ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΤΕΥΕΙ!

Στ φυλακ κα βαρι πρόστιμα ποιος καλλιεργε «παράνομους» σπόρους !!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν στὸν προελαύνοντα καθολικὸ ὁλοκληρωτισμὸ οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ φρικτὰ κακοῦργο πρόσωπο τοῦ δαίμονα, τότε εἶναι ἀνάξιοι τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

.               Ἡ ἐποχὴ τῶν σχεδιασμῶν τῆς παγκόσμιας Ὀργουελικῆς δικτατορίας τῆς ἀγορᾶς, καὶ ὁ πραγματικὸς ρόλος τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» ἀποκαλύπτεται καθημερινά. Μία νέα πρόταση νόμου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖ παράνομη τὴν «καλλιέργεια, τὴν ἀναπαραγωγὴ ἢ τὴν ἐμπορία» σπόρων καὶ κηπευτικῶν ποὺ δὲν ἔχουν «ἀξιολογηθεῖ, ἐγκριθεῖ καὶ γίνει ἀποδεκτοὶ» ἀπὸ μία νέα εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία τὸ λεγόμενο «Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φυτικῶν Ποικιλιῶν». Στὴ φυλακὴ καὶ βαριὰ πρόστιμα ὅποιος καλλιεργεῖ «παράνομους» σπόρους !!
.           Τὸ σχέδιο νόμου μὲ τὴν ὀνομασία «Plant Reproductive Material Law», ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ ἀποφασίζει αὐτὴ γιὰ ὅλα σχεδὸν τὰ φυτὰ καὶ τοὺς σπόρους. Ἂν ἕνας «ἐρασιτέχνης» ἀγρότης, τοῦ Σαββατοκύριακου, καλλιεργεῖ στὸν κῆπο του φυτὰ ἀπὸ σπόρους ποὺ δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο αὐτό, τότε θὰ μπορεῖ νὰ καταδικαστεῖ ὡς ἐγκληματίας!!!
.              Ὁ νόμος αὐτός, διαμαρτύρεται ὁ Ben Gabel τοῦ «Real Seed Catalogue», στοχεύει στὸ νὰ καταπνίξει τοὺς παραγωγοὺς τῶν τοπικῶν ποικιλιῶν, τοὺς βιοκαλλιεργητὲς καὶ τοὺς ἀγρότες ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ μικρὴ κλίμακα. «Ὅπως μποροῦμε νὰ ὑποπτευθοῦμε – δήλωσε ὁ Mike Adams τοῦ Natural News – ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἡ “τελικὴ λύση” τῆς Monsanto, τῆς DuPont καὶ τῶν ἄλλων πολυεθνικῶν ποὺ πουλᾶνε σπόρους, οἱ ὁποῖες ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν βάλει στόχο, νὰ κυριαρχήσουν πλήρως σὲ ὅλους τους σπόρους τὶς καλλιέργειες καὶ τὰ φυτὰ τοῦ πλανήτη.»!!!
.            Ποινικοποιώντας τοὺς μικροὺς καλλιεργητὲς κηπευτικῶν, σὰν ἐν δυνάμει ἐγκληματίες – προσθέτει ὁ Adams «ἡ εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία θὰ μπορεῖ ἐπιτέλους νὰ παραδώσει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς τροφικῆς… ἁλυσίδας στὰ χέρια τεράστιων ἑταιρειῶν ὅπως ἡ Monsanto (Ἑβραϊκὴ πολυεθνικὴ ἐταιρία)». Τὸ πρόβλημα, ὅμως, ὅπως τὸ ἀποσαφηνίζει ὁ Gabe εἶναι ὅτι: «Οἱ μικροὶ ἀγρότες ἔχουν πολὺ διαφορετικὲς ἀνάγκες ἀπὸ αὐτὲς τῶν πολυεθνικῶν – γιὰ παράδειγμα, καλλιεργοῦν χωρὶς νὰ χρησιμοποιοῦν μηχανὲς καὶ δὲν θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν χημικὰ σπρέι». Ἑπομένως, «δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ καταγραφοῦν οἱ ποικιλίες ποὺ ταιριάζουν σὲ ἕνα μικρὸ χωράφι, ἐπειδὴ δὲν πληροῦν τὰ αὐστηρὰ κριτήρια τοῦ “Ὀργανισμοῦ Φυτικῶν Ποικιλιῶν”, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν ἔγκριση τῶν τύπων σπόρων ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ βιομηχανικοὶ ἀγρότες».
.              Πρακτικά, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, ὅλα τὰ φυτά, οἱ σπόροι, τὰ λαχανικὰ καὶ οἱ καλλιεργητὲς θὰ πρέπει νὰ καταγραφοῦν. «Οἱ κυβερνήσεις δείχνουν ἐνθουσιασμένες μὲ τὴν ἰδέα νὰ καταγράψουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα», λέει ὁ Adams. Πόσο μᾶλλον ποὺ «οἱ μικροκαλλιεργητὲς θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν καὶ ἕνα εἰδικὸ φόρο στὴν εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία γιὰ νὰ καταγράψουν τοὺς σπόρους.» Τὴν ἐπεξεργασία τῶν αἰτημάτων, τὶς τυπικὲς ἐξετάσεις, τὶς τεχνικὲς ἀναλύσεις, τοὺς ἐλέγχους, τὴν ὀνομασιῶν τῶν ποικιλιῶν, τὰ ἔξοδα γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ τὰ φορτώνονται οἱ μικροπαραγωγοί, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτρέπονται ἀκόμα περισσότερο νὰ καλλιεργοῦν τὴ γῆ καὶ νὰ ἐξαρτῶνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς τεράστιες πολυεθνικές.

Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ» καὶ οἱ Παγκόσμιοι Δυνάστες εἶναι ἐδῶ. (conspiracyfeeds)

ΠΗΓΗ: pygmi.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: