ΜΟΝΟ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ («Ὅσο καὶ ἂν κάποιοι θέλουν νὰ ξεχάσουμε τὴν διαχρονικὴ ἑλληνικὴ καὶ τὴν δασεία μας, οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα δὲν χάνονται… Ὑπάρχουν καὶ διακηρύσσουν τὴν παρουσία τους».)

Μόνο κέρδη ἀπὸ τὴν σωστὴ ἐκμάθηση τῆς γλώσσας

Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 30.07.13

.                 Τὰ ἑλληνικὰ ἦταν καὶ παραμένουν μία δύσκολη γλώσσα. Ὑπῆρχε, ὅμως, στὰ παλαιότερα χρόνια μία ἠθικὴ ὑποχρέωση τῶν πολιτικῶν, τῶν δημοσιογράφων καὶ τῶν διαμορφωτῶν τῆς κοινῆς γνώμης νὰ μιλοῦν καὶ νὰ γράφουν σωστὰ ἑλληνικά· γιὰ νὰ δείχνουν τὸν σεβασμό τους πρὸς τὴν πανάρχαια γλώσσα μας καὶ γιὰ νὰ γίνονται παράδειγμα πρὸς μίμησιν ἀπὸ τὸν λαό. Σήμερα δυστυχῶς ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε σοβαρὰ γλωσσικὰ ὀλισθήματα ἀπὸ  -ὑποτίθεται- μορφωμένους ἀνθρώπους.
.                 Καταγράφω χαρακτηριστικὰ τὰ ἀκόλουθα:
.                 Ἀπὸ προβεβλημένο στέλεχος τῆς κυβερνήσεως ἀκούσαμε τὴν δήλωση ὅτι θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πρόβλημα «τῶν πλεονάζοντων θέσεων»! Διπλὸ τὸ ὀλίσθημα. Πρῶτον, ἡ λέξη θέση εἶναι γένους θηλυκοῦ, ἄρα τὸ σωστὸ εἶναι «τῶν πλεοναζουσῶν θέσεων». Ἀλλὰ καὶ ἀρσενικὸ νὰ ἦταν τὸ γένος, τὸ σωστὸ εἶναι «τῶν πλεοναζόντων ὑπαλλήλων», ὄχι «πλεονάζοντων». Ἐκτὸς ἂν ὁ ὁμιλητὴς μιμεῖται τὴν κακόηχη «δημοτικιὰ» τῶν ἀριστερῶν φοιτητικῶν συλλόγων ποὺ γράφουν «τοῦ πανεπιστήμιου» ἀντὶ «τοῦ πανεπιστημίου».
.                 Νεόκοπο πολιτικὸ κόμμα ἐμφανίστηκε καὶ ὀνομάστηκε «Νέα Μέρα». Μὲ τὸ καλημέρα ἔγινε τὸ ὀλίσθημα. Ἡ λέξη μέρα δὲν εἶναι ὑπαρκτὴ λέξη, ἀλλὰ παραφθορὰ καὶ προφορικὴ λαϊκότροπη μορφὴ τῆς λέξεως «ἡμέρα». Τὸ λεξικὸ Μπαμπινιώτη στὸ λῆμμα «μέρα» γράφει: Βλέπε λέξη «ἡμέρα». Τὸ προφορικὸ ἰδίωμα ἔχει μεγαλύτερες ἀνοχές. Ἀλλὰ ἕνα πολιτικὸ κόμμα, ποὺ ὑπόσχεται ὅτι θὰ ὑπερασπισθεῖ τὸ ἔθνος καὶ τὸν λαό, ὀφείλει πρωτίστως νὰ ὑπερασπίζεται τὴν γλῶσσα καὶ τὴν ἐθνικὴ κληρονομιά μας. Καὶ τὸ «γειά σου» προέρχεται ἀπὸ συγκεκομμένη μορφὴ τῆς λέξεως «ὑγεία», ἀλλὰ κανεὶς πολιτικὸς ἕως σήμερα δὲν τόλμησε νὰ μετονομάσει τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας σὲ ὑπουργεῖο «Γειᾶς».
.                 Στὰ λύκειά μας, μὲ τὴν ἀνοχὴ ὁρισμένων -ὄχι ὅλων- ἐκπαιδευτικῶν, καθιερώθηκε ἡ μαθητικὴ ἔκφραση «πενταήμερη ἐκδρομή». Τέτοια ἔκφραση στὰ ἑλληνικὰ δὲν ὑπάρχει. Τὸ σωστὸ εἶναι νὰ λέμε «πενθήμερη», ἀλλὰ ὁ περιρρέων λαϊκισμὸς καὶ ἡ διάθεση… νὰ μὴ θίξουμε τὰ καημένα τὰ παιδιὰ ἀφήνουν τὸ λάθος νὰ σέρνεται καὶ νὰ διαιωνίζεται. λέξη μέρα παιρνε κα θ παίρνει σαε δασεία, στω κα ν πεβλήθη μ πραξικοπηματικ τρόπο τ μονοτονικ τ 1982. Ἄρα τὸ ταῦ, ὅταν ἕπεται δασυνόμενη λέξη, γίνεται θῆτα. Πένθ-ἥμερη, ἀνθυπολοχαγὸς κ.λπ. σο κα ν κάποιοι δθεν προοδευτικο θέλουν ν ξεχάσουμε τὴν διαχρονικ λληνικ κα τὴν δασεία μας, ο τόνοι κα τ πνεύματα δν χάνονται Ὑπάρχουν καὶ διακηρύσσουν τὴν παρουσία τους. Τὸ ἔντυπο ποὺ διαβάζετε, λέγεται ἐφημερίδα, ἀπὸ τὸ ἐπι+ημερίδα. Δὲν λέγεται “ἐπημερίδα”. Ἀλλὰ καὶ οἱ ξένοι σέβονται τὸν ἱστορικὸ τονισμὸ ποὺ ἀπεμπολοῦν οἱ τονοφάγοι. Οἱ Ἄγγλοι γράφουν Hellas, διότι ἡ Ἑλλὰς εἶναι δασυνόμενη λέξη. Οἱ Βούλγαροι γράφουν ΧΕΜΟΥΣ τὸ ὅρος Αἷμος, ἐπειδὴ παίρνει δασεία (καὶ περισπωμένη στὸ “ι”, γιὰ νὰ θυμόμαστε τὰ ἀθάνατα ἑλληνικὰ ποὺ μάθαμε).
.                 Ἡ ἐκμάθηση τῶν ἑλληνικῶν σὲ ὅλη τὴ συνέχειά τους καὶ ἡ ἔμφαση στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ μὲ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα εἶναι παιδευτικὸ ἀγαθὸ καὶ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ἱστορία μας, τὴν ταυτότητά μας, τὴν ἐθνική μας ὕπαρξη. Ἐπιπλέον, ὅμως, εἶναι καὶ ἄθλημα πνευματικὸ γιὰ τοὺς νέους μὲ πιθανὰ καλὰ ἀποτελέσματα στὸν οἰκονομικὸ καὶ τὸν ἐπιχειρηματικὸ τομέα. Στὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Κορέα ἀνακάλυψαν, ἔπειτα ἀπὸ σοβαρὴ ἔρευνα πολλῶν ἐπιστημονικῶν εἰδικοτήτων, ὅτι τὸ οἰκονομικό τους θαῦμα ὀφείλεται κυρίως στὸν κόπο ποὺ καταβάλλουν οἱ μαθητὲς τοῦ δημοτικοῦ, γιὰ νὰ μάθουν τὶς χιλιάδες ἰδεογραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου τους. Ὁ Ἕλληνας πρέσβυς ἐ.τ. Μάνος Μεγαλοκονόμος ἔχει καταγράψει σὲ ἄρθρα του τὸ μυστικὸ τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ἀνάπτυξης τῶν Κινέζων, οἱ ὁποῖοι πάντα νικοῦν τοὺς Ἀμερικανοὺς στοὺς διαγωνισμοὺς μαθηματικῶν. Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ παιδικοῦ ἐγκεφάλου μέσῳ τοῦ δύσκολου ἀλφαβήτου τῆς κινεζικῆς.
.                 Οἱ ἁπλουστεύσεις ἔβλαψαν τὴν παιδεία. Ἂς διδάξουμε στὰ παιδιά μας τὰ σωστὰ διαχρονικὰ ἑλληνικά!

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: