ΑΤΟΛΜΙΑ, ΒΥΘΙΟΤΗΣ καὶ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΥΔΑΜΟΥ. «Τὰ γυμναστήρια, οἱ καφετέριες καὶ ἄλλα …εὐαγῆ καταστήματα ἐξακολουθοῦν νὰ γεμίζουν μὲ κόσμο, ποὺ ζεῖ στὸν “κόσμο” του».

Ἀπόσπασμα τοῦ ἄρθρου 
«Ν κοινωνηθε κριτικ μφισβήτηση»
Τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ,
ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 23.06.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  Μιὰ ἁπλὴ παρατήρηση στὴν καθημερινότητα ἀρκεῖ γιὰ νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ βασικὴ διαπίστωση ἀπὸ τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα: δὲν ἔχει ἀκόμη συγκροτηθεῖ ἕνα μεγάλο «σῶμα», ἕνα δυνατὸ «ρεῦμα» πολιτῶν ποὺ νὰ συνειδητοποιοῦν τί ἀκριβῶς συμβαίνει τώρα στὴν δύσμοιρη αὐτὴ πατρίδα. Οἱ ἐπὶ τριακονταπενταετίαν ψεκασμοὶ μὲ ἰδεολογικὰ παραισθησιογόνα, ἡ ἄφρων ἀφομοίωση τοξικῶν ὑποπροϊόντων κουλτούρας καὶ παιδείας μὲ ταυτόχρονη συμπλεγματικὴ ἀπεμπόληση τῶν δοκιμασμένων Ἀξιῶν τοῦ Γένους ἔχουν καταφέρει τὴν βαθειά ἀλλοτρίωση καὶ τὴν συνεπαγομένη νάρκωση τοῦ κοινωνικοῦ σώματος. Τὰ γυμναστήρια, οἱ καφετέριες καὶ ἄλλα …εὐαγῆ καταστήματα ἐξακολουθοῦν νὰ γεμίζουν μὲ “αὐτιστικὸ” κόσμο, ποὺ ζεῖ στὸν “κόσμο” του. «Μπορεῖ νὰ ἐκβάλλουν ἐκεῖ ἀσυνείδητες ἀνασφάλειες ἢ καὶ φοβίες, ἄρνηση τῆς ἐνηλικίωσης καὶ τῆς διακινδύνευσης, ἀτολμία γιὰ πρωτοβουλίες καὶ καινοτομίες». Ἀτολμία καὶ  πνευματικὴ βυθιότης. Καὶ προφήτης οὐδαμοῦ!

 […] Ἡ ἱστορικὴ ἐμπειρία μᾶλλον φανερώνει ὅτι τὸ πρωτεῖο τῆς κοινωνικῆς δυναμικῆς τὸ ἔχουν οἱ συλλογικὲς συνειδητοποιήσεις.
.           Οἱ ζωτικοὶ κοινωνικοὶ μετασχηματισμοὶ δὲν προκύπτουν ἀπὸ συνταγές, γεννιῶνται ἀπὸ τὶς κριτικὲς συνειδητοποιήσεις, τὴν ποσοτικὴ εὐρύτητα καὶ ἔκταση τῶν συλλογικῶν συνειδητοποιήσεων. Ἀπαιτεῖται μία κρίσιμη μάζα, καὶ στὴν Ἑλλάδα σήμερα αὐτὴ ἡ μάζα δὲν ἔχει ἀπαρτισθεῖ. Οἱ πολίτες, ὅλοι, δείχνουν ἐκρηκτικὰ ὀργισμένοι μὲ ὁλόκληρο τὸ κομματικὸ φάσμα καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς μεταπολίτευσης: μὲ τὰ σπιθαμιαῖα ἀναστήματα ποὺ ὁδήγησαν τὴν χώρα στὸν αὐτοκτονικὸ ὑπερδανεισμὸ γιὰ χάρη τοῦ πελατειακοῦ κράτους καὶ γιὰ νὰ πλουτίσουν ὅσα κοινωνικὰ σκουπίδια διέθεταν κομματικὴ ταυτότητα. Ἔξαλλοι οἱ πολίτες καὶ μὲ ὅσους σιγοντάρησαν τὸ ἐν ψυχρῷ ἔγκλημα διαλύοντας τὴ χώρα μὲ πορεῖες, ἀπεργίες, καταλήψεις, σὲ καθημερινὴ βάση ἐπὶ χρόνια, γιὰ νὰ ἐκβιάσουν (στὸ ὄνομα τῆς «Ἀριστερᾶς» καὶ τῆς «προόδου») τὶς τρελὲς ἀπολαβὲς τῶν «ρετιρὲ» τῆς χρυσαμειβόμενης ραστώνης καὶ ἀναίδειας.
.             Ὀργισμένοι, ἔξαλλοι οἱ πολίτες, ἀλλὰ ὄχι καὶ συνειδητοποιημένοι – τουλάχιστον ἡ κρίσιμη μάζα ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸν κοινωνικὸ μετασχηματισμό, ἀργεῖ νὰ ἀπαρτισθεῖ. Μᾶλλον δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει Ἕλληνας, στοιχειωδῶς νοήμων καὶ ψυχολογικὰ ἰσορροπημένος, ποὺ νὰ μὴν ἀντιλαμβανόταν τὸν ἐμπαιγμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς τρικομματικῆς σύμπραξης. Ἀλλὰ σαφῶς δίσταζε νὰ τὸν καταγγείλει ἔστω καὶ στὶς ἰδιωτικὲς συζητήσεις, ἴσως διστάζει καὶ τώρα νὰ τὸν παραδεχθεῖ ἐνσυνείδητα. Φοβᾶται τὸ χειρότερο; Πάντως ἡ ἀποδοκιμασία δὲν κοινωνεῖται, ἡ δυναμικὴ τῆς ὀργῆς δὲν κυοφορεῖ γόνιμη ἀνατροπή.
.             Βλέπουν οἱ πολίτες τὴν δικομματικὴ τώρα συμπαιγνία νὰ σπεύδει βουλιμικὰ στὴν ἐξουσία, ἀδιαφορώντας καὶ γιὰ τὰ προσχήματα. Μέσα στὸν ἐφιάλτη τῆς χρεωκοπίας αὐτοὶ διόριζαν, μοιράζονταν (4-2-1) τὰ ρουσφέτια. Ἀκοῦσαν οἱ πολίτες ἀκόμα καὶ τὸν Ζάν-Κλὸντ Γιουνκὲρ νὰ χαρακτηρίζει «κοινωνικὸ ἔγκλημα» τὰ ὅσα προσυπέγραψε πειθήνια, μὲ «μνημόνια», ἡ τρικομματικὴ κυβέρνηση (ΣΚΑΪ, 18.6.2013). Ἀλλά, ἂν ἑξαιρέσουμε τὶς φτηνὲς φωνασκίες τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀντιπολίτευσης, καμιὰ φωνὴ κοινωνικῆς εὐθύνης, τόλμης, πόνου γιὰ τὰ κοινὰ δὲν ἔγινε εὐρύτερα ἀκουστὴ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
.            Θεωρεῖται αὐτονόητο ἀκόμα καὶ σήμερα ποὺ ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐπαγγέλθηκε κυβέρνηση «ἐθνικῆς σωτηρίας», ἀλλὰ παρέδωσε τὴ νομὴ τῶν ὑπουργείων σὲ ὅσους τὸν ἀνέβασαν στὴν ἀρχηγία τοῦ κόμματος […] – καὶ συνεχίζει νὰ διορίζει στὸ Δημόσιο Μεσσήνιους μὲ νοοτροπία πρωτόγονων πολιτικῶν ἠθῶν. Ἡ χώρα ὅλη «κοιλάδα κλαυθμοῦ καὶ βρυγμοῦ τῶν ὀδόντων», ὅμως καμιὰ γενικευμένη κατακραυγὴ γιὰ τὴν «δίχως αἰδὼ ἢ λύπην» τακτική τοῦ πρωθυπουργοῦ. Καὶ ὁ μὲν κ. Βενιζέλος, ὁ «σοσιαλιστής», στύλος καὶ ἀμύντορας τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς ποὺ προκάλεσε στὴ χώρα ὁ ὀλίγιστος τῶν Παπανδρέου, τιμωρεῖται ἀπὸ τὸν λαό: τὸ κόμμα του εἶναι πιὰ ἱστορικὰ ἀνύπαρκτο, τὰ ποσοστά του στὶς δημοσκοπήσεις μετρῶνται στὰ δάχτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ. Ἀκόμα καὶ πιὸ βαθιὰ βυθισμένος στὴν πολιτικὴ ἀνυπαρξία ὁ κ. Κουβέλης, ἡγήτορας τῆς κάποτε «ἐγγράμματης» Ἀριστερᾶς (τοῦ καριερισμοῦ καὶ τῆς μηδενιστικῆς ἀρνησιπατρίας) ἐπιβιώνει πιὰ μόνο στὸν ρόλο κομπάρσου τῆς ἀσπόνδυλης καιροσκοπίας. Βενιζέλος καὶ Κουβέλης ἔχουν μετρημένα τελειώσει, μόνο ὁ Σαμαρᾶς εὐελπιστεῖ νὰ τὸν ξαναψηφίσουν οἱ ἐθελότυφλοι τῆς «αἰσιοδοξίας».
.               Τὸ καινούργιο θὰ γεννηθεῖ μόνο ὅταν ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ντροπὴ κοινωνηθοῦν μὲ θαρραλέο λόγο, δημόσιο καὶ ἰδιωτικό. Ἀπὸ στόμα σὲ στόμα, μὲ ἔντυπη ἐπωνυμία (καὶ ὄχι διαδικτυακὴ ἀνωνυμία), μὲ μπροστάρηδες τοῦ τίμιου λόγου ὅσους τίμησε ἡ κοινωνία μὲ τὴ θεσμικὴ εὐθύνη νὰ ὑπηρετοῦν τὶς ἀπαιτήσεις της γιὰ ποιότητα.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: