ΕΠΟΧΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ «Κατέστησαν πραγματικότητα τὰ πιὸ τρελὰ ὄνειρα κάθε δικτάτορα».

ποχ λικς παρακολούθησης λων τν πολιτῶν

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 11.06.13

.                    Ποτὲ στὴ μέχρι τώρα ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας κανένα ὁλοκληρωτικό, ἀστυνομικὸ καθεστὼς δὲν εἶχε τόσο φακελωμένους ὅλους τοὺς πολίτες ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ του κράτους, ἀλλὰ ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη, ὅσο ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν! Ἡ ἠλεκτρονικὴ κατασκόπευση σὲ συνδυασμὸ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὸ πέρασμα στὴν ἐποχὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν ἰλιγγιώδη τεχνολογικὴ πρόοδο τοῦ κλάδου αὐτοῦ κατέστησαν πραγματικότητα τ πι τρελ νειρα κάθε δικτάτορα: νὰ μαθαίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὰ πάντα γιὰ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ζεῖ στὴ Γῆ! Δὲν πρόκειται γιὰ ἀποκύημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ γιὰ ὠμὴ πραγματικότητα: «Θεμέλιο τῆς δουλειᾶς μας εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ μαζεύουμε τὰ πάντα καὶ νὰ τὰ κρατᾶμε γιὰ πάντα…».
.                    Βρισκόμαστε πραγματικὰ πολὺ κοντὰ στὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπεξεργαζόμαστε ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους», δήλωσε συνεπαρμένος σὲ διάλεξη ποὺ ἔδωσε τὸν Μάρτιο ὁ Ἴρα Χάντ, ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος τεχνολογίας τῆς CIA. Δὲν ὑπερβάλλει. Μόνο τὸν Μάρτιο τοῦ 2013, ἡ ὑπηρεσία ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τῶν ΗΠΑ, ἡ διαβόητη τὰ τελευταῖα χρόνια ΝSA, ἀποθήκευσε… 97 δισεκατομμύρια δεδομένα! Πάνω ἀπὸ 3 δισεκατομμύρια τὴν ἡμέρα! Πάνω ἀπὸ 2,17 ἑκατομμύρια δεδομένα τὸ λεπτό!
.                    Καὶ βρισκόμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχὴ τῆς ὑπερυπολογιστικῆς τεχνολογίας, ὅπως π.χ. τῆς Watson τῆς IBM, τὴν ὁποία ἡ NSA καὶ ἡ CIA δοκιμάζουν τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἀποκάλυψε στοὺς «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης» σύμβουλος τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης στὸν τομέα αὐτό. Ἡ συλλογὴ καὶ ἡ ἐπεξεργασία τῶν ψηφιακῶν δεδομένων γίνεται πλέον αὐτόματα. Φυσικά, εἶναι τελείως ἀφελὴς ἡ ἄποψη «ἂν δὲν εἶμαι τρομοκράτης, τί μὲ νοιάζει ἂν ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, ἢ τῆς χώρας μου παρακολουθεῖ ὅλες μου τὶς ἠλεκτρονικὲς ἐπικοινωνίες καὶ τὶς καταγράφει;».
.                    Ἡ τρομοκρατία εἶναι τὸ παραμύθι γιὰ τὴν ἐπιβολὴ αὐτοῦ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος παρακολούθησης ὅλων τῶν πολιτῶν. Σιγὰ μὴν ξοδεύουν οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ δεκάδες καὶ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σιγὰ μὴν ἀπασχολοῦν στὸν τομέα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ πληροφοριῶν τὸν ἀπίστευτο ἀριθμό, ὅπως ἀνέφεραν οἱ χθεσινοὶ «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» τοῦ Λονδίνου, τῶν περίπου… 854.000 (!) ἀτόμων γιὰ νὰ προλάβουν μὴν τυχὸν καὶ βάλει καμιὰ βόμβα κάποιος Ταλιμπὰν ἢ κάποιος τρελὸς Ἀμερικανὸς τρομοκράτης. Αὐτὰ εἶναι προσχήματα γιὰ νὰ ἀποκοιμίζουν τὸν κοσμάκη. Τὶς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων κρατῶν καὶ τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίες ἀπὸ ἄλλες χῶρες ποὺ ἔχουν ἀνταγωνιστικὴ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα πρὸς ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν ὡς πρώτιστο στόχο γιὰ νὰ τοὺς τρῶνε τὶς δουλειὲς οἱ Ἀμερικανοί!
.                    Παρακολουθοῦν ὅλα τους τὰ τηλεφωνήματα, τὶς συζητήσεις, τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία τῶν στελεχῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. Ξέρουν ἔτσι ἀπὸ πρὶν γιὰ ποιὰ δουλειὰ ἐνδιαφέρεται ὁ καθένας, τί προσφορὰ θὰ κάνει, ποιὸν προσπαθεῖ νὰ λαδώσει γιὰ νὰ τὴν πάρει, ποιὸς πολιτικὸς “τὰ ἔπιασε” καὶ τὰ ἔχουν ὅλα καταγεγραμμένα! Μποροῦν ἔτσι νὰ ἐκβιάσουν τοὺς πάντες, καθὼς ἔχουν ἐπιπροσθέτως λόγῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης πλήρη γνώση καὶ τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς. Ἀπὸ τὸ σὲ ποιὰ τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχει τὰ λεφτά του καὶ πόσα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχουν δηλωθεῖ στὴν Ἐφορία ὣς τό… ἂν ἔχει ἐρωμένη ἢ ἰδιαίτερες σεξουαλικὲς προτιμήσεις, ἂν παίρνει αὐτὸς ἢ κάποιος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του ναρκωτικὰ καὶ μυριάδες ἄλλα προσωπικὰ μυστικὰ ποὺ ἴσως κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐκβιασμοῦ.
.                    Γι᾽ αὐτὸ καὶ θορυβήθηκαν οἱ εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις μὲ τὶς τελευταῖες ἀποκαλύψεις. Σιγὰ μὴν τὶς νοιάζει ἡ παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν τους! Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ πολίτες μποροῦν νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ θέμα, ἀφοῦ δὲν εἶναι οὔτε τρομοκράτες οὔτε πλούσιοι. Κάθε ἄλλο. Ο πολίτες εναι τ εκολα θύματα. Πρῶτα πρῶτα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο π.χ. μπορεῖ νὰ θεωρήσει… «ἀδήλωτο εἰσόδημα» τοῦ παιδιοῦ σου, ἂν τοῦ στείλεις ἕνα πεντακοσάρικο, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσεις νὰ πληρώσει τὴ δόση τοῦ δανείου γιὰ τὸ σπίτι του καὶ νὰ τοῦ ζητάει νά… πληρώσει φόρο!
.                    Τὸ σπάσιμο ὅλων τῶν κωδικῶν ἀσφαλείας ἀπὸ τοὺς ὑπερυπολογιστὲς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπει ἐπίσης σὲ συνεργούς τους νὰ ἀποσύρουν π.χ. χρήματα ἀπὸ τὶς καταθέσεις κάποιου ἢ νὰ ἐκβιάζουν π.χ. μία νεαρὴ κοπέλα ποὺ ἔστειλε μία τολμηρή της φωτογραφία στὸν φίλο της, τὴν ὁποία «βλέπουν» φυσικὰ καὶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ὅταν αὐτὰ καὶ μύρια ἄλλα μποροῦν νὰ γίνουν εἰς βάρος ἁπλῶν πολιτῶν, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πῶς μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐξόντωση πολιτικῶν ἀντιπάλων ἢ γιὰ τὴ μετατροπή τους σὲ πράκτορες ὑπηρέτησης τῆς κάθε κυβέρνησης…

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: