Η ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ…“ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ” (Μητροπ. Σερρῶν Θεολόγος: «Τὰ προβλήματα τῆς πατρίδας μας προῆλθαν, διότι κάποιοι παρανόμησαν στὸν ἀνθρώπινο καὶ στὸν θεϊκὸ νόμο».)

Σερρν Θεολόγος:
«
Τ προβλήματα τς πατρίδας μας προλθαν,
διότι κάποιοι παρανόμησαν
».

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ Κρίση ἔχει ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. Ἔχει ἐνεργητικοὺς αὐτουργούς, τοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως. Κι ἔχει «παθητικοὺς» αὐτουργούς, ἕνα ἕκαστο ἐξ ἡμῶν, ποὺ σιωπήσαμε, ἀνεχθήκαμε, ἀδρανήσαμε, ἢ συμμετείχαμε ἐνεργητικότερα στὴν Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεώς μας.
.             Μήπως ἔχει ἄδικο ὁ Σεβ. Μητροπ. Σερρῶν, ὅταν ἐπισημαίνει κατωτέρω π.χ. τὴν βαρυτάτη εὐθύνη τοῦ ΛΑΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ γιὰ τὸν ΦΟΝΙΚΟ νόμο τῶν ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ τῆς ἀλήστου «Ἀλλαγῆς»; Μήπως μόνο αὐτὸς ὁ νόμος δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ πέσει ὁ οὐρανὸς νὰ μᾶς πλακώσει; Ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν!
.            Ἂν δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ΒΑΘΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γιὰ τὴν ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ μας, θὰ βυθιζόμαστε ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἄβυσσο τῆς «Κρίσεως.
.           Καὶ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΣ βεβαίως σ᾽ αὐτὴν τὴν συνειδητοποίηση καὶ παραδοχὴ πρέπει νὰ εἶναι οἱ Ἄρχοντες. Αὐτοὶ  ποὺ βύθισαν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους τὸν βοσκηματώδη λαὸ στὴν Κρίση καὶ τὸν ἔσυραν στὴν Ἐθνικὴ Περιπέτεια. Ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα τους δὲν ἀφήνουν αἰσιόδοξα μηνύματα.

.               Λάβρος ἀπὸ ἄμβωνος ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος, ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ στὴν πόλη τῶν Σερρῶν. Ὁ κ. Θεολόγος ἐξαπέλυσε πυρὰ ἐναντίον ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀπεργάζονται τὴν ἀποχριστιανοποίηση τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ τὸν Μητροπολίτη θὰ δώσουν λόγο γιὰ τὶς πράξεις τους.

.               «Ὁρισμένοι ἐπιθυμοῦν νὰ ταιριάζουν τὰ ἀταίριαστα. Νὰ κόβουν καὶ νὰ ράβουν τὴν πίστη κατὰ τὴ δική τους θέληση καὶ κατὰ τὰ δικά τους συμφέροντα ἕως καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ στάση καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἀρχόντων μας οἱ ὁποῖοι καίτοι διοικοῦν ἕνα χριστιανικὸ λαὸ, ἐν τούτοις τὰ νομοθετήματά τους εἶναι ἀντίθετα μὲ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ», τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν.

.               Ἐπίσης ὁ κ. Θεολόγος ἀνέφερε:

.           «Τί νὰ πρωτοθυμηθεῖ κανείς; Τὸ νόμο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις; Αὐτὴ τὴν αἰσχρὴ κι ἀπάνθρωπη δολοφονία ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν στὸ ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθερίας τῆς γυναίκας; Νὰ θυμηθοῦμε τὸν νόμο μὲ τὸν ὁποῖο καταλύθηκε ἡ ἱερότητα καὶ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ γάμου καὶ μετατράπηκε σ’ ἕνα σύμφωνο συμβιώσεως νομικοῦ χαρακτήρα ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους; Νὰ θυμηθοῦμε τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν ποὺ χρόνια τώρα ἔθρεψαν αὐτὴ τὴν πατρίδα; Νὰ θυμηθοῦμε νόμους ἀντίθεους, οἱ ὁποῖοι ὀνόμασαν τὴν Ἐκκλησία ἐξωσχολικὸ παράγοντα καὶ τὴν ἐξοβέλισαν ἀπ’ τὸ σχολεῖο; Νὰ θυμηθοῦμε πλῆθος νομοθετημάτων, ὅπως τὴν κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες μέχρι καὶ σήμερα, ὅταν ψηφίστηκε ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, ὡσὰν μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ λυθοῦν ὡς διὰ μαγείας κι αὐτομάτως ὅλα τὰ προβλήματα τὰ οἰκονομικὰ τῆς πατρίδας μας». «Τ προβλήματα τς πατρίδας μας προλθαν διότι κάποιοι παρανόμησαν. Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι βρίσκονταν ψηλὰ καὶ εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ παρανομήσουν. Τ προβλήματα τς πατρίδας μας προλθαν, διότι κάποιοι υοθέτησαν τρόπους κα μεθόδους ο ποοι οτε θεάρεστες ταν λλ πολλς φορς οτε κα νόμιμες. Κι ἀντ’ αὐτοῦ ἀναζητοῦμε τρόπους γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουμε τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀτελέσφοροι καὶ οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπισωρεύσουν ἐπάνω στὴν ζωὴ αὐτῆς τῆς πατρίδας μεγαλύτερη τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ», προσέθεσε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν.

.         Ἀναφερόμενος στὴν πρόταση γιὰ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ὁ Μητροπολίτης Θεολόγος ὑπογράμμισε: «Κατήργησαν καὶ θὰ καταργήσουν ἀκόμα περισσότερο τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, τῆς ἁγίας αὐτῆς ἡμέρας, διότι ἔτσι ἐπιτάσσουν τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Διότι ἔτσι πρέπει νὰ γίνει. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ν’ ἀποδυναμωθεῖ ἀπ’ ὅλ’ αὐτὰ τὰ ὁποῖα τὸν στήριζαν διαχρονικά».

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: