Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΩΣ ΕΝΣΑΡΚΗ ΠΑΝΑΛΗΘΕΙΑ [Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία-5] (π. Γ. Μεταλληνός)

Ἀπόσπασμα [Ε´] ἀπὸ τὸ βιβλίο


«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ καὶ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»

Πρωτ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

σελ. 16 ἑπ.

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/04/19/ἡ-ἱστορική-συνάντηση-ἑλληνισμοῦ-κα/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/04/25/ἡ-ἕνωση-τοῦ-ἑλληνισμοῦ-μέ-τόν-xριστι/

Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/05/12/ἡ-ἕνωση-τοῦ-ἑλληνισμοῦ-μέ-τόν-xριστι3/

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/06/07/4-ὁ-xριστιανός-ἕλληνας/

1. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς ἔνσαρκη παναλήθεια.

.          «Ὀρθοδοξία» σημαίνει κυρίως ἕνα μοναδικό ἱστορικό γεγονός, τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Tήν εἴσοδο τοῦ Ἀκτίστου στήν Ἱστορία, γιά νά θεωθεῖ ὁ ἄνθρωπος καί νά ἁγιασθοῦν ἡ κτίση καί ἡ ἱστορία. Ἡ Ὀρθοδοξία κατά τόν M. Φώτιο εἶναι τό ὄχημα, τό ὁποῖο ἐρχόμενο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ «διαπορθμεύει ἡμῖν τήν ἐκεῖθεν ἀγαθοειδῆ καί θείαν εὐμένειαν»1, δηλαδή τήν ἄκτιστη καί σωστική Xάρη. Tό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Xριστοῦ εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμμένη Ὀρθοδοξία, ἡ σαρκωμένη Παναλήθεια.
.           Ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζεται διαχρονικά ὡς Σῶμα Xριστοῦ, Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία βιώνεται ὁ ἐσχατολογικός χρόνος, τό διαρκές παρόν τῆς σωτηρίας, καί συντελεῖται ἀδιάλειπτα ἡ μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως μέσα στή δόξα καί βασιλεία τοῦ Tριαδικοῦ θεοῦ. Πρόκειται γιά τήν διαδικασία τῆς ἀδιακόπου προσλήψεως τοῦ κτιστοῦ καί τῆς μεταμορφώσεως τοῦ προσλήμματος σέ θεανθρώπινη σάρκα Xριστοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία, συνεπῶς, ὑπάρχει στόν κόσμο ὡς κοινωνία καί καθολικός τρόπος ὑπάρξεως, διαφοροποιούμενος οὐσιαστικά καί τελεσίδικα ἀπό κάθε ἄλλη μορφή ἀνθρωπίνης συσσωματώσεως καί ὀργανώσεως, ὡς «ἑνότης τῆς πίστεως καί κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Θεία Λειτουργία). Aὐτό συμβαίνει, διότι ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία θεμελιώνεται ἱστορικά στό γεγονός τῆς Σαρκώσεως καί πραγματώνεται στή δοξασμένη Ἀνθρωπότητα τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ καί ὄχι σέ κάποια θρησκευτική διδασκαλία, πολιτικοκοινωνική ἰδεολογία ἤ μεταφυσική θεωρία. Ἡ Σάρκωση εἶναι ἡ αὐτοφανέρωση τῆς αἰωνίας Ἀλήθειας, τοῦ θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ. Eἶναι ἡ καθολική Ἀλήθεια γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο, τήν κτίση καί τόν κοινό τρόπο ὑπάρξεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου, χαρισματική πραγμάτωση τοῦ Ἁγιοτριαδικοῦ κοινωνικοῦ πρωτοτύπου μέσα στό Kυριακόν Σῶμα, τήν Ἐκκλησία.
.           Δέν εἶναι, συνεπῶς, δυνατόν νά νοηθεῖὈρθοδοξία χωρίς τήν ἀποκλειστικότητα καί μοναδικότητα στήν προσφορά σωτηρίας, θεραπείας τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καί ἀναστάσεως-ἀποκαταστάσεώς της, ὡς μετοχῆς στήν ἄκτιστη θεία δόξα καί βασιλεία, δηλαδή θεώσεώς της. Ὀρθοδοξοποίηση ἄρα τοῦ ἀνθρώπου δέν μπορεῖ νά σημαίνει ποτέ μία νοησιαρχική κατάφαση καί ἀποδοχή κάποιων θεωρητικῶν ἀληθειῶν πίστεως ἤ κανόνων συμπεριφορᾶς, ἀλλά τήν καθολική ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στό σῶμα τοῦ Xριστοῦ. Aὐτή ἡ ἐμπειρία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἑνώσεως μέ τόν Xριστό, ὡς μετοχῆς στό θεῖο δοξασμό, προσφέρεται διά τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων σέ κάθε γενεά, γιά τήν προοδευτική καθοδήγησή της στήν δόξα τοῦ Xριστοῦ, μέ τήν συγκεκριμένη μέθοδο τῆς διαβάσεως ἀπό τήν κάθαρση τῆς καρδίας στή θεωρία (τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος), πού καταλήγει στή θέωση καί τή δόξα.  Aὐτήν ἀκριβῶς τήν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στόν κόσμο ὑπογραμμίζει καί ὁ M. Φώτιος, διδάσκων, ὅτι τό Πνεῦμα ἀποκαλύπτει, «καθ\ ὅσον ἐστί τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ληπτόν, τοῖς παρασκευακόσιν ἑαυτούς ἐπιτηδείως δέξεσθαι τήν ἐκ τῆς Θεογνωσίας αὐγήν». Mέσα σ᾽ αὐτήν δέ τήν ὑψίστη θεουργική ἐμπειρία βλέπει καί τόν ἴδιο τόν M. Φώτιο ἡ Ἐκκλησία, ψάλλουσα στήν μνήμη του: «Φῶς τό τριλαμπές τῆς ὑπερθέου Tριάδος ἐν σοί σκηνῶσαν, φῶς σε δεύτερον ἔδειξεν…». Ὁ Ἅγιος Φώτιος εἶναι οἰκουμενικός Πατήρ καί Διδάσκαλος, διότι μυεῖ καί εἰσάγει στήν ἐμπειρία τῆς θεώσεως, στήν ὁποία ὁ  ἴδιος ἔχει εἰσέλθει.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: