ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ …ΦΥΣΟΚΑΛΑΜΑ!

κονδυλοφόρος κα τ στυλό…

Σχόλιο Ἱστολογίου «aganargyroi.gr»: Τὰ σχολεῖα ἄνοιξαν. Οἱ μικροὶ κυρίως μαθητὲς εἰσάγονται στὴ διαδικασία τῆς γραφῆς τῶν πρώτων τους γραμμάτων. Οἱ γονεῖς ἀπὸ πάνω τους προσπαθοῦν νὰ τοὺς βοηθήσουν. Τί γινόταν ὅμως 53 χρόνια πρίν, τότε ποὺ τὸ 1960 περίπου κυριαρχοῦσε τὸ γράψιμο μὲ τὸν κονδυλοφόρο, πρὶν τὴν ἀνακάλυψη τοῦ στυλογράφου; Διαβάστε ἕνα πολὺ ὄμορφο ἀρθράκι. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμηθοῦν τὰ παιδικὰ σχολικά τους χρόνια. Οἱ νεώτεροι θὰ διδαχθοῦν πολλά…

.            Μυρωδιὰ μελάνης, καὶ  μοῦ θυμίζει τὸ σχολεῖο μου, τότε ποὺ γράφαμε μὲ κονδυλοφόρους.  Πολλὰ ἐξαρτήματα γιὰ νὰ γράψει κανεὶς μία λέξη. Ἔπρεπε νὰ ἔχεις τὸν κονδυλοφόρο, ποὺ ἦταν ξύλινος, τὴν μεταλλικὴ πένα, ποὺ στερεωνόταν στὸν κονδυλοφόρο, τὸ γυάλινο μελανοδοχεῖο γεμάτο μελάνη, τὸ πλεκτὸ τσαντάκι, ὅπου τοποθετούσαμε τὸ μελανοδοχεῖο καὶ τὸ κρεμούσαμε στὸν ὦμο μας, ὅταν σχολνούσαμε, καὶ τέλος τὸ στυπόχαρτο, ποὺ ἀπορροφοῦσε τὴν νωπὴ μελάνη.  Ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ γράψεις μία, δύο λέξεις, δηλαδὴ ὀρνιθοσκαλίσματα παιδιῶν τῆς πρώτης δημοτικοῦ. Ἦταν ἡ πρώτη μας ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀνεξίτηλη γραφή.
.            Πρώτη δημοτικοῦ, τὸ 1960, καὶ ἡ ἀγαπητή μας δασκάλα, ἡ κυρία Λευκή, ἀκούραστη προσπαθοῦσε νὰ μᾶς μάθει τὴν τέχνη τοῦ νὰ γράφεις μὲ κονδυλοφόρο.  Τί βαρετὸ πράγμα τὸ γράψιμο μὲ κονδυλοφόρο! Βουτᾶς τὴν πένα στὸ μελανοδοχεῖο, γράφεις ἕνα γράμμα καὶ ξαναβουτᾶς νὰ πάρει ἡ πένα μελάνι, γιὰ νὰ γράψεις τὸ ἑπόμενο γράμμα.  Κάθε λίγο καὶ λιγάκι πατᾶς τὸ στυπόχαρτο στὰ γράμματα ποὺ ἔγραψες, γιὰ νὰ μὴ ἁπλωθεῖ ἡ μελάνη καὶ σοῦ μουντζουρώσει τὸ τετράδιο. Καὶ ἡ κυρία Λευκὴ πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας, ἐπέβλεπε, διόρθωνε καὶ μᾶς ἐμψύχωνε στὸν ἀγώνα μας, νὰ καταφέρομε νὰ γράψομε μία λέξη. Μία λεξούλα  μόνο, ἀπαιτοῦσε ὁλόκληρη διαδικασία καὶ ὑπομονή.
.            Καὶ ὅταν κουραζόμασταν, ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὄχι καὶ τόσο διασκεδαστικό, ἀλλὰ ἐπίμονο  παιχνίδι, δηλαδὴ τὸ γράψιμο μὲ κονδυλοφόρο, τότε αὐτὸς μὲ τὴν φαντασία μας γινόταν ἀκόντιο ἀρχαίου πολεμιστῆ. Καὶ γιατί ὄχι, ὁ κονδυλοφόρος ἦταν ἕνα μικροσκοπικὸ δόρυ, μὲ ἀκμὴ τὴν πένα καὶ ἀκόντιο τὸν κονδυλοφόρο.  Προσποιούμασταν πὼς θὰ πετάξουμε σὰν δόρυ τὸν κονδυλοφόρο στὰ παιδιὰ τῆς ἄλλης σειρᾶς τῶν θρανίων, καὶ τότε ἐπενέβαινε ἡ κυρία Λευκὴ φωνάζοντας: «Μηηή,  θὰ βγάλετε τὰ μάτια σας». Ἐμεῖς συνεχίζαμε τὸ γράψιμο καὶ καμιὰ φορά, μόλις τελειώναμε τὶς λέξεις, καρφώναμε τὸν κονδυλοφόρο στὸ ξύλινο θρανίο. Ἡ πένα στραπατσαριζόταν, ἀλλὰ ὁ κονδυλοφόρος ἔμενε καρφωμένος κάθετα στὸ θρανίο. Ἡ κυρία Λευκὴ δὲν νευρίαζε μὲ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ μὲ καλοσύνη ἔκαμνε τὶς παρατηρήσεις της καὶ τοποθετοῦσε στοὺς κονδυλοφόρους καινούργιες πένες. Τὴν καημένη τὴν κυρία Λευκή, οἱ ἄκρες τῶν δαχτύλων της γινόταν σκοῦρες ἀπὸ τὴν μελάνη σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ βαμμένα κόκκινα νύχια της.
.            Τὸ 1962, ἂν θυμᾶμαι καλά, ὅλοι οἱ μαθητὲς ἄρχισαν νὰ γράφουν μὲ στυλό, ἀντὶ κονδυλοφόρο. Καινοτομία στὸ γράψιμο, ἀλλὰ ὁ κονδυλοφόρος παρέμεινε στὴν τσάντα μας γιὰ λίγα χρόνια ἀκόμη, ἐπειδὴ τὸ μάθημα τῆς καλλιγραφίας, ἀπαιτοῦσε μελάνη καὶ πένα. Τὰ στυλὸ ἦταν πολὺ πιὸ πρακτικὰ καὶ γρήγορα στὸ γράψιμο. Ἡ ἀντιγραφὴ καὶ ἡ ὀρθογραφία ἔγιναν  παιχνιδάκι. Γρήγορο καὶ καθαρὸ γράψιμο. Τότε τὰ στυλὸ τὰ λέγαμε μπίκ, ἀπὸ τὴν γαλλικὴ μάρκα στυλὸ Bic, ἐκεῖνα τὰ φθηνὰ καὶ πρακτικὰ στυλό, ποὺ μποροῦσε νὰ τὰ ἀγοράσει εὔκολα κάθε μαθητής. Τὰ πρῶτα φθηνὰ στυλὸ εἶχαν σωληνάριο μελάνης μεταλλικό, τὸ ἴδιο ὅπως εἶναι  τὰ σημερινά, μὲ τὴν διαφορὰ ποὺ τώρα ἡ μελάνη εἶναι σὲ πλαστικὸ σωληνάριο. Τί σοφίστηκαν τὰ παιδιά, ποὺ τὸ μυαλό τους ἦταν στὸ παιχνίδι καὶ τὴν ἐφευρετικότητα. Ἕνα νέο παιχνίδι,  καὶ  τὸ στυλὸ  ἔγινε «ὁπλάκι».  Ἕνα κανονικὸ μικρὸ τουφέκι.  Ἡ κατασκευή του εὔκολη. Μόλις τελείωνε ἡ μελάνη στὸ μεταλλικὸ σωληνάριο, τὸ στερέωναν καρφώνοντας ἢ δένοντάς το σὲ ἕνα σανιδάκι, ποὺ ἔμοιαζε μὲ κοντάκι ὅπλου.  Μὲ ἕνα μαχαιράκι ἔξυναν τὸ εὔφλεκτο μέρος τοῦ σπιρτόξυλου καὶ τὴν σκόνη αὐτὴ μὲ ἕνα χάρτινο χωνὶ τὴν ἄδειαζαν στὸ σωληνάριο. Στὴ συνέχεια ἔκλειναν τὸ στόμιο τοῦ σωληναρίου μὲ ἕνα σπιρτόξυλο, ἄναβαν ἕνα ἄλλο καὶ μὲ τὴν φλόγα ζέσταιναν τὸ σωληνάριο, ποὺ ἦταν ἡ κάννη τοῦ ὅπλου. Μετὰ ἀπὸ λίγο ἡ σπιρτόσκονη, ποὺ ἦταν μέσα στὸ σωληνάριο, ἄναβε, δημιουργοῦσε ἀέρια καὶ τὸ σπιρτόξυλο, ποὺ ἦταν στὸ στόμιο, ἔφευγε σὰν σφαίρα μερικὰ μέτρα μακριά.  Τὰ παιδιὰ ἐνθουσιασμένα χειροκροτοῦσαν ἀπὸ χαρὰ ἀπολαμβάνοντας τὸ νέο παιχνίδι, ποὺ ἀπαιτοῦσε ἕνα κουτὶ σπίρτα, ἕνα σωληνάριο καὶ ἕνα ξύλινο κοντάκι. Τὰ «ὁπλάκια» ὅμως γρήγορα ἀπαγορεύτηκαν καὶ στὸ σχολεῖο καὶ στὸ σπίτι, καθὼς χαρακτηρίστηκαν ἄκρως ἐπικίνδυνα.
.            Τὰ στυλὸ ὅμως, τὰ ὄπλα τῶν μαθητῶν, ἀφοῦ μὲ αὐτὰ ἔγραφαν, ἔγιναν φυσοκάλαμα. Ἀκίνδυνα φυσοκάλαμα, ἀλλὰ πολὺ ἐνοχλητικά, καθὼς αὐτὰ χρησιμοποιήθηκαν στὴν ὥρα τοῦ μαθήματος, κυρίως στὸ γυμνάσιο.  Ἔβγαζαν τὸ σωληνάριο τῆς μελάνης, καὶ τὰ δύο καπάκια, καὶ ἔμενε τὸ πλαστικὸ μέρος, ἕνας σωλήνας, ὅπου τοποθετοῦσαν σφαιρίδια ἀπὸ χαρτὶ καὶ  φυσοῦσαν μὲ δύναμη. Τὸ χάρτινο σφαιρίδιο, τὸ «χαρτάκι», πήγαινε ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ τῆς τάξης μέχρι τὴν ἄλλη. Μερικοὶ μαθητὲς μάλιστα σημάδευαν μὲ ἀκρίβεια τὸ κεφάλι ἢ τὸ σβέρκο τοῦ συμμαθητῆ τους σὲ μεγάλη ἀπόσταση, τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος. Οἱ καθηγητὲς ὅμως εἶχαν πολὺ ἐξασκημένο αὐτὶ καὶ ἀντιλαμβάνονταν τὰ φυσοκάλαμα, ἀπὸ τὸν ἐλάχιστο ἦχο ποὺ ἔκαμναν. Σφαλιάρες καὶ ἀποβολὲς ἦταν τὸ ἔπαθλο αὐτοῦ τοῦ παιχνιδιοῦ.
.            Περασμένα ξεχασμένα. Ἀναμνήσεις τῶν μαθητικῶν χρόνων, ποὺ γρήγορα πέρασαν. Ἡ νέα γενιὰ πιὰ ἀσχολεῖται μὲ κινητὰ τηλέφωνα, λαπτόπ, ὑπολογιστὲς μὲ παιχνίδια, διαδίκτυο καὶ τόσα ἄλλα. Ὅσο γιὰ τοὺς κονδυλοφόρους, τοὺς βρίσκει κανεὶς στὰ Μουσεῖα, ἐνῶ τὰ στυλὸ διατηροῦν ἀκόμη τὰ πρωτεῖα, ὅσο ἀκόμη γράφουμε σὲ χαρτί.

 Δημήτρης Μεκάσης

ΠΗΓΗ: aganargyroi.gr (ἀπὸ florineanews.blogspot.gr)

Διαφημίσεις
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: