οὐδέτερη ἐθνικὴ συνείδηση. Ὅποιος ἐξισλαμιζόταν «τούρκευε». Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀγωνίστηκε νὰ ἰσορροπήσει μεταξὺ τῆς οἰκουμενικότητας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀνάγκης τῶν Ἑλλήνων νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐλευθερία τους ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς προπαγάνδες τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ πανσλαβισμοῦ.
.               Στὴν τρίτη ἑνότητα θυμηθήκαμε τὸ κοινοτικὸ ἰδεῶδες τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπικρατοῦσε στὶς περίφημες κοινότητες τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων, τὴν ἐπίδραση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας στὰ καταστατικὰ τῶν συντεχνιῶν καὶ ἀδελφοτήτων στὴν ὑπόδουλη Ἑλλάδα καὶ στὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό, τὴ φιλανθρωπία τῶν μοναστηριῶν καὶ τὸν ἐθνικὸ ρόλο τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυτικῶν μας. Ἰδιαιτέρως στὶς δύσκολες ἡμέρες μας, ὅπου ἀπαιτοῦνται μεγαλύτερη ἀλληλεγγύη καὶ περισσότερη συμπαράσταση πρὸς τὸν συνάνθρωπο, καλὸ εἶναι νὰ διαβάσουμε ξανὰ τὸν τρόπο ὀργάνωσης τῆς κοινοτικῆς αὐτοδιοίκησης τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μὲ τὸν ἐπίσκοπο δικαστὴ καὶ συντονιστή, τοὺς ἐκλεγμένους δημογέροντες καὶ τὸ πνεῦμα χριστιανικῆς ἀδελφοσύνης καὶ κατανομῆς τῶν βαρῶν.
.               Στὸ συνέδριο δὲν ἔγινε προσπάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ ἄνωθεν μία καὶ μοναδικὴ ἑρμηνεία τῶν γεγονότων ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκλήθησαν ἄνθρωποι διαφόρων ἀντιλήψεων καὶ κοσμοθεωριῶν, χωρὶς ὅμως ἀκρότητες καὶ σκόπιμες διαστρεβλώσεις τῶν γεγονότων. Ἀντιθέτως, σὲ συνέδρια ἢ ἔντυπα τῶν δῆθεν προοδευτικῶν παρατηρεῖ κανεὶς μονοφωνία καὶ μονομέρεια, καθὼς καὶ συστηματικὴ φίμωση κάθε ἀντίθετης ἄποψης. Τὰ πρακτικὰ τοῦ περσινοῦ συνεδρίου ἔχουν ἤδη ἐκδοθεῖ καὶ βρίσκονται στὴ διάθεση τῶν ἐρευνητῶν.

 Κωνσταντῖνος Χολέβας

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: