ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ” ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ!

Ὁ γερμανικὸς «ὁδηγὸς» γιὰ μετανάστες, Θρησκευτικὰ

 Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 24.09.2013

.                 Ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτυχία τῆς κυρίας Μέρκελ καὶ ὁ κομβικὸς ρόλος ποὺ διαδραματίζει ἡ Γερμανία στὴν Εὐρώπη μοῦ φέρνουν στὸν νοῦ τὴ συζήτηση γιὰ τὴν πολυπολιτισμικότητα. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι ἂν οἱ μετανάστες ποὺ ζοῦν σὲ μία εὐρωπαϊκὴ χώρα, ἰδίως οἱ ἀσιατικῆς προελεύσεως, μποροῦν νὰ ζοῦν σὲ κόσμους παράλληλους χωρὶς νὰ ἐνσωματώνονται καὶ χωρὶς νὰ σέβονται τὴν Ἱστορία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ λαοῦ ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ. Ἡ πολυπολιτισμικὴ ἀντίληψη, ἡ ὁποία ἐνθουσιάζει ὁρισμένους συμπατριῶτες μας, ἀπαντᾶ ὅτι θὰ πρέπει ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες ὀρθόδοξοι, νὰ κάνουμε ἐκπτώσεις καὶ ὑποχωρήσεις γιὰ νὰ μὴ θίγονται οἱ μετανάστες. Νὰ ἀλλάξουμε τὰ βιβλία Ἱστορίας, νὰ κατεβάσουμε τὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ δικαστήρια, νὰ μετατρέψουμε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὀρθόδοξο σὲ θρησκειολογικό, γενικότερα νὰ μὴν ἐπιμένουμε στὴν ἑλληνικότητά μας. Ἡ ἀντίθετη ἄποψη προτείνει ὡς λύση τὴν ἐνσωμάτωση – ἔνταξη ἐκείνων τῶν μεταναστῶν ποὺ θέλουν καὶ μποροῦν. Νὰ κάνουν δηλαδὴ οἱ φιλοξενούμενοι τὶς ἀπαραίτητες ὑποχωρήσεις καὶ ὄχι οἱ φιλοξενοῦντες.
.                 Στὴ Γερμανία ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ἰδεῶν τῶν Οἰκολόγων – Πρασίνων, οἱ ὁποῖοι συγκυβέρνησαν μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες τοῦ Σρέντερ, ἄρχισε πρὸ εἴκοσι ἐτῶν νὰ ἐπικρατεῖ ἡ πολυπολιτισμικὴ ἄποψη. Τελικὰ δημιουργήθηκαν γκέτο Τούρκων, Ἀράβων, Πακιστανῶν κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι οὔτε γερμανικὰ μάθαιναν οὔτε ἔδειχναν διάθεση ἐνσωματώσεως στὶς θεμελιώδεις ἀξίες τῆς γερμανικῆς κοινωνίας. Στὶς 17 Ὀκτωβρίου τοῦ 2010 ἡ Ἀνγκέλα Μέρκελ δήλωσε δημοσίως ὅτι στὴ Γερμανία ἡ πολυπολιτισμικότητα ἀπέτυχε πλήρως. Εἶπε: «Εἴχαμε τὴν αὐταπάτη νὰ νομίζουμε ὅτι Γερμανοὶ καὶ ξένοι ἐργάτες θὰ ζούσαμε εὐτυχισμένοι ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο. Κοροϊδεύαμε τὸν ἑαυτό μας λέγοντας ὅτι οἱ ἀλλοδαποὶ δὲν θὰ παραμείνουν. Ἡ τάση ἕως τώρα ἦταν νὰ ἀποδεχόμαστε τὴν πολυπολιτισμικὴ ἀντίληψη. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ἔχει ἀποτύχει, ἔχει ἀποτύχει πλήρως».
.                 Ἡ καγκελάριος δήλωσε ὅτι δὲν θὰ κλείσει τὰ σύνορα τῆς Γερμανίας γιὰ τοὺς μετανάστες, ἀλλὰ θὰ προτιμᾶ εἰδικευμένους ἐπιστήμονες καὶ θὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς μετανάστες νὰ μαθαίνουν καλὰ τὴ γερμανικὴ γλώσσα. Οἱ συνεταῖροι της στὴ Βαυαρία, οἱ Χριστιανοκοινωνιστές, συμφώνησαν καὶ ἔκαναν λόγο γιὰ μία κυρίαρχη γερμανικὴ πολιτιστικὴ ταυτότητα, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ ἀποδέχονται ὅλοι οἱ ἀλλοδαποί.
.                 Μὲ τὴν ἄποψη τῆς Μέρκελ περὶ ἀποτυχίας τῆς πολυπολιτισμικότητας ἔχουν, μὲ δικά τους λόγια, συνταχθεῖ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον, ὁ παλαίμαχος ἡγέτης τῆς ἰταλικῆς Ἀριστερᾶς Μάσιμο Ντ’ Ἀλέμα καὶ ἄλλοι. Χρήσιμο μήνυμα γιὰ τοὺς ἐν Ἑλλάδι πολυπολιτισμικούς. Καὶ ἐπειδὴ προσφάτως ἀκούσαμε ὁρισμένες «ἐκσυγχρονιστικὲς» προτάσεις γιὰ τὴ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ πολυπολιτισμικὸ – θρησκειολογικό, καταγράφω πῶς ἡ Γερμανία ἀντιμετωπίζει τὸ ζήτημα.
.                 Τὸ μάθημα εἶναι ὑποχρεωτικὸ καὶ βαθμολογεῖται σὲ ὅλες τὶς τάξεις ἰσοτίμως μὲ τὰ ἄλλα μαθήματα. Ἔχει περιεχόμενο ἀμιγῶς ὁμολογιακὸ – χριστιανικὸ καὶ οὐδεὶς σκέφτηκε ποτὲ νὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ θρησκειολογία. Οἱ μαθητὲς ἐπιλέγουν μεταξὺ ρωμαιοκαθολικοῦ καὶ εὐαγγελικοῦ (λουθηρανικοῦ) περιεχομένου τοῦ μαθήματος. Οἱ δύο μεγάλες αὐτὲς χριστιανικὲς κοινότητες τῆς Γερμανίας, καθολικοὶ καὶ εὐαγγελικοί, ἔχουν τὴν ἐπιμέλεια τῶν βιβλίων, τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος καὶ τῆς ἐγκρίσεως τῶν καθηγητῶν. Τὸ κράτος πληρώνει τοὺς διδάσκοντες, ἀλλὰ αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴ διδασκαλία τῶν δύο ἐπικρατουσῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν.
.                 Οἱ ὀρθόδοξοι δικαιοῦνται νὰ διδάσκουν τὴν πίστη τους, ὅταν συγκεντρώνεται σὲ μία τάξη ἱκανὸς ἀριθμός, τὸν δὲ καθηγητὴ διορίζει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γερμανίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ μουσουλμάνοι δὲν διορίζουν δικούς τους διδάσκοντες, διότι ἐκλήθησαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ δηλώσουν ἂν σέβονται πλήρως τὸ Σύνταγμα καὶ τὴ νομοθεσία (π.χ. ἰσότητα ἀνδρῶν καὶ γυναικὼν) καὶ ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν. Τὰ παιδιά τους μαζὶ μὲ ὅσους ζητοῦν ἀπαλλαγὴ παρακολουθοῦν ὡς ἐναλλακτικὸ μάθημα τὴν Ἠθικὴ καὶ βαθμολογοῦνται κανονικά.
.                 Γιατί οἱ Ἕλληνες «προοδευτικοὶ» προτείνουν ἀποτυχημένα πρότυπα;

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: