ΕΜΜΕΣΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ; «Μπορεῖ νὰ βρεθεῖ λύση στὴν (δῆθεν) ἐκκρεμότητα μὲ τὴν μισθοδοσία τῶν 9.500 κληρικῶν ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀρχίσει νὰ ἐπιδεικνύει “καλὴ θέληση” ὅσον ἀφορᾶ στὴν περιουσία της».

Δν δέχεται ερώνυμος ν δε τν Βόλφγκανγκ Σόιμπλε!

 Ὁ Μακαριώτατος δὲν προτίθεται καὶ δὲν διατίθεται νὰ ἀνοίξει ὁποιονδήποτε διάλογο
μὲ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς προεκτάσεις μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας

Τοῦ Λουκιανοῦ Κάλλιμπαν

.           Μεγάλη προθυμία νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β´ ἐπιδεικνύει ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στὸ πλαίσιο τῆς ἐπίσημης ἐπισκέψεως ποὺ θὰ πραγματοποιήσει στὴ χώρα μας τὴν Πέμπτη.
.           Ὁ Γερμανὸς ἐπίσημος ἔχει ἀνακοινώσει τὴν πρόθεσή του νὰ δεῖ ἰδιαιτέρως τὸν ἀρχιεπίσκοπο ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα. Σύμφωνα μὲ πηγὲς ἀπὸ τὸ Βερολίνο, ὁ κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θέλει νὰ ἀνοίξει διάλογο μὲ τὸν προκαθήμενο τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας γιὰ δύο σημαντικὰ ζητήματα.
.           Τὸ πρῶτο θέμα ἀφορᾶ στὶς μετοχὲς ποὺ διαθέτει ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἑλλάδος στὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα». Οἱ Γερμανοὶ θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ βάλουν χέρι στὶς μετοχὲς τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ ἁλώσουν τὴ συγκεκριμένη τράπεζα, γιὰ τὴν ὁποία ἐνδιαφέρονται ἐδῶ καὶ πάρα πολὺ καιρό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κ. Σόιμπλε δείχνει τόσο θερμὸ ἐνδιαφέρον νὰ μιλήσει στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο Β´ καὶ νὰ μοιραστεῖ μαζί του τὰ σχέδια τῆς “Deutsche Bank”.
.           Τὸ δεύτερο σχετίζεται μὲ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντιδράσεις μητροπολιτῶν σχετικῶς μὲ τὴ λειτουργία καταστημάτων τὶς Κυριακές. Ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀναμένεται νὰ κομίσει προτάσεις ποὺ γίνονται ἀπὸ διάφορα κοινοπρακτικὰ σχήματα τῆς χώρας του. Λέγεται, γι παράδειγμα, τι μπορε ν βρεθε λύση στν (ΔΗΘΕΝ) κκρεμότητα μ τὴν μισθοδοσία τν 9.500 κληρικν, φ’ σον κκλησία τς λλάδος ρχίσει ν πιδεικνύει «καλ θέληση», σον φορ στν περιουσία της.

 Ἡ γερμανικὴ ἡγεμονία ἀπαιτεῖ ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας

.           Στὰ βυζαντινὰ χρόνια μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἔλοιωνε τὰ χρυσαφικὰ καὶ τὰ ἀσημικά της γιὰ τὴν προστασία τοῦ Κράτους. Τώρα καλεῖται νὰ συνταυτισθεῖ μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς γερμανικῆς ἡγεμονίας, ὥστε νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν ἀκίνητη περιουσία της, φυσικὰ μὲ γερμανικὲς κοινοπραξίες ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ κατασκευάσουν τουριστικὲς μονάδες, νὰ «ἀνοίξουν» νέες θέσεις ἐργασίας καὶ καλά, νὰ ἀναπτύξουν  σὲ ἀναξιοποίητα «φιλέτα» γῆς γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες. Ἐννοεῖται φυσικὰ ὅτι τὰ λεφτὰ τῆς ἀνάπτυξης θὰ πᾶνε στὸ Βερολίνο καὶ οἱ θέσεις ἐργασίας θὰ ἀφοροῦν σὲ σερβιτόρους καὶ «μπόλλ μπόυς».
.           Στὸ ἴδιο πλαίσιο, ὁ κ. Σόιμπλε ἀναμένεται νὰ μεταφέρει τὴν ἐνόχληση τῆς καγκελαρίας στὶς «ἀναχρονιστικὲς» ἀντιδράσεις τῶν μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, ἐπειδὴ ἀμφισβητοῦν τὴν πρόταση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης κ. Κωστῆ Χατζηδάκη γιὰ λειτουργία τῶν καταστημάτων κάθε Κυριακή. Ἔγκυρη διπλωματικὴ πηγὴ ἐπισήμανε ὅτι ὁ προσκεκλημένος ἀπὸ τὸν κ. Γιάννη Στουρνάρα Γερμανος ὑπουργὸς θὰ μεταφέρει τὴ δυσφορία τοῦ Βερολίνου «ἐπειδὴ ὁρισμένοι ἀρχιερεῖς ξεσηκώνουν τὸν κόσμο ἐναντίον τῶν φιλοευρωπαίων πολιτικῶν»!
.           Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα ἀπασχολοῦν τοὺς συνεργάτες τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προετοιμαστεῖ μὲ ἀπαντήσεις ἐπὶ ὅλων τῶν ζητημάτων. Κάποιοι σχολίαζαν τὸ μεσημέρι ὅτι γιὰ τὶς μετοχὲς τῆς Ἐθνικῆς δὲν ἀποφασίζει ὁ Μακαριώτατος ἀλλὰ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, ἐνῶ γιὰ τοὺς μισθοὺς τῶν κληρικῶν ὑπάρχει τὸ ἀντεπιχείρημα μὲ τὶς προκλητικὲς νομοθετικὲς ρυθμίσεις τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης ὑπὲρ τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἐπιβολὴ φόρου 2% σὲ ὅλους τοὺς φορολογουμένους.

 Δὲν προτίθεται νὰ δεῖ τὸν κ. Σόιμπλε

 .           Ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ὡστόσο, δὲν προτίθεται καὶ δὲν διατίθεται νὰ ἀνοίξει ὁποιαδήποτε συζήτηση μὲ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς προεκτάσεις, εἰδικὰ μὲ τὸν κ. Σόιμπλε. Σύμφωνα μὲ ἀξιόπιστη πηγὴ ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ Διακονία, «ὁ μακαριώτατος προσεύχεται καὶ ἀγωνίζεται ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ τὴ βελτίωση καὶ τὴν ἀνακούφιση τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, χωρὶς διακρίσεις καὶ διαχωρισμούς. Αὐτὸς εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἀγώνας ἑνὸς πνευματικοῦ ποιμένος γιὰ τὸ λαό. Ἡ πολιτικὴ εἶναι γιὰ τοὺς πολιτικούς».
.           Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι ὁ προκαθήμενος τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας παίρνει σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπ’ ὅσα σημειώνονται σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο καὶ δὲν φαίνεται νὰ συμμορφώνεται μὲ τὶς εὐσχήμως διατυπωμένες πολιτικὲς νουθεσίες ποὺ δέχεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Τὰ σχόλια ὁρισμένων συνεργατῶν τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐναντίον τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ἐπειδὴ προτίμησε νὰ κάνει περιοδεία στὶς παραμεθόριες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας στὸ τριήμερο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀντὶ νὰ περιμένει σὲ «κατ’ οἶκον περιορισμὸ» -ὅπως ἔκανε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας- τὸν ἀνασχηματισμό, ἔχουν ὑποπέσει στὴν ἀντίληψή του. Ὡστόσο, δὲν δίνει σημασία σὲ μικρότητες.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: