Η ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ἡ γλῶσσα φορέας πολιτισμοῦ

 Τοῦ Ν. Ι.

Περιοδ. «ΕΚΚΛΗΣ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ», Σεπτ. 2013

.           Κάθε γλῶσσα μεταφέρει ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο ζωῆς, μεταδίδει τὴν ζωντανὴ παράδοση στὶς ἑπόμενες γενιές, ἐκφράζει τὸν πολιτισμό, εἶναι φορέας πολιτισμοῦ. Ἔτσι, κάθε προασπάθεια γιὰ ἐξοβελισμὸ μιᾶς γλώσσας εἶναι κτύπημα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ μεταφέρει, καὶ μιὰ γλώσσα ποὺ παύει νὰ ὑπάρχη συντελεῖ στὸν ἀφανισμὸ μιᾶς πολιτιστικῆς παραδόσεως.
.           Τελευταῖα, ἔγινε λόγος γιὰ τὸ κατὰ πόσον χρειάζονται τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἀπὸ τὴν διατυπωθεῖσα ἄποψη ὅτι εἶναι μιὰ «νεκρὴ γλῶσσα». Στὰ κείμενα, ποὺ γράφησαν γιὰ τὸ θέμα αὐτό, μοῦ προκάλεσε τὴν προσοχὴ ἕνα μικρὸ κείμενο ποὺ γράφηκε ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Τομέα Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ Τμήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ παραθέτω.
.           «Φοβούμαστε ὅτι ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων τέθηκε μᾶλλον σὲ λανθασμένη βάση. Τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικὰ παραμένουν ζωντανὰ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς νέας ἑλληνικῆς καὶ τῶν νεολατινικῶν γλωσσῶν (π.χ. γαλλικῆς, ἰταλικῆς, ἱσπανικῆς) ποῦ ὁμιλοῦνται εὐρύτατα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Μὴν ξεχνᾶμε ἄλλωστε ὅτι πρόκειται γιὰ δύο γλῶσσες παγκόσμιας ἐμβέλειας ποὺ παρέμειναν ἐνεργὲς ἐπὶ χιλιετίες. Θὰ θέλαμε, ὡστόσο, νὰ τονίσουμε ὅτι ὁ λόγος ποὺ διδάσκονται ἐπὶ τόσους αἰῶνες αὐτὲς οἱ γλῶσσες δν εναι γι ν τς μιλήσουμε, λλ γι ν ποκτήσουμε πρόσβαση σ ριστουργήματα τς παγκόσμιας πνευματικς κληρονομις, γι ν κονίσουμε τ σκέψη μας κα γι ν συνδεθομε μ τν πολιτισμική μας παράδοση, ἑλληνικὴ καὶ γενικότερα εὐρωπαϊκή, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ἡ γλῶσσα. Καὶ ἐμεῖς οἱ φιλόλογοι στὰ μαθητικά μας χρόνια διδαχτήκαμε τριώνυμα, χημικὲς ἐξισώσεις καὶ τὸν νόμο τοῦ Οhm. Τὶς γνώσεις αὐτὲς δὲν τὶς χρησιμοποιοῦμε στὴν καθημερινή μας ζωή, αἰσθανόμαστε ὡστόσο ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς ποὺ ἀποτελοῦν μέρος τῆς εὐρύτερης συγκρότησής μας: μπορεῖ νὰ δυσκολευόμαστε νὰ ἀνασύρουμε τὶς σχετικὲς λεπτομέρειες, ἀλλὰ ἔχουμε ἐξασκήσει τὴ σκέψη καὶ τὴν κρίση μας.
.           Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς κλασικὲς γλῶσσες. Δὲν θὰ τὶς χρησιμοποιήσουμε γιὰ νὰ κάνουμε τὰ καθημερινά μας ψώνια (ἂν καὶ ὁ χῶρος τῆς διαφήμισης κατακλύζεται ἀπὸ αὐτούσιες ἀρχαιοελληνικὲς καὶ λατινικὲς λέξεις). Νομίζουμε ὅμως ὅτι οἱ περισσότεροι συμπολίτες μας αἰσθάνονται μέσα τους ὅτι κέρδισαν πολλὰ ἀπὸ τὶς “νεκρὲς γλῶσσες” ποὺ διδάχτηκαν στὸ σχολεῖο» (Τὰ ΝΕΑ, Σαββατοκύριακο 14-15 Σεπτεμβρίου 2013).
.           Τελικὰ φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὅσοι θεωροῦν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς «νεκρὴ γλῶσσα» ἐπιδιώκουν, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοία, νὰ κτυπήσουν τὶς ρίζες τῆς παραδόσεώς μας, νὰ ἐμποδίσουν τὴν πρόσβασή μας «σὲ ἀριστουργήματα τῆς παγκόσμιας πνευματικῆς κληρονομιᾶς» καὶ νὰ μᾶς ἀπομονώσουν ἀπὸ τὰ περίφημα κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Πολιτεία, ὅμως, δὲν πρέπει νὰ δώση τέτοια ἀφορμὴ στοὺς ἐκθεμελιωτὲς τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως καὶ τοῦ ἰδιαίτερου τρόπου ζωῆς.

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: