ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Περιουσιολόγιο ἀντὶ τεκμηρίων διαβιώσεως

Περιουσιολόγιο ἀντὶ τεκμηρίων διαβιώσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ δρόμος γιὰ τὴν κοινωνικὴ εὐδαιμονία εἶναι στρωμένος μὲ …πολλὴ παρακολούθηση καὶ ἐπιτήρηση πάνω στοὺς «εὐδαίμονες» ὑπηκόους! Σκέτη ἀπόλαυση θὰ εἶναι. Εἰδικὰ μὲ τὸν διαφαινόμενο ἐσωτερικὸ διχασμὸ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση.

.              Στὰ μέσα τοῦ 2014 ἀναμένεται νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο. Θὰ φέρει τὸ τέλος τῶν τεκμηρίων διαβίωσης
.              Ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν τεκμηρίων διαβίωσης βρίσκεται τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καθὼς μὲ τὶς ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου ποὺ ἐφαρμόζονται, ἀλλὰ κυρίως τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ περιουσιολογίου, ἀπὸ τὸ 2014 θὰ καταστεῖ δυνατὸς ὁ ἀντικειμενικὸς προσδιορισμὸς τῶν εἰσοδημάτων.
.              Ἡ καθιέρωση τοῦ καθολικοῦ περιουσιολογίου ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο κατάργησης τῶν τεκμηρίων, ἀφοῦ βασικὸς στόχος εἶναι νὰ καταγράφονται ὅλες οἱ δαπάνες καὶ τὰ ἔσοδα τῶν φορολογουμένων. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ τὸ ἐν λόγῳ μέτρο, τότε οἱ φορολογούμενοι δὲν θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα «θεωρητικὸ» εἰσόδημα τὸ ὁποῖο θὰ προκύπτει ἐπειδὴ ἔχουν στὴν κατοχὴ τοὺς ἕνα σπίτι, ἕνα αὐτοκίνητο ἢ ἕνα σκάφος ἀναψυχῆς. Ἡ Ἐφορία, μὲ βάση τὰ νέα δεδομένα ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν, θ παρακολουθε τς πραγματικς συναλλαγς καὶ μὲ βάση αὐτὲς θὰ φορολογεῖ τοὺς ὑποχρέους. Αὐτὸ οὐσιαστικὰ σημαίνει ὅτι φορία θ καταγράφει –μέσῳ τν ἐμμέσων πρακτικν λέγχου– ἂν ὑπάρχουν ἀδικαιολόγητες καταθέσεις στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ ἑνὸς φορολογουμένου, ἂν πραγματοποιοῦνται πολὺ μεγάλες δαπάνες καὶ ἂν οἱ δαπάνες αὐτὲς δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἐμφανίζονται στὴ φορολογικὴ δήλωση. Θὰ πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ μία ἐκ βάθρων ἀλλαγὴ τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος, καθὼς ἡ Ἐφορία θὰ φορολογεῖ πλέον μὲ βάση πραγματικὰ γεγονότα (δαπάνη, κατάθεση) καὶ ὄχι μὲ βάση ὑποψίες καὶ θεωρία.
.              Θὰ πρέπει ἄλλωστε νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ ἔχουν συγκεντρωθεῖ τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ ὁλοκληρωμένου ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου, προκειμένου νὰ ὑπάρχει πλήρης εἰκόνα τὸ 2014.
.              Μὲ βάση τὸ περιουσιολόγιο θὰ ἐλέγχονται καὶ θὰ διασταυρώνονται ὅλα τὰ εἰσοδήματα καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα περίπου 6 ἑκατ. φορολογουμένων.
.              Εἰδικότερα, στὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο θὰ περιέχονται ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ περιουσιακὸ (εἰσοδήματα, ἀκίνητα, καταθέσεις) ἀλλὰ καὶ τὸ καταναλωτικὸ προφὶλ τῶν φορολογουμένων ποὺ ἀφοροῦν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμούς, πιστωτικὲς κάρτες, καταναλωτικὰ καὶ στεγαστικὰ δάνεια, ἀσφαλιστήρια ζωῆς, ἀκόμα καὶ τοὺς λογαριασμοὺς τηλεφώνου, ἀλλὰ καὶ τὴν κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ νεροῦ.
.               Σημαντικὸ βῆμα ἀποτελεῖ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς πιστῆς καταγραφῆς τῶν ἀκινήτων, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑπόμενο διάστημα μὲ τὴν ὑποβολὴ τῶν ἐντύπων Ε9.

[…]

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: