ΠΛΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ (Δελτίον Τύπου)

ΙΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΙΝΑ
ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ (Δορυλαίου 26, 115 21)

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

.             Ἐπειδὴ τὶς τελευταῖες ἡμέρες βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ποικίλα δημοσιεύματα περὶ τῆς Μονῆς Σινᾶ καὶ τῶν προβλημάτων ποὺ (κατὰ τὶς ἴδιες αὐτὲς πηγὲς) Αὐτὴ φέρεται νὰ ἀντιμετωπίζει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργοῦνται στὴν Κοινὴ Γνώμη ἐντυπώσεις ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα,  ἐπιθυμοῦμε νὰ γνωστοποιήσουμε τὰ ἑξῆς:
.             α) Τὸ Νότιο Σινᾶ καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μονῆς ἀποτελοῦσαν –πρὸ τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴν Αἴγυπτο- τὸν τρίτο σὲ ἐπισκεψιμότητα τουριστικὸ προορισμὸ τῆς χώρας (μετὰ τὶς πυραμίδες καὶ τὸ Λοῦξορ). Γιὰ λόγους ἀσφαλείας ὡς πρὸς τὴ μετακίνηση τέτοιου μεγάλου ἀριθμοῦ ξένων (κυρίως) πολιτῶν στὴν εὐαίσθητη αὐτὴ περιοχή, ἡ τοπικὴ διεύθυνση τῆς τουριστικῆς ἀστυνομίας ἔδωσε πρὸ ἑβδομάδος τὴν ὁδηγία νὰ «κλείσει» ἡ Μονὴ προσωρινὰ γιὰ τοὺς τουρίστες.
.             β) Ἡ ὁδηγία αὐτὴ ἀφοροῦσε τοὺς πολυπληθεῖς τουρίστες καὶ ὄχι τὶς ὀργανωμένες ὁμάδες προσκυνητῶν, ποὺ -ἂν καὶ λίγες- συνέχισαν νὰ φθάνουν στὸ Σινᾶ γιὰ προσκύνημα κατόπιν σχετικῆς συνεννοήσεως. Οἱ πύλες τῆς Μονῆς (μὲ τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια) παρέμειναν ἀνοικτές, ἡ μοναστικὴ ζωὴ συνεχίζεται κανονικά, ὅπως καὶ ἡ ἐργασία τῶν βεδουίνων ἐργατῶν καὶ ἡ εἴσοδος προσκυνητῶν.
.             γ) Ἤδη ἀπὸ χθὲς 9/9, ἡ ἀνωτέρω ἀποτρεπτικὴ ὁδηγία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν ἤρθη, καὶ ἡ σχετικὴ ἀπόφαση ἀνακοινώθηκε ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ Περιβάλλοντος τῆς Αἰγύπτου, καθὼς ἐκτιμήθηκε σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο (καὶ ὄχι σὲ τοπικό, ὅπως συνέβη κατὰ τὴν «ἀπαγόρευση») ὅτι δὲν συντρέχουν πραγματικοὶ λόγοι ἐπικινδυνότητος. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἱκανοποιήθηκε καὶ τὸ ὁμόφωνο αἴτημα τῶν φυλῶν τῶν βεδουίνων τοῦ Νοτίου Σινᾶ, ποὺ ζήτησαν τὸ ἄνοιγμα τῆς Μονῆς γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή.
.             δ) Εἶναι ἀπολύτως ἀναληθὲς ὅτι ἡ Μονὴ δέχθηκε κάποιου εἴδους ἐπίθεση, ὅπως περιορισμένα κυκλοφόρησε σὲ διάφορα μέσα.
.             ε) Τὰ κατὰ καιροὺς ἀναφερόμενα ὡς συμβαίνοντα στὸ Σινᾶ ἐπεισόδια ἀφοροῦν τὸ Βόρειο Σινᾶ, περιοχὴ πολὺ ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὴ Μονὴ (τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα), μὲ ἰδιαίτερο καθεστὼς καὶ ἰδιάζουσα πληθυσμιακὴ σύνθεση, τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ὀρεινὸ Νότιο Σινᾶ καὶ τοὺς κατοίκους του, παραδοσιακοὺς προστάτες τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀντισταθεῖ σθεναρὰ στὴ διείσδυση ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων.
.            ϛ) Παρὰ ταῦτα, εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνάσχεση τοῦ προσκυνηματικοῦ καὶ τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος, λόγῳ τῆς εὐρύτερης κρίσης στὴν Μέση Ἀνατολή, ἔχει ὁδηγήσει τὴ Μονὴ σὲ πλήρη οἰκονομικὴ δυσπραγία, καθὼς ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς παραδοσιακὲς ὑποχρεώσεις της πρὸς τοὺς βεδουίνους ἐργαζομένους καὶ νὰ συνεχίσει τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο στοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου. Τὸ τόσο εὐαίσθητο αὐτὸ σημεῖο ἀποτελεῖ τὸ σοβαρότερο πρόβλημα τῆς Μονῆς κατὰ τὴν παροῦσα φάση, καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει κυρίως νὰ ἀντιληφθοῦν ὅσοι τὴν ἀγαποῦν, βοηθώντας την ἔμπρακτα, παράλληλα μὲ τὸ ἐπιβεβλημένο χρέος τῆς προσευχῆς.

Ἀθῆναι 11.09.2013

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: